Bipolar Testi Nedir?

Bipolar testi, değişkenlik gösteren psikolojik sorunlardan dolayı ataklar geçiren bireylerde bipolar bozukluk durumundan şüphelenildiğinde yapılır.

Bipolar testi çeşitli ruhsal değişkenlik gösteren ve psikolojik ataklar geçiren bipolar bozukluk durumundan şüphelenilen bireylere psikologlar tarafından uygulanan sözlü bir tanı koyma testidir.

Daha önceleri manik depresyon olarak adlandırılan, diğer bir adı affektif bozukluk olan bipolar bozukluk bir duygu durumu bozukluğudur.

Bipolar bozukluk, ruh halinin çok yükseklerden bir anda alçalmasına sebep olabilmektedir. Birey çok mutlu ve coşkuluyken aniden üzüntüye ve moral bozukluğuna kapılabilir. Farklı farklı depresif belirtiler gösterebilir. Semptomlar arasında ani enerji, heyecan değişimi ve dürtüsel davranışlar bulunmaktadır.

Kişide psikotik yani kısa süreli düşünce ve duyu bozuklukları da görülebilmektedir. Psikotik belirtiler kişiye gerçek gibi hissettiren fakat var olmayan şeyleri gördüğünü ve duyduğunu iddia ettiren durumlardır.

Bipolar bozukluk, bipolar testi sonrası terapiler ve düzenli ilaç kullanıma bağlı olarak tedavi edilebilmektedir. Tedavi sürecinde hasta birdenbire ruhsal ve sinirsel ataklarını kesemeyebilir ya da gördüğü sanrıları tekrar görüyor olabilir. Ancak düzenli ilaç kullanımı ve terapi seanslarına devam edildikçe yavaş yavaş şikayetlerinde azalma olduğunu hissedecektir.

Kişilik Bozukluğu Testi

Kişilik bozukluğu testi bilinen ve kabul görmüş 10 kişilik bozukluğuyla ilgili semptomla, kişinin ne kadar uyumlu olduğunu inceleyen bir testtir.

Genel olarak kişilik testleri 5 ana faktörü inceler. Dışa dönüklük, uyumluluk, vicdan, hayal gücü/zeka ve duygusal istikrar gibi kavramlar ile kişilik durumu ölçülerek kişilik bozukluğu için analizler yapılır. Bu ölçümler bireyin kişiliğini belirlemez. Kişiliği hakkında bilgiler vererek kendi içinde bir çatışma yaşayıp yaşamadığı gibi durumları belirlemeye yardımcı olur.

Bu test uzmanlar tarafından yapılmakta olup sözlü bir soru cevap testidir. Her doktor soru sayısını kendisi veya aldığı kaynak tarafından belirler ve genel olarak bahsettiğimiz 5 ana faktör üzerine kurgulanmış sorulardır. Hastalar genellikle bu sorulara 10 – 20 dakika içerisinde yanıt vermektedir. Sonrasında doktor tarafından değerlendirmeye alınarak kişilik bozukluğuna dair bir bulgu varsa buna göre tedavi planı oluşturulur.

Genel kabul görmüş toplum içinde yazısız kurallar vardır. Örneğin yavru hayvanlar genel olarak insanlara sevimli gelmektedir. Fakat bazı insanların bilincinde çok daha farklı algılar yaratabilmektedir. İnsan kişiliği birçok farklı duygu durumun karşısında farklı tepkiler vermektedir. Kişilik bozukluğunun birçok farklı durumu vardır ve bu durumlar farklı testler ile incelenmektedir. Yapılan tüm testler ruh sağlığı uzmanları tarafından sözlü olarak yapılmaktadır. Bu testlerin bazıları aşağıdaki gibidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi

Borderline kişilik bozukluğu, bilinen diğer bir adı sınır kişilik bozukluğu olan duygusal dengesizlik ve dürtüsellik ile açıklanan bir durumdur. Bu durumla mücadele eden insanlarda bir anda ruh hali değişimi, iyi-kötü düşünme gibi duygusal tepkileri üzerinde kontrolü sağlamakta sıkıntı yaşayabilirler.

Bu sorunla mücadele eden kişiler duygularını kontrol edemedikleri için genellikle isyan ve öfke halindedirler. Daha ötesinde ise kendilerini değersiz ve kusurlu hissetme aşaması gelmektedir. Bu gibi sebeplerden dolayı bireysel ikili ilişkilerinde sürekli sorunlar yaşamaktadırlar.

Ruh sağlığı uzmanları tarafından bu hastalık borderline kişilik bozukluğu testi ile anlaşılmaktadır. Yapılan test sonucunda uygun müdahale stratejileri geliştirilip kişinin tedavisi için kullanılır ve hastanın daha iyi yaşam koşullarında hayatına devam etmesi sağlanır.

Çoklu Kişilik Bozukluğu Testi

Çoklu kişilik bozukluğu, hem araştırmacılar hem de doktorlar tarafından oldukça zor ve çok fazla cevapsız sorusu olan bir hastalıktır. En sıra dışı ve dramatik kişilik bozukluklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bireyin iki veya daha fazla farklı kimlik veya kişiliğin varlığına bürünmesi olarak açıklanmaktadır.

Bu hastalıkta cinsiyet ayrımı da yoktur. Hasta farklı farklı yaşta farklı farklı kişiliklere girebildiği gibi farklı cinsiyetlere de bürünebilmektedir. Ayrıca bu kişilikler birbirlerine çok zıt olan kişilikler de olabilir. Hasta ilgi alanları, inançları, davranışları ve duyguları çok zıt olan kişilikleri aynı anda yaşayabilmektedir.

Bu durumun kişisel hayat üzerindeki olumsuz etkisi oldukça büyüktür. Acil müdahale gerektiren bir hastalıktır. Hastanın içinde hiç beklenmeyen yeni bir kişilik olabilir ve bu yaşayacağı herhangi bir olay karşısında dışa çıkabilmektedir. Hem kendisine hem de çevresindekilere zarar verebilecek olumsuz eylemlerde bulunabilir.

Terapistler ve ruh sağlığı uzmanları çoklu kişilik bozukluğu testi bir diğer adıyla dissosiyatif kişilik bozukluğu testi sayesinde hastanın durumunu kavrayabilir ve tedavi sürecini başlatabilirler. Dissosiyatif kişilik bozukluğu testi zihin bölünmesi ve çoklu kişilik hallerini teşhis etmek için yapılmaktadır. Uzmanlar bu hastalıkta hastalara aşağıdaki gibi tedaviler uygulamaktadır;

 • Sorunların hangi durumlarda ve nasıl ortaya çıktığını belirleyip hastanın bu durumlardan uzak durmasını sağlayabilir.
 • Belirli semptomlar ve sorunlar için başa çıkma stratejileri geliştirir.
 • Dayanıklılığı ve öz yönetimi teşvik eder.
 • Olumsuz davranışları belirler ve önlenmesi adına teşvikte bulunur.
 • Travmalardan kaynaklı acıları iyileştirme yönünde destek olur.
 • Hastaya özgüven inşa eder.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Testi

Paranoid kişilik bozukluğu, başkaları tarafından normalin dışında kabul edilen davranış biçimlerinin bu hastalığa sahip kişi tarafından normal olarak algılanmasıdır. Ayrıca kendisinden başkalarına çok fazla güvenmemektedirler ve başkaları tarafından zarar göreceklerine inanmaktadırlar.

Paranoid kişilik bozukluğuna sahip birey, çok çabuk insanlara karşı düşmanlık besleyebilmektedir. Genellikle ergenlikten sonra meydana gelen bu durum kadınlara nazaran erkeklerde çok daha fazla görülmektedir.

Tam olarak nedeni bilinmeyen bu hastalığın temelinde çevresel ve biyolojik faktörlerin yer aldığı düşünülmektedir. Halk adıyla bilinen paranoyaklık yani sürekli tedbirli olma ve şüphecilik hali kendini çok çabuk belli ettiği için paranoid kişilik bozukluğu testi sayesinde direkt olarak anlaşılmaktadır.

Uzmanlar tarafından paranoid kişilik bozukluğu tedavisi için yapılan bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir;

 • Başkalarının sadakatinden şüphe edilmemesi adına telkinde bulunmak
 • Eleştirilere karşı duyarlılığı azaltmak için deneysel tedaviler belirlemek
 • Kişiyi takım çalışmalarına dahil ederek güven sorununu yenebilmek
 • Hastayı sosyalleştirmek adına çalışma yürütmek
 • Hastanın rahatlamasını kolaylaştırmak

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Testi

Sosyopatlık olarak geçen bu hastalık, antisosyal düşünce ve davranışları içeren bir zihinsel bozukluk olarak bilinmektedir. Antisosyal kişilik bozukluğu hastaları farklı düşüncelere karşı duyarsızdır ve başkalarının duygularına aldırış etmezler.

Antisosyal kişilik bozukluğu testi bireydeki bu rahatsızlığı tespit etmek için yapılır. Tespit edilen rahatsızlık sonrası uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi bir tedavi süreci izlenir;

 • Öfke yönetimini sağlamak
 • Tekil fikir görüşlerini değiştirmeye yönelik terapi seansları
 • Sorunları için başkalarını suçlama eğilimlerini değiştirmek
 • Varsa madde bağımlılığına son verme
 • Daha fazla sosyalleşme fikirleri aşılamak
 • Başkalarını hor görme duygu ve düşüncesini köreltmeye yönelik telkinde bulunmak

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Testi

Pasif agresif kişilik bozukluğu, diğer insanların davranış şekillerine öfke duyup bunu onlara belirtmek yerine eylemleri ile gösterme hastalığıdır. Rahatsız oldukları bir durumu karşı tarafa söylemektense onun eylemlerini manipüle etmeyi tercih ederler.

Pasif agresif kişilik bozukluğu testi, bireyin diğer insanların isteklerine karşı tutumunu inceler. Bu test ile kişinin sosyal ilişkilerini nasıl idare ettiği analiz edilerek tanı konulabilmektedir. Pasif agresif kişilik bozukluğu olan hastalara yapılan test şu durumları inceler;

 • Diğer insanların arzu ve istekleri karşısında nasıl bir tutum sergiliyor,
 • Takdir edilmediği durumlarda nasıl tepki veriyor,
 • Diğer insanların kendisinden beklentilerine karşı nasıl tepkiler veriyor,
 • Karşı tarafla uyuşmazlık yaşadığı konularda tepkileri hangi dereceye kadar çıkabiliyor.

Histrinoik Kişilik Bozukluğu Testi

Histrionik kişilik bozukluğu, ilgi çekme ve aşırı duygusallık hastalığıdır. Histrionik kişilik bozukluğu olan kişi tüm sosyal ilişkilerinde, iş veya okul hayatlarında her zaman ilgi odağı olmaya çalışırlar. İnsanların kendilerine odaklanmadığı durumlarda kendilerini oldukça rahatsız hissederler.

Dikkat çekme konusunda ileri durumlarda aşırıya kaçma eğilimleri de gözlemlenmektedir. İlgisini çekmek istediği kişinin kendisi ile ilgilenmediği ve ona odaklanmadığı durumlarda cinsel baştan çıkarma eylemleri dahi gösterebilmektedirler.

Karşı cinsle yaşadıkları ilişkilerde onu kontrol etme amacıyla duygusal olarak manipülasyon ve baştan çıkarma eylemlerini sıkça kullanırlar. Sürekli ilgi talepleri ile partnerlerini kendilerine yabancılaştırabilirler ve bu sebepten dolayı uzun süreli ilişki kurmakta zorluk çekmektedirler.

