NLP

NLP rastgele ortaya çıkan olayların arka planını irdeleyip inceleyerek kişilerin seçimine bağlı olarak bilinçli bir programlama yapılmasını sağlayan bilim dalıdır.

NLP Nedir?

NLP; yaklaşık olarak 1970 yılında matematikçi John Grinder ve dilbilimci Richard Bandler tarafından Amerika’da geliştirilmiş olan bir davranış akımı biçimidir. Otomatik ve bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirilen düşünme, algılama ve davranış tutumlarının bilinçli hale getirilmesi amacı ile yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Rastgele ortaya çıkan olayların arka planını irdeleyip inceleyerek kişilerin seçimine bağlı olarak bilinçli bir programlama yapılmasını sağlayan bilim dalıdır.

NLP sözcüğünün açılımı; nöro, linguistik ve programlama sözcüklerinin baş harfleri alınarak kısaltılmış bir kelimedir.

Nöro; görme, duyma, tatma ve koklama gibi duyu organlarımız ile algıladığımız olguları bilinçli düşüncelere ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştüren zihinsel süreçleri anlamlandırır. Kişinin bedeninin ve zihninin bir bütün halinde uyum içerisinde işleyişini irdeleyerek inceler. Nöro linguistik programlamanın en çok üzerinde durduğu konu; kişinin zihinsel süreçlerini arttırarak daha etkin hale getirip yönetebilme yetisini belletmektir.

Linguistik; kişinin dili kullanma biçimidir. Dili kullanma biçimi ile düşünce biçimi ve kimlik şekil alır. Dil, kişinin deneyimlerini anlamlı hale getirir ve bu sayede de edinilen deneyimlerin diğer kişilere aktarımını sağlayabilmek adına oldukça önemlidir.

Programlama ise son aşama niteliğindedir. Kişinin davranışları; düşünceleri ve sergiledikleri tutum sonucunda oluşmaktadır. Davranışların alt yapılarını oluşturabilmek için düşünce ve tutum şekillerini belirleyerek kontrol altında tutmak gereklidir. Programlama bu şekilde meydana gelir. Olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında ise düzenleme yapılması mümkündür.

NLP Uygulama Alanları Nelerdir?

NLP’nin nöro lingulistik programlama yani sinir dili programlaması olarak tabir edilmesi mümkündür. Bu programlama;

 • Bireylerin sınav kaygısından kurtulmaları, 
 • Öğrenim engellerinin ortadan kaldırılması ve hızlı öğrenme biçimlerinin benimsenmesi,
 • Öğretme ve öğrenme gibi olguların kolaylaştırılması,
 • Kaygı, endişe, stres gibi duyguların iyileştirilmesi ve yönetilmesi,
 • Kişinin kendisine karşı saygısını ve kendisine duyduğu güvenini yani özgüvenini kazanma ve geliştirmesi,
 • Yeni bir dil öğrenimi,
 • Sağlıklı bir yaşam için hedef oluşturma,
 • Spor için motivasyon sağlama,
 • Kişinin konsantrasyonunun arttırılması,
 • Beslenme ve diyet alışkanlıklarının değiştirilmesi ya da düzenlenmesi,
 • Bağımlılık derecesindeki sigara ve alkol tüketimi ya da kumar oynama alışkanlığı gibi şeylerin bırakılması,
 • İş hayatı için hedef belirleme ve hedefe ulaşmak için başarıya giden yolun stratejisini belirleme,
 • Kişinin liderlik yetisinin arttırılması,
 • Kişinin ikna gücünün arttırılması ve buna bağlı olarak satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
 • İletişim gücünün ve becerisinin kontrol edilmesi,
 • Edinilmiş olumsuz nitelikli alışkanlık ve davranışların değiştirilmesi,
 • Heyecan, öfke ve bunun gibi duyguların kontrolünün sağlanması,
 • Karar verme becerisinin geliştirilmesi ve arttırılması,
 • Sosyal korkuların giderilmesi,
 • Panik atak hastalığının tedavi edilmesi, 
 • Depresyon durumunun ortadan kaldırılması,
 • Cinsel sorunların çözümlenerek yok edilmesi,
 • Hamilelik süreci ve bu süreçte karşılaşılan problemler ile baş edebilme,
 • Çocuk yetiştirme,
 • Siyaset ve bunlar gibi birçok farklı alanda kişinin talepleri ve beklentileri doğrultusunda kullanılabilmektedir. 

