Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, iskelet ve kas hastalıklarını termal tedavi seçenekleri ile tedavi eden branştır.

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Hidroklimatoloji Nedir?

Hidroklimatoloji, termal ögelerin insan sağlığı üzerindeki olumlu/ olumsuz etkilerini inceleyen ve uygun tedavi kürleri haline getiren bilim dalıdır. Bunun için güneş ışınları, karbondioksit gazı, oksijen, ozon, mineral yönünden zengin sular, termal sular, mineralli çamurlar, kükürt ve radon gazı gibi ögeler kullanılır. İklimsel etmenlerin doğru uygulanması özellikle iskelet sistemi ve kas hastalıklarının tedavisinde önemli yer tutmaktadır. 

Ekolog Nedir?

Ekolog, ekoloji alanında çalışmalar yürüten ve bu alanda gerekli yeterliliğe sahip olan kişilerin aldıkları unvandır. Uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler ise uzman ekolog olarak anılır. Canlıların yaşadıkları çevreyle nasıl bir ilişki kurdukları, bu ilişkinin sağladığı yarar ve zararları, canlıların diğer canlılar ile olan iletişimleri gibi konularda araştırmalar yaparlar. 

Hidroklimatoloji Polikliniği Nedir?

İskelet ve kas hastalıkları için termal tedavi seçeneklerinin uygulandığı hastane bölümlerine hidroklimatoloji polikliniği adı verilir. Tüm hastanelerde bulunan bir bölüm değildir. Ancak bazı numune hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve fizik tedavi merkezlerinde bulunur. Tedavi imkanlarının yetersiz kalması halinde tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve ruhsatlı termal kaplıcalara sevk gerçekleştirilecektir.