evim.com

Prof. Dr. Gökhan Önçağ

0 Görüş

Adresler

1387 Sok. No.6 K.1 D.1 / İzmir

Hizmetler

Tedavi Yöntemleri

 • Orthero
 • Lingual ortodonti
 • Tel takmadan diş düzeltme
 • Damon braket
 • Ağız koruyucu

Tedavi edilen hastalıklar:

 • 20 lik diş
 • Yarık damak
 • Maloklüzyon
 • Ayrık diş
 • Çarpık diş

Özgeçmiş

Hakkımda:

Doktora Konusu Sınıf II Div 1 Anomalisinde Bionator Kullanılmasıyla Dil
ve Hyoid Kemiğinde Meydana Gelen Değişiklikler
Doçentlik Ünvanı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D.
13.03.2006
Profesörlük Ünvanı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D.
30.11.2011
Görevi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D.
Öğretim Üyesi
İdari Görevleri 2006-2009 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2009

Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Üyelik İzmir Diş Hekimleri Odası
Medeni Durumu Evli, İki Çocuk SahibiA- MAKALELER

1- SCI (Science Citation Index ) ve Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan makaleler.1.1- Oncag G, Tuncer A.V, Tosun Y.Ş.
Acidic Soft Drinks Effects on the Shear Bond and Strenght of Orthodontic Brackets and Scanning Elektron Microscopy Evaluation of the Enamel.
Angle Orthodontist, 75( 2) 243-249, 20051.2- Doğan S, Oncag G,Akın Y.
Craniofacial development in children with unilateral cleftt lip and palate.
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 44 28-33, 20051.3- Oncag G, Seçkin O,Dinçer B, Arıkan F.
Osteointegrated implants with pendulum springs for maxillary molar distalization A cephalometric study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial orthopedics, 131 (1) 16-25, 20071.4- Akyalçın S, Doğan S, Dinçer B, Ertan Erdinç A.M, Oncag G.
Bolton tooth size Discrepancies in skeletal Class 1 individuals presenting with different dental angle classifications. Angle Orthodontist, Vol 76, No 4,20053. SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Olgu Sunuları

3.1 Oncag G, Ertan Erdinç A.M, Cal Ebru.
Multidisciplinary treatment approach of morquio syndrome (Mucopolysaccharidosis type IVA). Angle Orthodontist, Vol 76, No 2,20063.2-Oncag G, Akyalçın S, Arıkan F.
The effectiveness of a single osteointegrated implant combined with pendulum springs form olar distalization. American Journal of Orthodontics and Dentofacial orthopedics,February 2007, 277-2845. SCI Dışındaki Uluslararası İdekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler

5.1 Oncag G, Sabah M.E, Doğan S, Saraçoğlu A, Özpınar B.
Evaluation of the articulation following orthodontic treatment utilizing SAM II articulator and T-Scan occlusal analyser before and after occlusal adjustment.The journal of medical sciences, vol (2) No 3,115-118, 2002.

9. SCI ve Uluslar arası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli - dergilerde yayınlanan makaleler

9.1- Önçağ G, Sürücü R.
Sınıf II Div 1 Anomalisinde bionator uygulamasıyla dil ve hyoid kemiğinde meydana gelen değişiklikler. Türk Ortodonti Dergisi, .

9.2- Seçkin Ö, Hazar S, Önçağ G.
Sınıf II Div 1 Anomalilerinde Bionator ve Doppel plaklarının etkisi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol .

9.3- Dinçer B, Ertan Erdinç A.M, Önçağ G.,Doğan S.
Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III anomalilerde Hyoid kemiğinin konumunun incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi, 13 (2) 108-1152000.

9.4- Tuncer A.V, Önçağ G, Tosun Y.Ş.

Asitli içeceklerin metal braketlerde sıyırma kuvveti direnci üzerine etkisinin incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi , 2000.


