Yenipazar Merkez Sağlık Ocağı Hakkında

Hakkımızda:

Adres:

Hamidiye Mah. Bozdoğan Kara Yolu 5 Km / Aydın

Yenipazar Merkez Sağlık Ocağı Aydın ilinde Bozdoğan Kara Yolu 5 Km adresinde bulunmaktadır. Yenipazar Merkez Sağlık Ocağı bünyesinde bulunan bir doktordan randevu almak için 2563613015 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Hizmetler:

Vitamin, D Vitamini, Omega 3, Trigliserid, C Vitamini, ALT, Kök Hücre Tedavisi, CRP, NEU, Tokluk Kan Şekeri, Hemogram, Homeopati, Check Up, İlk Yardım, Bilirubin, Ultrason, ALP, Trakeostomi, CPR, Sonda, Kan Tahlili, Grip Aşısı, Rentek Manevrası, Defibrilatör, Şeker Yüklemesi, İnsülin Direnci Testi, TİT, Heimlich Manevrası, Temel Yaşam Desteği, Enteral Beslenme, Tahlil, Kortizon İğnesi, İdrar Kültürü, İdrar Tahlili, Gaita Testi, Solunum Cihazı, Periton Diyalizi, Damar Yolu Açma, Tiroid Ameliyatı, Subkutan Enjeksiyon, SGOT, Tiroksin, Aspirasyon, Şeker Hastalığı Ameliyatı, İnsülin Pompası, Glaskow Skalası, Turnike Uygulaması, tPA Uygulaması, Suni Teneffüs, Kanül, Polisomnografi, York Testi, İnfüzyon Pompası, Curb 65, Ter Testi, Hormon Tedavisi, MRCP, Debridman, Fizik Muayene, İntramüsküler Enjeksiyon, Hızlı Antijen Testi, Estetik Dikiş, İnfluenza Testi, Eksplorasyon, Palpasyon, Endotrakeal Entübasyon, Karbonhidrat Sayımı, İleri Yaşam Desteği, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Üre Nefes Testi, Seroloji Testi, Glukoz Testi, Gaita Tahlili, Monitörizasyon, Laktat Testi, Gaita Kültürü, ACTH Testi, İnsülin Testi, İntravenöz Enjeksiyon, Ferritin Testi, İleal İnterpozisyon, Laboratuvar Testleri, Semptomatik Tedavi, ENA Testi, Ors Tedavisi, KCFT, Endokrin Testi

Tıbbi Tesis Tipi:

Sağlık Ocağı

Doktorlar