Neonatoloji, yenidoğan sağlığından sorumlu bölümdür.

Hastanın oksijensiz kalması sonucu doku ölümünün gerçekleşmesi durumu olan Asfiksi, ilk yardım uygulamasını ve daha sonrasında koruyucu tedaviyi gerektirir.

Bir kromozomal bozukluk olan Patau Sendromu’nda kişide on üçüncü kromozomun iki değil üç kopyası bulunması olup tedavisi kişinin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yapılmaktadır.

Dil bağı, anne karnından itibaren bebeğin dilinin tabanının ağız tabanı ile yapışık olması durumu olup genellikle cerrahi operasyon ile tedavi edilmektedir.

Gebelik döneminde bebeğin bağırsağının karnının içine girmemesi durumu olan Omfalosel, bebeğin sezaryen doğum ile alınmasının ardından tedavi edilir. 

Neonatoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Dil bağında dilin altındaki frenulum dilin hareketliliğini sınırlandırır. Bu durum özellikle dil altı bağı kısa ve kalın olanlarda görülür. Sınırlanan dil hareketleri konuşmayı da etkiler. Hastalar l, z, s, ş gibi harfleri içeren kelimeleri söylemekte zorlanır. Bu durumdan şüphelenilen kişilerde muayene olunmasında fayda vardır.

Bebeklerde dil altı bağı yenidoğan muayenesinde (doğumdan hemen sonra) ya da daha ileri aylarda yapılan muayenelerde rastlanabilir. Bu durum bebeği sıkıntıya sokmayacak düzeyde ise (asemptomatikse) tedavi uygulanmasına gerek yoktur. Ancak bebekte beslenme ve konuşma problemlerine yol açıyorsa tedavi edilmelidir.

Yenidoğan döneminde saptanan dil altı bağı için karşıt görüşler bulunmaktadır. Kimi hekimler hemen tedavi uygulanmasından yana olsa da kimi hekimler bağın hastaya ne kadar etki ettiğini bekleyip görmekten yanadır. Sonuç olarak tedavi zamanına hekim ve ebeveynler beraber karar vermelidirler.

Dil altı bağında uygulanacak tedavi metodu bağın cinsine göre değişiklik gösterir. Uzun ve ince, zarımsı bağlarda frenotomi işlemi ile genel anesteziye gerek kalmadan bölgesel anestezi ile sadece ufak bir kesi sonucu iyileşme sağlanabilir. Ancak kalın ve kısa dil altı bağına sahip kişilerde frenuloplasti işlemi ile tedavi uygulanır. Bu işlemde kişiye genel anestezi verilerek dil altı bağı kesilir ve kesilen bölgeye vücut tarafından emilen dikişler atılır. Hasta bir gün boyunca hastanede yatar.

Patau Sendromu’nun tekrarlama ihtimali, görülme sebebine bağlı olarak değişmektedir. Özellikle ailesinde düşük ve ölü doğumlar görülmüş olan veya otuz beş yaşın üzerinde gebe kalan kişilerin Patau Sendromu’na sahip bir bebekleri olduğunda, sendromun tekrarlama ihtimaline karşın gebelik düşündüklerinde genetik danışmanlık almaları önerilmektedir.

Patau Sendromu’na sahip bir bebeği doğurma kararı alan gebeler, gebeliğin devamında kontrollerini ihmal etmemelidir. Genetik akrabalarının durumdan haberdar edilmesi, başka kişilerin Patau Sendromu taşıyan bebeklere sahip olmalarının önüne geçebilir. Kişinin çocuğunda ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkması psikolojik olarak zorlu bir süreç yaşamasına sebep olabilir. Kişi gebelik sürecinde gerekli psikolojik desteği almalı ve bebeğin hayatı boyunca zor kararlar vermeye hazırlıklı olmalıdır. Doğumun yeni doğan bakım ünitesi olan bir hastanede gerçekleştirilmesi bebeğin hayatta tutulması açısından önemli bir etkendir.