Tıbbi biyokimya, hastalığın teşhisi ve tedavisi için alınan numuneyi laboratuvar ortamında inceleyen alandır.

Kırmızı kan hücrelerinin, yapılan testte normalden daha hızlı çökmesi durumu olan Sedimantasyon Yüksekliği hastalık değil, bir belirteçtir. Altta yatan neden tedavi edilmelidir.

Kanda yüksek çıkan ve organda bir hasar olduğunun göstergesi olan LDH Yüksekliği, ilaç kullanımı, cerrahi operasyon, kemoterapi gibi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

FSH Yüksekliği, hipofiz bezinden salgılanan hormonun bazı nedenlerden dolayı yükselmesi olup, bazı durumlarda tedavisi söz konusu değildir.