Yaşam Koçluğu

Bireylerin potansiyelini profesyonel bir şekilde en üst düzeye çıkarmak ve yaşam ile ilgili herhangi bir konuda bireyin amacına ulaşmasına yardımcı olmak için eğitim almış kişilere yaşam koçu denir.

Yaşam Koçluğu Nedir?

Bireylerin potansiyelini profesyonel bir şekilde en üst düzeye çıkarmak ve yaşam ile ilgili herhangi bir konuda bireyin amacına ulaşmasına yardımcı olmak için eğitim almış kişilere yaşam koçu denir. Yaşam koçları, destekleyici bir arkadaş ve güvenilir bir danışman gibidir. Kişisel hedeflerin belirlenmesine, bu hedeflere ulaşmak için kişilerin sorumlu tutulmasına, kişinin kendisini geliştirmesine ve cesaretlendirmesine katkı sunabilecek yaşam koçlarının mesleki görevlerine yaşam koçluğu denir.

Yaşam Koçu Ne Yapar?

Yaşam koçu,

pozitif bir bakış açısıyla danışanlarının hayatta karşılaştığı memnuniyetsizlikleri ve huzursuzlukları bulup çözümlemesine yardımcı olan kişilerdir.

 • Kişilere özsaygı kazandırarak, kendileriyle barışık bir yaşam sürmelerine katkı sağlar.
 • Psikologdan farklı olarak yaşam koçu gelecek odaklı çalışır ve her zaman motive edici söylemlerle ön plana çıkar.
 • Yaşam koçları, kişilerin potansiyelini ortaya çıkarma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
 • Yaşam koçları aile yaşantısı, duygusal ilişkiler, eğitim, zaman yönetimi gibi çeşitli konularda, her danışanı için özel bir değerlendirme yaparak hizmet verir. 
 • Yaşam koçluğunda nihai amaç, kişinin mevcut konumunun ve hedeflerinin net olarak belirlenmesini ve konumunun daha ileri taşınmasını sağlayacak şekilde kişide karar mekanizmasının gelişimini sağlamaktır. 

Yaşam Koçunun Hizmet Alanları

Yaşam koçluğu nispeten yeni bir meslek dalıdır. Uzun bir süredir çeşitli meslekler ve disiplinler için eğitmen, yönetici ve öğretmen görünümünde olmasına karşın, kolayca tanımlanamaz. Fakat bireylerin başarmak istediklerini başarmalarına ve dolayısıyla daha tatmin edici yaşamlar sürmelerine yardımcı olmaya odaklanan bir mentorluk türüdür. Yaşam koçluğunun çeşitli hizmet alanları bulunmaktadır. Yönetici koçluğu, işletme koçluğu, genel yaşam koçluğu, kurumsal koçluk, imaj koçluğu, kariyer koçluğu, otizm yaşam koçluğu, özel yaşam-iş denge koçluğu ve kuantum yaşam koçluğu günümüzde en çok talep gören yaşam koçluğu uygulamalarındandır.  

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam koçları, bireylerin kendilerine doğru soruları nasıl soracaklarını, etkili bir şekilde nasıl iletişim kuracaklarını, yaşamdaki ihtiyaç ve isteklere nasıl ulaşacaklarını öğreten kapsamlı bir yaşam koçluğu eğitimi alırlar. Bu eğitimlerde ayrıca koçluğun dinamikleri öğretilmekte, sektöre yetkin ve donanımlı koçların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

29/6/2013 tarihli 28692 numaralı resmi gazetede, "Yaşam Koçluğunun"  bir meslek standardı haline getirildiği bildirilmiştir. Bu mesleğin icra edilebilmesi için "Yaşam Koçluğu Sertifikası" alınmalıdır. Üniversiteler, devlete bağlı bazı kurum ve kuruluşlar, yetkilendirilmiş özel kuruluşlar koçluk eğitimi verebilmektedir.

Yaşam Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır?

Yaşam koçluğu sertifikası, koçluk eğitimini başarıyla tamamlayanların almaya kazandığı, eğitim sonunda verilen bir sertifikadır. Yetkilendirilmiş bazı kurum ve kuruluşlar, yaşam koçluğu sertifika programını online kanallarla veya yüz yüze eğitimlerle verebilmektedir. Önemli olan kişinin yaşam koçluğu için kendisini donanımlı ve yetkin bir birey olarak görmesidir. Yaşam koçluğu eğitim programlarını öğrencileriyle buluşturan kurumların çoğu uluslararası geçerliliği olan sertifikalar vermektedir.

Yaşam Koçluğu Sertifikası Ne İşe Yarar?

Yaşam koçluğu sertifikasının temel amacı, bu mesleği layıkıyla yerine getirebilecek şekilde bireyleri geliştirmektir. Yaşam koçluğu eğitiminde; stres ve kaygı kontrolü, hedef belirleme, zamanı verimli kullanabilme, iletişim becerilerini güçlendirme, imajinasyon, tepki, motivasyon, vb. konulara yoğunluk gösterilmektedir.

Yaşam koçluğu eğitimi alan kişiler, mesleki görevlerinde danışanlarına şu konularda destek sağlamak için eğitilirler:

 • Danışanlarının bireysel hedefler belirlemesine yardımcı olacak yöntemleri belirleyebilme
 • Kişilerin daha verimli amaçlara yönelmelerini ve bu amaçlar doğrultusunda ne gibi adımlar atılacağını belirleyebilme
 • Danışanlarının karar mekanizmalarının geliştirilmesini sağlama
 • Danışanlarının hayatları ile ilgili kontrolleri ellerine almasını sağlama
 • Danışanlarının stresle en iyi şekilde nasıl başa çıkabileceklerini sağlama
 • Danışanlarının hem iş hayatında hem aile yaşantısında hem de sosyal yaşantılarında daha başarılı bir birey haline gelebilmelerini sağlama
 • Danışanlarının çevresiyle olan ilişkilerinin dengelenmesini sağlama

Yaşam Koçluğu Nasıl Yapılır?

Yaşam koçluğu tipik olarak danışan ve hayat koçu arasında bire bir seanslar dizisinden oluşur ve bu seanslar genellikle 45 ila 60 dakika arasında sürer. Bazı danışanlar, hayat koçlarıyla haftada bir kez görüşürken, bazıları ihtiyaçlarına bağlı olarak iki haftada bir, hatta ayda bir kez görüşürler. Koçluğa başlanmadan önce danışan ve yaşam koçu, danışan için neyin en iyi olduğu konusunda hemfikir olmalıdır.

Yaşam koçluğu başladıktan sonra ilk bir veya iki seansta, yaşam koçu, danışanının hedefleri üzerinden geçerek, yaşam koçluğu yoluyla elde edilmesinin umulduğu kriterlerin belirlenmesini sağlar. Henüz hedefler konusunda danışan net değilse, yaşam koçu, danışanı için neyin gerçekten önemli olduğunu deşifre edeceği sorular sorar ve danışanının söylediklerini aktif olarak dinler. Yaşam koçları, yerinde değerlendirmeler yapabilmek için aktif bir dinleme becerisine sahip olmalı, danışanının en derin arzularını ortaya çıkarabilmeli ve doğru hedefler belirlemesine katkı sunabilmelidir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Yaşam Koçluğu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yaşam koçluğu seans ücretleri nedir?

Yaşam koçluğu seans ücretleri, tıpkı psikiyatr ücretleri gibi son derece spesifiktir. Yaşam koçunun deneyimi ve yetkinliği, seans ücretlerini belirleyen en önemli faktördür. Yaşam koçluğu hizmetini online ortamlarda veya telefon üzerinden veren bazı koçların seans ücretleri daha uygun olabilmektedir. Yaşam koçu ile yapılacak ön görüşmede, net fiyat bilgisi alınabilir.  

Stj. Dr. Özlem Filiker

Yaşam koçluğu sertifikasını kimler alabilir?

Ülkemizde yaşam koçluğu eğitimi veren kurum ve kuruluşların çoğu herhangi bir eğitim veya mesleki şart koşmamaktadır. Ücrete dayalı bir eğitim süreci olduğundan, programlara katılmak için yalnızca yaşam koçluğu eğitimi ücretlerinin ödenmesi yeterli olabilmektedir. Fakat etik olarak, kişisel gelişim ve psikoloji gibi konularda belirli bir donanıma sahip kişilerin alması gereken bir eğitimdir. Psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler, eğitimciler, psikologlar, sağlık hizmetleri çalışanları, vb. meslek grupları için yaşam koçluğu ideal bir meslek olabilir.  

Stj. Dr. Özlem Filiker

Sağlıklı yaşam koçluğu sertifikası nedir?

Sağlıklı yaşam ve beslenme koçluğu eğitimleri, genellikle üniversitelerle iş birliği neticesinde sunulan programlardır. İlgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar "yaşam ve beslenme koçu" unvanıyla hizmet verebilmektedir. Sağlıklı yaşam koçluğu sertifikasının geçerli olabilmesi için devlet üniversitesi onayı, mühür ve ıslak imza gereklidir.

Stj. Dr. Özlem Filiker