9.5- Önçağ G, Tosun Y.Ş, Tuncer A.V.
Yeni ve yeniden kazanılmış metal braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine olan direncinin karşılaştırılması. Türk Ortodonti Dergisi 14 (1) 44-50, 2001.


9.6- Önçağ G, Tuncer A.V.

İnvitro ve invivo olarak braketlenmiş dişlerde asitli içeceklerin mineye etkilerinin SEM ile değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi 15(1) 22-27, 2002.


9.7- Sabah M, Önçağ G.

Spee eğrisinin derinliğinin angle sınıflandırılması ve dik yön gelişimine bağlı değişimi. Türk Ortodonti Dergisi , 2002.


9.8- Doğan S, Önçağ G, Akın Y.

Unilateral dudak damak yarıklı çocuklarda kraniyofasiyal gelişimin değerlendirilmesi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol 30, 29-37, 20099.9- Bulut H, Önçağ G, Işıksal E.

Altın braketlerde ortodontik tellerin farklı açılarda meydana getirdiği deneysel sürtünme değerlerinin çelik braketlerle karşılaştırılması. Türk Ortodonti Dergisi, Vol 23, 136-150, 20109.10- Öğüt F, Önçağ G, Doğan S, Engin E.Z, Kılıç M.A.

Ulilateral dudak damak yarıklı çocuklarda konuşmanın spektrografik ölçümleri ve odyolojik bulgular. Türk Ortodonti Dergisi, Vol 21, 127-136, 20089.11- Işıksal E, Yetkiner E, Doğan S, Önçağ G.

Artiküler eminens yüksekliği ile kondil hareketlerinin ilişkisi. Türk Ortodonti Dergisi, Vol 21, 108-117, 20089.12- Önçağ G, Bulut H, Işıksal E.

Paslanmaz çelik braket kullanan hastaların tükrük, serum ve idrarlarındaki nikel ve krom seviyeleri. Bilimsel, Nisan, 2-5, 20069.13- Bulut H, Önçağ G.

Köşeli ark tellerinin iki farklı tipteki Lingual brakette meydana getirdiği deneysel sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırması. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol (30), 11-20,20099.14- Önçağ G, Doğan S, Aras I, Topçu O, Işıksal E.

Türk toplumunda Ortodontist, dişhekimliği öğrencisi ve diğer toplum bireyleri arasındaki ortodontik düzensizliklerin algılanma farklılıkları. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol (30), 105-114, 20099.15- Önçağ G, Kardeşler A, Doğan S.
Klinik kron boyunun vertikal büyüme yönü üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi,


9.16- Önçağ G, Salihoğlu İ, Doğan S.
Ortodontik Düzensizlerde Büyüme Paterninin Bolton Oranı ve Ark Genişliği Üzerine Etkisi.

9.17- Dindaroğlu F, Önçağ G, Doğan S, Ölmez S, Ertürk Ö.
Düşük enerji seviyeli lazer uygulamasının hızlı üst çene genişletmesi sonrası mid palatal suturda kemik rejenerasyonu üzerine etkisi. Türk Ortodonti Dergisi


9.18- Dindaroğlu F, Önçağ G, Doğan S.
Hızlı üst çene genişletmesi esnasında ağrı algılanmasının değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi

9.19- Önçağ G, Mutlu E, Yetkiner E.
Türkiye’deki ortodonti uzmanlarının sabit aparey kullanımı Anket çalışması, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi,

9.20- Topçu YO, Önçağ G, Işıksal E, Ünlü F, Paşalı Ç.
Labial ve lingual ortodontik tedavinin periodontal parametrelere olan etkisinin karşılaştırılması. Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi,
10- SCI ve Uluslararası idekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan derleme

10.1- Önçağ G.
Ortodontide mini vida uygulamalarında temel kavramlar. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, (Basılmak üzere yayına kabul edildi).


