evim.com

Adresler

Gazipaşa Cad. Şehit Ercan Aygün Sk. Çok Katlı Otopark Kat: 2 No:7 / Trabzon

Hizmetler

Tedavi Yöntemleri

  • Spirometre
  • Alerji testi

Tedavi edilen hastalıklar:

  • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
  • Kistik fibrosiz
  • Bronşit
  • Nefes darlığı
  • Solunum yolu enfeksiyonu

Özgeçmiş

Hakkımda:

ÖZGEÇMİŞİ
1950 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Karşular İlkokulunda bitirdikten sonra Trabzon Lisesi’nin orta kısmına başladı. Orta ve lise öğrenimini bu okulda tamamlayarak 1967-1968 öğretim yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1975 yılında bu Fakülteden mezun oldu.
Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında Asistan olarak göreve başladı. Bu sürede Uzmanlık tezini Çocuk Göğüs Hastalıklarında yaptığından bu ünitede toplam 2.5 yıl boyunca çalışarak 1980 yılında Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.
1981 Yılında K.T.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1982 Yılında Yardımcı Doçent oldu.
1983-1984 yıllarında Ardahan Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladıktan sonra KTÜ Tıp Fakültesindeki görevine yeniden döndü.
1986 Yılında Doçent Oldu.
Bu tarihten itibaren K.T.Ü Tıp Fakültesinde Pediatrik Göğüs ve Allerji ünitesini ve buna bağlı Solunum Fonksiyon testleri laboratuarını kurdu.
1992 yılında Profesör oldu.
1986-1999 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına bağlı Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji Ünitesi, Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarının sorumlusu olarak çalışarak Çocuk Göğüs Hastalıkları ve solunum yolu alerjik hastalıkları konusunda çok sayıda uzmanlık tezi, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan çalışmalar yaptı.
1999 Yılında Üniversiteden ayrılarak Trabzon Numune Hastanesine geçti. Bu hastanede genel pediatri hekimliğinin yanında, Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji Polikliniğinin sorumlusu olarak 2005 yılına kadar çalıştı.
Temmuz 2005’te KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarındaki görevine yeniden döndü. Çocuk Göğüs Hastalıklarının yan dal olarak kabul edilmesinden sonra Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu.
Öğretim üyeliği süresince, Dekan vekilliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı ve 12 yıl boyunca Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Amsterdam Medical Shcool gibi Avrupa’nın Çeşitli üniversitelerinde, Lubbock Texas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dallas Texas Southwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji bilim dallarında aralıklı olarak klinik çalışmaları izledi.
Yurt içi ve yurt dışı dergilerde çok sayıda bilimsel yayını bulunduğu gibi yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kongreye katılarak bildiriler sunmuş, oturum başkanlığı yapmıştır.
Çocuk Solunum yolu hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Çocuk Solunum yolu hastalıkları Deneği, Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Deneği, Türkiye Astım Allerji ve Klinik İmmunoloji Vakfı ( TAİTAV) (Kurucusu ve yönetim kurulu üyesi), Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu Derneği gibi mesleği ilgili derneklerinin yanında UNİCEF Trabzon Şube Başkanlığı,Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanlığına ilaveten, Tonyalılar Derneği, Türkiye Tenis Federasyonu ve Trabzonspor gibi kuruluşların da üyesidir.
Halen Kendi özel muayenehanesinde hekimlik mesleğine devam etmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

