İnce Bağırsak Kanseri

İnce bağırsak dokusunda malign kanser hücreleri büyüdüğünde ortaya çıkan İnce Bağırsak Kanserinde hastanın durumu ve hastalığın evresine uygun tedavi yöntemi kullanılmaktadır.

Bağırsaklar vücudumuzda sindirim sistemimizin en uzun bölümünü oluşturan organımızdır.

Sindirim ağızdan başlar ve yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak rotasını izleyerek anüste son bulur. Sindirim sistemimiz bu yapı ve organlardan oluşmakla beraber sindirime yardımcı çok sayıda yardımcı organ ve doku da vücudumuzdaki sindirim işlevinin yerine getirilmesinde rol alır.

Bağırsak çok genel bir ifadedir. Bağırsaklarımızı yakından inceleyecek olursak kabaca ikiye ayırabiliriz.

 • İnce bağırsak: Deudenum (12 parmak bağırsağı), jejenum ve ileumdan oluşan kısımdır. 
 • Kalın bağırsak: Çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon ve rektumdan oluşur. Çap olarak ince bağırsak yapılarına nazaran daha geniştir.

İnce bağırsak ile kalın bağırsak anatomik olarak çekum bölgesinden itibaren ayrılmaktadır. Çekumdan önceki bölüm ince bağırsaktır.

İnce bağırsak boyunca herhangi bir yerde oluşan kanserlere ince bağırsak kanserleri denir. Kanser demek tanım itibariyle normalde olmaması gereken anormal ve patolojik (hastalıklı) yeni doku oluşumu demektir.

İnce Bağırsak Kanseri Belirtileri

İnce bağırsaklar sindirimin büyük bir kısmının gerçekleştiği yerdir. Sırasıyla deudenum jejenum ve ileumdan oluşur ve bu bölümden sonra gelen kalın bağırsakta sindirim değil daha ziyade sadece bazı maddelerin emilimi söz konusudur. Dolayısıyla sindirimin çoğu ince bağırsak ve daha üzerindeki sindirim sistemi yapılarında gerçekleşmektedir. 

İnce bağırsak kanserinde belirtilerin bir kısmı da bu sindirim işlevinin aksaması ile ilgili olacaktır. 

İnce bağırsak kanserlerinde başlıca belirtiler;

İnce bağırsak kanserlerinde belirtiler hastalığın derecesi ve dokudaki tipine bağlı olarak çok çeşitli olabilir. İnce bağırsak kanseri düşündüren bulguların hepsi hastada aynı anda var olmayabilir. 

Bulgu ve belirtilerin hafif olması hastalığın tanısında zaman zaman gecikmelere sebep olabilir. Bu da istenilen bir durum değildir. 

İnce Bağırsak Kanseri Nedenleri 

İnce bağırsak kanserinde kanser oluşumuna neden olan ya da kanser oluşumuna yatkınlık sağlayan birçok ayrı faktör olabilir. Bazen birden fazla faktörün bir arada rol oynaması da mümkün olabilir. 

İnce bağırsak kanserlerinde çoğu zaman ortaya konan net bir neden yoktur. Var ise de bulunamaz. Bu duruma idiyopatik kanser oluşumu denir ve belli bir nedenin ortaya konamadığı durumları ifade eden terimdir. 

İnce bağırsak kanserinde bir diğer önemli etken de diyettir. Yani hastanın beslenme alışkanlıklarıdır. Öyle ki yapılan araştırmalar hazır gıdalardan zengin, işlenmiş ürünlerin bol bol yer aldığı beslenme rejimlerinin ince bağırsak kanserine yatkınlığı artırdığını ortaya koymaktadır. Lifli gıdalardan zengin ve bol sebze meyve tüketilen beslenme alışkanlıklarına sahip kişilerin ise ince bağırsak kanserine yakalanma ihtimalinin görece düşük olduğu ifade edilmektedir. 

