MERS

Orta Doğu solunum sendromu kısaltılışı MERS olan, MERS-koronavirüs isimli virüs ile bulaşan viral bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. Tedavi, hayati organ işlevlerini desteklemeye yönelik bakımı içerir.

Orta Doğu Solunum Sendromu Nedir?

Orta Doğu solunum sendromu kısaltılışı MERS olan, MERS-koronavirüs (MERS-CoV) isimli virüs ile bulaşan viral (virüsle bulaşan) bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. Ayrıca halk arasında deve gribi olarak da bilinir. MERS virüsü bu sendromun başlıca etkenidir. Semptomlar olmayabilir, hafif semptomlar olabilir veya  şiddetli semptomlar olabilir. 

Genel olarak semptomlar ateş , öksürük , ishal ve nefes darlığını içerir. Hastalık, diğer sağlık problemleri olan hastalarda yaygın olarak daha şiddetlidir. 

MERS-CoV, aslen yarasalardan geldiğine inanılan bir koronavirüstür. Fakat  insanlar genellikle doğrudan temas yoluyla veya dolaylı olarak develerden enfekte olurlar. İnsanlar arasında bulaşma, yaygın olarak, enfekte bir kişiyle yakın temas durumunda gerçekleşir. Hastaneler dışında yayılması nadirdir. Bu nedenle, dünya genelindeki nüfusa yönelik riskinin şu anda oldukça düşük olduğu kabul edilmektedir. Teşhis, kan ve solunum örneklerinin rRT-PCR testi ile yapılır. 

2020 itibariyle hastalık için spesifik bir aşı veya tedavi yoktur, ancak çalışmalar devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) deve ile temas edenlerin ellerini yıkamasını ve bireylerin hasta develere temas etmemesini önerir. Ayrıca deve bazlı gıda ürünlerinin uygun şekilde pişirilmesini tavsiye etmektedirler. Semptomları hafifletmeye yardımcı olan ve vücudun işleyişini destekleyen tedaviler kullanılabilir. 

 Tanımlanan ilk vaka 2012 yılında Suudi Arabistan'da meydana geldi ve çoğu vaka Arap Yarımadası'nda meydana geldi. Ocak 2020 itibariyle yaklaşık 2.500 vaka bildirilmiştir. Hastalık teşhisi konanların yaklaşık% 35'i bu sendrom sebebiyle ölmektedir. 2015'te Güney Kore'de ve 2018'de Suudi Arabistan'da daha büyük salgınlar meydana gelmiştir. 

Orta Doğu Solunum Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Bazı insanlar virüsü herhangi bir semptom yaşamadan geçirirken (asemptomatik), MERS'li bazı kişilerde küçük semptomlar görülür. Hastalığın şiddetli semptomları da ilerleyen süreçte ortaya çıkabilir.

Yaygın Ve Hafif Belirtiler

MERS'in en yaygın semptomları ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Kişilerin ayrıca ishal, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal sorunları olabilir.

Yaygın Ve Şiddetli Belirtiler

Zatürre, yaygın bir komplikasyondur. İlerleyen süreçte akut solunum sıkıntısı sendromuna ( ARDS ) yol açabilir. MERS ile bağlantılı organ yetmezliği, özellikle böbrek yetmezliği vakaları da vardır.

Nadir Ve Şiddetli Belirtiler

Bazı hastalarda nadir ve şiddetli belirti olarak yaygın intravasküler pıhtılaşma (DIC) ve perikardit görülmektedir. Yaygın intravasküler pıhtılaşma, vücuttaki küçük çaplı kan damarlarında pıhtılaşmaların oluşması ve kan akımının azalması durumlarını ifade eder. Perikardit ise kalp zarında iltihap oluşması sürecini ifade eder.

Semptomlar genellikle virüse maruz kaldıktan 5-6 gün sonra ortaya çıkar, ancak ortaya çıkması 2-14 gün sürebilir.

Şiddetli semptomları olan kişilerin hastanede uzun süre kalması, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım alması gerekebilir. 

