Testis Büyümesi

Testis büyümesi tesislerin normal hacimlerinin üzerine çıkması durumudur. Testis büyümesinde tedavi testisin kendisinin hacminin küçültücü tedaviden ziyade testisin büyümesine neden olan patolojinin tedavisidir.

Testis Büyümesi Nedir?

Testisler her erkekte 2 adet bulunan ve üreme hücrelerinin üretim yeri olan, skrotum ismi verilen yapının içinde vücut sıcaklığına göre 2-3 derece daha serin bir ortamda bulunan organlardır.

Testis büyümesi tesislerin normal hacimlerinin üzerine çıkması durumudur. Bu duruma neden olan birçok etken olabileceği gibi zaman zaman sebebi bilinmeyen testis büyümelerine de rastlanabilir. Testislerdeki büyüme ağrısız ya da ağrılı, ani başlangıçlı ya da uzun bir süre zarfında gelişmiş olabilmektedir. Hakeza sağ testis büyümesi ya da sol testis büyümesi şeklinde de bir ayrım mümkündür. 

Testis Büyümesi Belirtileri

Testis büyümesinde belirti bizatihi hasta tarafından testis hacminde artışın fark edilmesidir. En başta gelen belirti budur.

Testisteki bu büyümeye eşlik eden bazı durumlar şunlar olabilir:

  • Testis derisinde renk değişikliği (kızarıklık, koyulaşma)
  • Testis ağrısı
  • Testis üzerinde damarların belirgin hale gelmesi
  • Testisin büyümeye bağlı yaptığı basıya bağlı olarak çevre dokuda pişik, kızarma ve ağrı

Testis büyümesinde hacim artışına eşlik eden şikayetler büyümenin altında yatan nedene bağlı olarak değişebilir. Örneğin eğer bir inflamasyon yani testisin iltihabı durumu söz konusu ise ateş ve ağrı görülür. Eğer büyümeye testis torsiyonu denilen acil durum neden olmuş ise bu durumda testislerdeki renk değişikliği göze çarpan ilk bulgu olacaktır.

Varikosel dediğimiz bir nevi testis damarlarının varisi olarak değerlendirilen durum var ise de testisin yüzeyindeki damarların görünürlüğünün artması ön planda olacaktır.

Testis büyümesinde belirtilerin büyümeye neden olan duruma göre değişeceğini söylemek yanlış olmaz.

Testis Büyümesi Nedenleri

Testis büyümesinde birçok sebep rol oynayabilir. Zaman zaman sebebi ortaya konamamış testis büyümesi görülebilir ise de çoğu zaman altta yatan bilinen bir sebep ortaya çıkarılır.

Testis büyümesinin ilk akla gelen ve gelmesi gereken nedenleri:

Testis iltihabı testis büyümesinde en sık karşılaşılan nedenlerden birisidir. Birçok mikroorganizma, gerek bakteri gerek virüs olsun, testis ve komşu yapıları etkileyebilir. Testisin iltihabına orşit, epididim ile beraber testis etkilenmiş ise de epididimoorşit ismi verilir. 

Testis iltihabında testis oldukça kızarık ağrılı ve büyüktür. Fizik muayenede büyük ve kızarık testisin elle hafifçe yukarı kaldırılması ile ağrı hafifliyor ise bu durum iltihap lehine yorumlanır.

Testis torsiyonu testisin kendi ekseni etrafında dönerek kan akımının bozulmasıdır. Testisin belki de tek acilidir. Erken dönemde yani yaklaşık ilk 6-8 saat içerisinde ameliyat ya da herhangi başka bir girişim ile düzeltme yapılmaz ise testisin dolayısı ile o testise ait üreme fonksiyonunun kaybı ile sonuçlanır. Acil bir durumdur ve erken tanı ve müdahale gerektirir. 

Testis kanserleri de testis büyümesinin nedenlerinden birisidir. Birçok alt türü olan testis kanserinde hastanın yaşı önemli bir gösterge olarak hastanın hangi tür testis kanserine sahip olabileceği noktasında (eğer testis kanserinden şüphe edilir ise) rol oynar. 

Varikosel testis venlerinin kalınlaşması ve bacakta oluşan varis benzeri bir hal almasıdır. Benler çıplak göz ile görünür hale gelirler. Ameliyat ile düzeltilen bir sorundur. 

Hidrosel testisteki damarların herhangi bir nedenle içindeki sıvıyı (kanı) sızdırmak suretiyle dışarı kaçırması ile oluşan durumdur. Varikosel gibi ameliyat ile tedavi edilebilir. Testisin büyümesine yol açan bir başka problemdir. 

Testis Büyümesi Teşhisi

Testis büyümesinde teşhis ilk etapta fizik muayene ile konur. Hastanın kendisi de büyümeyi fark etmiş olabilir. Çoğu zaman hastalar ilk zamanlarda bu durumu önemsemez ya da kendi kendine geçmesini beklese de nihayetinde bir gerileme olmaz ve hekim başvurusu gerçekleşir.

Testis büyümesinde büyümenin tespiti işin kolay kısmıdır. Esas tetkik ve ileri incelemeler bu büyümenin nedeni araştırılır iken yapılmaktadırm

Bu noktada kullanılan teşhis yöntemleri:

Ultrason ile torsiyon dahil birçok testiküler patoloji teşhis edilebilir. İnvaziv olmayan pratik bir yöntem oluşu artı yönleri arasında yer alır. Ayrıca radyasyon yayıcı etkisi de bulunmaz.

MR yani manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile testis ve etraf yumuşak dokular incelenir. Yumuşak dokularda en iyi görüntüleme yöntemi MR’dır.

Bilgisayarlı tomografi özellikle testis kanseri ya da herhangi başka kitle oluşumu varlığı şüphesinde en yararlı tanı gereçlerindendir.

Biyopsi, ihtiyaç duyulması halinde muhtemel testis kanseri tanısında tanıyı ön tanıdan kesin tanıya götürür iken kullanılan yöntemdir.

Testis Büyümesi Tedavisi

Testis büyümesinde tedavi testisin kendisinin hacminin küçültücü tedaviden ziyade testisin büyümesine neden olan patolojinin tedavisidir.

Bu noktada tedavi başlangıcından önce testisin neden büyüdüğü iyice tetkik edilmeli ve bu saptandıktan sonra tedaviye geçilmelidir. Yanlış teşhis üzerine planlanan bir tedavi başarılı sonuçlar vermeyecektir.

Eğer neden enfeksiyon ise antibiyotik tedavisi ile hem ağrı diner hem de testis boyutları normale döner.

Torsiyon söz konusu ise ameliyat gerekmektedir. Ameliyat ile hem testis kurtarılır hem de boyutu normale döner.

Testis büyümesinin nedeni oluşan bir kanser ise tedavi biraz daha uzun zaman alır ve kemoterapi ya da operasyon ile hem kanser temizlenir hem testis boyutu normale döner.

Testise ait varikosel ve hidrosel durumlarında da cerrahi tedavi çoğu zaman başarılı olur ve testis boyutları normale döner.

Dolayısıyla testis büyüklüğü tedavisinde altta yatan nedenin tedavisi esas prensibi oluşturur.

Testis Büyümesi Tedavi Edilmezse

Testis büyümesi testis büyümesi olduğu için değil ama testis büyümesine neden olan etken ciddi bir sorun olabileceği için titizlikle incelenmesi ve erken dönemde tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Testis büyümesinin altından kanser, torsiyon ve buna benzer ciddi durumlar çıkabilir. Bu tür durumlar testisin kaybına ve hatta uzun dönem tedavisiz bırakılmış olmaları durumunda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek durumlardır.

Testis büyümesi fark edilirse hiç zaman kaybedilmeden mutlaka bir Üroloji hekimine görünülmeli ve tedavi planlanmalıdır.

Testis büyümesi ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur.

Testis Büyümesine Ne İyi Gelir? Ne İyi Gelmez?

Testislerde özellikle ağrılı büyüme durumunda testis el ile eleve edilir yani yukarı yönlü hareket ettirilir ise ağrı bir nebze de olsa rahatlayabilir. Bu, testiste bir iltihabi durum olduğuna işaret eder ve hasta bu manevra ile kesin tedavisi başlayana dek rahatlar. 

Testis büyümesinde testisi zorlayan hareketlerden ve cinsel ilişkiden kaçınılmalı, ilk fırsatta da Üroloji muayenesine gidilmelidir. 

Testis büyümesinde yapılması gereken bir başka uyarı ise kaynağı ve içeriği bilinmeyen kremlerin ağrıyı kesme amacıyla kullanımından kaçınmak gerektiğidir. 

Testis Büyümesi İlaçları

Testis büyümesinde bazı ilaçların büyümenin nedeni ile ilişkili olarak tedavide yeri olabilir.

Testisteki bir enfeksiyonda sıklıkla kullanılan antibiyotik tetrasiklindir.

Testis tümörlerinde sık kullanılan kemoterapi ilaçları bleomisin, etoposid ve sisplatindir. Başlıca kemoterapi ajanları bunlar olmakla beraber testis tümörlerinin birçok çeşidi olduğu ve her birisi için ayrı kemoterapi ilaçlarının kullanılabileceği akılda tutulmalıdır.

Gerek enfeksiyon gerekse kanser durumunda kullanılan ilaç her ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka bir hekim tavsiyesi ve reçetesi ile kullanılmalıdır. Bu ilaçlar uygun doz ve şekilde alınmadığı takdirde ciddi yan etkiler oluşturan ilaçlardır.

Testis Büyümesi Ameliyatı

Testis büyümesinde ameliyat sıklıkla kullanılan tedavidir. Öyle ki testisi büyümesinin nedeni çoğu zaman cerrahi bir patolojidir ve çözüm ameliyattır

Ameliyat gerektiren başlıca 2 durum ele alınacak olursa testis tümörlerinde tümörün özelliği ve karakterine göre ya skrotumdan girilerek kanserli kısım ya da testisin tamamı etkilenen dokular ile beraber çıkartılır. Bu sayede hasta tümör yükünden kurtulur. 

Testis torsiyonunda ise testislerin cerrahi müdahale ile eski pozisyonuna getirilmesi sağlanır ve kan akımı ve dolayısıyla testisin canlılığı ve fonksiyonu korunmuş olur. 

Çocuklarda ve Bebeklerde Testis Büyümesi

Çocuk ve bebeklerde testis büyümesi yetişkinlere göre görece daha nadirdir.

Testis büyümesinde çocuklarda, özellikle de adölesan çocuklarda, altta yatan neden çoğu zaman testis torsiyonudur. Fark edilip tanı konduktan sonra kısa zamanda ameliyat ile düzeltilmelidir.

Testis tümörleri de bir neden olabilir. Yetişkinlik dönemindeki gibi tedavi edilir.

Çocuklarda görülen testis büyümesinin bazen löseminin bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği de akılda tutulmalıdır.

Testis Büyümesinde Hangi Doktora Gidilir?

Testis problemleri hangi yaş grubunda olursa olsun Üroloji’nin alanına girer. Ürologların en sık karşılaştıkları sorunlardan birisi testis patolojileridir. Hakeza testis torsiyonu Ürolojiye ait aciller arasında başı çekmektedir.

Testis büyümesinin fark edilmesi ile ivedilikle bir Üroloji bölümünden randevu alınmalıdır. Eğer testis torsiyonu şüphesi var ise bu başvuru Acil Servis başvurusu şeklinde olmalıdır. Testisin büyümesine birçok şey sebep olabilir ve büyüme fark edildiği zaman hiç vakit kaybedilmeden ilgili Üroloji hekimine başvuru yapılmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Testis büyümesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Testis Büyümesi Öldürür mü?

Testis büyümesinde büyümenin nedeni olan bazı sebepler hastanın hayatını tehdit eden ciddi durumlar olabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde testis büyümesinin izole olarak değil ama büyümeye neden olan bazı durumların hastanın hayatını tehdit eder mahiyette olabileceğini söyleyebiliriz.

Dr. İsmail Hakkı Şencan