Adson Testi Nedir?

Adson testi, Torasik Çıkış Sendromu'nun teşhisinde radyal nabız uygulanarak yapılmaktadır.

Adson testi, tıp literatüründe “Adson işareti” ya da “Adson manevrası” olarak da geçmektedir. Bu durumda adson testi ya da adson işareti, aynı zamanda “Torasik Çıkış Sendromu” isimli hastalığın da bir işareti şeklinde kullanılmaktadır. Bu hastalığın kısaltması “TOS” şeklindedir. Bu noktada TOS hastalığının da bir işareti şeklinde kabul edilen ve bu hastalığın teşhisinde kullanılan adson testinin açıklaması şu şekilde yapılabilir:

 • Adson Testi: Hastaya derin bir nefes aldırılıp nefesini tutması sağlandıktan sonra baş kısmını etkilenmiş olan yöne doğru çevirip, boyun kısmını hiperekstansiyona getirdiği veya kolunu yukarı doğru kaldırdığı zaman kolunda hissedilen “radyal nabız kaybı” şeklinde ifade edilmektedir. Bu durumda hiperekstansiyon ve radyal nabız ise şu şekilde açıklanır ve ilişkilendirilir:

Hiperekstansiyon: Belli bir eklemdeki kemikler tarafından meydana getirilen açının sağlıklı ve normal bir hareket aralığından daha ileri düzeyde açıldığı ya da düzleştiği aşırı (ileri) bir tip eklem hareketine denir.

Radyal Nabız: Hastanın el bileği üzerinde klasik olarak nabız bakılan noktayı ifade eder.

Adson testi, adını ise bu testi geliştirmiş olan Alfred Washington Adson ismindeki bir doktordan almıştır. Bu noktada aynı zamanda “Taysachs” adı verilen hastalığın diğer ismi de “Adson Sendromu” olarak geçer. Dolayısıyla bu hastalık da ismini bu doktordan almıştır.

Adson Testi Prosedürü

Adson testi prosedürü ile ilgili bilinen diğer bilgiler şu şekilde verilebilir:

 • Adson testinde hastanın kolu 90 derece ile yana doğru kaldırıldıktan sonra önce aşağı doğru daha sonrası ise gövdeye yaklaştırılması hareketi ile yapılır. Bu esnada radiyal nabız kaybolur ise test sonucu pozitiftir.
 • Adson testi yapılarak, hastada “Torasik Çıkış Sendromu” hastalığı olup olmadığına bakılabilir. 
 • Adson testi sonucuna göre hastada “Torasik Çıkış Sendromu” varsa şu durum gözlemlenir: Mid skalen ve anterior kasları içerisinden çıkmış olan kas sinir demeti, bu bölgede tuzaklanmışsa, bu hastalığın varlığından söz edilebilir.  

Adson Testi ile Torasik Çıkış Sendromu

Adson testi ile torasik çıkış sendromu arasındaki bağlantı şuradan kaynaklanmaktadır: TOS hastalığının bir işareti şeklinde kabul edilmekte ve bu test gibi bazı testler uygulanarak hastalığın teşhis ve tanısına varılabilir. Burada sözü geçen torasik çıkış sendromu hastalığı ile ilgili açıklama ise şu şekilde yapılabilir:

 • Hastanın göğüs üst bölümündeki kan damarları ile sinirlerinin üstünde oluşan baskıya bağlı olarak kol, el ve omuz bölgelerini etkilemekte olan bir dizi semptomdan meydana gelen bir durumdur. 
 • Torasik çıkış bölgesi ise insan vücudunda ilk kaburga ve köprücük kemiği arasında kalan boşluğu ifade eden bir terimdir. 

Adson Testi Hangi Hastalık Teşhisinde Yapılır?

Adson testi yapılma nedeni, kişide TOS hastalığının olup olmadığının teşhis edilebilmesi içindir. TOS hastalığının tanısı amaçlı olarak hastaya hem fizik muayene yapılır hem de EMG, MR ve tomogrofi gibi bazı teknikler kullanılarak inceleme yapılır. Bunlar haricinde ise TOS hastalığına tanı konulabilmesi için yapılabilecek olan birtakım klinik testler bulunmaktadır. TOS tanısında başvurulan bu klinik testler arasında ise şunlar yer alır:

 • Adson (Skalen) Testi,
 • Hiperabduksiyon Testi (Yumruk atma hareketinde aktif duruma geçen kas üzerinde yapılan test),
 • Askeri Duruş Testi (Kostaklavikular Test).