BİLİMSEL YAYINLARIM
ULUSLARARASI DERGİLERDE� YAYINLANAN MAKALELERİM
1. Baki A,Öncü M,Usta S, Yıldız K, Karagüzel A Therapy of Regional Lymphadenitis Following BCG Vaccination.� Infection 19� 414, 1991.
2. Baki A, Karagüzel B, Beşer E, Çakmakçı T, Uçar F Consanguineous Marriages in Province of Trabzon.� East Af. Med. Jour. 69 36,1992.
3. Karagüzel A, Köksal İ,� Baki A� and al. Salmonella and Shigella Carriage by Gulls (Larussp) on the East Black Sea Region of Turkey.� Microbios 74 . 77, 1993.
4. Baki A,� Aynacı M Prevalence of Antibody to Hepatitis A Virus Among Children in Trabzon, Turkey.� Infection 21 132, 1993.
5. Baki A, Uçar B Diagnostic Value of The Nasal Provacation Test with Dermatophagoides Pteronyssinus in Chilhood Asthma.� Allergy 50 751, 1995.
6. Baki A, Arslan Y, Aynacı M, Soylu H Seckle Syndrome Associated With Congenital Cystic Adenomatoid Malformadion of the Lung.� Acta Pediatrica Scandinavica. 84 839, 1996.
7. Baki A,� Aynacı M, Celap F and Yıldıran A A Case of vater Association Associatad Wilth 9gh +.� Genetic, 7 321 , 1996.
8. Sarıhan H, Çay A, Aynacı M, Akyazıcı R,� Baki A� Empyema in Children.� J Cardiovasc. Surg. 39 113 – 116, 1998.
9. Baki A,Karagüzel G The acute Bronchodilatatory Effect of Salmeterol on the Methacholone – Induced Bronchoconstriction in Asthmatic children.� Acta Pediatrica Japonica. 40 2, 1998.
10. Baki A,� Karagüzel G Short-term Effets of Budesonide, Nedocromil Sodium and Salmeterol on Bronchial Hyperresponsiveness in Childhood Asthma.� Acta Pediatrica Japonica 40 3,1998.
11. Baki A,� Soylu H, Kotuksuz U, Kutlu N.O., Sarıhan H, Sen Y, Üstün N, et al. Morgagni hernia an Unexpected Cause of Respiratory Complaints and a Chest Mass.� � Pediatric Pulmonology 30 429, 2000.
12. Baki A, Orhan F The effect of Loratadine in exercise – induced asthma.� Arch Dis Child 86 38, 2002.
13. Baki A, Orhan F The Bronchodilatory effects of Loratadine, Terbutaline, and Both Together Versus Placebo in Childhood Asthma.� � Journal of Investigatinonal Allergology and Clinical Immunology 13, 45,2003.
14. Kalpaklıoğlu AF, Emekçi M, Ferizli A, and � Mısırlıgil Z, on behalf of House- dust mite Working Group ( Turkey).� � Blacksea Region � Ali Baki� A survey of Acarofauna İn Turkey Comparison of Seven Different� Geographic Regions.� Allergy Asthma proc. 25 (3) 185-90, 2004.
15. Khatib SA,Keles S,Lıoret MG, Karakoç-Aydiner E,Reisli I,Artac H, Camloglu Y, Cokugras H, Somer A, Kutukculer N, Yılmaz M, Ikncıogulları A, yegin O, Yüksek M, Genel F, Kucukosman oglu E,� Baki A, Bahceciler NN,� Rambhatla A, Nickerson DW, McGhee S, Barlan IB, Chatila T,� Defect along The Th17 differentiation Pathway underlie genetically disting forms of the Hiper IgE syndrome.� J Allergy Clin Immunol 124 (2) 342-348,2009� YURTDIŞI BİLDİRİLER
1. Baki A,� Uçar B .Diagnostic Value of Nasal Provacation Test with Dermatophagoides Pteronyssinus in Childhood Asthma.� ERS Annual Congress, Frence, İtaly, 25-29 september,1993.
2. Baki A, Karagüzel G The Effect of Salmeterol, Budesonide and Nedocromil Sodium on Bronchial hyperresponsiveness.� ECACI,1996, Budapeşte.
3. Baki A,Aynacı M, Karagüzel G, Orhan F . Distribution of Aeroallergens in the Eastern Black Sea Region.� ECACI,Birmingham, June 21-23,1998.
4. Baki A, Karagüzel G . The Acute Effect of Salmeterol on the Methacholine-İnduced� Bronchoconstriction in Asthmatic Children.� İnter.� Conngress on the Pediatric� Pulmonology ,Nice, June 3-6,1996.
5. Baki A,� Yıldıran A Prevalance of Respiratory Allergic Diseases in Scool Children Aged 6-14 in Trabzon and Some Factors Affecting Them.� ECACI, Birmingham, june 21-26,1998.
6. Baki A,� Aynacı M, Yıldıran A, orhan F The Results of immunotherapy With mites in Childhood asthma ( With initial semi- Rush İmmunotherapy.� ECACI,Birmingham,June 21-26,1998.
7. Baki A,� Orhan F Comparison of Bronchodilatory Effects of Loratadine, Terbutaline and Both Together Versus Placebo in Childhood Asthma. ERS, Genova, September 19-23,1998.
8. Baki A,� Orhan F . The Effect of Loratadine in Exercise- induced Asthma.� ECACI, Berlin,� May 9-13, 2001.
9. Ayvaz a,� Baki A � Seasonal Distributions of Aeroallergens in the Atmosphere of Trabzon, Turkey.� ECACI� � Paris, June 7-11, 2003.

