WISC 4 Testi Nedir?

WISC testi, 1970 yılından itibaren uygulanan ve günümüz çocuklarına daha uyumlu ve doğru sonuçlar alınması amacıyla geliştirilmiş bir zeka testidir.

WISC 4 testi, modern bir zeka testidir1970 yılından bu yana uygulanan WISC-R testinin, günümüz çocuklarına daha uyumlu ve daha doğru sonuçlar alınması amacıyla geliştirilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Açılımı Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV şeklindedir. 

Teknolojinin gelişmesi ve beraberinde eğitim sistemindeki değişiklikler, çocukların zihinsel dünyaları ve algılarında büyük farklar yaratmıştır. Bu durum geleneksel zeka testlerinin rafa kalkmasına neden olmuştur. WISC 4 testi, bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak çağımız çocuklarının ihtiyaçlarını daha doğru kavrayabilmek amacıyla hazırlanmıştır.  

WISC 4 Testi Nedir?

WİSC 4 zeka testi ile çocuklarda gözlemlenen uyum problemleri, sosyal becerilerinin analiz edilmesi ve gelişim süreçlerinin izlenmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel zeka testlerinin aksine, test sonucunda çocuğun zekası herhangi bir skor ile hesaplanmamaktadır. Bu sayede ebeveynlerin ve çocukların testten olumsuz yönde etkilenme ihtimalleri ortadan kaldırılmaktadır. Test sonucunda çocuğun üstün olduğu ve yetersiz kaldığı konuların analiz edilmesi imkanı bulunmaktadır. 

WİSC 4 testi, birbirinden farklı kategorilere sahip 10 temel alt ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 testten oluşmaktadır. Bu testlerin amacı, testin uygulandığı çocuk ya da gencin zekasını ve sosyal becerilerini analiz etmektedir. Bahsedilen 10 temel test, WİSC 4 yaptıran tüm çocuklar tarafından çözülmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde 5 yedek testten uygun görülenler de çocuğa uygulanır. 

Test, çocuk 0-6 aylıkken ve 16 yaşına kadar uygulanabilmektedir. Çocuklarında farklılık gözlemleyen ve eğitim hayatlarına bu şekilde yön vermek isteyen ebeveynlere, çocuk okula başlarken test yaptırması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bu sayede aileler tarafından, üstün zekalı olduğu tespit edilen çocuklarına, o yönde eğitim planı hazırlama fırsatı yakalanmaktadır. 

WISC 4 Testi Soruları

WISC 4 testi temel olarak 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler testin uygulandığı çocuk ya da gencin farklı yeteneklerini ölçmek amacıyla şu şekilde kategorize edilmiştir: 

  1. Sözel Kavrama: Sözel kavrama testi beş ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler; akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği şeklindedir. Beş ayrı testin her aşamasında; işitsel uyaranı anlamlandırma, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış olan bilgiye erişme, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği analiz edilmektedir. Öte yandan sözel kavrama aşamasında, öğrenilmiş bilgi ve yeteneklerin değerlendirilmesinin yanı sıra kristalize akıl yürütme kabiliyeti de ölçülmektedir.
  2. Algısal Akıl Yürütme: Bu aşamada çocuklara dört ayrı alt test uygulanmaktadır. Akıcı ve algısal akıl yürütme ile birlikte algısal organizasyon da bu aşamada ölçülmektedir. Algısal akıl yürütme aşamasında çocuk bir takım görsel algı ve organizasyonu ölçümlenecek teste tabi tutulmaktadır. Kullanılan materyaller sözsüzdür. Tamamen görsel yani sözsüz materyaller kullanılarak çocuğun akıl yürütme, idare etme ve yönetmeye ilişkin yetenekleri kontrol edilmektedir. 
  3. Çalışma Belleği: Çalışma belleği aşamasında teste tabi tutulan çocuklara 3 ayrı alt test uygulanmaktadır. Bu aşamada çocukların; kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon ve çalışma belleği analiz edilmektedir. 
  4. İşlemleme Hızı: İşlemleme hızı testin son bölümüdür ve 3 ayrı alt testi içinde barındırmaktadır. Çocukların zihinsel ve motor işlemleme hızları bu aşamada ölçülmektedir. Görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkat kontrolü, hız ile gayretin sürdürülmesi gibi çoklu motor tepkileri bu aşamada analiz edilir. 

WISC 4 Testi Nasıl Yapılır?  

WISC 4 testi, ortalama olarak 1,5 ile 2 saat arasında sürmektedir. Ancak teste tabi tutulacak çocuğun rahat hissetmesi ve odaklanması için bu zaman aralığı esnek tutulmaktadır, yani test süresi beklenenden daha uzun ya da kısa olabilmektedir. Bunun nedeni bazı çocukların testi bitirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duymalarıdır. 

Öte yandan bazı çocukların test sırasında sıkılmaları ve devam etmek istememeleri gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman test yarıda bırakılabilir. Böyle durumlarda teste birkaç gün sonra devam edilmesi önerilmektedir, ancak çocuğun dikkatinin dağılmaması açısından araya çok fazla zaman sokulması testin verimini arttırır. WISC 4 birden fazla yarıda kesilirse, teste devam edilmesi uzmanlar tarafından onay almamaktadır. 

WISC 4 testi, çocuklara iki oturum halinde uygulanmaktadır. İlk oturumda ebeveynler ile birlikte bir ön görüşme yapılmaktadır. Bu sayede aileden çocuk ile ilgili ayrıntılı bilgiler (okul başarısı, gelişim öyküsü, aile hayatı vb.) alınmaktadır. Çocuğun öyküsünde altına kaçırma, aşırı öfke hali gibi özel bir durum varsa, bu detaylar mutlaka aile tarafından aktarılmalıdır.  

Ön görüşmenin ardından çocuğa aynı gün içerisinde WISC 4 testi uygulanmaktadır. Ardından yapılan ikinci oturumda ise uzmanlar, ebeveynlere test sonuçlarını aktarmaktadırlar. Ailenin onayı olmaksızın hiçbir test sonucu üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

WISC 4 Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

WISC 4 testi nerede yapılır?

WİSC 4 testi,  özel psikoloji klinikleri ve bazı okulların bünyesinde yapılmaktadır. Ancak testin mutlaka alanında uzman bir psikolog ya da pedagog tarafından yapılması, en sağlıklı verilerin alınması açısından önemlidir. Alanında uzman olmayan kişilerin uyguladıkları testler neticesinde aileler ve çocukların yanlış yönlendirilme ihtimalleri ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple WİSC 4 testini yapacak kişinin doğru tercih edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Dr. Deniz Gölgeli

WISC 4 testi tekrarlanabilir mi?

WİSC 4  testi, 1 yıl sonra tekrarlanabilir. Öncesinde yapılacak testten doğru verilerin alınamayacağı uzmanlar tarafından onaylanmıştır. İki testin arasında en az bir yıl zaman olması çocuğun zihinsel gelişimi ve konsantrasyonu için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun odak problemi gibi sıkıntılar nedeniyle yarıda bıraktığı testler ise testin yapıldığı kurum tarafından onaylandığı takdirde tekrarlanabilmektedir.

Dr. Deniz Gölgeli

WISC 4 öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

WISC 4’e  başlamadan önce çocuğun teste uygun ve hazır olması oldukça önemlidir. Çocuğun uykusunun olmaması, karnının tok olması ve motivasyonun yüksek olduğu bir günde test yapılması önerilmektedir. Bunun yanı sıra çocuğa test sırasında rahat edeceği kıyafetler giydirilmeli ve ortam buna göre hazırlanmalıdır.

Dr. Deniz Gölgeli

WISC 4 testi ne kadar geçerlidir?

Test çocuk 17 yaşına gelene kadar geçerliliğini korumaktadır. Ancak 0-6 aylık çocuklara uygulanan testlerin 1 ya da 2 sene içerisinde tekrarlanması istenebilmektedir. Eğer test bir eğitim kurumuna başvuru esnasında kullanılacaksa, kurum yetkilileri tarafından tekrar uygulanması talep edilebilir. Testin geçerlilik süresi çerçevesinde verilen raporun muhafaza edilmesi önerilmektedir.

Dr. Deniz Gölgeli

Okuma yazma bilmeyen çocuklara WISC 4 testi yapılabilir mi?

WİSC 4 testi, okur yazar olmayı gerektiren bir test değildir. Testte; görsel, işitsel ve algısal yetenekler değerlendirilmektedir. Bu nedenle okuma yazma bilmeyen, 0-5 yaş aralığındaki  çocuklara da uygulanabilmektedir. Test yine aynı oranda doğru sonuçlar vermektedir.

Dr. Deniz Gölgeli

WISC 4 testi sonuçları nasıl değerlendirilir?

WISC 4 testi skora dayalı bir test değildir. Testi yapan uzman sonuca bağlı olarak ailelere gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Testin sonucunda çocuğun üstün potansiyel sahibi olduğu tespit edilebilmektedir. Bunun yanı sıra parlak ya da normal zeka seviyeleri de test sonucunda anlaşılmaktadır. En doğru tahlil testi yapan uzman tarafından yapılmaktadır.

Dr. Deniz Gölgeli

Çocuğum üstün zekalı çıktı ne yapmalıyım?

WISC 4 testi, çocukların potansiyellerini belirlemek ve onları en doğru şekilde yönlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle çocuğu üstün potansiyelli çıkan ailelere uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu aşamada çocukların eğitim hayatlarının bu bilgi esas alınarak planlanması önerilmektedir. En doğru planlama testi yapan uzman ve aileler tarafından yapılacaktır.

Dr. Deniz Gölgeli