Orta Doğu Solunum Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Orta Doğu solunum sendromuna, SARS koronavirüsünden ve soğuk algınlığına sebep olan koronavirüsten farklı olan betacoronavirüs cinsine ait tek iplikli RNA'ya sahip bir tür olan MERS koronavirüs (MERS-CoV) neden olur. Genomları filogenetik olarak iki sınıfa ayrılmıştır: Sınıf A ve B. Erken MERS vakaları sınıf A kümelerindendir. Sonradan ortaya çıkan vakalar ise çoğunlukla B sınıfında yer alan MERS koronavirüslerinden kaynaklanmaktadır.

Yapılan çalışmalarda bazı vakaların virüse yakalanmasının ardından develerden insanlara bulaşı olduğu tespit edildi. Virüsün develerden insanlara nasıl bulaştığı hala belirsiz. Dünya Sağlık Örgütü, develerle temastan kaçınmayı ve sadece tamamen pişmiş deve eti, pastörize deve sütü yemeyi ve deve idrarını içmekten kaçınmayı tavsiye ediyor.

MERS-CoV'nin hem hanelerde hem de hastaneler gibi sağlık bakımı ortamlarında kişiden kişiye sınırlı ama sürekli yayılmadığına dair kanıtlar olmuştur. Bulaşmanın çoğu "sağlık bakımı uygulanan alanlarda veya ev ortamlarındaki ağır hasta kişilerle yakın temas koşullarında" meydana geldiği tespit edilmiştir asemptomatik vakalardan ise henüz bulaşma kanıtı yoktur. 

Orta Doğu Solunum Sendromu Teşhisi

Randevu sırasında, doktor seyahat dahil semptomlar ve son aktiviteler hakkında sorular soracaktır.

MERS'i teşhis etmek için, bir doktor fizik muayene yapacak ve ateş ve şişmiş bezleri kontrol olacak. Ayrıca stetoskopla ciğerlerinizi de dinleyecektir. Akciğerlerde sıvı birikmesi bir göğüs röntgeni, CT taraması veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramasıyla görülebilir. Doktor, belirtilerinize neden virüsün kesin türünü belirleyerek teşhisi doğrulamak için bir laboratuvara balgam (balgam) örneği gönderecektir.

Aktif bir MERS-CoV enfeksiyonu olup olmadığını kontrol etmek için doktor, kişinin solunum yolundan bir numune alır. Polimeraz zincir reaksiyonu testleri dahil olmak üzere laboratuvar testleri , virüsün varlığını doğrulayabilir.

Hekimler ayrıca, vücudun virüsle savaşmak için ürettiği antikorları kontrol etmek için kan testlerini kullanarak bir kişinin daha önce bir MERS-CoV enfeksiyonu geçirip geçirmediğini söyleyebilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Göğüs Röntgeni: Röntgen, hekimin X ışınlarını kullanarak vücudun iç yapısının siyah ve beyaz renkli olarak görüntülenmesi tekniğidir. Buradaki temel prensip vücut içindeki farklı doku ve organların X ışınlarını farklı oranlarda emmesine dayanır. Hekim, zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu gibi akciğerlerde meydana gelen patolojik durumları tespit etmek için göğüs röntgeninden faydalanabilir.

BT Taramaları: BT taramaları, bilgisayarlı tomografi taramalarıdır. Bu teknikte X ışınlarından yararlanılarak incelenmek istenen bölgenin kesitsel görüntüsü elde edilir. Bu sayede akciğerlerdeki hasarların dokunun hangi kısımlarında bulunduğu ve hasarların ne durumda olduğu hakkında bilgi edinilebilir.

MRG: Açılımı manyetik rezonans görüntülemedir. Bu teknik, radyo dalgaları ve daha güçlü manyetik alanların kullanılarak hedeflenen bölgeden net görüntüler elde edilmesini amaçlamaktadır. BT taramalarından ayırt edilir en büyük farkı yumuşak doku görüntülemesinde etkin sonuçlar vermesidir. 

