evim.com

Erkut Altuğ Muayenehanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

0 Görüş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hakkında

Adres:

Balıkesir / Balıkesir

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, doğumdan 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerin sağlık ve tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sadece akut veya kronik hastalığı olan çocuklara tıbbi bakım sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı çocuklar için koruyucu sağlık hizmetleri de sunar. Hem hastalıkta hem de sağlıkta, gelişimin her aşamasında, bakımı altındaki çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını yönetir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nelere Bakar?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, pediatri olarak da bilinmektedir. Pediatri, gelişmekte olan çocuk üzerindeki biyolojik, sosyal ve çevresel etkilerler ve hastalık ve işlev bozukluğunun gelişim üzerindeki etkisiyle ilgilenen bir disiplindir. Çocuklar, yetişkinlerden anatomik, fizyolojik, immünolojik, psikolojik, gelişimsel ve metabolik olarak farklılık gösterir. Pediatri uzmanları, çocuğun sağlık durumunu doğru bir şekilde tanımlayabilir, bir danışman olarak hizmet verebilir ve gerektiğinde diğer uzmanlardan tıbbi destek alabilir. Çocuğun refahı büyük ölçüde eve ve aileye bağlı olduğundan, çocuk doktoru sağlıklı bir ortam oluşturma çabalarını destekler. Bu destek, sağlıklı yaşam hakkında eğitimi ve hem çocuklar hem de ebeveynler için öngörülü rehberliği içerir.

Pediatri çalışmasının amacı, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kontrol etmek, uzun bir hastalıksız yaşam için sağlıklı yaşam prensiplerine teşvik etmek ve kronik rahatsızlıkları olan çocuk ve ergenlerin sorunlarını hafifletmeye yardımcı olmaktır. 

Çocuk doktorları yaralanmalar, enfeksiyonlar, genetik ve doğuştan rahatsızlıklar, kanserler, organ hastalıkları ve işlevsel bozukluklar gibi çeşitli durumları teşhis ve tedavi eder. Pediatri sadece hasta çocuğun acil tedavisi ile değil aynı zamanda yaşam kalitesi, ergenlik ve hayatta kalma gibi uzun vadeli etkilerle de ilgilenir. Pediatri uzmanlarının; sorunların önlenmesi, erken tespiti ve yönetimiyle ilgilendiği alanlar arasında gelişimsel gecikmeler ve bozukluklar, davranış sorunları, fonksiyonel engeller, sosyal stres, depresyon ve anksiyete bozuklukları dahil zihinsel bozukluklar bulunmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Alt Uzmanlık Alanları

Pediatride alt uzmanlık alanları şunları içerir:

  • Çocuk Onkolojisi
  • Çocuk Kardiyolojisi
  • Çocuk Ürolojisi
  • Çocuk Romatolojisi
  • Çocuk Nörolojisi
  • Çocuk Gastroenterolojisi
  • Çocuk Nefrolojisi
  • Çocuk Yoğun Bakımı
  • Çocuk Endokrinolojisi

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorları