evim.com

SCL 90-R testinin geçerliliği nedir?

Yasal olarak SCL 90-R testinin bir geçerliliğinden bahsedilemez. Fakat bu alanda yapılan akademik çalışmalarda elde edilen verilere dayalı olarak psikiyatrik tarama amacıyla güvenilir ve geçerli olduğu pek çok kaynakta ifade edilmektedir. Fakat bu ölçeği genel bir zorlama (distress) düzeyi ölçeğinin ötesinde, alt testler ile klinik tanı koymak amacıyla kullanmak için yeterli bir kanıtın olmadığı da vurgulanmaktadır.

Soru cevabını faydalı buldunuz mu?
0
0
0