Adson Testi Nasıl Yapılır?

Adson testi, diğer adıyla “Skalen Test” olarak geçer. Bu Adson testi yapılışı için ise şu adımlar takip edilmektedir:

 • Adson testi yapılırken doktor, hastanın derin bir şekilde nefes almasını söyler.
 • Hastanın nefes aldıktan sonra nefesini tutması istenir. 
 • Bu aşamada ise baş kısmını extansiyona getirilir. (Extansiyon: Her türlü germe hareketlerine denilir.) 
 • Sonrasında, baş o pozisyondayken yüz kısmını sağ ya da sola doğru çevirmesi söylenir. 
 • Tam bu aşamada ise doktor, hastanın radiyal nabzına bakar ve kontrol eder. 
 • Hastanın nabzında bir düşüklük tespit edilmesi ise adson testinin pozitif sonuç verdiğine işaret eder. 

Bu adson testi, hastanın hem boynun her iki yanında bulunan kasların kasılmasına hem de neticede boynun sinir ağı ve subklavyen arterin (aorttan ayrılıp kola doğru uzanan damarın) bası altında olmasına sebep olmaktadır.  

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Adson Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Adson testi hangi durumda pozitif çıkar?

Bu test yapılırken hasta kişinin arkasında bir noktada durulur; doktorun bir eli hastanın omzu üzerinde, diğer eli bileği üzerindedir. İlk olarak radiyal nabzına bakılır ve ardından uygun pozisyona getirilmesiyle hastanın baş kısmı, muayene yapılan yöne döndürülür ve nefes alıp tutması sağlanır. Bu noktada eğer bası mevcutsa, hastanın radiyal nabzı da ya çok zayıflar ya da hiç hissedilemez. Bu tip bir durumda da adson testi pozitif olarak çıkar.

Int. Dr. Sinem Köse

Adson testi hangi test grubuna dahildir?

TOS hastalığı teşhisinde öncelikle basıya bağlı olan değişikliklerin gözlemlenmesi ve nörolojik muayene yapılması önemlidir. Sonrasında ise bu testleri, provokatif testler takip eder. Provokatif testler, ilaç yükleme testleri olarak da adlandırılmakta ve ilaç reaksiyonları açısından hazırlanmış testler anlamına gelmektedir. Adson testi de bu testlere dahil olmak üzere, TOS hastalığı teşhisinde uygulanan tüm provokatif testler şu şekilde sıralanır: Roos Testi, Adson Testi, Asker Testi (Esas Duruş Testi), Hiperabduksiyon Testi.

Int. Dr. Sinem Köse

Modifiye adson testi nedir?

Modifiye adson testi, “Morley işareti” denilen şeklin yapılmasıyla uygulanır. Morley işareti ise şu şekilde yapılır: Hastanın baş kısmı ters yöne döndürülür, çene kısmı yukarı doğru kaldırılır, hastaya derin bir nefes aldırılır, omuz kısmı posteriora (arka/arkaya yakın şekilde) yönlendirilir, ayrıca elleri uyluk kısmı üstünde durur. C7 transvers olarak adlandırılan çıkıntı basısını göstermektedir. İşte buna “Modifiye Adson Testi” denilir.

Int. Dr. Sinem Köse

Adson testi ortalama kaç kişide pozitif çıkar?

Adson testi sonuçları, TOS hastalığının teşhis edilebilmesini sağlarken, hastanın anterior skalen isimli kasındaki bası durumunu göstermektedir. (Anterior skalen kas ise boynun yan kısımlarında, derin planda ön, arka ve ortada olacak şekilde sol ve sağda üçer tane bulunan kaslardandır.) Buna göre adson testi sonucu, %50 oranda semptomsuz olan kişide pozitif olarak çıkar.

Int. Dr. Sinem Köse