evim.com

Ilgıt Karaca Muayenehanesi Acil Servis

0 Görüş

Acil Servis Bölümü Hakkında

Adres:

Edirne / Edirne

Acil servis hem hastanelerin hem de başka sağlık kuruluşlarının ulaşılması en kolay olan ve giriş kısmı ambulansların kolayca yanaşabileceği bir noktasında yer alan acil sağlık yardımına ihtiyaç duyan hastalara acil müdahale ile hizmet veren birimlerdir.

Acil servis biriminde, başka servislerde randevu ile bakılması açısından beklenemeyecek durumdaki hastalıklar ile ilgili hasta kişilere ilk tıbbi müdahaleler yapılır. Acil servis hem devlet hastanesi hem de başka özel hastanelerde yer almaktadır.

Acil sağlık hizmetleri, acil servisler bünyesinde acil tıp uzmanları ya da başka uzman hekimler tarafından ve buna ek olarak hastane hemşireleri, pratisyenler, acil tıp teknikerleri (acil bakım teknikerleri), ambulans görevlileri, diğer sağlık çalışanları tarafından verilmektedir.

Acil Servis Birimleri

Acil servis birimleri, 7 gün 24 saat hizmet şekli ile görev yapmaktadır. Acil servis birimlerinde muayene, müdahale ve tedavi için herhangi bir randevu alınması gerekmez. 

Acil tıbbi sağlık ekip ve ekipmanları ile çalışan acil servis hizmetleri; hasta karşılama ve danışma, hasta kayıt birimi, triyaj, hasta muayene odası, müşahede odaları, resüsitasyon odaları, acil cerrahi müdahale odası, izolasyon odaları, bekleme alanı, hekim, hemşire ve yardımcı personel odaları.

Acil Servis Hasta Kabul Süreci

Acil servis hasta kabul birimi, hastaların veya yakınlarının randevu alması gerekmeden karşılanıp yönlendirildiği danışma bölümüdür. Bir diğer deyişle hasta karşılama bölümüdür. Acil servis tıp hizmetleri için hasta kabul bölümünde hasta kayıt süreci şu şekildedir:

  • Acil servis birimlerine, tedavi ya da müdahale amaçlı müracaat etmiş olan hastalar, triyaj talimatına bağlı olarak sedye ya da tekerlekli sandalye ile beraber görevli bir acil sağlık personeli yardımıyla ilgili departman için alınır.
  • Eğer hasta ambulans ile acil tedavi polikliniğine getirildiyse hasta kişi, ambulans personeli tarafından acil servis uzman doktoruna teslim edilir. Ardından hastanın acil bölümünden girişi gerçekleştirilir.
  • Acil tıp servisinde hastayla ilgili vital bulgular, hastane hemşiresi tarafından öğrenilip alınmakta ve ardından kaydedilmektedir.
  • Hasta, kabin ya da muayene odasında nöbetçi acil doktoru tarafından detaylı olarak muayene edilir.
  • Muayene odası içerisine gelmiş olan hastalar, acil tıp servisindeki hasta kabul bölümünden acil muayene için kayıt oluşturarak başvururlar.
  • Eğer bu noktada kayıt oluşturulmamışsa hasta yakınları ile ya da triaj birimi uygulamasına bağlı olarak acil olmayan bir durumdaysa gereken tetkikler ile tedaviler yapılabilmesi için ilk olarak hasta kabul bölümüne yönlendirilirler.

Sağlık alanında deneyimli doktor ve sağlık çalışanları ile birlikte hızlı işlem gerektiren hastalık ve cerrahi müdahaleler bu birimde yapılmaktadır. Hasta hakkında yoğun ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kişisel ihtiyaçlarına yönelik tedavi acil servis birimi içinde uzman doktor tarafından uygulanmaktadır.

Hizmetler:

Ors Tedavisi, Semptomatik Tedavi, Laboratuvar Testleri, İntravenöz Enjeksiyon, Monitörizasyon, Seroloji Testi, Palpasyon, İleri Yaşam Desteği, Endotrakeal Entübasyon, Hızlı Antijen Testi, Estetik Dikiş, İnfluenza Testi, Debridman, Curb 65, Suni Teneffüs, Kanül, tPA Uygulaması, Turnike Uygulaması, Glaskow Skalası, Subkutan Enjeksiyon, Damar Yolu Açma, Solunum Cihazı, Tahlil, Temel Yaşam Desteği, Heimlich Manevrası, Defibrilatör, Rentek Manevrası, Grip Aşısı, Sonda, CPR, Trakeostomi, İlk Yardım

Hastalıklar:

Küçük Dil Şişmesi, Vücutta Yanma, Tibia Kırığı, Ani Tansiyon Yükselmesi, Yumurta Zehirlenmesi, Bağırsak Delinmesi, Bağırsak Kanaması, Laktik Asidoz, Golfçü Dirseği, Doğalgaz Zehirlenmesi, Kibas, Çamaşır suyu zehirlenmesi, İlaç zehirlenmesi, Kafada Şişlik, Fıtık Patlaması, Solunum yetmezliği, Still hastalığı, Hemoglobinopati, Hipernatremi, Pıhtı atması, Kedi Isırması, Steven Johnson Sendromu, Kulak kristallerinin oynaması, Polikistik böbrek, Pulmoner ödem, Beyin anevrizması, İlaç alerjisi, Trombofili, Kan Kusmak, Penis kırılması, Alkol zehirlenmesi, Kırık Kalp Sendromu, İnfluenza b, Soğuk havale, Cıva zehirlenmesi, 1. Derece Yanık, 3. Derece Yanık, Metabolik Asidoz, Nekrotizan Fasiit, Priapizm, Malta Humması, Perikardit, Pyelonefrit, 2. derece yanık, İntraserebral Kanama, Fournier gangreni, İç kanama, Beyne pıhtı atması, Dizartri, Epididimit, Balık zehirlenmesi, Boğaz Şişmesi, Cotard Sendromu, Meckel divertikülü, Peritonit, Siyanür Zehirlenmesi, Hiperglisemi, Kalp romatizması, Diyabetik ketoasidoz, Tavuk zehirlenmesi, Potasyum eksikliği, Hiperkalemi, Küme baş ağrısı, Havale Geçirmek, Serotonin Sendromu, Ventriküler Fibrilasyon, ITP, SVO, Dış kulak iltihabı, Anaflaksi, Enfarktüs, Asfiksi, SVT, Sinir krizi, Mantar zehirlenmesi, Akrep sokması, Septik Şok, İleus, Örümcek isırığı, Yanık, Su zehirlenmesi, Karbonmonoksit zehirlenmesi, Vazovagal senkop, Atriyal fibrilasyon, Sedimantasyon yüksekliği, Konvülsiyon, Kırım kongo kanamalı ateşi, Pulmoner emboli, Elektrik Çarpması, Güneş Çarpması, Bağırsak iltihabı, Mide kanaması, Bronşektazi, Vücutta kırmızı lekeler, Kene Isırması, Sepsis, Dehidrasyon, Pnömotoraks, Beyin kanaması, Nefes darlığı

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Acil Servis Doktorları