Serebral palsi hastaları ne kadar yaşar?

Bu hastalığın kliniğine, bulgularına, tedavi şekline göre değişir. Bundan dolayı kesin bir şey söylenemez. Fizik tedavi programları uygulanır, gerekirse ameliyatlar yapılır, pediatrik nörologlar tarafından takip edilir, rehabilite edilirler. Bunlar uygun zamanda düzenli bir şekilde yapılırsa hastaların hayat kaliteleri çok fazla yükselir ve uyumlu bir yaşam sürebilirler.

Aynı zamanda ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanırlarsa hayat standartları yükselir. Ayrıca aileler bilgilendirilirse, aile destek programları yapılırsa, anne – baba eğitimi verilirse, motor disfonksiyon tedavisi verilirse; serebral palsili kişilerin ve ebeveynlerin hayatları çok daha güzel olur.

Serebral palsili kişilerin erken yaşta tedavi edilmesi çok önemlidir.

Soru cevabını faydalı buldunuz mu?
19
40