Zeki Bebek Belirtileri

Araştırmalara göre bebek ile temas ve konuşma şeklinde iletişim kuran annelerin bebeklerinde, motor ve bilişsel gelişimler daha hızlı olmaktadır.

Zeki Bebek Belirtileri Nedir?

Bebeğin zeka gelişimi henüz anne karnındayken başlamaktadır. Hamileliğin ilk ayında beyin oluşmaya başlar ve zeka gelişim süreci de bu şekilde başlamış olur. 4. ve 5. aylara gelindiğinde bebeğin dokunma ve duyma gibi duyuları gelişir. 9 ay süren bu zaman diliminde bebekle iletişimin kesilmemesi zeka gelişimi açısından önemli olduğu varsayılır.

Araştırmalara göre bebek ile temas ve konuşma şeklinde iletişim kuran annelerin bebeklerinde, motor ve bilişsel gelişimler daha hızlı olmaktadır. Zeki bebek, 0-3 yaş arasında bu becerileri geliştirerek kendini gösterir. Yenidoğanlarda zeka gelişimi üzerine önemli olduğu düşünülen bazı durumlar vardır.

Bunlar; fiziksel temas, sallama, kalp atışına benzer sesler, bebek ağladığında ebeveynin herhangi bir tepki vermesi, acıktığı an emzirilmesi ve ebeveynlerin sakin ses tonları sağlıklı bir bebek gelişimi için öngörülen davranışlardır. Zeki bebek hem anne karnında edindiği tecrübeler hem de dışarıdan edindiği ilk izlenimler ile zekasını kullanmayı öğrenir.

Zeki Bebek Belirtileri Nelerdir?

Zeki bebeklerin ayırt edici özellikleri vardır. Yaşıtlarıyla kıyaslandığında fark edilmesi kolaydır fakat zeka gelişimi yüksek olan her bebek üstün zekalı kabul edilmez. Zeka gelişimi, farklı yetenekler bütünüyle ele alınır. Buna anne karnında geliştirdiği becerilere ek olarak doğduktan sonraki etkinlikler ve aktiviteler neden olur. Aynı zamanda zeka gelişimini daha hızlı tamamlayan bebeklerin ortak olarak diğerlerinden ayrılan davranışlar sergilediği görülür.

Zeki bebek belirtileri şu şekilde sıralanır;

 • Hatırlama becerileri yüksektir. Saklanan bir eşyayı veya oyuncağın nerede olduğunu hatırlayabilir hatta eşyanın yanına gidemeyecek kadar küçükse gözleriyle bulunduğu noktayı işaret edebilir. 
 • İlk aylarda anne ve babayı erken tanımak, zeki bebek belirtisidir. Anne ve babasını tanıdığını mimiklerinden ve davranışlarından belli eder. Annesini gören bebeğin gülümsemesi veya yüzünü farklı şekillere sokması buna örnektir.
 • Aynı şekilde ebeveyn seslerini erken ayırt ederler. Farklı bir ses geldiğinde de tepki vermeye, şaşırmaya ve mimikleriyle belli etmeye meyillidirler. 
 • Odaklanma becerileri diğer bebeklere oranla daha gelişmiştir. İlgisini çeken ve farklı durumlarda konsantre olabilir, bir oyuncağa ya da problem çözmeye odaklanabilirler. 
 • Bebeğin enerjik olması, zeka gelişiminin yüksek olduğunu göstermektedir. Neşeli ve eğlenebilen bebeklerin çoğunun yaşıtlarına oranla daha zeki olduğu gözlemlenmiştir. 
 • Yaşıtlarına göre daha kolay konuşurlar. Hafızaları iyi olduğu için zeki bebeklerin kelime dağarcığı da daha geniştir. Bu sayede uzun cümleler kurabilir, yaşıtlarından daha erken konuşmaya başlarlar. 
 • Algı dereceleri yüksektir. Odasında ve bulunduğu alandaki değişiklikleri hemen fark eder, tepki gösterirler. Ebeveynlerindeki değişiklikleri hemen fark etmeleri, odasına asılan yeni bir tabloyu fark etmeleri gibi örnekler çoğaltılabilir.

Zeki Bebek Nasıl Anlaşılır?

Çoğu kişi bebeğinin zeki olması için birtakım aktivite ve etkinlik üzerine yoğunlaşır. Aktiviteler bebeklerin becerilerini geliştirmede etkilidir fakat zeka, beyin oluşmaya başladığı an gelişim gösterir. Yani anne karnında ilk beceriler toplanır. Bunlar; tutma, emme, dokunma gibi reflekslerdir. Bebek doğduktan sonra bu refleksleri becerilere dönüştürerek hızlı bir gelişim gösteriyorsa, üstün zekalı olarak da anılabilir.

Bebek doğduktan sonraki ilk 3 ay gözleriyle etrafı takip eder. Göz teması, zeki bebeğin anlaşılabilmesi için takip edilmesi gereken noktalardandır. Belirgin bir şekilde gözle takip ve etraftaki farklılıkların anlaşılması, ilk aylardaki ayırt edici belirtiler arasındadır. Anne sesindeki tonlamaları fark ederler. Şöyle ki anne sesini yükselttiğinde bebeğin ağlamaya başlaması ya da annenin sesini değiştirdiğinde bebeğin tepki vermesi buna örnektir.

6. aya kadar zeka gelişiminin yüksek olduğunu gösterecek davranışlar sergilerler. Zeki bebek gözle takip etmeyi bırakarak artık daha sosyal olmaya başlar. Eylemleri yaşıtlarına oranla çok daha hızlı ve keskindir. Sorunları daha hızlı çözebilir ve yaşıtlarının yanında sıkılabilir. Zeki bebeklerde liderlik vasfı da bu şekilde gelişir. Yaşıtı karmaşık bir oyuncağı çözmeye çalışırken, zeka gelişimi yüksek bebek oyuncağı çözerek ona gösterebilir.

Neden sonuç ilişkilerini keşfetmeye başlayan bebeğin erken konuşma dönemine girdiği fark edilebilir. Bu durumda sürekli olarak soru sorarak yeni bilgiler edinmek ister. Aldığı cevapları mantık çerçevesine oturtması ise zeki bir bebeğin işaretidir. Aynı soruyu birkaç defa sormak yerine, aynı soruya farklı yaklaşımlarda bulunabilirler. Bebeklerde zeka testi yapılması zor olduğu için ülkemizde bebeğin yaklaşık 5 yaşına gelmesi beklenir. Güvenilir testler ile üstün zekalı olup olmadığı anlaşılabilir.

Zeki Bebek Davranışları

Zeki bir bebeğin davranışları fark edilebilir. Bazen hiperaktif bebekler zeki bebek olarak adlandırılır. Bebekken bile el, kol ve bacak hareketliliği son derece fazladır. Bebeğin ilk iki yılı beyin gelişimi için önemlidir. Bu süre zarfında bebek ne kadar fazla duygusal, fiziksel ve sosyal etkiye maruz kalırsa gelişimi o denli hızlı ilerler. Araştırmalara göre zeka gelişimi yüksek bebeklerin sergilediği davranışlar, ebeveynlerin sürekli iletişim halinde olduğu, konuştuğu ve duygusal olarak yüksek bağ kurduğu ailelerde daha fazla görülür.

Zeki bebek davranışları;

 • Erken konuşma becerisi: Yaşıtlarına oranla çok daha erken konuşmaya başlarlar. 
 • Erken yürüme becerisi: Emekleme ve ayaklanma süreci erkenden başlar. 
 • Kuvvetli hisler: Duygusal bağlantı ve duygusal tepkiler yaşıtlarına oranla daha erken görülür.
 • Ağrılara karşı tepki: Bebek neresinin ağrıdığını, şiddetini ve tepkisi gösterebilir.
 • Sınıflandırma: Oyuncakları veya nesneleri gruplarına, renklerine ve boyutlarına göre sınıflandırabilirler. 

Bunlar önemli ve ayırt edici zeki bebek davranışlarıdır. 3 yaşından sonra çocukların hareketlerinde farklılık gözlemlenebilir. Bunun sebebi ise sosyalleşmeye daha açık olmalarıdır. Çocuklarda arkadaşlık ilişkileri son derece gelişmiş olmakla birlikte liderlik özellikleri de ortaya çıkar. Zeki çocukların arkadaşlarını yönlendirdikleri, onlardan daha zor soruları çözebildikleri ve problemlerle başa çıkabildikleri gözlemlenmiştir.

Öğrenmeye karşı istek ve azmin olması zeki bebek davranışları arasındadır. Motor ve bilişsel gelişimi artan bebek, konuşmaya başladığı dönemde farklı dilleri de kolayca öğrenebilir. Zeki bebeklerin dil öğrenmesi ve dil dağarcığını geliştirmesi oldukça kolaydır. Hafızalarının güçlü olması sayesinde yeni bir dili hızlıca öğrenir, uzun cümleler kurabilirler. Özellikle 3 yaşından sonra gelişen konuşma becerileriyle birlikte, soru sorma ve merak unsuru da gelişmektedir.

Zeki bebeklerin soruları farklı ve ilginçtir. Çoğu zaman yaşıtlarından farklı ve ilgi uyandırıcı sorularla ebeveynleri şaşırtırlar. Normal soruların cevabını bir kere alan bebek, bir daha aynı soruyu sormaya meyilli değildir. Çünkü onun cevabını alır ve sürekli olarak farklı düşünceler içerisinde farklı sorular bulur. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0