NLP Nasıl Uygulanır?

NLP; kişilerin öncelikle hayallerini, elde etmek istediklerini ve de belirlediği hedeflerini gerçekleştirmesini mümkün hale getiren bir tür davranış biçimi ya da uygulaması niteliğindedir. NLP uygulaması; kişinin doğası gereği neler yaptığını belirler, bunları tanımlayarak ifade eder ve yaparken nasıl bir yöntem izlediğini gözlemleyerek daha sonraki süreçlerde kullanılmak üzere alternatifler sunar. İnsanın alanını genişleterek farklı bir bakış açısı ile olaylara yaklaşmasını sağlar.

NLP Kimlere Uygulanabilir?

NLP; sağlıklı düşünme yetisine sahip olabilen yetişkin kişilere, hayatlarından ne beklediklerini bilmeleri ve de değişimlere açık olmaları koşulu ile uygulanabilir. Buna ek olarak öğrenci koçluğu alanında özel NLP teknikleri bilgisine sahip olan, alanında deneyimli kişiler tarafından küçük yaştaki bireylere de uygulanması mümkündür. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise; NLP uygulanacak olan kişinin geçmiş süreçlerde yaşamış olduğu bir ruhsal travma olup olmadığıdır. Aksi taktirde dramatik nitelikte sonuçlar ortaya çıkabilir.

NLP Kazanımları Nelerdir?

NLP kazanımları;

 • Daha mutlu olmak
 • Korkuları yenmek
 • İstenmeyen davranışları değiştirmek
 • Problemleri çözebilmek amacı ile değişik ve yaratıcı nitelikli çözüm yolları üretmek
 • Zamanı verimli ve etkili bir şekilde kullanmak
 • İdol olarak belirlenen kişileri modelleyip çıkarımlar yaparak benimsemek
 • Başarıya inanmak
 • Bireysel hedefler belirleyip hızlı bir şekilde, bütün gücü kullanarak sonuca ulaşmak
 • Etkili, güçlü ve kaliteli iletişim kurabilmek
 • Pozitif düşünce yapısını benimsemek
 • Sorunları fırsata dönüştürebilmek
 • Bilinçaltını sağlamlaştırmak
 • Sınırları zorlamak
 • Duyguları kontrol altında tutabilmek ve daha niceleri şeklinde sıralanabilir. 

NLP Uygulamaları Nelerdir?

Nöro linguistik programlama birçok farklı teknikten oluşmaktadır ve bu tekniklerin tam anlamı ile öğrenilmesi uzun bir süreç almaktadır. Her insana ve her probleme karşı geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir NLP tekniği oluşturulması mümkündür. Bu sebeple NLP tekniklerinin bir liste halinde belirlemek doğru olmayacaktır.

NLP göz hareketleri: Kişinin kendisine bir soru yöneltildiğinde soruya cevap verirken gözlerini nasıl kullandığı ile ilgilidir. Sıklıkla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Yapılan araştırmalar, bir kişinin herhangi bir konu hakkında konuşurken baktığı yerin önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Görsel, işitsel ya da duygusal yetileri hakkında bilgi alma noktasında önemlidir.  

NLP swish tekniği: Kişinin kendine güvenmeme, topluluktan utanıp konuşamama, tırnak yeme vesaire gibi kökeni çok derinlerden gelmeyen alışkanlık ve tutumlarının değiştirilip iyileştirilmesi amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Öncelikle değiştirilmek istenen şey belirlenir ve onun yerine neler yapılması gerektiği hedeflenir.

NLP çapalama tekniği: En çok kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Demirleme tekniği adı ile de bilinmektedir. Bu teknik ile kişinin kendisini olumlu bir duygu durumuna sabitlemesi sağlanır. Olumsuz haldeki durumdan olumlu haldeki duruma geçişi ve olumlu haldeki durumda kalabilmeyi amaçlamaktadır.

NLP hipnoz tekniği: Kişinin bilinç dışı ile iletişim kurularak bilinçaltında yatan iç kaynakların ortaya çıkartılıp harekete geçirilmesi amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kişinin kötü alışkanlıklarının, fobi niteliğindeki korkularının ve de takıntılarının ortadan kaldırılması mümkündür.

NLP modelleme tekniği: NLP’nin kalbi niteliğinde bir uygulamadır ve oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Kişisel gelişim açısından önemlidir. Çözümlenmek istenen sorun ile ilgili bir örnek verilerek, verilen örneğin model alınması bazında yürütülen bir tekniktir. Modelin ne yaptığı, neden yaptığı ve nasıl yaptığı gözlemlenmektedir. Böylelikle inanç değerleri, düşünme şekli ve davranış biçimi kopyalanarak düzeltmeler yapılması sağlanmaktadır.

NLP İle Zayıflama Mümkün Müdür? 

Evet, NLP ile zayıflamak mümkündür. NLP yöntemi vasıtası ile kişinin yemeklerden ne kadar yemesi ya da yememesi noktalarına odaklanması yerine başka noktalara odaklanması sağlanır. Böylelikle zihindeki yemek düşünceleri ortadan kaldırılır ve beslenme alışkanlıklarının da düzene girmesi sağlanır.

NLP ile zayıflama, düşünce gücünün kontrol altına alınması ile sağlanmaktadır. Kişilerin olumsuz konular üzerinde düşünmesi ile birlikte aşırı yemek yeme isteği de tetiklenmektedir. Olumsuz düşünceler meydana geldiğinde, beyin otomatik olarak yemek yiyerek olumsuz düşüncelerden kurtulabileceğini dayatır hale gelir. Bu noktada beyine hükmedip doğru programlama sağlanır ise NLP ile zayıflama da mümkün hale gelecektir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
0
Makeleyi Paylaşın

NLP ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

NLP kişilik testi nedir?

NLP testi, bir kişinin NLP tekniklerinin kullanılması aracılığı ile kişilik analizinin yapılmasını sağlayan testtir. Bu bağlamda en sık ve yaygın şekilde kullanılan test renk testidir. Yapılan renk testi ile kişinin karakterinin hangi noktalarda baskın, hangi noktalarda ise çekingen olduğu belirlenmektedir.

Stj. Dr. Havva Küçük

NLP uzmanı nedir?

NLP uzmanı; genellikle NLP alanında danışmanlık hizmeti vermek amacı ile yetkili kurum ve kişiler tarafından verilen NLP practitioner (uygulayıcı) sertifika programı ve NLP master practitioner (uzman uygulayıcı) sertifika programlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak yetki belgesini elde eden kişilerdir.

Stj. Dr. Havva Küçük

NLP ne işe yarar?

NLP kişinin aile yaşantısı da dahil olmak üzere iş hayatına kadar bütün alanlarda karşılaştığı ya da karşılaşabileceği problemlerini çözmeye kadar her türlü alanda güvenle kullanılabilmektedir. Kısacası NLP, insanla ilgilenen bir bilim dalı niteliğinde olduğu için içerisinde insanın olduğu her konuda işe yaramaktadır. NLP ile bilinçaltı temizliği yapılarak kişinin edinmiş olduğu tecrübeleri baz alınır ve yeni yöntemler oluşturulur.

Stj. Dr. Havva Küçük

NLP eğitimi nedir ve nasıl öğrenilir?

NLP genellikle en kolay hali ile düzenlenen seminerler ve bunlara ek olarak ise online olarak verilen eğitimler aracılığı ile öğrenilmektedir. NLP’nin kitap okuma ile öğrenilmesini mümkün gören kişiler de mevcuttur ancak insan beyni oluşturulacak olan değişimlere karşı genellikle direnç gösterir niteliktedir ve bunu yenebilmek kitap ile mümkün olmamaktadır. Bu noktada kişinin alanda uzmanlaşmış ve eğitici statüsüne sahip olmuş olan koçlara danışıp çözüm üretmesi gerekmektedir. Bu sebeple; daha etkili ve verimli bir öğrenim süreci için uzman kişilerden birebir ders almak ya da grup derslerine dahil olmak gereklidir.

Stj. Dr. Havva Küçük

NLP ile bilinçaltı temizliği nedir?

NLP ile bilinçaltı temizliği kişinin kendi kendisine yapabileceği bir uygulamadır. Rahatsızlığa sebebiyet veren bir konu ile ilgili olarak, bu konunun zihinden tamamen kaldırılması amacı ile yapılmaktadır. Derin bir şekilde nefes alıp verme, seratonin hormonunun salgılanmasını sağlama ve neden – sonuç ilişkisi kurma ile zihinde bulunan kötü duyguların uzaklaştırılması ve buna bağlı olarak da edinilmiş olan bilinçaltı olgusunun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Stj. Dr. Havva Küçük