Stanford Binet Zeka Testi

Stanford binet zeka testi, 2 yaş itibariyle kişilerin zihinsel düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Stanford Binet Zeka Testi Nedir?

Stanford binet zeka testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır ve 2 yaş itibariyle kişilerin zihinsel düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Test sonucunda kişilerin zeka düzeyleri tespit edilerek zeka geriliği, normal seviye ve üstün zeka sınıflandırılması yapılabilmektedir. Sözel, görsel, soyut ve nicelikler olarak zekanın belirli bölümlerini ölçebilen bu test, alanında uzman kişilerce belirli bir yönerge dahilinde uygulanır. Teste katılım sağlayan bireylerin verdikleri cevaplar ise zihinsel durumun ölçülmesi için değerlendirilir.

İlk zeka testi olma özelliğini taşıyan Stanford Binet, hazırlandığı ilk günden bu yana dört kez revize edilmiştir. Bu revize nedenleri ise şu şekilde açıklanmıştır:

 • Dil zekayı etkileyen en önemli faktörlerdendir. Dilde yaşanan yenilikler zeka testinin sonuçlarını doğrudan etkileyeceği için revizeye ihtiyaç duyulmuştur.
 • Yine yapılan testlerin bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi. 
 • Bununla birlikte testte yer alan soruların erkek ve kız ayrımı gözetilerek hazırlanması.

Bu sebeplerle revize edilen Stanford Binet Zeka Testi, günümüzdeki son halini 1985 yılında yapılan son revizeyle almıştır. Her düzenlemede yukarıda belirtilen eksikler giderilmiş ve test günümüzde zeka testleri içerisinde en önemlileri arasında olmayı başarmıştır.

Stanford Binet Testi Kimlere Uygulanır?

Stanford binet zeka testi her yaştan kişiye uygulanabilmektedir ancak en uygun yaş grupları çocuklar, gençler ve genç yetişkin gruptur. Özellikle 2-16 yaş arası çocuklarda uygulanabilen zeka testi, çocuğun genel zeka değerlerinin ortaya çıkarılması konusunda oldukça önemli bir ölçüttür.

Bu çerçevede belirli yaş gruplarına aşağıdaki konularla ilgili sorular yöneltilir:

 • 2 veya 3 yaşındaki çocuklar için şekiller ve küplerle kule ve köprü yapma gibi etkinlikler yapılır.
 • 4 yaşındaki çocuklar için renk ve eşya tanıma etkinlikleri yapılır.
 • 7 yaşındaki çocuklar için nesnelerin arasındaki benzerlikleri bulma testi uygulanır.
 • 8 yaşındaki çocuklar için sözcük dağarcığı ve kelime oyunlarıyla ilgili testler yapılır.
 • 9 yaşındaki çocuklar için sözel saçmalıklarla birlikte tersinden cümle okutma ve sayı saydırma gibi testler uygulanır.
 • 9 yaşından sonra daha yetişkin çocuklar için ise yine sözcük dağarcığı, atasözleri ve yön bulmayla ilgili testler yapılarak sonuç elde edilir.

Stanford Binet Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

Stanford binet zeka testi, toplu halde bir sınıfta veya ortamdaki çocuklara uygulanabilen bir test değildir. Stanford binet zeka testi eğitimi almış uzman kişiler tarafından bireysel şekilde ve her kişiye özel olarak uygulanır. Karşılıklı görüşme gibi düşünülen testin uygulama aşamaları şu şekildedir:

 • Stanford binet zeka testi küçük çocuklarda yarım saat yetişkinlerde ise bir veya bir buçuk saat süren bir testtir.
 • Standart bir şekilde uygulanan Stanford binet uygulamasına bireyin zihin kapasitesinden daha düşük sorularla başlanır.
 • Deneğin bu basit sorularda başarısız olması durumunda ise önceki düzeyde sorulan sorular devam ettirilir.
 • Denek hangi düzeyde başarılı olduysa deneğin zihin yaşı o seviye kabul edilir.
 • Bu sayede deneğin zihin yaşı belirlenir ve testte daha yüksek düzeylere geçmek için yeni sorular sorulur.
 • Sorulan sorular neticesinde denek tamamen başarısız oluncaya kadar test devam eder.
 • Her bir aşamada farklı seviyelerle uygulanan test başarısız olunan seviyede sona erer. 
 • Test sona erdikten sonra uygulayıcı, yaptığı testleri puanlar. Buradaki puanlama temel yaşın üzerindeki seviyeler içindir. Belirlenen puanlar temel yaşa eklenerek kişinin zeka yaşı bulunur.

Bu sayede uygulanan testler farklı bakış açılarını ölçmek ve zihnin hemen her noktasını ilgilendiren alanlar için yapılır. Bunlar şu şekildedir:

 • Sözel akıl yürütme ve sözcük dağarcığı
 • Kavrama
 • Saçmalık
 • Sözel ilişki
 • Görsel akıl yürütme
 • Kopyalama
 • Matrisler
 • Kağıt kesme ve katlama
 • Eğitim
 • Sayı dizileri
 • Cümle, sayı ve nesne belleği
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Stanford Binet Zeka Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Stanford binet zeka testi kaç yaşa uygulanır?

Stanford binet zeka testi genellikle küçük çocuklar, gençler ve genç yetişkinler için uygulanması tavsiye edilen bir testtir. Bu çerçevede özellikle 2-16 yaş arasındaki gençler için uygulanması önerilir. Bununla birlikte hemen her yaş grubundan kişiye de uygulanabilmektedir. Stanford Binet Zeka Testi’nin en önemli özelliği, farklı yaş gruplarına da sorunsuz şekilde uygulanabilmesidir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Stanford binet zeka testini kim yapar?

Stanford Binet Zeka Testi, psikoloji eğitimi almış ve zeka testi uygulaması için gerekli uzmanlığı kazanmış kişiler tarafından yapılmaktır. Türkiye’de bu kişiler psikoloji ve PDR bölümlerinde eğitim görmektedirler. Gerekli eğitimi almamış kişilerin uygulayacakları test sonucunda olumsuz sonuçlar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, testi uygulayacak kişinin uzmanlığı sorgulanmalıdır.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Okuma yazma bilmeyen çocuğa stanford binet zeka testi yapılır mı?

Stanford binet testi için okuma yazma bilinmesine gerek yoktur. Farklı test çeşitleriyle uygulanan zeka  testinde şekil, kavram, nesne vb. birçok alanda ve konuda testler uygulanmaktadır. Bu çerçevede okuma yazma bilmeyenler için de bu test uygulanabilir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Stanford binet zeka testinin tekrarı olur mu?

Stanford binet zeka testi bir kez uygulandıktan sonra tekrar uygulanabilir ancak bunun için iki test arasından en az 6 ay kadar sürenin geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde bireyin zihinsel kapasitesinde oluşan değişiklikler göz önüne alınarak tekrardan test uygulanabilir. Gerekli zaman dilimi dikkate alınmadan diğer ikinci bir testin uygulanması, test sonucunu doğruluktan uzaklaştırır.

Stj. Dr. Özlem Filiker