evim.com

Gessel Testi Nedir?

Gessel testi, 3 ile 7 yaş aralığındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el ve göz koordinasyonu ve küçük kas yeteneklerini ölçen gelişim testidir.

Gessel, 3 ile 7 yaş aralığındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el ve göz koordinasyonu ve küçük kas yeteneklerini ölçen gelişim testidir. Bu test sonucunda çocukların IQ durumu hakkında kabaca değerlendirilme yapılması mümkündür. Gessel testi ilkokul öncesi dönemde uygulanması halinde daha doğru sonuçlar vermektedir.

Gessel testinin içeriğinde kolaydan zora doğru sıralanmış şekiller bulunmaktadır. Çocukların yaş aralığına göre farklı uygulanma şekilleri ve testin zorluk seviyesi yer almaktadır.

Gessel Testi Neden Uygulanır?

Gessel testi, çocukların yaş farklılıklarından kaynaklanan gelişim değişikliklerini göz önünde bulundurarak farklı parametreler ile ölçüm yapmaktadır. Testin uygulandığı tüm yaş gruplarında çocuklarında yaşına uygun davranışları, gelişim düzeyleri ve becerileri hakkında bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler neticesinde, testin uygulandığı çocuk hakkında gelişim düzeyi incelenmektedir ve elde edilen sonuçlarda varsa problemlerin düzeltilmesi için tedavi süreci başlatılmaktadır.

Çocuklar için düzenlenen Gessel testinde her yaş grubu için ortalama değerler bulunur. Ortalama değerin üstünde sonuç alan kişiler üstün zekalı olarak nitelendirilir ve özel eğitim alması gereklidir. Ortalama değerin altında sonuç alan kişilerin ise gelişimlerini tamamlayabilmeleri için özel eğitimden yararlanmaları önemlidir. Test sonuçları doğrultusunda, anormal durumlar ile karşılaşılır ise ek test ve tetkikler yapılır. Sonuçtan emin olunduğunda ise özel eğitim için yönlendirmeler gerçekleşir.

Gessel Testi Uygulama Biçimi

Testin uygulanacağı birey ve uygulayacak olan görevli, sessiz bir ortamda masa başına oturmaktadır. Genellikle testin uygulanacağı kişinin L pozisyonunda sırtı dik bir biçimde oturmasına özen gösterilmektedir.

 • Testi uygulayacak olan görevli tarafından protokol test kağıdı üzerine teste giren kişinin adı, soyadı, yaşı ve doğum tarihi gibi bilgileri yazmaktadır. 
 • Test öncesinde çocukların kendini rahat hissetmeleri adına belirli bir süre tanınmaktadır. Örneğin, 4 yaşındaki bir çocuğun teste başlayabilmesi için kendini güvende hissetmesi gerekmektedir.
 • Çocuğa boş bir kağıt ve çeşitli kalemler verilerek bir süre boyunca rastgele çizimler yapması istenmektedir.
 • Çocuk kendini güvende hissettiği zaman uygulayıcı tarafından “Başka bir oyun oynayalım mı? “Şeklinde soru yöneltilmektedir.
 • Bu soruya verilen cevabın olumsuz olması halinde zorlayarak test yapılması uygun sonuçlar vermemektedir. Bu sebeple başka bir zaman tekrar denenmesi gerekmektedir.
 • Çocukların yaşına göre belli başlı şekiller gösterilmektedir. (Kare, dikdörtgen, yamuk gibi) Bu şekilleri belirli bir süre çocuğa gösterdikten sonra çocuğun şekillere bakmadan önünde bulunan boş kağıda çizmesi istenmektedir.
 • Çocuğun birkaç sefer resmi anlamaması üzerine tekrar gösterim yapılmaktadır.
 • Bu şekilde yaklaşık 7 ya da 9 farklı şekil çizdirilmektedir.

Gessel Testi Uygulanması ve Puanlaması

 • Çocuğun yaş aralığına göre belirtilen şekiller (7 veya 9 tane) önce gösterilmektedir ve ardından kağıt üzerine çizilmesi istenmektedir.
 • Test, görsel algı ve zihinsel gelişim hakkında ön bilgi aktarmaktadır.
 • Ülkemizde kesin tanı olarak değil, ön test olarak kullanılmaktadır.
 • Uygulaması kolay ve tamamen pratik bir testtir. 
 • Uygulama süresi yaklaşık 10 ile 20 dakika arasında değişkenlik göstermektedir.
 • Çocuğun gösterilen şekli uygun şekilde çizmesi halinde “1 (bir) puan” çizememesi halinde ise “0 (sıfır)” değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Gessel Testi Şekilleri 

 1. Daire: Genellikle 3 yaşındaki çocukların boş kağıda “daire” çizilmesi istenmektedir. Bu şeklin uçlarının açıkta kalmaması, test açısından önem arz etmektedir.
 2. Artı: Matematiğin temel taşlarından biri olan “+” işaretinin yapılması istenmektedir. Genellikle bu şekilde 3 ile 3,5 yaş arasına talep edilmektedir.
 3. Dörtgen: Dörtgen şekli çocuğa yaklaşık 5 ile 10 saniye arasında gösterilmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra çocuğun aklında kalan dörtgen şeklini kağıda çizmesi istenmektedir. Dörtgende birbirini kesen köşelerin açısının 90 derece olmasına özen gösterilmektedir. 4 yaş grubu için dörtgen önerilmektedir.
 4. Üçgen: Üçgenin açılarının 90 dereceden düşük olmasına özen gösterilmektedir. Genellikle 4,5 yaş aralığında bireylere uygulanmaktadır.
 5. İngiliz Bayrağı: 5 ile 5,5 yaş aralığındaki bireylere uygulanan bir şekildir. Dikdörtgen içerisinde yer alan şeklin eksiksiz ve uygun köşelerden çıkartılarak diğer köşelere ulaştırılması önemlidir.
 6. Yıldız: Merkez üzerinde birbirini kesen 4 çizginin olması gerekmektedir. 6 yaşına uygulanan bir tür geometrik şekildir.
 7. Baklava: Karşılıklı açılardan oluşan herhangi bir kulak oluşmayan orantılı baklava şekli çizilmesi istenmektedir. Genellikle 7 yaş grubundaki çocukların çizmesi istenmektedir.

Gessel Gelişim Figürlerinin Yorumlanma Süreci

 • Gessel testine tabi tutulan çocukların değerlendirilmesi sürecinde şekillerin çizilmesi ile ilgili hatalar incelenmektedir. Örneğin, 3 yaşında bir çocuğun daireyi artık kopya edebilmesi gerekmektedir. Bu şekli kopya edememesi halinde daha detaylı incelemeler başlatılmaktadır.
 • Çocuğun şekilleri çizerken eksik çizmesi ya da zorlanması, ince motor becerilerinde sorun olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra farklı hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Dikkat eksikliği, ince motor gelişiminde eksiklik veya görsel algı alanında sorun olup olmadığı hakkında test ön bilgi aktarmaktadır.
 • Gessel testinde karşılaşılan hatalar ise şekli bozma, birebir aynısını kopya edememe, çizgilerin tam olarak kavuşamaması ve şekilleri bir bütün haline getirememedir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Gessel Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Çocukların algı ve motor gelişimlerini tespit edebilmek amacıyla Psikoloji ve Psikiyatri kliniklerinde bu test uygulanmaktadır. Bu kliniklerin yanı sıra büyük şehirlerde yer alan bazı özel hastanelerde bu test hekimler tarafından uygulanmaktadır. Test sonucuna göre ön tanı olarak hastalık/tanı tespit edilmesi halinde kliniklerden hastanelere sevk işlemi gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde bu testin fiyatı hakkında net bir bilgi aktarılması uygun değildir. Bunun en önemli sebebi şehirden şehre ve klinikten kliniğe testin fiyatında farklılık oluşmaktadır. Gessel testinden yararlanmak isteyen kişilerin, testi uygulayan sağlık kuruluşu veya klinik ile iletişime geçerek fiyat bilgisini talep etmesi gereklidir.

Gessel testinin en önemli avantajı kolay uygulanabilir olması ve zaman yönünden uzun sürmemesidir. Çocuğun yaşına göre süre zarfı artabilir veya azabilirken genellikle 10 ile 20 dakika arasında testin uygulanma aşaması tamamlanmaktadır. Gessel testinin değerlendirme süresi ise uzman hekimin tecrübesine göre farklılık göstermektedir.