evim.com

Gelişimsel Pediatri Bölümü Hakkında

Adres:

Cumhuriyet Mah Ebulfeyz Elçibey Cad No 64 / Adana

Yol tarifi, adresi nerede?

Gelişimsel pediatri; bebek, çocuk ve ergenlerle ilgilenen çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri) bölümünün bir dalıdır. Bu alanda, çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel sorunlar ve bozukluklar bütüncül bir yaklaşımla incelenmektedir.

Günümüzde, tüm dünyada çocukluk çağındaki ölüm oranlarının düşmektedir. Ancak morbidite yani hasta ve engelli çocuk sayısında hızlı bir artış vardır. İşte bu nedenle gelişimsel pediatriye duyulan ihtiyaç artmıştır. Engelli ve hasta olma riski taşıyan, izlenmesi ve tedavi edilmesi gereken çocukların oranı %13 ile %17 oranları arasında olduğu bilinmektedir.

Gelişimsel pediatri bölümünde gelişimin tam olarak değerlendirilmesi, desteklenmesi, bu konuda ailelere danışmanlık yapılması bölümün temel görevleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra farklı nedenlere bağlı olarak gelişimsel bozukluk yaşayan çocukların takibi ve gerekli birimlere yönlendirilmesi de birimin sorumluluğundadır.

Gelişimsel pediatride çocukların; düşünme yetileri, bilişsel becerileri, dil ve konuşma gelişimleri, hareketleri, duyuları ve duyguları başta olmak üzere bütüncül bir çalışma yürütülmektedir. Öte yandan çocukların aile ve toplum ile olan ilişkileri de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Çocukların gelişim süreçleri ayrıntılı bir şekilde takip edilmektedir. Öte yandan gerekli becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. İletişim kurma becerisinde artış olması beklenen çocukların, gelecekte toplumla uyumlu şekilde yaşamaları hedeflenmektedir.

Gelişimin en hızlı olduğu dönem, doğum öncesinden başlamak üzere çocukların ilk 3 yaşına geldikleri dönemdir. Çocuklarda bu yaş aralığındaki gelişim, ilerisi için de temel oluşturmaktadır. Dolayısıyla problemler mümkün olduğu kadar erken yaşta belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.  

Hizmetler:

Elektronörofizyoloji, Denver Testi

Hastalıklar:

Mukopolisakkaridoz, Progeria, Asperger sendromu

Gelişimsel Pediatri Doktorları