Tarkan Soygür Muayenehanesi Çocuk Ürolojisi

0 Görüş

Çocuk Ürolojisi Bölümü Hakkında

Adres:

Gaziosmanpaşa Mahallesi Çankaya Cad. Vidinli Apt. 17/3 / Ankara

Çocuk ürolojisi; böbrekleri, mesaneyi, üretra ve genital sistemi etkileyen gelişimsel sorunları incelemektedir. Bu alan, her yaştan çocukta ortaya çıkan genital ve üriner sorunların tedavisini konu almaktadır. Ürolojiye konu olan durumlar genellikle doğuştandır ve bir şekilde doğum öncesi veya bebeklik döneminde erken teşhis edilebilmektedir. Çocuk ürolojisi uzmanı, çocuktaki üriner problemi düzeltmek veya yönetmek için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmaktadır. Çocuk ürolojisi doktoru, gerektiğinde pediatrik cerrahlar, nefroloji (böbrek) uzmanları ve jinekologlar da dahil olmak üzere bir ekiple entegre çalışmalar yürütmektedir.

Pediatrik ürolog; böbreklerin, mesanenin, üreterlerin veya genital organların konjenital anomalilerini (doğum kusurları) düzeltmek ve iyileştirmek için tedavi uygulamaktadır. Çocuk ürolojisi kliniğinde sorunların çoğu, uzman doktor tarafından ameliyat yapılmadan tedavi edilmektedir. Cerrahi müdahaleye gerek duyulduğundaysa mevcut en invaziv tedaviler tercih edilmektedir. Pediatrik üroloji hastalarının çoğunu 18 yaşından küçük çocuk hastalar oluştururke, konjenital ürolojik anormallikler yüzünden sağlık sorunu olan yetişkinlerin ise teşhis ve tedavisi de pediatrik ürologların alanına girmektedir.

Çocuk üroloji uzmanı, hastanın tıbbi geçmişi hakkında sorular sorar ve fiziki muayene yapar. Kesin tanı için hastalık öyküsü ve muayene yeterli olmadığında BT ve MRI taramaları ya da ultrason gibi tıbbi görüntüleme testlerine başvurulmaktadır. İdrar yolunun içini görmek ve bazen doku örneği almak amacıyla sistoskop (üzerinde kamera bulunan uzun, ince bir cihaz) kullanılmaktadır. Bakteri gibi bir sağlık sorunun belirtileri varsa uzman doktor tarafından idrar testi istenebilmektedir.

Çocuk Ürolojisi Tedavi Yöntemleri

Çocuk ürolojisi tedavi yöntemleri, hastalık durumuna bağlı olarak değişir. Bu, hem tıbbi tedavi hem de cerrahi seçenek olabilmektedir. Pediatrik ürolojik cerrahlar, mümkünse açık cerrahi yerine laparoskopik ve robotik teknolojiyi kullanarak (kapalı ameliyat yöntemleri) bebekler, çocuklar ve ergenler için son teknoloji invaziv cerrahi gerçekleştirilmektedir. Bu teknolojiler, çocukların operasyondan sonra daha az ağrı ve komplikasyon yaşamasını sağlamaktadır. Ayrıca operasyondan sonra çocuklarda çok az veya hiç yara izi kalmamakta ve daha hızlı bir iyileşme süreci yaşanmaktadır. Böylelikle hasta olan çocuklarda yaşam kalitesinin arttırılması ile birlikte, tanı ve tedavi yöntemleri de daha konforlu uygulanabilmektedir.

Hizmetler:

Bebeklerde İdrar Tahlili, Hipospadias Ameliyatı, Klipsli Sünnet, Ürostomi, Da Vinci Robotik Cerrahi, İdrar Kaçırma Ameliyatı, Testis Ameliyatı, Böbrek Ultrasonu, İdrar Mikroskobisi, İnmemiş Testis Ameliyatı, Üroflowmetri, ESWT, Ürodinami, TOT, Tahlil, TİT, Laparoskopi, Sünnet

Hastalıklar:

Bebeklerde İdrar Azalması, Bebeklerde Pipi Ucu İltihabı, Bebeğin İdrarının Kokması, Mesane Ekstrofisi, Kordon Kisti, Bebeklerde İdrarda Kan, Diyafram Hernisi, Üreterosel, Bebeklerde Penis Problemleri, Mesane Taşı, Gömük Pipi, Vezikoüreteral reflü, İdrar Torbası Sarkması, Üretra darlığı, Üretrit, Epididim kisti, İdrar yapamama, Penis kırılması, Peniste mantar, Nörojenik mesane, Noktüri, Balanit, Epididimit, Enürezis, Fimozis, Mikropenis, Hidronefroz, İnmemiş testis, Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu, Testis torsiyonu, Kunduracı göğsü, Hidrosel, İdrar kaçırma, Hipospadias, Testis ağrısı, İdrardan Kan Gelmesi, Sık İdrara Çıkma, İnflamasyon, İdrar Yaparken Yanma

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Çocuk Ürolojisi Doktorları