Diyet ile ilgili olarak aşırı alkol tüketiminin de ince bağırsakta kansere yol açabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle alkol tüketimi olan kişilerin aynı koşullarda olup alkol tüketimi olmayan kişilere göre daha yüksek risk altında bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. 

İnce bağırsak kanserinde sebep olarak ortaya konabilen bir başka etmen ise virüslerdir. Bu noktada örnek olarak ince bağırsak lenfoması (lenf kanseri) yapabilen EBV virüsü verilebilir. Bu ve benzeri etkileri olan virüsler ince bağırsak dokusunda kronik (uzun süreli) enflamasyona yol açarlar ve bu durum kanser oluşumu ile sonuçlanabilir. 

Bir bakteri olan Helicobacter Pylori’nin de ince bağırsakta kansere yol açabileceği bilinmektedir. Virüs ve bakteriler bu kansere yol açıcı etkileri bazı aracı moleküller aracılığıyla oluşturur.

İnce bağırsak kanserinde bazı iltihabi bağırsak hastalıkları da rol oynayabilir. Bunlar Ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır

İnce bağırsak kanserinde rol oynayan bir diğer etmen ise DNA ve RNA hasarlarıdır. DNA ve RNA’da oluşabilecek yapısal bozuklukların her dokuda olabileceği gibi ince bağırsakta da kanser oluşumu ile sonuçlanması mümkündür. 

İnce Bağırsak Kanseri Teşhisi

İnce bağırsak kanserinde teşhis hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve klinik şüphe ile başlar. Hasta şikayetleri üzerine etraflıca muayene edilir. 

İstenecek tetkikler ile tanı konur ya da dışlanabilir.

İnce bağırsak kanserinde kullanılan başlıca tanı araçları şunlardır:

 • Kan tetkiki, tam kan sayımı: Bu tetkik ile vücutta genel bir problem, enfeksiyon, belli bir hücre kümesinde artış olup olmadığı araştırılır. Tek başına çok anlamlı olmasa da diğer bulgu ve tahlil sonuçları ışığında anlamlı olabilir. 
 • Röntgen: İnce bağırsak grafisi ile eğer varsa kitle görülebilir. Ya da kitlenin neden olduğu tıkanıklık saptanabilir. Bu bakımdan değerli bir tetkiktir. 
 • Bilgisayarlı tomografi: Bilgisayarlı tomografi ince bağırsak kanseri tanısında kullanılan en değerli araçlardandır. Özellikle dokuların çok yoğun ve sık olduğu bu gibi dokularda herhangi bir kitleyi ortaya koyma açısından oldukça faydalı bir tetkiktir. Eğer varsa metastazları da ortaya koyar. 
 • Endoskopi: Hortum benzeri bir alet ile sindirim sisteminin görüntülenmesi esasına dayanır. Eğer var ise tümörün direkt görülmesi mümkündür. 
 • Laparotomi: Eğer diğer tetkiklerden sonuç alınamıyor ancak ince bağırsak kanseri şüphesi devam ediyorsa laparotomi denilen ince  karnın direkt açılması suretiyle ince bağırsağın incelenmesi ile tanı konabilir. Eğer tanı konursa o esnada ameliyat da gerçekleştirilir. 
 • BiyopsiŞüpheli bulunan ince bağırsak dokusundan alınan örnek histopatolojik olarak incelenir. Tanıda en değerli ve kesin yöntemdir.

İnce Bağırsak Kanseri Tedavisi

İnce bağırsak kanserinde tedavide birden fazla seçenek mevcuttur. Bunlardan birisi ya da birden fazlası aynı anda tercih edilebilir. Bu noktada hastanın durumu ve hastalığın evresine göre hekim en doğru kararı verecektir. 

Tedavide kullanılan yöntemler:

 • Kemoterapi: Anormal çoğalma gösteren kanser hücrelerinin kemoterapi ilaçları ile baskılanması ve daha sonra da öldürülmesi amaçlanır. Bu sayede tümör yükü yok edilir ya da ameliyat ile tamamen temizlenecek seviyeye indirilmeye çalışılır. 
 • Radyoterapi: İnce bağırsak kanserinin olduğu bölgeye uygulanan radyoterapi ile tümörün küçültülmesi esasına dayanır. 
 • İnce bağırsak kanseri ameliyatı: Cerrahi seçenek çoğu zaman kendi başına ya da diğer tedavi yöntemleri ile beraber de olsa başvurulan bir yoldur. Cerrahi ile ince bağırsak tümörü çıkarılır ve gerekiyorsa ince bağırsağın kanserden etkilenen kısmı da çıkarılıp alt ve üst uçtan bağırsak birleştirilir. Bu sayede tümörden kurtulmak amaçlanır. 
 • İmmünoterapi: Yeni yeni popülerlik kazanmaya başlayan bir tedavi seçeneğidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi ve tümör ile savaşacak hücreleri desteklemeyi prensip edinen bir yöntemdir. 

İnce Bağırsak Kanseri Tedavi Edilmezse

İnce bağırsak kanserinde tedavinin yapılması ve bu tedaviye de erken başlanması çok önemlidir. İnce bağırsak kanserinin tedavisiz bırakılması durumunda ciddi sistemik organ hasarları ve hastanın kaybedilmesi de dahil ciddi sonuçlar görülebilir. 

Gerek tuttuğu bölgenin karın içinde diğer birçok organ ile de komşuluk içinde olması gerekse hızlı yayılan bir tümör olması nedeniyle metastaz denilen uzak yayılımlar da görülebilir. 

Metastaz varlığı tedavi sonucunu olumsuz etkileyen bir faktördür. 

İnce bağırsak kanserinde tanı konduğu anda tedaviye derhal ve hiç gecikme olmaksızın başlanmalıdır.

İnce Bağırsak Kanserine Ne İyi Gelir, Ne İyi Gelmez?

İnce bağırsak kanserinde özel olarak tavsiye edilen ya da özel olarak kaçınılması önerilen bir durum yoktur. Ancak diğer kanser türleri ile de ortak olarak beslenme ve su tüketimine dikkat edilmesi, yeterli ve dengeli şekilde beslenilerek kanserle savaşan hücrelerin desteklenmesi faydalı olacaktır.

İnce bağırsak kanserinde bağırsak fonksiyonları da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle ağır ve yağlı diyet yerine hafif gıdalar beslenmede tercih edilmelidir.

Vücudun zaten bir savaş içinde olduğu göz önüne alınır, kullanılan kemoterapi ilaçlarının da bağışıklığı zayıflatıcı etkileri düşünülürse bu durumda enfeksiyonlara  karşı da özellikle hassas olunması hastanın faydasına olacaktır. 

İnce Bağırsak Kanseri İlaçları

İnce bağırsak kanserinde kullanılan başlıca kemoterapi ilaçları:

Kapesitabin, 5-florourasil, Oxaliplatin, Irinotekan’dır. 

İnce bağırsak kanserinin görece daha az görülen bir kanser çeşidi olması nedeniyle bu konuda yapılan çalışmalar da kısıtlıdır. Farklı kemoterapi rejimleri de denenmekte ve çalışılmaktadır. 

Kemoterapi ilaçlarının ciddi yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Bu ilaçlar zaten genellikle hastane şartlarında hekim gözetimi altında alınan ilaçlardır. Hekim tavsiye ve gözetimi dışında kemoterapi ilaçları asla kullanılmamalıdır.

İnce bağırsak kanserinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yaygın yan etkileri arasında böbrek hasarı, sinir hasarı, kan değerlerinde bozulma yer alır. 

İnce Bağırsak Kanseri Ameliyatı

İnce bağırsak kanserinde ameliyat en sık başvurulan yöntemlerdendir.

İnce bağırsağın neresinde tümör olduğuna bağlı olarak ameliyatın çeşidi değişebilmektedir.

Temel prensip olarak ince bağırsak kanseri ameliyatında tümör dokusu çıkarılır ve çevredeki lenf bezleri kontrol edilir. Eğer lenf bezlerinde de tutulum var ise (bunu ameliyat esnasında yapılan biyopsi sonucu söyler) lenf bezleri de çıkarılır. Etraf dokuda da belli bir alan sınır kabul edilerek cerrahi temizleme uygulanır. 

İnce bağırsak kanserinde ameliyat sonrasında çoğu zaman kemoterapi ile tedavi etkinliği artırılmaya çalışılır. 

Çocuklarda ve Bebeklerde İnce Bağırsak Kanseri

İnce bağırsak kanseri bebek ve çocuklarda sık rastlanan bir durum değildir. Yetişkinlere göre daha seyrek olarak görülür.

İnce bağırsak kanserinde etken olarak ortaya konan faktörlerin bazıları uzun süreli enfeksiyonların ya da benzeri hasarların sonucudur ve bunların da erken yaşlarda kanser ile sonuçlanması pek beklenmez.

Çocuk ve bebeklerde görülen ince bağırsak kanserleri bazı gen bozukluklarının bir sonucu olabilir. Şayet bu yaş grubunda bir bireye ince bağırsak kanseri tanısı konuyor ise mutlaka sindirim sisteminin tamamı ile ilgili bir tarama yapılması şarttır. Birtakım başka kanserlerin ya da bozuklukların eşlik etmesi olasıdır. 

İnce bağırsak kanserinde belirtilerinden olan karın ağrısı, kusma, kanlı dışkı, ishal ya da kabızlık gibi bulguların varlığında bebek ve çocuklar da aynen yetişkin yaş grubunda olduğu gibi ilgili tetkikler ile değerlendirilir. 

Oran olarak yetişkinlere göre daha az olması bu yaş grubunda kanser görülmeyeceği anlamına gelmez. 

İnce Bağırsak Kanseri için Hangi Doktor ve Bölüme, Ne Zaman Gidilmeli?

İnce bağırsak kanseri şüphesi uyandıran kilo kaybı, bağırsak alışkanlığında değişiklik, kanlı dışkı, karın ağrısı ve karında kitle hissi gibi durumlarda hiç vakit kaybedilmeden bir İç Hastalıkları polikliniğine başvurulmalıdır. İnce bağırsak kanseri şüphesi durumunda ilk başvuru İç Hastalıkları bölümüne yapılmalı ise de eğer gerekli görülür ise hem cerrahi tedavi hem de sürecin takibi açısından Genel Cerrahi bölümüne de danışılabilir. Bu konuda en doğru kararı ilgili hekimler verecektir. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın

İnce Bağırsak Kanseri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İnce bağırsak kanseri öldürür mü?

İnce bağırsak kanserinde erken tedavi başlangıcı çok önemlidir. İnce bağırsakların hem karın içinde büyük bir yer kaplaması hem de birçok organ ile komşuluk yapması nedeniyle ince bağırsak kanseri çoğu zaman sadece ince bağırsak kanseri olarak kalmaz ve yayılım yapar. Her halükarda erken tedavi çok önemlidir ve hayat kurtarıcı olabilir. İnce bağırsak kanserinde tedavinin etkili olma ihtimali kadar olmama ihtimali de vardır ve hastanın kaybedilmesi ile de sonuçlanabilen bir hastalıktır.

Dr. İsmail Hakkı Şencan

İnce bağırsak kanseri görülme sıklığı nedir?

İnce bağırsak kanseri en sık görülen kanserler arasında yer almayan bir kanser türüdür. Görece nadir görülmesi nedeniyle de özellikle tedavisi ile ilgili çalışmalar halen sürmektedir. Dünyada bölgeden bölgeye değişmekle beraber ince bağırsak kanseri görülme sıklığı yaklaşık %0.5-0.6 civarındadır.

Dr. İsmail Hakkı Şencan