11- SCI ve Uluslararası idekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan olgu sunuları11.1- Önçağ G, Önçağ Ö.
48 XXYY karyotipine sahip bir olgunun orotdontik açıdan değerlendirilmesi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol (20), 125-128, 19911.2- Önçağ G, Doğan S, Arıkan F, Vardar S, Dündar M.
Periodontal lezyonlu bireylerde multidisipliner tedavi yaklaşımları. Bilimsel Dergisi
11.3- Peynirci O, Önçağ G.
Palatal gömük kanin sürdürülmesinde Kilroy Spring kullanımı ve uzun süreli takibi. Türk Ortodonti Dergisi

C-BİLDİRİLER

19- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildirile

19.1- Oncag G, Sürücü R.
Changes in the position of the tonque and hyoid bone in the treatment of class II Division 1 malocclusions with the bionator. Congress of Europen Orthodontic Society, Graz, 71, PP 219,1999.


19.2- Oncag G, Dogan S.
Craniofacial development in unilateral cleft lip and palate children. 4. Congress of the Balkan Stomatological society, İstanbul, 271, PP 219, 1999.

19.3- Arıkan F, Oncag G.
Combination therapy for gingival hyperplasy. 7. Congress of the Balkan stomatological society, Kuşadası,274, PP253, 200219.4- Ertan Erdinç A.M, Oncag G, Cal E, Işıksal E.
Multidisciplinary treatment approach of Morquio syndrome (mucopoly saccharidosis type IVA). 82. Congress of the European Orthodontics, sayfa 133, Abstract no CP5-59, Vienna,4-8 Temmuz 200619.5- Önçağ G, Öğüt F, Doğan S.
Spectrographic speech measurements and audiologic findings in unilateral cleft lip and palate.
82. Congress of the European Orthodontics, sayfa 95, Abstract no SP5-68, Vienna, 4-8, Temmuz 200619.6- Dindaroglu F, Oncag G, Olmez S, Dogan S, Ertürk O.
Effect of low level laser therapy on bone regeneration of the midpalatal suture after rapid maxilllary expantion. 87. Congress of the Europen Orthodontic Society, sayfa 106,SP 072, 19-23 Haziran 201119.7- Salihoglu I, Kardeşler A, Oncag G, Dogan G.
Evaluation of the relationship between growth pattern, dental characteristics and malocclusions. 87. Congress of the Europen Orthodontic Society, sayfa 137, SP 154, 19-23 Haziran 201119.8- Topcu YO, Pasalı C, Oncag G, Unlu F, Işıksal E.
Evaluation of periodontal status during treatment with self ligating lingual and labial appliances. 87. Congress of the Europen Orthodontic Society, sayfa 286, SP 566, 19-23 Haziran 201121- Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

21.1- Sürücü R, Önçağ G.
Sınıf II Div 1 anomalisinde Bionator uygulamasıyla dil ve hyoid kemiğinde meydana gelen değişiklikler. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, sayfa 64, Antalya, 1994.


21.2- Doğan S, Önçağ G.
Dik yön boyutu artmış iskeletsel sınıf III olgularda ortognatik cerrahi tedavi sonrası dudak konumundaki değişliklerin sefalometrik olarak değerlendirilmesi.
6. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, sayfa 99, İstanbul, 1998.


21.3- Tuncer AV, Önçağ G.
İnvitro ve invivo olarak braketlenmiş dişlerde asitli içeceklerin mineye etkilerinin SEM ile değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 80-81, İstanbul 2000.


21.4- Dinçer B, Ertan Erdinç AM., Önçağ G, Doğan S.
Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III anomalilerinde hyoid kemiğinin konumunun incelenmesi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 61-62, İstanbul, 2000.


21.5- Önçağ G, Dinçer B. Seçkin Ö, Arıkan F.
Osteoentegre implant destekli molar distalizasyon apareyi ile konvansiyonel pendulum apareyinin karşılaştırılması. 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 57, Antalya,

21.6- Akyalçın S, Doğan S, Dinçer B,Ertan Erdinç AM, Önçağ G.
Çenelerarası diş boyut uyumsuzlukları dental maloklüzyonlarla ilişkili mi?
Ege Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, İzmir.


22- Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiriler

22.1- Önçağ G, Doğan S, Sabah M, Özpınar B, Saraçoğlu A.
Ortodontik tedavi sonucundaki artikülasyonun mine redüksiyonu öncesi ve sonrası SAM II artikülatörü ve T-Scan oklüzör cihazı ile değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 60, İstanbul, 1998.


22.2- Seçkin Ö, Önçağ G.
Sınıf II Div 1 anomalisinde bionator ve doppel plaklarının etkisi. 6. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, sayfa 92, İstanbul, 199822.3- Tosun YŞ, Önçağ G.
Yeniden kazanılmış ve yeni metal braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine olan direncinin karşılaştırılması. 6. Uluslararası Türk ortodnti derneği kongresi, sayfa 97, İstanbul, 199822.4- Önçağ G, Önçağ Ö.
48 XXYY karyotipine sahip bir olgunun ortodontik açıdan değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi,sayfa 98, İstanbul 199822.5- Peynirci AO, Önçağ G, Sürücü R.
Gömük üst kanin dişin sürdürülme yöntemlerinden biri Kilroy Spring
10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, sayfa 129, P61, 12-13 Kasım 200722.6- Işıksal E, Aras I, Topçu YO, Doğan S, Önçağ G.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Ortodontik tedavi gereksiniminin değerlendirilmesi. 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, sayfa 142, P74, 12-13 Kasım 200722.7- Aras I, Önçağ G, Topçu O, Doğan S, Işıksal E.
Toplumumuzda ortodontik düzensizliklerin algılanması. 11. Türk Ortodonti Derneği sempozyumu, 18-20 Ekim 2009,AntakyE- Yapılan atıflar


31- SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar


* Oncag G, Akyalcın S, Arıkan F
The effectiveness of a single osteointegrated implant combined with pendulum springs form molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 131 (2) 277-284, 20031.1- Oh YH, Park HS, Kwon TG
Treatment effects of microimplant-aided sliding mechanics on distal rettration of posterior teeth. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,139 (4) 470-481, 201131.2- Chung KR, Kim SH, Chaffee MP, Nelson G
Molar distalization wirh a partially integrated mini-implant to correct unilateral Class II malocclusion. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,138 (6) 810-819, 201031.3- Kyung SH, Lee JY, Shin JW, Hong C, Dietz V, Gianelly AA
Distalization of the entire maxillary arch in an adult. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,135 (4) 123-132, 2009* Oncag G, Seckin O, Dincer B, Arıkan F
Osteointegrated implants with pendulum springs for maxillary molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,131 (1) 16-26, 200731.4- Toy E, Enacar A
The effects of the pendulum distalising appliance and cervical headgear on the dentofacial sutructures. Australian orthodontic journal, 27 (1) 10-16, 201131.5- Fudalej P, Antoszewska J
Are orthodontic distalizars reinforced with the temporary skeletal anchorage devices effective? Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,139 (6) 722-729, 201131.6- Chung KR, Kim SH, Chaffee MP, Nelson G
Molar distalization with a partially integrated mini-implant to correct unilateral Class II malocclusion. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,138 (6) 810-819, 201031.7- Oberti G, Villegas C, Ealo M, Palacio JC, Baccetti T
Maxillary molar distalization with the dual-force distalizer supprted by mini- implants A clinical study. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,135 (3) 282.e1, 200931.8- Yamanda K, Kuroda S, Deguchi T, Takano-Yamamoto T, Yamashiro T
Distal movement of maxillary molars using miniscrew anchorage in the buccal interradicular region. Angle orthodontist, 79 (1). 78-84, 200931.9- Kinzinger GSM, Eren M, Diedrich PR
Treatment effects of intraoral appliances with conventional anchorage designs for non-compliance maxillary molar distalization. A Literature review. Europoen journal of orthodontics, 30(6) 558-571, 200831.10- Özsoy ÖP, Kırcelli BH, Özçırpıcı AA, Pektaş ZÖ, Uçkan S
Pendulum appliances with two anchorage desings Convantional anchorage vs bone anchorage. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 133 (3). 339.e9-339.e17, 2008* Akyalcın S, Dogan S, Dincer B, Erdinc AM, Oncag G
Bolton tooth size discrepancies in skeletal class I individuals presenting with different dental angle classifications. Angle Orthodontist, 76 (4) 637-643, 200631.11- Johe RS, Steinhart T, Sado N, Greenberg B, Jing S
Intermaxillary tooth-size discrepancies in different sexes, malocclusion groups, and ethnicities. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,138 (5) 599-607, 201031.12- Wedrychowska-szulc B, Janiszewska-Olszowska J, Stepien P
Overall and anterior Boltan ratio in Class I, II, and III orthodontic patients. Europan journal of orthodontics, 32 (3) 313-318, 201031.13- Strujic M, Anic-Milosevic S, Mestrovic S, Slaj M
Tooth size discrepancy in orthodontic patients among different malocclusion groups. Europan journal of orthodontics,31 (6) 584-589,200931.14- Endo T, Uchikura K, Shundo I, Sakaeda K, Shimooka S
Threshold for clinically significant tooth-size discrepancy. Angle Orthodontist, 79 (4) 740-746, 200931.15- Endo T Abe R, Kuroki H Oka K, Shimooka S
Tooth size discrepancies among different malocclusions in a Japanese orthodontic population. Angle Orthodontist,78 (6) 994-999, 200831.16- Al-Omari IK, Al-Bitar ZB, Hamdan AM
Tooth size discrepancies among Jourdanian schoolchildren. Europan journal of orthodontics, 30 (5) 527-531, 200831.17- Endo T, Shundo I, Abe R, Ishida K, Yoshino S, Shimooka S
Applicability of Bolton’s tooth size ratios to a Japanese orthodontic population. Odontology, 95 (1) 57-60, 2007

*Oncag G, Erdinc AM, Cal E
Multidiciplinary treatment approach of Morquio syndrome (mucopolysaccharidosis type IVA). Angle Orthodontist,76 (2) 335-340,200631.18- Tomatsu S, Montano AM, Oikawa H, Rowan DJ, Smith M, Barrera L, Chien Y, Thacker MM, Mackenzie WG, Suziki Y, Orii T
Mucopolysaccharidosis type IVA (Morquio a disease) Clinical review and current treatment A special review. Current pharmaceutical biotechnology, 12 (6) 931-945, 201131.19- Pihlajanniemi TL, Pirttiniemi P, Uusimaa J, Majamaa K
Craniofacial morphology in children of mothers with the m.3243> G mutation in mitochondrial ancephalomyopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes (MELAS) syndrome.Cleft palate craniofacial journal, 47 (3) 234-240, 201031.20- Turra GS, Schwartz IVD
Evaluation of orofacial motricity inpatiens with mucopolysaccharidosis a cross-sectional study. Journal de pediatria, 85 (3) 254-260, 2009

* Dogan S, Oncag G, Akın Y
Craniofacial development in children with unilateral cleft lip and palate. British journal of oral & maxillofacial surgery, 44 (1) 28-33, 200631.21- Ebin LE, Zam NMC, Othman SA
Cephalometric analysis of Malay children with and witout unilateral cleft lip and palate. Australian orthodontic journal, 26 (2) 165-170, 201031.22- Rullo R, Laino G, Cataneo M, Mazzarella N, Festa VM, Gombos F
The effect of delaire cheilorhinoplasty on midfacial growth in patints with unilateral cleft lip and palate. Europan journal of orthodontics,31 (1) 64-67, 200931.23- Kim SM, Lee YJ, Lee SS, Kim YS, Lee SK, Kim IB, Chi JG
Abnormal maxillary trapezoid pattern in human fetal cleft lip and palate. Cleft palate craniofacial journal,45 (2) 131-140, 2008


