Hepatoloji Bölümü Hakkında

Adres:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) / İstanbul

Hepatoloji, karaciğer sağlığı ve oluşacak hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Sindirim sistemi sağlığı ile ilgilenen gastroenteroloji yan bilim dalıdır.

Cinsel yolla, doğumdan önce ya da doğum sırasında, enjeksiyon uygulama sırasında, virüslere bağlı olarak gelişen hepatolojik hastalıklar bulunmaktadır. Hepatolojik hastalıkların erken tanısı, tedavi sürecindeki başarı oranını oldukça arttırmaktadır.

Hepatoloji uzmanı, karaciğer ve safra kesesinde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Hepatoloji uzmanı, 6 yıllık tıp eğitiminin ardından, gastroenteroloji uzmanlığı eğitimi almaktadır. Alınan eğitimler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra ihtisasa hepatoloji alanında devam edilmektedir. Eğitim ve ihtisasın ardından yeterli tecrübe ve donanım kazananlar, hepatoloji uzmanı olabilmektedir.

Hepatoloji uzmanı görevi dahilinde şu işlemler yapılmaktadır:

  • Fiziki muayene gerçekleştirilip, var olan hastalık bulguları değerlendirilmektedir.
  • Karaciğere bağlı olabilecek hastalıklarla ilgili gerekli tetkikler istenmektedir.
  • Bulgu ve tetkiklerin ardından gerekli teşhis konulmaktadır.
  • Hasta ve hastalığa uygun tedavi yöntemi belirlenmektedir.
  • Uygun şartlar ve hasta onayı ile tedavi yapılmaktadır.

Hepatoloji bölümü, birçok özel ve devlet hastanesinde bulunmaktadır. Üniversite hastanelerinin birçoğunda da yer almaktadır.

Hepatoloji hastalıklarına dair belirtiler görülmesi halinde, hızlı bir şekilde hepatolog randevusu alınmalıdır. Online veya telefon ile alınan randevunun ardından, hepatoloji uzmanı tarafından muayene işlemi yapılmaktadır. Oluşabilecek hastalık teşhisinde, gerekli tedavi yöntemleri hastaya önerilerek, tedaviye başlanmaktadır.

Hizmetler:

KCFT

Hastalıklar:

Primer biliyer siroz, Karaciğer Hastalıkları, Gilbert sendromu

Tıbbi Tesis Tipi:

Özel Klinik

Hepatoloji Doktorları