MERS-CoV enfeksiyonunu tespit etmek için birkaç farklı laboratuvar testi yürütülür.

Bu laboratuvar testleri iki başlığa bölünmektedir:

Aktif enfeksiyon kanıtı arayan moleküler testler; ve MERS-CoV'ye karşı antikorları tespit ederek önceki enfeksiyonu arayan seroloji testleri. Seroloji testleri gözetim veya araştırma amaçlıdır ve teşhis amaçlı değildir. 

Moleküler Testler

Moleküler testler, klinik semptomlarına göre MERS-CoV ile enfekte olduğu düşünülen ve MERS'in bildirildiği yerlerle bağlantıları olan kişilerde aktif enfeksiyonu (MERS-CoV varlığı) teşhis etmek için kullanılır .

Gerçek Zamanlı Ters Transkripsiyon Polimeraz Zincir Reaksiyonu Testleri (rRT-PCR Tests): Klinik örneklerde viral RNA'yı tespit etmek için kullanılabilen moleküler testlerdir. MERS-CoV enfeksiyonunun laboratuvar teyidi için mevcut vaka tanımı, en az iki spesifik genomik hedef için pozitif bir rRT-PCR sonucu veya ikinci bir hedefin sekanslanmasıyla tek bir pozitif hedef gerektirir. RRT-PCR testinin başarısı, laboratuvar personelinin deneyimi ve uzmanlığı, laboratuvar ortamı (örn. Kontaminasyondan (başka maddelerin yanlışlıkla dahil olması diyebiliriz.) kaçınma) ve test edilen örneklerin türü ve durumu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bu rRT-PCR testi için, alt ve üst solunum örnekleri, serum ve dışkı örnekleri dahil olmak üzere birden fazla örneğin alınmasını önerilir.

Alınan örnekler üzerinde bir negatif rRT-PCR testinin ardından araştırılan bir kişinin aktif MERS-CoV enfeksiyonu için negatif olduğu düşünülür. Tek bir negatif sonuç MERS-CoV enfeksiyonu ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığından, bazı durumlarda ek örnekler test edilebilir.

Tüm örneklerde arka arkaya iki negatif rRT-PCR testinin ardından, bilinen bir MERS hastasınının durumu, aktif MERS-CoV enfeksiyonu için negatif olarak değerlendirilir.

Serolojik Testler

Virüse maruz kalmış olabilecek kişilerde önceki enfeksiyonu (MERS-CoV'ye karşı antikorlar) tespit etmek için seroloji testi kullanılır . Antikorlar, enfeksiyon sırasında virüslere, bakterilere ve diğer mikroplara saldırmak ve onları öldürmek için vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen proteinlerdir. MERS-CoV'ye karşı antikorların varlığı, bir kişinin daha önce virüsle enfekte olduğunu ve bir bağışıklık tepkisi geliştirdiğini gösterir.

ELISA  (Enzime Bağlı İmmünosorbent Testi): Bir viral proteine bağlanan spesifik antikorların varlığını ve konsantrasyonunu saptamak için kullanılan bir tarama testidir. 

Bir klinik örneğin ELISA ile antikor pozitif olduğu belirlenirse, pozitif sonucu doğrulamak için mikro nötralizasyon testi kullanılır.

Mikronötralizasyon Testi: Nötralize edici antikorları veya virüsü nötralize edebilen antikorları ölçmek için kullanılan oldukça spesifik bir doğrulama testidir. Bu yöntem, serum örneklerinde spesifik antikorların tespiti için altın bir standart olarak kabul edilir. Bununla birlikte, ELISA ile karşılaştırıldığında, mikro-nötralizasyon deneyi, yoğun emek ve zaman alıcıdır, sonuçların elde edilmesi için en az 5 gün gerekir.

Klinik bir numune ELISA ile pozitifse ve mikro-nötrleştirme ile pozitifse, numunenin doğrulanmış pozitif olduğu belirlenir.

Klinik bir numune hem ELISA'lar tarafından pozitif, hem de mikronötralizasyon ile negatif ise, numunenin belirsiz olduğu belirlenir.

Bir klinik numune yalnızca bir ELISA ile pozitif ve mikro-nötrleştirme ile negatif ise, numune negatif olarak belirlenir.

Klinik bir örnek her iki ELISA testi tarafından da negatifse, örnek negatif olarak belirlenir.

Sonunda, doğrulanmış bir pozitif seroloji sonucunun nihai tespiti, pozitif bir ELISA testi ve mikronötralizasyon testi ile onay gerektirir.

MERS-CoV seroloji testleri, gözetim veya araştırma amaçlıdır ve teşhis amaçlı değildir - MERS-CoV salgınına yanıt olarak geliştirilmiş araçlardır. MERS-CoV ve virüsün nasıl yayıldığı hakkında bilgiler sınırlıdır. Halk sağlığı bilimcileri MERS-CoV hakkında daha fazla şey öğrendikçe, bu tür laboratuvar testlerini yapma yaklaşımı değişebilir.

Orta Doğu Solunum Sendromu Tedavisi

Şu anda MERS için hiçbir aşı bulunmamaktadır. MERS'li bireyler, semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için genellikle tıbbi bakım alırlar. Şiddetli vakalar için mevcut tedavi, hayati organ işlevlerini desteklemeye yönelik bakımı içerir. Bununla birlikte, tam iyileşme için herhangi bir tedavi mevcut değildir.

Orta Doğu Solunum Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Mers hastalığı eğer tedavi edilemezse, hasta bireyde daha ciddi ve komplike solunum yolu rahatsızlıkları ortaya çıkar. Şiddetli semptomları olan hastaların hastanede uzun süre kalması, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım alması gerekebilir.

MERS ile bağlantılı organ yetmezliği, özellikle böbrek yetmezliği vakaları ortaya çıkabilir.

Hastalığın sık rastlandığı ülkelerde MERS sebebiyle ölümler gerçekleşmektedir.

Orta Doğu Solunum Sendromu için Önlemler

MERS-CoV'nin yayılma mekanizması şu anda bilinmemekle birlikte, SARS gibi önceki koronavirüslerle ilgili deneyimlere dayanarak, DSÖ ( Dünya Sağlık Örgütü) şu anda MERS şüphelileriyle temasa geçen tüm bireylerin (standart önlemlere ek olarak) şunları yapmasını önermektedir:

 • Tıbbi maske takın
 • Göz koruması kullanın (yani gözlük veya yüz siperi)
 • Temiz, steril olmayan, uzun kollu bir önlük giyin; ve eldivenler (bazı prosedürler steril eldivenler gerektirebilir)
 • Kişi ve çevresi ile temastan önce ve sonra ve kişisel koruyucu ekipmanın çıkarılmasından hemen sonra el hijyenini uygulayın

Entübasyon gibi aerosolizasyon riski taşıyan prosedürler için DSÖ, bakım sağlayıcılarına şunları da önermektedir:

 • Partikül maskesi takın ve tek kullanımlık partikül maskesini takarken daima sızdırmazlığı kontrol edin.
 • Göz koruması kullanın (yani gözlük veya yüz siperi)
 • Temiz, steril olmayan, uzun kollu bir önlük ve eldiven giyin (bu prosedürlerin bazıları steril eldivenler gerektirir)
 • Önlüğe nüfuz edebilecek yüksek sıvı hacimleri beklenen bazı prosedürler için geçirimsiz bir önlük giyin.
 • Yeterince havalandırılan bir odada prosedürleri gerçekleştirin; yani mekanik olarak havalandırılan bir odaya sahip tesislerde saatte minimum 6 ila 12 hava değişimi ve doğal havalandırmalı tesislerde en az 60 litre / saniye / hasta
 • Odada bulunan kişi sayısını, kişinin bakımı ve desteği için gerekli olan mutlak minimum ile sınırlandırın
 • Kişi ve çevresiyle temastan önce ve sonra ve ekipmanların çıkarılmasından sonra el hijyenini uygulayın . 

Enfektivite süresi de bilinmediğinden, insanların ne kadar süreyle izole edilmesi gerektiği belirsizdir, ancak mevcut öneriler semptomların düzelmesinden sonraki 24 saat içindir. 

Solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilirsiniz:

 • Ellerinizi sık sık en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın ve küçük çocukların da aynısını yapmasına yardımcı olun. Sabun ve su yoksa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
 • Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda burnunuzu ve ağzınızı bir mendille örtün, ardından mendili çöpe atın.
 • Yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.
 • Hasta insanlarla öpüşmek, bardak veya yemek kapları paylaşmak gibi kişisel temastan kaçının.
 • Kapı kolları gibi sık dokunulan yüzeyleri ve nesneleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, develerle temastan kaçınmayı ve sadece tamamen pişmiş deve eti, pastörize deve sütü yemeyi ve deve idrarını içmekten kaçınmayı tavsiye ediyor.

Orta Doğu Solunum Sendromu için Riskler

Arap Yarımadası'na Seyehat Eden Kişiler

Arap Yarımadası içindeki veya yakınındaki ülkelerden seyahat ettikten sonraki 14 gün içinde ateş ve öksürük veya nefes darlığı gibi solunum yolu hastalığı semptomları ortaya çıkarsa, önceden bir sağlık hizmeti veren kurumu aramalı ve son seyahatinizden bahsetmelisiniz.

Arap Yarımadası'nda Bulurken Hasta Bir Yolcu ile Yakın Temas

Eğer yakın temas sonrası 14 gün içinde ateş ve öksürük veya nefes darlığı gibi solunum yolu hastalıklarının belirtileri ortaya çıkarsa, hastaya en son maruz kaldığınız günden başlayarak 14 gün boyunca sağlığınızı izlemelisiniz. Ateş ve öksürük veya nefes darlığı gibi solunum yolu hastalığı semptomları geliştirirseniz , bir sağlık görevlisini aramalı ve yolcuyla en son temasınızdan bahsetmelisiniz.

Onaylanmış MERS Vakası ile Temas

Doğrulanmış MERS-CoV enfeksiyonu olan biriyle yakın temasta olduysanız, değerlendirme için bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmelisiniz. Sağlık uzmanınız, değerlendirmenizin bulgularına ve semptomlarınız olup olmadığına bağlı olarak laboratuar testi isteyebilir ve ek tavsiyeler verebilir. Hasta kişiye en son maruz kaldığınız günden başlayarak büyük olasılıkla 14 gün boyunca sağlığınızı izlemeniz istenecektir. Şu belirtilere dikkat edin:

Semptomlar geliştirirseniz, mümkün olan en kısa sürede sağlık uzmanınızı arayın ve onlara olası MERS-CoV maruziyetinizden bahsedin, böylece başkalarının enfekte olmasını önlemek için adımlar atılabilir. 

Develere Maruz Kalan İnsanlar

Develerle doğrudan temas, MERS-CoV ile insan enfeksiyonu için bir risk faktörüdür.

Dünya Sağlık Örgütü çiftlikleri, pazarları, ahırları veya hayvanların bulunduğu diğer yerleri ziyaret eden herkes için genel bir önlem yayınladı. Yolcular, hayvanlara dokunduktan önce ve sonra düzenli olarak elleri yıkamaya ve enfekte hayvanlarla teması engellemeyi tavsiye eden genel temizlik tedbirlerini rine getirmelidirler. Yolcular ayrıca çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınmalıdır. 

Kronik Hastalığı Olan Bireyler 

Dünya Sağlık Örgütü, bazı kronik hastalığa sahip bireylerin şiddetli MERS için yüksek risk altında olduğunu düşünüyor. Bu bireyler arasında diyabet, böbrek yetmezliği veya kronik akciğer hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler bulunur. Dünya Sağlık Örgütü, bu bireylerin ek önlemler almasını önermektedir:

 • Develerle temastan kaçının
 • Çiğ deve sütü veya çiğ deve idrarı içmeyin
 • Az pişmiş et, özellikle deve eti yemeyin

Arap Yarımadası içinde ve yakınında değerlendirilen ülkeler şunlardır: Bahreyn; Irak; İran; İsrail, Batı Şeria ve Gazze; Ürdün; Kuveyt; Lübnan; Umman; Katar; Suudi Arabistan; Suriye; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); ve Yemen.

