Adresler

Millet Caddesi Şair Mehmet Emin Sok. No:2/5 Fatih / İstanbul

Hizmetler

Tedavi Yöntemleri

 • Kan Tahlili
 • BCG Aşısı
 • Tahlil
 • KKK Aşısı
 • Su Çiçeği Aşısı

Tedavi edilen hastalıklar:

 • D vitamini eksikliği
 • Down sendromu
 • El ayak hastalığı
 • Su çiçeği
 • Faranjit

Özgeçmiş

Hakkımda:

Doğum yeri ve yılı BURSA, 24/07/1973
İlkokul Orhaneli Merkez ilkokulu, Orhaneli/BURSA
Ortaokul-Lise Bursa Erkek Lisesi, Mezuniyet-1990
Üniversite
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet -1996

Yabancı dil İngilizce (Upper Intermediate)
Görev yerleri

01/06/1998 – 15/10/1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp asistanlığı
16/10/1998 – 16/9/2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği. Bursa (Asistanlık dönemi)
16/09/2003 – 15/11/2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği. Bursa (Uzmanlık dönemi) Aynı tarihlerde İhlas Tıp merkezinde özel muayene ve icapçı hekim olarak çalışma,
16/11/2003 – 30/09/2004 Bursa Özel Çocuk Sağlığı Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Aynı tarihlerde aynı merkezde gece nöbetleri.
17/11/2004 tarihinden itibaren Hava kuvvetleri komutanlığı M.S.B. lojmanlarındaki Oran sosyal tesislerindeki J tipi dispanserde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları sorumlu uzman tabibi.( Askerlik dönemi) Aynı tarihlerde dispanserde ve Bayındır Tıp merkezinde ve Bursa çocuk sağlığı merkezinde gece ve hafta sonu nöbetleri.
2006 arasında Medicate Çınar Tıp merkezinde pediatri uzmanlığı, aynı tarihlerde Ren tıp ta gece ve hafta sonu nöbetçi hekimliği
2015 Bursa Acıbadem Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü
Mayıs 2007 de Amerika Birleşik Devletlerinde Mayo Clinics, Rochester, Minnesota da staj yapmıştır.
16/4/2015 ten itibaren özel muayenehane
Uzmanlık tezi Sağlıklı Türk Çocuklarında Normal Elektrokardiyografi Standartları.

Yayınlar ve serbest tebliğler

KİTAPLAR
SENTEZ- TUS ve stajlar için Dahiliye kitabı, B.Öztürk, T. Aksöz, 1998, Güneş& Nobel Tıp kitabevi.
SENTEZ- TUS ve stajlar için Biyokimya kitabı, B.Öztürk, T. Aksöz, 1998, Güneş& Nobel Tıp kitabevi.
SENTEZ- TUS ve stajlar için Mikrobiyoloji kitabı, T. Aksöz, B.Öztürk, 1998, Güneş& Nobel Tıp kitabevi.
MAKALALER
Hiperbilirubinemili yenidoğanın değerlendirilmesi, N.Köksal, Y.Bayram, B.Öztürk, 44. milli Pediatri kongresi. Bursa, Eylül 2000, özet kitabı p 356
Apneli preterm bebeklerin retrospektif olarak değerlendirilmesi, N.Köksal, B.Öztürk, Y.Bayram, 44. Milli Pediatri kongresi. Bursa, eylül 2000, özet kitabı p 267
Neonatal hipoglisemide hiperinsulinizmin yeri, H.Sağlam, N.Köksal, Y.Bayram, B.Öztürk, Ö.Tarım. 44. Milli pediatri kongresi. Bursa, eylül 2000, özet kitabı p 267
West sendromu tanısıyla izlediğimiz vakalarımız ve özellikleri, M.Okan, E.Nacarküçük, B.Öztürk, Ö.Eralp. 7. Akdeniz ülkeleri, 3. ulusal, 5. Çocuk norolojisi kongresi, İstanbul. 30 mayıs-1 haziran 2001, özet kitabı tp 06
ECHO’a bağlı akut flask paralizi gelişen olgu sunumu, S.Çelebi, M.Okan, B.Öztürk, İ.Ildırım. 2. ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, Adana. Ekim 2001, özet kitabı p 59
Çocuklarda brucelloz. S.Çelebi, M.Hacımustafaoğlu, B.Öztürk. 3. ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, İzmir. Mayıs 2003, özet kitabı p 104
İşitme kaybı olan olgularımızın değerlendirilmesi, E.Nacarküçük, M.Okan, B.Öztürk. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, 29(3) 7-9, 2003
Yenidoğan hipoglisemisinde hiperinsulinizmin yeri, H.Sağlam, N.Köksal, B.Öztürk, Ö.Tarım. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, 30(1) 31-35, 2004
Sağlıklı Türk çocuklarında normal elektrokardiyografi standartları, B.Öztürk, E.Çil, B.Ediz. IV.Ulusal pediyatrik kardiyoloji ve kardiyak cerrahi kongresi, özet kitabı p 121

KAZANILAN BAŞARI BELGELERİ, ÖDÜLER, KATILDIĞIM KURSLAR

Sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programına çocuk doktoru olarak katılım nedeniyle teşekkür plaketi, eylül 2001
Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Edip Kürklü 2003 tıp ödülü, nisan 2003
Temel ve ileri yaşam desteği kursu, Aralık 2002
Neonatal resüsitasyon kursu, mart 2003-2010
Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi sağlık kurumları işletmeciliği önlisans diploması 31/5/2010
işyeri hekimliği belgesi 20/1/2012
Medikal ilgi alanı

Sağlam çocuk, çocuk enfeksiyon, çocuk kardiyoloji, çocuk endokrinoloji, çocuk noroloji, neonatoloji.

Deneyimler:

 • Bülent Öztürk Muayenehanesi