Odyoloji, işitme kayıplarını engelleme ve denge bozukluklarının tedavi edilmesinden sorumlu branştır.

Kulak Çınlaması (Tinnitus), herhangi bir uyaran olmadan kulakta ya da kafa içerisinde ses algılanması durumudur. Sorun teşhis edilerek tedavi süreci yürütülmektedir.

Dudak kanseri, farklı nedenlerden dolayı hücre yapısının değişmesi sonucu dudakta görülen kanser çeşidi olup hastaya uygun tedavi yöntemi seçilerek uygulanır.

İşitme kaybı, kişinin çeşitli nedenler doğrultusunda işitme duyusunu kaybetmesi olup kaybın derecesine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.

Otoskleroz, kulak kemiğinin yapısının bozulması ve yeni kemiksi birikimlerin ortaya çıkması olup; tedavisi çeşitli yöntemlerle yapılabilir.

Odyoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kulak çınlaması birçok sebepten dolayı oluşabilir. Yaşa bağlı olarak presbiakuzi (yaşlılık sağırlığı) sebebiyle, gürültüye bağlı olarak, meniere hastalığı ve otoskleroz hastalığına bağlı olarak kulak çınlaması gelişebilir. Buşon (kulak kiri), enfeksiyon, tümör, Kronik ototis media (süreğen orta kulak yolu iltihabı), akustik nörinom hastalığı da kulak çınlamasına sebep olabilir. Hipertiroidizm (tiroid hormon artışı), hipotiroidizm (tiroid hormone azalması), hiperlipidemi (kandaki lipit düzeyi artışı), çinko eksikliği, vitamin eksikliği gibi metabolik durumlar da kulak çınlamasına neden olabilir. Kafa travması, multiple skleroz hastalığı gibi nörolojik durumlar da kulak çınlamasına sebep olabilir. Ayrıca bazı ilaçların kullanımında da kulak çınlaması görülebilir.

Kulak çınlamasının öncelikle altta yatan sebebi belirlenmelidir. Sebebi belirlendiğinde daha etkin bir tedavi uygulanabilir. Kulak çınlaması tedavisinde sebebe bağlı olarak birçok farklı tedavi yöntemi kullanılır. En sık kullanılan yöntem medikal tedavidir. Ayrıca maskeleme, habitasyon tekniği gibi yöntemlerde kullanılabilir.

Sinirsel tip işitme kaybında sorun sesleri beyinde ilgili bölgeye ileten işitme sinirinde hasarlanmadır. Sinir vücutta kendini yenileyebilen dokulardan birisi değildir. Dolayısıyla sinirsel tip işitme kaybında düzelme beklenmez. Bu durumda işitme cihazı uygulaması yapılır.

Kulak çınlamasının sebebine bağlı olarak farklı karakterde çınlama belirtileri vardır. Altta yatan nedene bağlı olarak farklı şiddette, farklı sürelerde kulak çınlaması görülebilir. Bazı durumlarda kulak çınlaması herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden geçebilir. Olguların % 35 ‘i tedaviye ihtiyaç duymazken, % 53’ ü tedaviye gereksinim duyuyor. % 12 ’ si ise acil olarak tedavi ihtiyacı duyuyor.

Ani işitme kaybı en az 3 ardışık frekansta en az 30'ar desibellik işitme kaybının 3 günden az sürede oluşmasıdır. Düzelip düzelmeyeceği ya da kaç günde düzeleceği tamamen nedene bağlıdır. Tesbit edildiğinde ya da şüphelenildiğinde vakit kaybedilmeden KBB bölümüne başvurulmalıdır. 

Ani işitme kaybı viral enfeksiyonlardan ani yüksek sese maruz kalmaya, kulağa ya da başa alınan darbeden kulak zarında oluşabilecek problemlere dek geniş bir yelpazeden köken alabilir. Tekrarlayıp tekrarlamayacağını öngörmek zor olsa da ani işitme kaybı yaşamış birisinin hiç yaşamayana göre daha yüksek nüks riski taşıdığı söylenebilir.