Histrionik kişilik bozukluğu testi yani bilinen diğer adıyla histerik kişilik bozukluğu testi ile bireyin bu hastalığı çok kolay bir şekilde anlaşılmaktadır ve genellikle terapi seansları ile tedavi edilmektedir.

Narsistlik Kişilik Bozukluğu Testi

Narsistlik kişilik bozukluğu, kişinin kendisini her zaman üstün ve ayrıcalıklı görme hastalığıdır. İnsanların her koşulda kendilerine hayran olmaları konusunda sınırsız bir istek duyarlar.

Narsistlik kişilik bozukluğu testibu kişilere uygulanırken bazen çok kısa sürede tanı konulabilmektedir. Narsistlik kişilik bozukluğu olan birey bu durumu kendisine yakıştırmayacaktır. Kendisini kusurlu görmeyi asla istemez. Normal tedavi süreçlerinde ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat doktor tarafından gerekli görüldüğü durumlarda deneysel tedavi planlı ilaç kullanımı istenebilmektedir.

Histronik ve borderline kişilik bozukluğu testi ile çoğu belirtisi aynı olan bu hastalığın tedavisinde uzmanlar grup terapisi yöntemini sıkça kullanmaktadırlar.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Testi

Bağımlı kişilik bozukluğu, kişinin hayatında önem arz eden insanlara ve ihtiyaç duyduğu şeylere karşı aşırı derecede bağımlılık ve bırakamama durumudur. Bu hastalık kişinin hayatını oldukça kötü etkileyebilmektedir. Bağımlılık durumu yüzünden hayatında her zaman var olmasını istedikleri insanlara karşı istemeseler dahi itaat etmektedirler.

Ergenlikte kişinin yaşadığı bir fiziksel veya ruhsal travma onu bu hastalığa çok daha yatkın hale getirebilmektedir. Bağımlı kişilik bozukluğu testi ile tanısı konulan hastalara ruh sağlığı uzmanları tarafından aşağıdaki tedavi süreci yürütülür;

 • Kendi başlarına proje başlatmak ve yürütme konusunda terapi desteği,
 • Başkalarına gerektiğinden fazla güvenmeme konusunda grup terapi desteği,
 • Başkalarından destek alma ihtiyacı olmadığını göstermek üzere telkin seansları,
 • Daha fazla sosyalleşmesi adına fikir tavsiyeleri,
 • Çeşitli düşük etkili ilaç kullanımı.

Çekingen Kişilik Bozukluğu Testi

Çekingen kişilik bozukluğu, kişinin her türlü sosyal ilişkisinde bitmek bilmeyen bir utangaçlık durumudur. Uzun süreli ilişkilerinde ve en samimi olduğu kişilere karşı dahi her zaman çekingenlerdir.

Kendilerini her durumda yetersiz görürler ve reddedilmeye karşı çok fazla duyarlıdırlar. Sosyal ortamlarda oldukça zorluk yaşayabilen bu kişilerin hastalığında çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

Çekingen kişilik bozukluğu genç erişkinlik döneminde başlayan bir kişilik bozukluğudur. Çekingen kişilik bozukluğu testi, doktor tarafından kişiye yöneltilen sorular ile yapılmaktadır.

Şizoid Kişilik Bozukluğu Testi

Şizoid kişilik bozukluğu, oldukça yaygın olarak görülen toplam nüfusun yaklaşık %3’ünün bu hastalıktan muzdarip olduğu stresli durumlarla başa çıkamama ve yalnızlığa yönelme durumudur.

Kişinin arkadaşları ve ailesiyle ilişkilerini yönetmesinde çeşitli sorunlar yaşatan bu hastalık bireyi içine dönük bir ruh haline sürükler. Sürekli yaşadığı sorunlar karşısında yalnız kalmaya teşvik eder ve gitgide bireyi asosyalleştirir.

Şizoid kişilik bozukluğu testi, ruh sağlığı uzmanları tarafından çeşitli sorular sorulması ve verilen yanıtların değerlendirilmesi ile tanıya götüren bir testtir. Tedavi sürecinde genellikle terapi seansları baz alınmasına rağmen çeşitli ilaç kullanımı gerektiren durumlar da söz konusu olmaktadır.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Testi

Şizotipal kişilik bozukluğu, kişinin dış olaylara alışılmadık biçimlerde kişisel olarak bir anlam yükleme durumudur. Birçok kişilik bozukluğu semptomunu bir arada gösterirler. Garip konuşabilir ve garip davranışlar sergileyebilirler.

Şizotipal kişilik bozukluğu testi ile teşhis konulan hastalara genellikle yatılı tıbbi tedavi uygulanmaktadır. Bu kişilik bozukluğu ömür boyu sürebilmektedir. Fakat tedavilerle azalarak çok rahatsız edici olmayan bir konuma girebilmektedir. Bilinen kesin bir tedavi yöntemi yoktur fakat tedaviler semptomları azaltabilmektedir.

İlaç ve psikoterapi tedavisi aynı anda sürdürülerek bir süreç izlenen bu hastalıkta mantıksız düşünme semptomu düşük dozlu antipsikotik ilaçlarla tedavi edilebilmektedir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, takıntılı düşünce ve bu takıntılı düşünceleri gidermek için sergilenen davranışlar ile kendini gösterir. Örneğin; aşırı mükemmeliyetçilik, titizlik ve düzen, biriktirme gibi davranışların görüldüğü bir hastalıktır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hastaları çevrelerine kendi standartlarını empoze etmeye çalışmaktadırlar.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu testi, sayesinde teşhis konulan bireye genel olarak grup terapi seansları şeklinde tedavi süreci uygulanmaktadır. Bu kişilere grup içerisinde söz hakkı tanınarak davranışları analiz edilmektedir. Genel olarak ilaç tedavisi ya kullanılmamaktadır ya da düşük dozlu ilaçlar kullanılması tavsiye edilmektedir.

Depresif Kişilik Bozukluğu Testi

Depresif kişilik bozukluğu, yetişkinliğin erken safhalarında ortaya çıkan ve sıradan olaylar karşısında aşırı reaksiyon gösterme durumudur. Geçmişe ve geleceğe karşı bakış açıları oldukça karamsar olan bu kişiler farklı kişilik bozukluğu hastalıklarla aynı belirtileri de gösterebilmektedir.

Depresif kişilik bozukluğu testi sayesinde teşhis edilebilen bu hastalığın tanı koyma evresinde aşağıdaki gibi durumların olması gerekmektedir;

 • Sıradan ruh haline üzüntü ve mutsuzluğun hakim olması
 • Kişinin kendisini değersiz ve yetersiz görmesi
 • Suçlamaları kendisine çekmesi
 • Süreklilik arz eden endişe durumu
 • Başkalarına karşı yargılayıcı bir tutum sergilenmesi
 • Ve bu durumların en az 2 yıl kadar devam etmesi

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Testi

Nevrotik kişilik bozukluğu, tam anlamıyla kesin olarak ne olduğu konusunda karar kılınamayan bir hastalıktır. Genel olarak korkuya, kaygıya, öfkeye, depresyona, suçluluk duygusuna ve diğer tüm kötü duygulara karşı yatkın eğilimdedirler.

Dürtülerine çok fazla söz geçiremezler ve çok ani çıkışlar sergileyebilir. Nevrotik kişilik bozukluğu testi yapılması büyük önem arz eder. Bu semptomları gösteren kişilerin test yapılmadığı takdirde zihinsel bozuklukları giderek büyümekte ve daha farklı zihinsel hastalıklara dönüşebilmektedir.

Nevrotik kişilik bozukluğu testi, kişinin anksiyete(kaygı) seviyesini analiz etmek üzerine kurulu sözlü veya yazılı bir soru cevap testidir. Kişinin nevrotik durumunu değerlendiren bu test, ruh halinde farklı sorunların olup olmadığını da tespit etmeye yardımcı olur.

Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın