Tıbbi parazitoloji, parazitlerin neden olduğu hastalıkların araştırılmasından sorumlu olan bilim dalıdır.