Diş Eti Büyümesi

Diş Eti Büyümesi diş etinin farklı sebeplerle olması gerekenden daha iri ve daha şişkin olması hali olup tedavisi neden olan apsenin boşaltılmasıdır.

Diş Eti Büyümesi Nedir?

Diş eti büyümesi, diş etinin hacim olarak büyümesi veya diş etinin olması gerekenden daha şişkin bir vaziyette bulunması durumudur. Diş etinin olması gerekenden daha büyük olmasının birden çok sebebi bulunabilmektedir. Diş eti büyümesi, bütün diş etlerini içerebileceği gibi, sadece bazı bölgelerde de kendini gösterebilmektedir. Aynı zamanda diş etinin hacimsel olarak büyümesi değişik boyutlarda görülebilmektedir.

Diş eti büyümesi bazen bir travma sonucu da görülebilmektedir. Uzun süre travmaya maruz kalmış bir diş etinin büyümesi kaçınılmazdır. Travma olarak sert diş ipleri, sürekli kürdan kullanımı gibi durumlar diş eti büyümesine yol açabileceği gibi, dişe uyum sağlamamış dolgular ve protezler de diş etinde bir baskı yaratmaktadır. Bu durum sonucunda ise diş eti büyümesi gerçekleşebilmektedir. Bu sebeple oluşmuş diş eti büyümelerine reaktif ve travmatik diş eti büyümesi denilmektedir. Bazı durumlarda ise yemek artıklarının diş arasında bulunan boşluklara tutunmasıyla beraber, o bölgede bir iltihap oluşabilmektedir. Oluşan bu iltihap, diş etlerinde birtakım olaylara neden olmaktadır. Sonuç olarak diş eti büyümesi olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Diş eti büyümesini sadece estetik açıdan olumsuz olarak görmek doğru bir düşünce şekli olmayacaktır. Diş eti büyümesi genel insan sağlığı açısından da birtakım problemlere yol açabilmektedir. Bu durumun en başında yeme ve içme alışkanlığının bozulması gösterilebilir. Diş etindeki kalınlaşmaya bağlı çiğneme ve konuşma gibi temel fonksiyonlar aksayacağı için, beslenmede ve sosyal yaşamda birtakım problemler ortaya çıkar. 

Diş Eti Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

Diş eti büyümesi, diş etlerinin hacimsel olarak olması gerektiği durumdan daha büyük olması durumudur. Diş eti büyümesi başlıca bir belirti olarak değerlendirilse de diş eti büyümesinin doğurduğu sonuçlar ek belirtilere yol açabilmektedir. Bu ek belirtiler bazı hafif diş eti büyümelerinde, öncelikli olarak kendini gösterebilmektedir.

 • Diş eti büyümesinin bir sonucu olarak diş etlerinde hassasiyet görülebilmektedir.
 • Diş eti büyümesi sonucu diş etleri dış uyaranlara karşı daha duyarlıdır. Daha duyarlı diş etleri diş fırçalama esnasında daha sık kanama ile kendini gösterebilmektedir.
 • Diş etlerinde veya ağız bölgesinde tekrarlayan iltihap oluşumu görülebilmektedir.
 • Ağızda hoş olmayan bir koku oluşumu iltihap sonucu veya diş etinin büyümesi sonucu görülebilmektedir.
 • Diş eti büyümesinin bir sonucu olarak dişlerde plak oluşumu görülebilmektedir.
 • Diş etinin aşırı derecede büyümesi çiğneme fonksiyonlarını bozabilmektedir. Çiğneme fonksiyonlarının bozulmasıyla beraber, daha az yemek yeme ve kilo kaybı gibi ek belirtiler de görülebilmektedir.
 • Diş etinin aşırı büyümesiyle beraber yutma ve konuşma problemleri görülebilmektedir.

Diş Eti Büyümesi Nedenleri Nelerdir?

Diş eti büyümesi çeşitli nedenlerle gelişebilmektedir. Diş etinin hacimsel anlamda büyümesi estetik açıdan sıkıntı yaratabileceği gibi bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir. Diş eti büyümesinin nedenleri özetle 3 farklı başlık altında incelenebilmektedir. İnflamasyona bağlı diş eti büyümesi, sistemik rahatsızlıklara bağlı diş eti büyümesi ve kalıtsal hastalıklara bağlı diş eti büyümesi olarak incelenebilmektedir.

İnflamasyona bağlı diş eti büyümesi

Diş etlerindeki hacimsel büyüme bazı durumlarda direkt bir inflamasyon sonucu oluşabilmektedir. İnflamasyon nedenleri olarak;

 • Dişlerde plak
 • Ağız hijyeninin düşük olması
 • Ağızda besin artığının kalması

Sistemik nedenlere bağlı diş eti büyümesi

Diş etindeki hacimsel büyümenin bir diğer nedeni sistemik hastalıklara bağlı gelişmesidir. Bu durumda da ağız hijyenini korumak önemli olabileceği gibi, altta yatan hastalığın düzeltilmesi esastır.

 • HIV pozitif bireylerde diş eti büyümesi görülebilmektedir.
 • Diyabet hastalığı olan bireylerde de diş eti büyümesi görülebilmektedir.
 • Halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi durumunda da diş eti büyümesi riski artmaktadır.
 • Bağırsakların iltihaplanması olarak bilinen “Chron Hastalığında” da diş eti büyümesi görülebilmektedir.
 • Bazı lenfoma tiplerinde de diş eti büyümesi görülebilmektedir.
 • Bazı vitaminlerin eksikliğinin bir sonucu olarak diş eti büyümesi gelişebilmektedir. Özellikle C vitaminin eksik olduğu durumlarda diş eti büyümesine yatkınlık oluşmaktadır.

Kalıtsal nedenlere bağlı olarak diş eti büyümesi

Kalıtsal diş eti fibromatozu olarak bilinen durum, ilerleyici bir şekilde diş etinde büyümeye neden olabilmektedir. Genellikle çocukluk döneminde başlayan bu durum, bazen erişkinlik dönemine kadar tanı alamayabilir. Kalıtsal diş eti fibromatozunda gelişen diş eti büyümesinin nedeni olarak aşırı miktarda üretilen kollajen dokusu sorumlu tutulmaktadır.

 • Diş etinde abse veya kist oluşumu da diş eti büyümesine neden olabilmektedir.
 • Diş teli takılması gibi ortodontik bazı durumların uygulanması sonucunda da diş eti büyümesi görülebilmektedir.
 • Ergenlik döneminde fizyolojik olarak diş etinde hacimsel büyümeler görülebilmektedir.
 • Kalsiyum kanal blokörleri, siklosporin, fenitoin gibi ilaçların da bir yan etkisi olarak diş eti büyümesi görülebilmektedir.

Diş Eti Büyümesi Teşhisi

Diş eti büyümesinin teşhis edilmesi için ek bir tetkik kullanmaya genellikle gerek kalmamaktadır. Diş hekimlerince yapılan muayene ile diş etlerinde büyüme fark edilebilir. Dişe eti büyümesi bazı durumlarda ek bir hastalığın sonucu olarak görülebildiği için ek tetkikler gerekebilmektedir.

Ağız Grafisi: Direkt grafi aracılığıyla, abse oluşumu, dişlerin yapısı veya dişlerle ilgili herhangi bir durum gözlenebilmektedir. Böylece diş eti büyümesine neden olabilecek durumlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Röntgenin önemli bir yan etkisi radyasyondur.

Kan tetkiki: Özellikle menopoz veya gebelik döneminde östrojen ve progesteron hormon dengeleri değişebilmektedir. Değişen hormon miktarlarına bağlı olarak diş eti büyümesi gelişebilmektedir. Dolayısıyla diş eti büyümesi olan bireylerde ek hormon tetkiki istenebilmektedir.

MR ve BT: Diş eti büyümesi durumu bazı durumlarda boyun içi veya ağız içi kanserlerin bir sonucu olarak görülebilmektedir. Diş etinde büyümeye neden olan durumun tespit edilmesi için MR veya BT tercih edilebilmektedir. MR görüntüleme yönteminde radyasyon riski bulunmazken, BT’ de ne yazık ki radyasyon riski bulunmaktadır.

Diş Eti Büyümesi Tedavisi

Diş eti büyümesinde tedavide ilk olarak ağız hijyeninin uygun duruma getirilmesi gerekmektedir. Hastalıktan bağımsız olarak, ağız hijyeninin yeterli duruma getirilmesiyle beraber tedaviye yanıt oranı artacaktır. Yeterli ağız hijyeni için ise diş fırçalamak tek başına yeterli olmayacaktır. Bu yüzden diş ipi veya ara yüz fırçaları ile beraber ağız hijyeni sağlanmalıdır. Bazı durumlarda ise diş hekimleri gerekli görürlerse, elektrikli diş fırçaları ve ağız gargaraları kullanılabilmektedir.

Diş eti büyümesine neden olan faktör diş eti apsesi veya uygun olmamış bir dolgu ise, gerekli dolgu tekrarı ve apsenin tedavi edilmesi gerekmektedir. Apsenin etkili tek tedavisi apsenin boşaltılmasıdır. Diş eti büyümesine neden olan faktör protetik restorasyon ise ilgili protezin ilgili diş hekimlerince yenilenmesi gerekmektedir.

Diş eti büyümesi bazı ilaçların kullanımı sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Fenitoin, siklosporin ve kalsiyum kanal blokörü gibi ilaçların kullanılması durumunda diş etlerinde hacimsel olarak büyüme söz konusu olabilmektedir. İlaca bağlı ortaya çıkan diş eti büyümesi durumda tedavi olarak ilacın kesilmesi ve ağız hijyeninin sağlanması gerekmektedir.

Bazı şüpheli durumlarda veya diş etinin aşırı derecede büyümesi durumlarında cerrahi gerekebilmektedir. Cerrahi esnasında ilgili dokulardan biyopsi örnekleri alınarak, ileri inceleme yapılabilmektedir. Fakat diş eti büyümesinin önlenmesi için yapılan tedavilerin tekrar etme oranı yüksek olduğu için, bu bireylerin sıkıca takip edilmesi gerekmektedir.

Diş Eti Büyümesi Tedavi Edilmezse

Diş eti büyümesi gerek estetik gerekse genel sağlık açısından birtakım sorunlara neden olmaktadır. Diş eti büyümesinin tedavisiz kaldığı durumlarda estetik açıdan sorun olacağı için, bireylerin sosyal yaşantısı etkilenebilmektedir. İkili ilişkilerde bazı problemlere neden olabileceği için tedavi edilmesi gerekmektedir.

Diş eti büyümesi bazı ilaçların yan etkisi olarak görülebilmektedir. Bazıların doza bağlı gelişebileceği gibi bazıları dozdan bağımsız gelişmektedir. Tedavisiz kaldığı durumlarda yüksek dozda kullanılmış ilaçların ek sistemik yan etkileri olabilmektedir.

Diş eti büyümesi aynı zamanda ağız hijyeni ile ilgili sıkıntılara neden olabilmektedir. Özellikle iltihap veya apse sonucunda gelişen diş eti büyümesi durumlarının tedavisiz kaldığı durumda enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine yayılma riski artabilmektedir.

Diş eti büyümesi beraberinde çiğneme, yutma, yeme ve içme problemlerini getirebilmektedir. Diş etindeki hacimsel olarak bu büyüme, hastaların beslenmelerini bozabileceği için kilo kaybı veya  vücuttaki elektrolitlerin dengesizliği gibi ek problemlere yol açabilmektedir.

Diş Eti Büyümesine Ne İyi Gelir?

Diş etinin hacimsel anlamda büyümesinin en önemli nedenleri arasında kötü ağız hijyeni gelmektedir. Bu yüzden hastaların ağız hijyenlerini maksimum düzeyde tutmaları gerekmektedir. En iyi düzeyde ağız hijyenini sağlamak amacıyla dişleri düzenli olarak fırçalamak gerekmektedir. Diş fırçalarken ağızda besin artıklarının kalmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden diş fırçalama durumunu kurallara uygun bir şekilde yapmak gerekmektedir.

Ağız hijyenini sağlamak amacıyla diş fırçalamak tek başına yeterli olmamaktadır. Diş ipi kullanımı, ara yüz fırçaları kullanımı ve gerektiğinde ağız gargaraları kullanılması gerekmektedir.

Diş Eti Büyümesine Ne İyi Gelmez?

Diş eti büyümesi ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda daha sık görülmektedir. Dolayısıyla ağız bakımı yetersiz olan bireylerin, diş etlerinde büyüme olmasına rağmen ağız hijyenine hala dikkat etmemeleri durumunda tedavi oldukça zorlaşacaktır.