*Oncag G, Tuncer AV, Tosun YS
Acidic soft drinks effects on the strenght of orthodontic brackets and scanning electron microscopy evaluation of the enemal. Angle Orthodontist, 75 (2) 243- 249, 200531.24- Johannsson A, Johannsson AK, Omar R, Carlsson GE
Rehabilition of the worn dentition. Journal of Oral Rehabilitation, 35 (7) 548- 566,200831.25- Ulusoy Ç, Müjdeci A, Gökay O
The effect of hebal teas on the shear bond strenght of orthodontic brackets. Europen journal of orthodontics, 31 (4) 385-389, 200931.26- Navarro R, Vicente A, Ortiz AJ, Bravo LA
The effects of two soft drinks on bond strength, bracket microleakage, and adhesive remnant on intact and sealed enamel. Europen journal of orthodontics,33(1) 60-65, 201131.27- Parenti SI, Guicciardi S, Melandri C, Sprio S, Lafratta E, Tampieri A, Bonetti GA
Effect of soft drinks on the physical and chemical features of nickel-titanium-based orthodontic wires. Acta Odontologica Scandinavica, Posted online onApril 15, 2011. (doi )
31.28- Schneidera E, Ruf S Upper bonded retainers Survival and failure rates. Angle Orthodontist, online June 9, 2011.( doi )


32- SCI Dışındaki Uluslararsı indekslerce Taranan Dergilerde Yapılan Atıflar


* Oncag G, Seckin O, Dincer B, Arıkan F
Osteointegrated implants with pendulum springs for maxillary molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,131 (1) 16-26, 200732.1- Allesio LE Jr
Avaliaçao Longitudinal da estabilidade do tartemanto da ma oclusao de classe II com o aparelho pendulum seguido pelo aparelho fixo. Bauru, 171p, 200932.2- El H, Kan H, Adiloğlu İ, Aktaş G
Ortodontic treatment of relapse using the preinserted endosseous dental implants. Cumhuriyet Dent J, 14 (1) 119-124, 201132.3- I Karlsson
Distal movement of maxillary molars. Studies of efficiency and timing of treatment. Licentiate Thesis, 1-73p, 2008

* Oncag G, Akyalcın S, Arıkan F
The effectiveness of a single osteointegrated implant combined with pendulum springs form molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 131 (2) 277-284, 200732.4- Allesio LE Jr
Avaliaçao Longitudinal da estabilidade do tartemanto da ma oclusao de classe II com o aparelho pendulum seguido pelo aparelho fixo. Bauru, 171p, 200932.5- Köbel C
Untersuchung der Gaumenknochenverformung des Schweins (Sus scrofa domesticus) nach einer Belastung durch Onplants. Dissertation, Poliklinik für Kieferorthopädie, Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde, 2010