Orta Doğu Solunum Sendromu İlaçları

MERS için iyileşmeye yönelik spesifik (özel) bir ilaç veya aşı ne yazık ki mevcut değildir. Bu yüzden hastalığa yakalanmamak için alınması gereken tedbirler çok önemlidir. 

Belirtileri hafif seyreden hastalarda ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Hastaya bol miktarda su tüketmesi tavsiye edilir. Belirtileri ağır seyreden hastalarda solunum desteği sağlanır. Bütün bunlar hastalığı ortadan kaldırmaktan ziyade hastanın koşullarının iyileştirilmesi için uygulanır.

Çocuklarda ve Bebeklerde Orta Doğu Solunum Sendromu

Bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde bildirilen çok az MERS vakası vardır. MERS vakalarının çoğu, yaşlı insanlarda veya altta yatan bir tıbbi durumu olan kişilerde olmuştur.

Şimdiye kadar, kanıtlar, çocukların MERS ile enfekte olma olasılığının diğerlerinden daha fazla olmadığını gösteriyor. Şiddetli semptom geliştirme olasılıkları da daha yüksek değildir.

Geçmişte, MERS semptomları geliştiren çocuklar, kistik fibroz ve Down sendromu gibi önceden var olan sağlık koşullarına sahipti .
 

Bu nedenle MERS, diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi, diyabet veya astım gibi başka sağlık sorunları veya kalp, karaciğer veya böbrek rahatsızlığı olan çocuklarda daha ciddi olabilir . 

Bu yaş grubundaki hasta bireylerde uygulanan prosedürler genel olarak yetişkinler için uygulananla aynıdır. 

Orta Doğu Solunum Sendromu için Hangi Doktora Gidilir?

Eğer son 14 gün içinde Arap Yarımadası'nda bulunulduysa veya Arap Yarımadası'nda bulunan insanlarla görüşüldüyse; özellikle ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi yaygın ve hafif belirtiler görüldüğünde hasta birey enfeksiyon hastalıkları bölümüne başvurmalıdır. Diare (ishal), mide bulanması, kusma gibi diğer hafif belirtiler varsa iç hastalıkları bölümüne de gidilebilir.

Zatürre, solunum sıkıntısı, akut solunum sıkıntısı sendromu gibi ciddi belirtilerde göğüs hastalıkları bölümünden randevu alınmalıdır.

Hasta birey çocuksa acilen çocuk hastalıkları bölümüne gidilmelidir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

MERS ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

MERS-CoV, aslen yarasalardan geldiğine inanılan bir koronavirüstür. Fakat insanlar genellikle doğrudan temas yoluyla veya dolaylı olarak develerden enfekte olurlar. Yapılan çalışmalarda bazı vakaların virüse yakalanmasının ardından develerden insanlara bulaşı olduğu tespit edildi. Virüsün develerden insanlara nasıl bulaştığı hala belirsiz. 

İnsanlar arasında bulaşma, yaygın olarak, enfekte bir kişiyle yakın temas durumunda gerçekleşir. Hastaneler dışında yayılması nadirdir. Bu nedenle, dünya genelindeki nüfusa yönelik riskinin şu anda oldukça düşük olduğu kabul edilmektedir.

MERS-CoV'nin hem hanelerde hem de hastaneler gibi sağlık bakımı ortamlarında kişiden kişiye sınırlı ama sürekli yayılmadığına dair kanıtlar olmuştur. Bulaşmanın çoğu "sağlık bakımı uygulanan alanlarda veya ev ortamlarındaki ağır hasta kişilerle yakın temas koşullarında" meydana geldiği tespit edilmiştir asemptomatik vakalardan ise henüz bulaşma kanıtı yoktur.