Tıbbi patoloji, hastalıkların hücrelerde nasıl değişimlere yol açtığını gözlemleyen bir bilim dalıdır.

Kaslarda, sinirlerde ortaya çıkan sorunlar sebebiyle vücut postüründe bozulmaların meydana geldiği durumlara nöromusküler hastalıklar denmektedir. Genellikle gen terapileri ile kontrol altına alınmaya çalışılır.

Taşlı yüzük kanseri, bez yapılarında gelişen nadir bir kanserdir. Erkek dönem ve metastatik dönem ayrı olarak farklı şekilde tedavi planları uygulanmaktadır.

Tıbbi Patoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kanserlerde sağ kalım üzerinde en önemli etken kanserin evresi ve yayıldığı organlardır. Düşük evrelerdeki taşlı yüzük kanserleri daha kaliteli bir yaşam ve daha yüksek sağ kalım oranları anlamına gelmektedir. Ancak çoğu urumda taşlı yüzük kanserleri erken teşhis edilemez ve kötü seyirlidir. Kalın bağırsağın taşlı yüzük kanserinde beklenen ömür yirmi ila kırk beş aydır.

Taşlı yüzük kanseri, histolojik bir adlandırmadır. Kişinin vücudundaki kanserin tespit edilmesi için pozitron emisyon tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılabilir. Kanserin taşlı yüzük kanseri olduğunun teşhis edilmesi için yapılan patolojik incelemede biyopsi materyalindeki hücrelerin yarısından fazlasının taşlı yüzük olarak tabir edilen histolojik yapıya uyması gerekir. 

Kişinin birincil tümörünün bulunduğu organ ve kanser hücresinin histolojik yapısı bilindiğinde kanser tam olarak adlandırılabilmektedir. Örneğin midede bulunan birincil tümörün incelemede taşlı yüzük özellikleri gösterdiğinin tespit edilmesi halinde kanser; midenin taşlı yüzük kanseri adını alır.