Reanimasyon

Anestezi ve reanimasyon birimi gerek hastanelerde gerekse diğer sağlık kurumlarında yer alan, hastanın hayati değerlerini takip ve kontrol etmekle görevlendirilmiş birime denilmektedir.

Reanimasyon Nedir?

Anestezi ve reanimasyon birimi gerek hastanelerde gerekse diğer sağlık kurumlarında yer alan, yaş grubu fark etmeksizin hastaların ameliyat öncesi sürecinden ameliyat sonrası sürecine kadar nabız, nefes ve tansiyon gibi hayati değerlerini takip ve kontrol etmekle görevlendirilmiş birime denilmektedir.

Söz konusu birim, daha çok “anestezi birimi” olarak da bilinmektedir. Bu birimin bir kolu olan reanimasyon kolu ise temel olarak hastaların yaşama geri döndürülmesi görev ve sürecini üstlenir.

Reanimasyon, durmuş durumdaki dolaşım veya solunum sistemini, tekrar canlı ve işlevsel bir şekle getirmek için gerçekleştirilen işlemdir. Yapılan bu işlem ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrası süreçte hastalarda meydana gelebilen komplikasyonları engellenebilmesi açısından önemli bir işlem olarak değerlendirilir.

Anestezi ve reanimasyon biriminin bir kolu olan reanimasyon, en kısa tanımıyla gerekli durumlarda yapılan kalp masajı görevinden sorumlu olmaktadır. Kalp masajı ise hastanın dolaşım ve solunum sisteminin durması halinde yapılır. Burada önemli olan hastadaki bu belirtilerin iyi teyit edilmesi ve okunmasıdır. Bu sayede de hasta kısa bir zaman içerisinde yeniden hayata döndürülebilmiş olur.

Reanimasyon Neden Yapılır?

Reanimasyon yapılması gereken durumlar, ameliyat esnasında dolaşım ve solunumu duran hastanın hayata geri döndürülmesi gereken durumlardır. Çünkü reanimasyon işleminde amaç, işlevini o anda yitirmiş ve fonksiyonu durmuş durumdaki dolaşım veya solunum sistemini, tekrar eski haline getirip işlevselliğini yeniden sürdürmektir.

Dolayısıyla reanimasyon işlemi hem ameliyat öncesi hem ameliyat esnasında hem de sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonların önüne geçmek ve hastanın da sağlık durumunu koruyabilmek için yapılır. Bu noktada anestezi ve reanimasyon birimi, en çok da ameliyat esnasında gelişebilecek olası problemleri gidermek amacıyla hareket eder; bu açıdan da büyük bir önem taşır.

Anestezi ve Reanimasyon İşlemi Nasıl Yapılır?

Anestezi ve reanimasyon hastaları ameliyat ederken bu sürecin her aşamasında görev alan bir birimdir. Ayrıca anestezi ve reanimasyon işlemi, belli görevleri içeren bir süreçte gerçekleşir. Buna göre anestezi ve reanimasyon birimin görevleri, şu işlem ve adımları kapsamaktadır:

 • Ameliyat öncesinde hem hastanın hem de yakınlarının anestezi ve reanimasyon işlemleri üzerine bilgilendirilmesi sağlanır. Ayrıca bu noktada hasta kişiye, meydana gelebilecek olası yan etkiler, komplikasyonlar ve yapılabilecek olan anestezi yöntemleri hakkında bilgi verilir. 
 • Ameliyathaneye götürülen hastaya uygun olan bir anestezi verilir ve kişinin ameliyat esnasındaki ağrı hissini minimum düzeyde hissetmesi adına hasta kişi, türlü anestezi yöntemleri kullanılarak uyutulur. Bu sırada anestezi uzmanının karar verdiği dozajda ilaçlar uygulanır. 
 • Anestezi ve reanimasyon uzmanları, ameliyatta hasta kişinin uygun pozisyona getirilmesi noktasında da hekimlere yardımcı olur.
 • Hastanın ameliyat boyunca hava ve damar yollarının açık durumda olmasını sağlar.
 • Ameliyat esnasında diğer hekimler cerrahi operasyona dair işlemleri yaparken anestezi-reanimasyon uzmanı ise kişinin tansiyon, nabız gibi yaşamsal fonksiyonlarını takip ve kontrol eder.
 • Ameliyat esnasında hasta kişinin ısı, sıvı ve kan kaybını engeller.
 • Anestezi ve reanimasyon birimi, anestezinin başlamasından bitmesine kadar olan süreçte fizyolojik değerlerini kontrol eder ve kayıtlarını tutar.
 • Ameliyat tamamlandığında anesteziye son verilmesi ve kişinin odasına yönlendirilmesi üzerine de görev alır.
 • Uyandırılmış olan hastaları, şuur durumu, solunum, kalp ve olası komplikasyonlar gibi açılardan inceleyip değerlendirir.
 • Solunum ve kalp durması hallerinde solunum tüpü takılması suretiyle hasta kişiye gerekli tıbbi müdahalede bulunulur.
 • Durumu kritik ve ağır olan kişilerin yoğun bakım ünitesi içerisinde takip edilmesi ve gerekli şekilde tedavi edilmesi noktasında da anestezi ve reanimasyon sağlık birimi önem taşır.
 • Tüm bunların dışında bu birim, gerekli hallerde ilgili bazı doktor ve birimlerle iş birliği yaparak çalışır. 

