evim.com

H. Cevat Uçar Muayenehanesi Kulak Burun Boğaz

0 Görüş

Kulak Burun Boğaz Bölümü Hakkında

Adres:

İstanbul / İstanbul

Kulak burun boğaz bölümü olarak isimlendirilen bu bölümde adından da anlaşıldığı gibi burun boğaz kulak hastalıkları, ile baş ve boyun hastalıklarına bakılmaktadır. Kulak burun boğaz hastalıkları bölümünün bir diğer adı ise "Otorinolarengoloji" ya da "Otolarengoloji" şeklinde geçer. Boğaz kulak burun hastalıkları bölümü, burun, boğaz, kulak, baş ve boyun bölgeleriyle ve bu bölgelerle ilgili olan diğer yapılar ile alakadar olan cerrahi bir branştır.

Kulak burun boğaz cerrahi uzmanları, boğaz, kulak, burun, baş ve boyunla alakalı tüm hastalıklar ve yapılara bağlı cerrahi ve tıbbi tedavisi konusunda eğitim almış olan doktorlardır. Buna bağlı olarak kulak, burun, burun içi, nazal geçiş, gırtlak, sinüsler, geniz eti, üst yutak, ağız boşluğu, yüz ile boyun bölgesinde olan yapıların bozuklukları, dış kulak ve kulak hastalıkları gibi pek çok tedavi hizmetleri, KBB/kulak burun boğaz biriminin hizmet kapsamında yer almaktadır.

Kulak burun boğaz birimi uzmanları, diğer cerrahi ve tıbbi uzmanlıklarda görev alan doktorlar ile birlikte çalışabilir. Bu noktada hastanın kulak burun boğaz birimine hangi hastalıkla başvurduğu ve bu hastalığın tedavisi açısından hangi diğer birimlere başvurulması gerektiği gibi noktalar, tedavi şekline yön verecektir.

Buna göre kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene sonrası gerek görülmesi hâlinde hastanın ilgili hastalığına göre branşlara ve uzmanlarına da başvurulabilir ve ortak bir tedavi yolu belirlenebilir:

Kulak Burun Boğaz bölümü uzmanı, söz konusu organların yanı sıra baş ve boyun bölgesi rahatsızlık ve bozuklukları üzerinde de eğitim görmüş kişilerdir. Buna göre KBB birimi kapsamında olan ve KBB uzmanları tarafından tedavi edilen diğer yapılar şu şekilde sıralanabilir: Kulak, Burun, Sinüsler, Gırtlak, Üst Yutak, Nazal Yol, Ağız, Tiroid, Tükürük Bezleri gibi.

Hizmetler:

Burun Temizleme, Elektronörofizyoloji, Boğaz Kültürü, Kulak Zarı Delinmesi Ameliyatı, Boğaz Ameliyatı, Tükürük Bezi Ameliyatı, Otoakustik Emisyon, Sinüs Ameliyatı, Da Vinci Robotik Cerrahi, Horlama Ameliyatı, Küçük Dil Ameliyatı, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Laringoskopi, Miringoplasti, Timpanometri, Kist Ameliyatı, Uyku Apnesi Ameliyatı, Ses Teli Ameliyatı, Centor Kriterleri, Polisomnografi, Romberg Testi, Kulak Ameliyatı, Kulak Zarı Ameliyatı, Ses Terapisi, Kulak Tüpü, Epley Manevrası, Septoplasti, Koklear İmplant, Burun Eti Ameliyatı, CPAP, Valsalva Manevrası, Kulak Temizleme, Bademcik Ameliyatı, Geniz Eti Ameliyatı, Homeopati, İşitme Cihazı

Hastalıklar:

Charge Sendromu, Burun Kanseri, Akustik Nörinom, Boyun Kanseri, Araba Tutması, Dil Kökü Kanseri, Tükürük Bezi Kanseri, Kulak Kızarması, Burun kırılması, Cereyanda Kalmak, Denge Bozukluğu, Tükürük bezi şişmesi, Ses tellerinde nodül, Nazal polip, Sürekli Esnemek, Dil Pası, Otoskleroz, Burkitt lenfoma, Dil mantarı, Boğaz Kaşıntısı, Nazofarenks kanseri, Kulak kristallerinin oynaması, İç kulak iltihabı, Fabry Hastalığı, Burun İçinde Yara, Kulakta sıvı birikmesi, İşitme kaybı, Retansiyon Kisti, Kulak akıntısı, Konka hipertrofisi, Lökoplaki, Kolesteatom, Göz Kararması, Güreşçi Kulağı, Kulaktan Kan Gelmesi, Kulak Uğultusu, Dil Uyuşması, Konjesyon, Boğaz Şişmesi, Kulak Kıllılığı, Pfapa, Tükürük bezi taşı, Özofajit, Kulak zarı delinmesi, Horlama, Disfaji, Burun Akıntısı, Dış kulak iltihabı, Septum deviasyonu, Boğaz reflüsü, Kulak mantarı, Balgam, Beta virüsü, Kemerli Burun, Horner Sendromu, Meniere, Ağız kanseri, Kepçe kulak, Larenjit, Kulağa Su Kaçması, Kulak İltihabı, Kuru Öksürük, Boğaz enfeksiyonu, Ağız kokusu, Gırtlak kanseri, Bademcik taşı, Öksürük, Lenf bezi şişmesi, Soğuk Algınlığı, Burun kanaması, Aft, Burun tıkanıklığı, Alerjik rinit, Bademcik iltihabı, Orta kulak iltihabı, Baş dönmesi, Grip, Kabakulak, Boğaz ağrısı, Guatr, Kulak Tıkanıklığı, Geniz akıntısı, Kulak Ağrısı, Kulak çınlaması, Faranjit, Uyku apnesi, Sinüzit, El ayak hastalığı, Vertigo

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Kulak Burun Boğaz Doktorları