Tunceli Nazımiye Merkez Aile Sağlığı Merkezi

0 Görüş

Tunceli Nazımiye Merkez Aile Sağlığı Merkezi Hakkında

Hakkımızda:

Adres:

Cumhuriyet Mah. / Tunceli

Hizmetler:

Kök Hücre Tedavisi, Hemogram, Homeopati, Check Up, Ultrason, Kuduz Aşısı, Hepatit B Aşısı, Rota Virüsü Aşısı, Aşı, Kan Tahlili, PPD Testi, Grip Aşısı, HPV Aşısı, Şeker Yüklemesi, İnsülin Direnci Testi, TİT, Heimlich Manevrası, Kan Grubu Öğrenme, Hepatit A Aşısı, Tahlil, Kortizon İğnesi, İdrar Kültürü, İdrar Tahlili, Meningokok Aşısı, Su Çiçeği Aşısı, Gaita Testi, Pnömokok Aşısı, Çiçek Aşısı, Periton Diyalizi, Tiroid Ameliyatı, Subkutan Enjeksiyon, KPA Aşısı, İnsülin Pompası, Şeker Hastalığı Ameliyatı, Bebek Aşıları, Polisomnografi, 2 Yaş Aşısı, 1 Yaş Aşısı, York Testi, Ter Testi, Hormon Tedavisi, MRCP, İntramüsküler Enjeksiyon, Emzirme Eğitimi, Fizik Muayene, Hızlı Antijen Testi, İnfluenza Testi, Eksplorasyon, Palpasyon, Karbonhidrat Sayımı, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Üre Nefes Testi, Seroloji Testi, 18 Ay Aşısı, Glukoz Testi, Gaita Tahlili, Hib Aşısı, Laktat Testi, Difteri Aşısı, ACTH Testi, İnsülin Testi, Gaita Kültürü, Semptomatik Tedavi, Ferritin Testi, ENA Testi, İleal İnterpozisyon, Kızamıkçık Aşısı, Laboratuvar Testleri, Ors Tedavisi, KCFT, Endokrin Testi, İdrarda Gebelik Testi

Tıbbi Tesis Tipi:

Sağlık Ocağı

Doktorlar