ULUSAL DERGİLERDE TÜRKÇE� YAYINLANAN� MAKALELERİM
1. Göçmen A,Baki A Çocukluk Çağında Akciğer Enfeksiyonlarının Etiolojik Tanısında Akciğer Ponksiyonunun yeri.Solunum3 134,1980.
2. Göçmen A,Baki A,� Berkmen E Aerop Sporlu Basillerin Sebep olduğu Çocukluk Çağı Bronkopnömonisi.� Çocuk� Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi ( Hacettepe). 24 90,1981.
3. Baki A,Göçmen A,Gedik Y Primer Meningkok Pnömonisi.� Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi( Hacettepe) 26 207,1983.
4. Baki A, Göçmen A,İkizler C Klebsiella-Enterobakterin Neden Olduğu Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonları.� Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi ( Hacettepe) 27 153,1984.
5. Baki A,Gedik Y, Teziç T . Bronşiolit.� Türkiye Klinikleri 5 337,19856. Baki A,Teziç T,Gedik Y Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon İl Merkezi Okul Çağı Çocuklarında Guvart İnsidansı.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 24,19867. Baki A,Teziç T,Demirci Y,Gedik Y,Nuhoğlu A. Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonlarının Klinik ve Laboratuar Metotları ile İncelenmesi,C-reaktif Protein Testinin Viral – Bakteriyel Etiyolojik Ayırımındaki Yeri.� Karadeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 43,1986.
8. Nacar� N, Gacar H, Uluutku H,� Baki A Alkol- Prostoglandin F2 Alfa Etkileşiminin Gastrointestinal Sistem Düz Kaslarında İncelenmesi.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 52,1986.
9. Baki A,Gedik Y, Üzüm K, Teziç T, Nuhoğlu A,Kazancıoğlu S Stafilokokus Aureus’un Neden Olduğu Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonları.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 52,198610. Baki A,Yıldız H,Ülgen Z,Köksoy Ö. Ardahan’daki Çocuklarda Adam Otu Zehirlenmesi.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 206,1986.
11. Baki A,Gacar H,Aygün M. Immunglobuline E.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2 275,198612. Baki A. Çocukluk Çağında Tüberküloz Tedavisi.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2 282,1986.
13. Karagüzel A,Baki A.� Rekombinant� DNA Teknolojisi .� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2 269,1986.
14. Karagüzel A,Baki A,Telatar M. Enfeksiyonlarda Eser Elementler.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4 603,1986.
15. Baki A, Karakaş T. Allerjik Hastalıklarda Hasta Eğitimi ( Astım, Alerjik Rinit…)� Güncel Çocuk ( Kitap- Çocuk alerji sayısı) 1 (2) 248-256, 2007.
16. Ayvaz A,� Baki A, Doğan C. Trabzon Atmosferindeki Aeroallerjenlerin Mevsimsel Dağılımı.� Astım Allerji İmmunoloji� 6 1, 11-15, 2008.

