evim.com

Emre Bakırcıoğlu Muayenehanesi Üroloji

0 Görüş

Üroloji Bölümü Hakkında

Adres:

Hakkı Yeten Cad. Unimed Center No.19 Kat 4 Fulya / İstanbul

Üroloji bölümü, erkeklerde üreme ve boşaltım sistemleri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Ayrıca ürolojinin çalışma alanına, kadınlarda boşaltım sistemi yani üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi de dahil olmaktadır. Üroloji, halk arasında bevliye olarak da isimlendirilmektedir. 

Mesane yani idrar torbası, böbrekler, idrar borusu yani üreterler, üretra, penis, prostat, testis ve skrotum gibi organlarda meydana gelen sorunların tedavi edilmesi uzman üroloji hekimlerinin sorumluluğundadır. Bu bölgelerde oluşan hastalıkların teşhis ve takip süreçlerini de bölümde görev yapan uzman hekimler yani ürologlar yürütmektedir. 

Üroloji bölümü, ülkemizde devlet hastaneleri ve özel hastanelerde bulunmaktadır. Bu bölümde yapılan uygulamalar sırasında özellikle radyoloji ve onkoloji gibi diğer tıbbi branşlar ile işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir. 

Boşaltım yani üriner sistem insanlarda tansiyon, kandaki pH değeri ve tuz-su oranın dengelenmesini sağlamaktadır. Sağlıklı bireylerde böbreklerde süzülen kan sayesinde amonyak, üre ve keratin gibi bazı zararlı maddeler idrar yoluyla atılmaktadır. Bu durum zararlı maddelerin kanda birikerek, sağlık sorunlarına yol açmasına engel olmaktadır. Boşaltım sisteminde meydana gelen hastalıklar tedavi edilmediğinde ya da geç geç kalındığında ciddi sağlık problemleri oluşabilmektedir. Bu nedenle Üroloji  bölümünde hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedavilerin zamanında uygulanması büyük bir öneme sahiptir.  

Hastalıkların tedavisi sırasında medikal ya da cerrahi yöntemler tercih edilmektedir. Tedavinin ilaçla mı, yoksa ameliyatla mı tedavi edileceğine hastanın genel durumuna göre uzman doktor karar vermektedir. 

Hizmetler:

İdrar Kesesi Ameliyatı, Prostatektomi, Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı, Litotripsi, Sistektomi, Da Vinci Robotik Cerrahi, Böbrek Biyopsisi, Orşiopeksi, HoLEP Yöntemi, Ürostomi, Direkt Üriner Sistem Grafisi, İdrar Kaçırma Ameliyatı, Testis Ameliyatı, Böbrek Ultrasonu, Radikal Prostatektomi, Pyeloplasti, Mesane Ameliyatı, Penil Doppler, Nefrektomi, Rezeksiyon, İdrar Mikroskobisi, İnmemiş Testis Ameliyatı, Prostat Biyopsisi, Nefrostomi, Kist Ameliyatı, Prostat Masajı, Mikroenjeksiyon, Hidrosel Ameliyatı, Hormon Tedavisi, Kastrasyon, Üroflowmetri, Ürodinami, ESWT, PNL, Foley Sonda, Cyberknife, Biofeedback, Böbrek Taşı Ameliyatı, TOT, Rektal Tuşe, İdrar Tahlili, ESWL, İdrar Kültürü, HPV Testi, TİT, Palyatif Bakım, Prostat Ameliyatı, Sistoskopi, Varikosel Ameliyatı, PSA, Sonda, Vazektomi, Sperm Testi, Elisa Testi, Laparoskopi, Homeopati, Sünnet

Hastalıklar:

Oligospermi, Böbrek Üstü Bezi Kanseri, İdrarda Kristal, Anorgazmi, Üreterosel, Mesane Taşı, İnterstisyel Sistit, Gömük Pipi, Vezikoüreteral reflü, İdrar Torbası Sarkması, İdrar Retansiyonu, Üretra darlığı, Üretrit, Meniden kan gelmesi, FSH Yüksekliği, Epididim kisti, Testosteron eksikliği, Teratom, İdrar yapamama, Penis kırılması, Peniste mantar, Nörojenik mesane, Priapizm, Noktüri, Orşit, Aşırı aktif mesane, Geç boşalma, Pyelonefrit, Penis kanseri, Fournier gangreni, Epididimit, Benign prostat hiperplazisi, Azospermi, Kasık Biti, Hipogonadizm, Skuamöz Hücreli Karsinom, Mikropenis, Hidronefroz, Testis torsiyonu, Peyronie, Böbrek kanseri, Hidrosel, İdrar kaçırma, Prostatit, Prostat büyümesi, Testis ağrısı, İnfertilite, Klamidya, Ereksiyon Sorunu, Testis kanseri, Mesane kanseri, İdrardan kan gelmesi, Sık İdrara Çıkma, İdrar Yaparken Yanma, Genital siğil, Erken boşalma, Sistit, Prostat kanseri, Bel soğukluğu, Kasık ağrısı, Frengi, Böbrek taşı, Böbrek ağrısı, İdrar yolu enfeksiyonu, Varikosel

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Üroloji Doktorları