Bebeklerde Reanimasyon

Bebeklerde anesteziyoloji ve reanimasyon işlemleri, yetişkinlerde geçerli olduğu gibi tüm ameliyat süreçlerini ilgilendirir. Ameliyat yapılacak her hasta, öncelikle bir anestezi uzmanı tarafından detaylı şekilde muayene edilmekte ve gereken laboratuvar tetkikleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan inceleme ve tetkikler, yetişkin hastalarda olduğu gibi bebek ve çocuk hastalarda da böyledir. İncelemeler sonrasında ise bebek ya da çocuk hastanın ebeveynlerinden gerek ameliyat gerekse anestezi ve reanimasyon işlemlerini kapsayan süreç için onay alınır.

Ameliyathaneler içerisinde monitörizasyon olanakları ve anestezi cihazları kullanılarak yenidoğan bebek hastalardan ileri yaştaki hastalara kadar her yaş grubundaki hastalara güven içerisinde anestezi uygulanabilmesinin yolu açılmış olur. Ayrıca ameliyat sırasında uygulanan anestezi ve reanimasyon işlemleri, hamile kadınlar üzerinde gerçekleştiğinde de anne karnındaki bebeğe herhangi bir zarar vermemektedir.

Dolayısıyla anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim branşı olarak hastaneler bünyesinde bulunan bu birimler, yenidoğan kateterizasyonunda, doğumhanede ve tüp bebek tedavileri konusunda da hizmet vermektedir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Reanimasyon ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hayati riskler arttığı zaman verilecek olan destekle kişilerin hayatının sürdürülmesi için çalışılan bakım ortamları için reanimasyon denilir. Bu noktada yoğun bakım ünitelerinin temel mantık ve amaçlarının sürdürülebildiği, hayati desteğin verilebildiği alanlar, reanimasyon ve yoğun bakım üniteleri olarak ifade edilmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon birimi, akciğer, kalp, akciğer, böbrek transplantasyonu da dahil olacak şekilde bütün cerrahi kliniklerin farklı türdeki ameliyatlarında, endoskopi ünitesinde, girişimsel radyoloji alanında, anjiyografi laboratuvarı kapsamındaki işlemlerde hasta kişilere gerek genel anestezi gerek rejyonel anestezi gerekse sedasyon uygulamalarını gerçekleştiren birimdir. Buna göre bu birim, hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasındaki sürecinde görev almaktadır.

Anestezi ve Reanimasyon uzmanı, bir diğer adıyla anesteziyoloji ve reanimasyon hekimi olarak ifade edilebilir. Bu birim uzmanları, Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Buna göre bu branşta dört sene uzmanlık eğitimi almışlardır. Anestezi ve Reanimasyon uzmanları, bütün ameliyat süresince ve ameliyat ardından hastadaki ağrı ile başka nahoş hislerin duyulmasını engelleyip meydana gelen bütün tıbbi problemleri anında teyit edip tedavi uygulayan, bu amaçla da tüm gereken tıbbi yöntem ve kuralları, hastanın ameliyat öncesi sürecinden başlayıp sonrası sürece kadar uygulamaya devam eden uzman ve hekimlerdir.