ULUSAL DERGİLERDE İNGİLİZCE OLARAK� YAYINLANAN MAKALELERİM
1. Teziç T,Gedik Y,� Baki A,Üzüm K,Kumandaş S,Arslanoğlu M The incidence of Goiter Among students living in a group of Mountain Villages in The Black Sea Region and their Thyrotropine� and� Thyroid Hormone Values .� The Turkish Journal of Pediatrics. 27 193,1985.
2. Teziç T,� Baki A,� Gedik Y, Kazancıoğlu S A Case of mesomelic Dwarf with Ulnofibular Aplasia.� Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 26,1986.
3. Baki A,� Teziç T Physical Growth Measurements of Primary Scool Children Living Trabzon.� The Turkish journal of Pediatrics 28.31, 1986.
4. Baki A,Köksal İ, Aynacı M The prevalence of Hepatitis a Among Children in Trabzon.� Turkish Journal of Medical Sciences ( Doğa) 16 206,1992.
5.
6. Baki A, Usta S Isoniazid and Rifampin Hepatotoxicity in Children.� Turkish Journal of Medical Sciences ( Doğa) 16 154, 1992.
7. Baki A, Telatar M, Karagüzel A, Torul M, Erduran E endemic Goitre among School Age in The Eastern Black Sea Region of Turkey.� Turkish journal of Medical Sciences 16 398, 1992.
8. Baki A,Uçar B,Değer O the Value CSF Adenosine Deaminase Level in the Differential Diagnosis of Chilhood Meningitis.� The Turkish Journal of Pediatrics. 34 99, 1992.
9. Baki A,� Aynacı M, Uçar B, et al. Skin test, Serum Spesific IgE, Rast and Nasal Provocation Test in Childhood Asthma.� Turkish Journal of Medical Sciences 22 125,1995.
10. Baki A,Aynacı m, Uçar B, et al. Skin test, Serum Spesific IgE, Rast and Nasal Provocation Test in Childhood Asthma.� Turkish Journal of Medical Sciences 22 125,1995.

YURTİÇİ BİDİRİ ve KONFERANSLAR
1. Baki A,� Usta S Çocukluk Çağı Tüberkülozunda İntermittent Tedavi.� XXXIV. Milli pediatri Kongresi, Eskişehir,17-21 eylül,1990.
2. Baki A, Usta S Trabzon Yöresinde Okul Çağı Çocuklarında Tüberkülin Deri Testi Sonuçları, Tüberküloz Prevalansı ve BCG Aşısı Uygulama Sıklığı.� XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir,17-21Eylül,1990.
3. Usta S,� Baki A� Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Tedavi.� XXXIV Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir, 17-21 Eylül, 1990.
4. İnfantlarda Solunum Fonksiyon Testleri.� V. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Ankara, 1994.
5. Çocukluk Çağı Astımında Akciğer Fonksiyon Testleri ve tanı problemleri.� VI. Ulusal allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi,1995.
6. Kistik Fibrozisin Ayırıcı Tanısı.� I.ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu,1997.
7. Baki A,� Yıldıran A Okul çocuklarında Allerjik Hastalıkların Prevalansı ve Solunum Yolu Allerjilerini Etkileyen Bazı Faktörler.� XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van,27-30 haziran,1997.
8. Baki A,Aynacı M, Yıldıran A, Orhan F. Çocukluk Çağı Astımında Mite İmmunoterapisinin Sonuçları.XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van,27-30 Haziran,1997.
9. Karadeniz Bölgesinde Allerjik Hastalıkların Prevalansı.� VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Kuşadası,1998.
10. Akut Astım Atağı Tedavisi.� Astım ve Allerjik Hastalıklar Kongresi Samsun,1999.
11. Allerji ve Spor.� II.Astım ve Allerjik hastalıklar Kongresi, Ankara, 2000.
12. Pnömonilerde Tanı yöntemleri.� I. Ulusal Çocuk Solunum yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul,2000.
13. Allerji ve Spor.� II. astım Alerjik hastalıklar Kongresi 30 Ekim- 2 Kasım 2001, Ankara.
14. Astım ve Kronik Öksürük İlişkisi.� II. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul,2002.
15. Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumu.� X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Adana, 2002.
16. Sporun Solunum Fizyolojisine Etkisi.� II. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2002.
17. Allerjik hastalıklarda Fizik Muayene Bulguları ( Astım, Alerjik nezle…)� XII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 6-10 Ekim, 2004, � � � Antalya.
18. Hava kirliliğinin Çocuk solunum yolu hastalıklarına etkisi.� III. Çocuk Solunum Yolu hastalıkları Kongresi, 7-10 Nisan 2004, Kuşadası-İzmir.
19. Alerji ve Spor.� XIII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi� 27 Eylül- 1 Ekim 2005, Selçuk, İzmir.
20. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Spor� IV. Çocuk solunum Yolu Hastalıkları kongresi 3-5 Mayıs, 2006. İstanbul
21. Unuttuğumuz ilaçlar Etkili mi? Kromonlar� XV. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 16-20 Ekim 2007- Antalya.
22. Solunum Fonksiyon Testleri ve Yorumlanması� Pediatrik Göğüs Hastalıkları sempozyumu, 24 Kasım 2007- Trabzon
23. Egzersiz ve Astım� 5. Ulusal Çocuk solunum Yolu Hastalıkları kongresi, 4-6 Mayıs 2008 – Adana
24. Çocukluk Çağı Astım Tedavisi� Türk pediatri Kurumu Konferans Serileri� 23 Mayıs 2008, Trabzon.
25. Allerji ve Spor.� Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu, 27-30 mart 2008, İstanbul
26. Allerji – Astım ilaçları ve Doping� XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi� 19-23 Kasım, 2008.
27. Çocukluk Çağı Tüberkülozu ve Tedavisi� KTÜ Mezuniyet Sonrası konferans serileri
28. Pnömokoklar ve oluşturduğu Solunum sistemi Tabloları� Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi,� 15-18 Nisan 2009, Trabzon
29. Allerji ve Spor.� Alerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu. 7-9 Mayıs 2009 Samsun.
30. Nonallerjik Rhinit.� XVII. Ulusal Alerji ve İmmunoloji Kongresi, 4- 8 Kasım 2009, Antalya.
� PEDİATRİK GÖĞÜS ve ALLERJİ ÜNİTESİNDE YÖNETİMİMDE� YAPILAN UZMANLIK TEZLERİ
1. Trabzon Yöresindeki Çocuklarında Tüberküloz ve Tedavisi.� KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı� ( Dr. Sadiye USTA,1990 ).
2. Çocukluk çağı Astım tanısında Allerjenle nazal Provakasyon testinin önemi.� � ( Dr.Birsen UÇAR,1993 ).
3. Çocukluk Çağı Astımında Kısa Süreli Budesonid, Nedocromil Sodyum ve Salmeterol tedavisinin Bronşial Hiperaktivite üzerine etkisi ve Salmeterolun Akut bronkokonstriksiyonundaki Rölü.( Dr.Gülay KARAGÜZEL,1996 ).
4. Trabzon’da 6-14 Yaş Grubu Okul Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Prevalansı ve Solunum Yolu Allerjilerini Etkileyen Bazı Faktörler� ( Dr.Alişan YILDIRAN,1996).
5. Loratadin’in Çocukluk Çağı Astımında Bronkodilatatör Etkinliği ve Egzersize Bağlı Astımdaki Koruyuculuğu.� � (Dr. Fazıl ORHAN, 1999 ).
6. Trabzon Atmosferinde Aeroallerjenlerin dağılımı (Dr.Adnan AYVAZ, 1999)
7. Trabzon il merkezindeki amatör spor kulüplerinde Futbol Oynayan 8-18 yaş grubu Çocuklarda Egzersize bağlı Astım Sıklığı(� Dr. Elif Acar Arslan, Trabzon 2009)
8. Astımlı Çocuklarda günlük ve Günaşırı inhale Kortikosteroid kullanımın antienflamatuar etkilerinin solunum Havasındaki Nitrik oksit ve Solunum Fonksiyon testleri ile incelenmesi (� Dr. Pınar Reis, Trabzon,20011)

Okullar / eğitimler:

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Deneyimler:

  • Ali Baki Muayenehanesi