evim.com

Cerrahi Onkoloji Bölümü Hakkında

Adres:

Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No:1 Kat 3 / Aydın

Cerrahi onkoloji, kanser hastalığı teşhisi, kanserin aşamaları ve kanserin tedavisi amacıyla cerrahi alanını kullanmaya odaklanmış olan bir kanser bakım bölümüdür.

Cerrahi onkoloji doktorları, hastanın ağrısını kontrol altında tutmak, hastanın rahatlığını artırmak ve aynı zamanda kansere bağlı olan yan etkileri ve semptomları yönetme konusunda yardımcı olmak amacıyla palyatif ameliyatlar uygulayabilirler.

Bu noktada cerrahi onkoloji alanı, kanser tedavisi ile ilgili oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Cerrahi onkoloji bölümü içerisinde yer alan cerrahi uzmanları ise onkolojik cerrahlar olarak adlandırılırlar.

Cerrahi Onkoloji Bölümü Tanı ve Tedavisi

Cerrahi onkoloji bölümü tanı ve tedavi koyarken farklı kanser türleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu noktada mide kanseri gibi pek çok kanser tipi üzerine teşhis, tanı ve tedavi aşamaları gerçekleştirilir. Buna göre bir cerrahi onkoloji biriminde genel olarak tedavi edilen ve aşamaları araştırılıp gerekli müdahaleler yapılan kanser türleri çeşitlilik gösterir.

Kanser türü ve boyutu üzerinde yapılan çalışmaların ardından gerekli görülmesi halinde cerrahi ve ek olarak radyasyon tedavilerine başvurulmaktadır.

Onkolojik Cerrahları ve Görevleri

Cerrahi onkoloji bölümünde olan doktorlar, onkolojik cerrahlar olarak adlandırılırlar. Bu cerrahi onkoloji alanındaki doktorlar, kanserli olan doku ile organları çıkarmaya ya da tümör ebatını küçültmeye dayalı genel cerrahi işlemlere ek olarak hastalığın niye olabileceğini araştırmaya, ağrıları kontrol altında tutmaya, kanser hastalığına dair yan etki ve semptomları yönetmeye tedavi açısından yardımcı olmak amacıyla palyatif ameliyatlar gerçekleştirirler.

Bir hastanın bu onkoloji operasyonu açısından uygun kişi olup olmadığı; hastadaki tümör tipi, yeri, büyüklüğü, evresi ve derecesi gibi etmenlerin yanı sıra fiziksel uygunluk, yaş uygunluğu ve diğer tıbbi haller de dahil olacak bir şekilde hasta sağlık durumuna dair konulara da bağlı olmaktadır.

Cerrahi onkoloji uygulamalarında onkoloji cerrahları tarafından hastaların diğer sağlık belirtileri takip edilip incelenir. Buna göre tümör boyutuna, tümör bulunan bölgeye ve metastaz gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılıp değerlendirilerek laparoskopik, robotik ya da açık cerrahi ile işlem yapılabilir.

Hizmetler:

Meme Koruyucu Cerrahi, Radyofrekans Ablasyon, Da Vinci Robotik Cerrahi, Adjuvan Tedavi, Boyun Diseksiyonu, Hemikolektomi, Gastrektomi, Radikal Prostatektomi, Sıcak Kemoterapi, Lumpektomi, Orşiektomi, Rezeksiyon, Jackknife, Mide Kanseri Ameliyatı, Eksizyonel Biyopsi, Tiroidektomi, Asepsi, Estetik Dikiş, İntratekal, Sütur, Trepanasyon, Kanül, Parasentez, Mikrocerrahi, Reanimasyon, Hipertermi, Beyin Tümörü Ameliyatı, Mastektomi, Gamma Knife, Klemp, Atom Tedavisi, Palyatif Bakım, Lokal Anestezi, Kateter

Hastalıklar:

Karaciğer Metastazı, Burun Kanseri, Damak Kanseri, Liposarkom, Hipofiz Bezi Tümörü, Rabdomyosarkom, Karaciğerde kitle, İnvaziv duktal karsinom, Karın zarı kanseri, Nazofarenks kanseri, Testis torsiyonu, Adenokarsinom, Karaciğer kanseri, Gırtlak kanseri, Bağırsak Kanseri, Meme kanseri, Hemoroid

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Cerrahi Onkoloji Doktorları