evim.com

Esra Ekız Muayenehanesi Dahiliye

0 Görüş

Dahiliye Bölümü Hakkında

Adres:

İstanbul / İstanbul

Hizmetler:

ENA Testi, Üre Nefes Testi, Eksplorasyon, Palpasyon, Fizik Muayene, Ter Testi, York Testi, Polisomnografi, Subkutan Enjeksiyon, Periton Diyalizi, Gaita Testi, İdrar Kültürü, TİT, İnsülin Direnci Testi, Hemogram

Hastalıklar:

Büyüme hormonu eksikliği, Paratiroid Adenomu, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Boyun Kanseri, Ani Tansiyon Yükselmesi, Takayasu Arteriti, Primer Sklerozan Kolanjit, PNH, Diyabetik Nefropati, FSH Düşüklüğü, Kostokondrit, Multinodüler Guatr, Bağırsakta Polip, Poliarteritis Nodosa, Safra Reflüsü, Bağırsak Ülseri, Hiperparatiroidi, İnce Bağırsak Kanseri, Laktik Asidoz, Nöroendokrin Tümör, Bağırsak Üşütmesi, Sürekli Karın Ağrısı, Polimiyozit, Atrofik Gastrit, Niemann pick hastalığı, ALL Hastalığı, Sibo, Jigantizm, K vitamini eksikliği, Primer biliyer siroz, Safra Kusmak, Eozinofil yüksekliği, Soğuk Terleme, Morbid obez, Portal hipertansiyon, Budd chiari, Burkitt lenfoma, Avuç içi yanması, Hemoglobinopati, Dil mantarı, Hipernatremi, Morfea, Polikistik böbrek, Subakut tiroidit, Safra kesesi kanseri, Alport sendromu, Ewing sarkom, Malabsorbsiyon, Herediter Sferositoz, Demir yüksekliği, Üremi, Akciğer Ağrısı, Kronik İnflamasyon, Diyabetik nöropati, Herediter anjioödem, Hepatik ensefalopati, Otoimmün Hepatit, Non hodgkin lenfoma, Megaloblastik anemi, Tiroid nodülü, Göbek deliği iltihabı, Pyelonefrit, RDW Düşüklüğü, Kwashiorkor, Cmv, Osteopeni, Lenfadenit, Tırnak Kırılması, KML, Pnömokonyoz, Polidipsi, Meckel divertikülü, Lökopeni, Tetani, İntestinal Metaplazi, Gestasyonel diyabet, Hipokalsemi, Mezotelyoma, Hiperglisemi, İştahsızlık, Diyabetik ketoasidoz, Marasmus, Hiperkalemi, Nefrit, Kaposi sarkomu, Böbrek İltihabı, Yüksek Ateş, Amiloidoz, Hemolitik anemi, Havale Geçirmek, Kaburga ağrısı, Tiroidit, Yumurta alerjisi, Pulmoner hipertansiyon, Hiperkalsemi, Karaciğer Ağrısı, Hemokromatozis, ITP, Burun Akıntısı, Ayak Üşümesi

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Dahiliye Doktorları