*Oncag G, Tuncer A.V, Tosun Y.Ş.
Acidic Soft Drinks Effects on the Shear Bond and Strenght of Orthodontic Brackets and Scanning Elektron Microscopy Evaluation of the Enamel.
Angle Orthodontist, 75( 2),243-249, 200532.6- Cavalcanti AL, Oliveira PS, Evangelista APA, Vieira FF, Garcia AFG , Cavalcanti CL
pH and Total Soluble Solid Content in Concentrated and Diluted in Natura Tropical Fruit Juices. Acta Stomatol Croat. 42(3) 229-234,200832.7- Szustakiewicz B, Djerbi N, Gondy A, Derki2 M, Salana AD, Pindi G, Rakotomalala H, Sergent O, Swead M, Tronet J
Comportement en milieu buccal. Orthod Fr. 80 (1) 99-135, 200932.8- Dolatshahi SH, Malakootian M, Akbari H
Acidity Rate and Fluoride Content of Consumed Beverages in Kerman/Iran. Journal of Research in Health Sciences, 9 (2) 41-47, 200932.9- Chandna A, Ahuja C, Pradhan KL
Effect of Aerated Soft Drinks on Etched, and Etched and Sealed Enamel - An SEM Study . Journal of The Indian Dental Association, 5(4) 453- 457,201132.10- Jamilian A, Saghiri MA, Ghasemi M, Ghasemian A, Borna N, Kamali Z
The effects of two mouth rinses on shear bond strength of orthodontic brackets - An In-vitro study.Virtual Journal of orthodontics, June On-line 1-7,2011* Akyalcın S, Dogan S, Dincer B, Erdinc AM, Oncag G
Bolton tooth size discrepancies in skeletal class I individuals presenting with different dental angle classifications. Angle Orthodontist, 76 (4) 637-643, 232.11- Lopatienė K, Dumbravaitė A
Boltono indeksas. Stominfo, Nr. 02 8-12, 200932.12- Douglas EF
Contemporary diagnosis of anterior interarch tooth size discrepancy. Dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, Oct 200932.13- Esperanza CM, Zaldívar CR, Cedrón RP, Varona MJB
Análisis del índice anterior de Bolton relación con algunas variables oclusales. AMC v.14 n.6 Camagüey nov.-dic. 201032.14- De-Marchi LM, Ramos AL
Frequência da discrepância dental de Bolton em pacientes ortodônticos adultos. Odonto, 18(35) 24-29,201032.15- Jóias RP, Scanavini MA
Factors related to Bolton's anterior ratio in Brazilians with natural normal occlusion. Braz J Oral Sci. 10 (1) 69-73,201132.16- Marson LCG, Avoglio JLV
Asimetria antero-posterior primerios molares permanentes. Rev.Virt. Odont. 2(1) 13-18,2007


*Oncag G, Erdinc AM, Cal E
Multidiciplinary treatment approach of Morquio syndrome (mucopolysaccharidosis type IVA). Angle Orthodontist,76 (2) 335-340,200632.17- Turra GS, Schwartz IVD

Avaliação da motricidade orofacial em pacientes com mucopolissacaridose um estudo transversal. J. Pediatr. (Rio J.) 85 (3), doi - May/June 2009F. Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri

39. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

39.1- Dt. Furkan Dindaroğlu
Mini implantların ortodontik tedavilerde ankraj olarak kullanılması.Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, 2008.


39.2- Dt. Emel Gökmen
Hastaların ortodontik tedaviye yaklaşımları ve tedaviden beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 20039.3- Dt. Nazan Kara
Lingual ortodontide braketleme teknikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 2039.4- Dt. Ekin Görkem Uysal
Ortognatik cerrahi ve intermaksiller fiksasyon teknikleri.Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 200939.5- Dt Ceren Taner
Distraksiyon osteogenezi ve mandibuler ilerletme. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 201039.6- Dt. Seval Songül Sezer
Ortodontide board sertifikasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 20
,
39.7- Dt İpek Ceylan
Ortodontik tedaviye etki eden sistemik hastalıklar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 201139.8- Ebru Üçdemir
Mini vida kullanılarak yapılan kanin distalizasyonu ve keser retraksiyon yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 2011.


G. Bilimsel Toplantı Düzenleme

51. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Kongre Düzenleme Kurulu/Bilim Kurulu Üyeliği

51.1- 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi Organizasyon Komitesi, 200851.2- 5. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları14. Uluslararası Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi, Organizasyon Komitesi,2008

Okullar / eğitimler:

 • İzmir Atatürk Lisesi (İzmir 1982)
 • Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (İzmir 1987)

Deneyimler:

 • Gökhan Önçağ Muayenehanesi

Bilinen Diller

 • İngilizce