evim.com

Statik elektrik çarpması nasıl önlenir?

Statik elektrik, bir maddenin veyahut bir nesnenin pozitif veya negatif net bir yüke sahip olması olarak tanımlanabilir. Metal cisimler üzerinde anlık olarak oluşurlar fakat yalıtkan maddeler üzerinde kalıcı süreli olabilmesi mümkündür.

Statik elektriğin çarpmasının önlenebilmesi için ise yapılan işin niteliğine göre hareket edilmeli ve nemlendirme, birbirine bağlama ve topraklama, son olarak ise iyonizasyon yöntemleri tek başlarına veya birbirine entegre bir şekilde uygulanabilir.

Nemlendirme yönteminde; çevredeki hava elektrik akımının geçmesine uygun bir şekilde nemlendirilir ve statik elektriğin birikmesinin önüne geçilmiş olur. Bu yöntemin kullanım alanı oldukça dardır çünkü nemlendirme bazı maddeler için uygun değildir ve sıcak havada nemlendirme insan sağlığı açısından uygun değildir.

Birbirine bağlama ve topraklama yönteminde; İki veya daha fazla iletken nitelikli cisim birbirine bağlanır. Böylelikle dengeleme sağlanması muhtemeldir.

İyonizasyon yönteminde ise; hava yeterli miktarda iyonlaştırılır ve böylelikle statik elektriğin cisimler üzerinde birikiminin önüne geçilir.

Bütün bu farklı yöntemler ile statik elektrik çarpmasının önlenmesi mümkündür.

Soru cevabını faydalı buldunuz mu?
0
0