evim.com

Makbule Ergin Baldemır Muayenehanesi Göğüs Cerrahisi

0 Görüş

Göğüs Cerrahisi Bölümü Hakkında

Adres:

Antalya / Antalya

Göğüs cerrahisi, akciğerler, yemek borusu ve göğüs içine yerleşmiş (kalp, ana damarlar ve meme hariç) organlarda meydana gelen sorunlarla ilgilenen tıp alanıdır. Göğüs cerrahisinde, bu organlarda oluşan hastalık ya da yaralanmaların tanısı konulmakta ve cerrahi yöntemlerle tedavisi yapılmaktadır.

Uzman doktor, bahsi geçen bölgede yer alan hastalıkların takip, teşhis, tedavi ve cerrahi müdahalesinden sorumludur. Ayrıca kalp ve meme dışında kalan diğer organ ve bu organlara bağlı gelişen tüm hastalıklar da göğüs cerrahı tarafından tedavi edilmektedir.

Göğüs cerrahisi bölümüne özgü olarak kullanılan pek çok teşhis ve tedavi yöntemi bulunmaktadır. Göğüs kafesi, akciğer, soluk borusu ve yemek borusu gibi organlarda meydana gelen problemler için doğru tanının konulması, hastalığın tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Hastalıkların teşhisinde farklı tahlil ve tetkikler uygulanmaktadır. 

Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kişilerin hastalıkları teşhis edilmekte, tedavi ve cerrahi yöntemin nasıl uygulanılacağına karar verilmektedir. Bu alanda uygulanan cerrahi işlemler, hastalıkla ilgili olan organın tedavisini kapsamaktadır. Kullanılan ameliyat teknikleri, büyük oranda halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen minimal invazif cerrahi ve robotik teknikleri içermektedir.

Uygulanan bazı tedavi yöntemleri şu şekildedir; akciğer cerrahisi, akciğer hacmi küçültme operasyonları, nefes borusu cerrahisi, yemek borusu cerrahisi, göğüs kafesi cerrahisi.

Hizmetler:

Fibrinolitik, Ter Bezi Aldırma, Sempatektomi, Pnömotoraks Ameliyatı, Akciğer Biyopsisi, Adson Testi, Klipsli ETS Ameliyatı, Rezeksiyon, Jackknife, Lobektomi, Eksizyonel Biyopsi, Asepsi, Estetik Dikiş, Sütur, VATS, Torakotomi, Kanül, Reanimasyon, Torasentez, Cyberknife, Akciğer Nakli, Videotorakoskopi, Klemp, Lokal Anestezi, Kateter, Trakeostomi

Hastalıklar:

Torasik Çıkış Sendromu, İntraduktal Papillom, Akciğer Apsesi, Hasta Bina Sendromu, Timoma, Poland Sendromu, Hemotoraks, Torasik Outlet Sendromu, Kaburga kırığı, Güvercin göğsü, Plörezi, Fibroadenom, Kist hidatik, Horner Sendromu, Pulmoner emboli, Bronşektazi, Atelektazi

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Göğüs Cerrahisi Doktorları