Diş eti büyümesi bazı durumlarda ilaçların yan etkisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle kalp hastalarının kalsiyum kanal blokörü gibi ilaçlar kullanmalarına bağlı gelişebilecek olan diş eti büyümesinde, ilacın doktor kontrolü altında bırakılmaması durumunda, diş eti büyümesi ne yazık ki gerilemeyecektir.

Diş Eti Büyümesi İlaçları

Diş eti büyümesinin tedavisi yeterli ağız bakımının sağlanması ve altta yatan nedenin tespit edilmesi ile olmaktadır. Yeterli ağız bakımı için anti – bakteriyel ağız gargaraları kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bazı durumlarda apse, iltihap gibi durumlar sonucunda diş eti büyümesi durumu görülebilmektedir. Bu durumlarda ise geniş etkili antibiyotikler kullanılabilmektedir.

Anti – Bakteryal Ağız Gargaraları: Ağız gargaraları doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Gargaralar bazı durumlarda ağız içinde uyuşma, diş taşı oluşumunda artış, diş lekeleri oluşumunda artış gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir. Çok nadir olarak da baş dönmesi, sersemlik, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilmektedir.

Diş Eti Büyümesi Ameliyatı

Diş eti büyümesinin tedavisinin esaslarından bir tanesi yeterli ağız hijyeninin sağlanması ve altta yatan nedene göre tedavi edilmesidir. Fakat bazı şüpheli veya aşırı büyümüş diş eti durumlarında cerrahi tedavi yöntemi uygulanabilmektedir.

Lazer Eksizyonu: Periodontistler tarafından iltihaplı olan diş etini çıkarmak için kullanılan yönteme lazer eksizyonu denilmektedir. Diş etleri yeterince ayrıldıktan sonra, diş hekimlerince diş etrafında oluşan plaklar ayrılmaktadır.

Elektrocerrahi: Periodontist tarafından hacimce büyümüş olan diş eti elektrik akımı ile beraber kesilir veya çıkarılır.

Flep Cerrahisi: Flep cerrahisi yöntemiyle beraber diş etleri, dişlerden ayrılmaktadır. İltihaplı dokudan arındırılan diş etleri, plak veya tartarın temizlenmesi için geçici olarak yeniden katlanılır. Bu yönteme flep cerrahisi adı verilmektedir.

Hamilelikte Diş Eti Büyümesi

Gebelik döneminde östrojen ve progesteron gibi hormonlarda birtakım değişiklikler olmaktadır. Hormonlardaki değişime bağlı olarak diş etlerinde tümöre benzeyen kitle oluşumu görülebilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki, hamilelik tek başına diş eti büyümesi için bir sebep olmamakla beraber, hamilelik sonrasında da şişlik durumu kendiliğinden gerileyebilmektedir.    

Çocuklarda Diş Eti Büyümesi

Özellikle ergenlik dönemine giren çocuklarda bazı hormonlarda bir artış görülmektedir. Hormonlardaki değişime bağlı olarak, tıpkı gebelikte olduğu gibi, çocuklarda da diş etlerini etkileyebilmektedir. Anemi ve bazı sistemik hastalıkların çocuklarda diş eti büyümesine neden olabileceği gibi, fizyolojik olarak da çocuklarda diş eti büyümesi görülebilmektedir.

Bebeklerde Diş Eti Büyümesi

İlk süt dişinin çıkması ortalama olarak 6. Ay dönemlerinde olmaktadır. İlk süt dişiyle beraber ilgili diş etinde sıvı birikmesi sonucu fizyolojik olarak diş eti büyümesi görülebilmektedir. Bazı durumlarda ise özellikle C vitaminin eksik olmasının bir sonucu olarak diş etlerinde büyüme görülebilmektedir.

Diş Eti Büyümesi İçin Hangi Doktora Gidilmeli?

Diş eti büyümesi, dişlerde hacimsel anlamda bir büyüklük ile karakterize bir durumdur. Dişlerde normal olmayan büyümenin fark edildiği durumlarda diş hekimlerine başvurmak gerekmektedir. Fakat bazı durumlarda diş eti büyümesi birtakım ilaçlarının kullanımı sonucu gelişebileceğinden dolayı, ilacı veren doktorunuza da başvurmanız gerekmektedir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın