RDW-CV

Anemi hastalığının tanısı için yapılan önemli bir kan testi olan RDW-CV, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin genişliğini, büyüklüğünü ve hacminin ölçülmesidir.

RDW-CV Nedir?

Anemi hastalığının tanısı için yapılan önemli bir kan testi olan RDW-CV (Red Cell Distribution Width), vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin genişliğini, büyüklüğünü ve hacminin ölçülmesidir. Tıpta Eritrosit dağılım aralığı olarak bilinen RDW-CV değerinin hem düşüklüğü hem de yüksekliği ciddi hastalıklara yol açabilir.

Vücutta sürekli bir şekilde üretilen kırmızı kan hücreleri aynı şekilde vücuttan uzaklaştırılarak kan yenilenmesi sağlanır. RDW-CV testi vücuttaki hem olgunlaşmamış hem de olgun hale gelen kırmızı kan hücrelerini tespit eder. Yapılan laboratuvar testlerinde olgunlaşmamış kırmızı kan hücrelerinin olgun olanlarına göre çok daha geniş olduğu görülür. Böylece vücutta aktif görev yapan kırmızı kan hücrelerinin genişlikleri, hacimleri ve sayıları gibi özellikler tespit edilerek yol açtığı hastalıkların teşhisi yapılır.

RDW-CV Normal Değerleri Kaç Olmalı?

Yapılan kan testinin incelenmesi ile elde edilen veriler laboratuvarda kullanılan cihazlara ve test reaktifine bağlı olarak normal değer aralıkları farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak çoğunlukla kabul edilen normal değerler kadın ve erkeklerde farklılık gösterir. RDW-CV testi tek başına yapılmaz. Bu test RDW-SD testi ile birlikte yapılır. Her iki testin normal değer aralıkları şu şekildedir.

RDW-CV

 • Kadınlarda yüzde  11.9-14.5 dir.
 • Erkeklerde yüzde 11.8-14.6 dir.

RDW-SD

 • Kadın ve erkeklerde 29-46 fl 

RDW-CV Nasıl Ölçülür?

Vücutta bulunan her bir alyuvar farklı boyutlarda, hacimde ve sayıdadır. RDW-CV tahlil değerleri alyuvarların sayı ve boyutlarını değerlendirirken RDW-SD değerleri alyuvarların hacmini ölçmektedir. Yine alyuvarların hacim ve boyutlarını desteklemek amacıyla MCV ölçümleri de beraberinde yapılır. Hemogram RDW-CV adı verilen tam kan sayımı ile tek seferde tüm değerler ölçülebilir. Hastanın kolundaki damarından alınan bir tüp kan ile hemogram testi yapılır.

Yapılan RDW-CV testi alyuvarların boyutlarını ölçerek birbiri ile karşılaştırır. Eğer alyuvar sayısı fazla ya da birbirleri arasındaki boyut farkının fazla olması RDW-CV değerinin yüksek olduğu anlamına gelir. Alyuvarların boyutlarındaki fark az ve sayıca az ise RDW-CV değeri düşük kabul edilir. Kırmızı kan hücrelerinin her birinin boyutlarının farklı olmasına anizositoz denir.

Hamilelikte RDW-CV Değerleri Nasıl Olmalı?

Hamileliğin ilk aylarında RDW-CV değeri normal kabul edilen değerlerde olmalıdır. Hamileliğin son aylarına doğru kemik iliğindeki aktivasyonun artması sonucu RDW-CV değerlerinde gözle görülür bir artış meydana gelir. Bu durum normaldir. Ancak hamilelik döneminde yapılan kan testi sonucuna göre RDW-CV değerlerinin normalin altında ya da çok daha üstünde olması bazı hastalıkların habercisi olduğundan bu değerlerin normal seviyeye getirilmesi için tedavinin yapılması mutlaka gereklidir.

RDW-CV değerlerindeki anormallikler anemi, karaciğer yetmezliği ya da kanser gibi hastalıklara işaret eder. Hamilelikte annenin sağlığının bozulması bebeğin anne karnında yeterli düzeyde gelişmesini de etkiler. RDW-CV düşüklüğü olan hamilelerin bebeklerinde büyüme geriliği yaşanırken; RDW-CV yüksekliği bebekte kemik iliği ya da karaciğere bağlı hastalıkların oluşma riskini arttırır.

Bebeklerde RDW-CV Değerleri Nasıl Olmalı?

Bebek ve çocuklarda belli aralıklarla kan testinin yapılması büyüme ve gelişme açısından oldukça önemlidir. Yeni doğan her bebeğin, yetişkin bir birey olana kadar geçen süreye bakılarak RDW-CV yaş göz önüne alınarak belirlenir. Yetişkin hele geldiklerinde olması gereken normal RDW-CV değerleri sabit hale gelir.

 • 0-6 aylık bebekler için değerler 14.9-18.7 aralığında,
 • 6 aylık ve sonraki dönemdeki değerler 11.6-14.6 aralığında değerler olması gerekir.

RDW-CV Düşüklüğü Nedenleri ve Hastalıkları Nelerdir?

Kan hücreleri ile yakından ilgili olan birçok hastalık RDW-CV değerlerinde düşüklüğe yol açabilir. RDW-CV düşüklüğü başta kansızlık olmak üzere vücudun tüm organlarını olumsuz etkileyerek hastanın günlük yaşamını zorlaştırır.

RDW-CV düşüklüğü nedenleri:

RDW-CV değerleri MCV değerleri ile birlikte değerlendirilir. Bu iki değerin birbiri ile olan ilişkisine göre tanı konur.

RDW-CV ile MCV değerleri İlişkisi

 • RDW-CV düşük- MCV yüksek ise Makrositik anemi
 • RDW-CV düşük- MCV düşük ise Mikrositik anemi
 • Normal RDW-CV- MCV düşük ise Hemoglobin E hastalığı ya da kronik anemi
 • Normal RDW-CV-MCV yüksek ise Aplastik anemi, kronik karaciğer hastalığı ya da kemoterapi
 • RDW-CV yüksek-MCV normal ise Orak hücre anemisi, demir eksikliği anemisi, karaciğer hastalığı
 • RDW-CV yüksek- MCV düşük ise Orak hücre anemisi, demir eksikliği anemisi
 • RDW-CV yüksek- MCV yüksek ise folik asit eksikliği, B12 Eksikliği, Hemolitik anemi, Miyelodisplastik sendrom (kemik iliği hastalığı), kronik karaciğer hastalığı 

RDW-CV Düşüklüğü Belirtileri

Kandaki RDW-CV değerinin düşmesi kanda bulunan oksijen miktarının azalmasına neden olurken aynı zamanda organlara kanın ulaşmasında zorluk yaşanır. Kanla beslenemeyen organlar fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Bu durum hastada ciddi şikayetlere yol açar.

RDW-CV Eksikliği Tedavisi

Yapılan test sonuçlarına göre ne derece RDW-CV değerinin düşük olduğuna bakılarak doğru tedavi yöntemine karar verilir. Çoğu zaman demir ilaçları ve B vitamini grubu ilaçları ile tedavi edilen RDW-CV düşüklüğü aşırı seviyede ise farklı testler yapılarak hasta kan takviyesi ile tedavi edilebilir.

İlaç tedavisi süreci kan seviyesi normal değerlere gelmesine rağmen bir süre daha devam edilir. Böylece kandaki demirin vücutta depolanması ve tekrar düşüş yaşanmaması sağlanır. RDW-CV düşüklüğü giderilene kadar ilaç tedavisi sürer. Bu süreçte belli aralıklarla kan testi yapılır ve RDW-CV değerinde herhangi bir artış olup olmadığı takip edilerek tedaviye yön verilir.

RDW-CV Eksikliğine Ne İyi Gelir?

RDW-CV eksikliği doğru ve sağlıklı bir beslenme programı ile kısa sürede tedavi edilebilir. Sadece tedavi etmekte değil aynı zamanda RDW-CV değerlerinin düşmesini de önler. İlaç tedavisine destek olmak amacıyla yeterli ve dengeli bir beslenme programı hazırlayarak 1 ay içerisinde hasta şikayetlerinden tamamen kurtulabilir.

Demir, B12 ve Folik Asit eksikliğine bağlı RDW-CV değerlerinde yaşanan düşüşleri önlemek için beslenme listesine şu besinler eklenmelidir.

 • Kırmızı et
 • Ciğer, dalak gibi sakatatlar
 • Tavuk ve hindi eti 
 • Somon balığı
 • Ceviz, badem, fındık
 • Pekmez
 • Kuru üzüm
 • Kuru erik
 • Nohut
 • Mercimek
 • Ispanak
 • Roka
 • Pazı
 • Brokoli
 • Bezelye
 • Kabak
 • Dut
 • Portakal
 • Kereviz

RDW-CV Eksikliği Tedavi Edilmezse Ne Olur?

RDW-CV eksikliği uzun süre tedavi edilmediğinde kırmızı kan hücreleri yetersiz hale gelerek iç organlar görevini yerine getiremeyecek duruma gelir. Karaciğer yetmezliği, kalp büyümesi ve zihinsel birçok soruna yol açar. Zaman içerisinde RDW-CV eksikliğinde görülen şikayetlerde artış yaşanarak vücutta kalıcı hasarlara ya da kansere yol açabilir.

RDW-CV Yüksekliği Nedenleri ve Hastalıkları Nelerdir?

Kırmızı kan hücrelerinin boyut farkının fazla olduğu anlamına gelen RDW-CV yüksek olması vitamin eksikliğinden kaynaklı olabileceği gibi kanser de değerlerin yüksek olmasında etkilidir. Ayrıca kemoterapi gören kişilerde bu değer yüksek çıkabilir.

 • Demir eksikliği
 • Folik asit eksikliği
 • B12 eksikliği
 • Karaciğer yetmezliği
 • Herediter sferositoz (hücre zarı hasarına bağlı dalak alınması)
 • Orak hücreli anemi
 • İmmün hemolitik anemi
 • Myelodisplastik sendrom (kemik iliği hastalığı)

RDW-CV Yüksekliği Belirtileri

Kanda RDW-CV yüksekliği düşüklüğünde olduğu gibi benzer şikayetler görülür. Hastadaki bulgulara bakarak teşhis koymak yeterli olmadığı için mutlaka RDW-CV testinin MCV testi ile birlikte yapılması gereklidir. RDW-CV yüksekliğinde görülen başlıca şikayetler şöyledir

 • Halsizlik
 • El ve ayaklarda soğukluk ve uyuşma
 • Baş dönmesi
 • Sarılık 
 • Saç dökülmesi
 • Tırnak kırılması
 • Unutkanlık
 • Kalp çarpıntısı

RDW-CV Yüksekliği Tedavisi

Hastanelerin dahiliye polikliniklerine başvurarak yaptırılan tam kan testi sonuçlarına göre kanda RDW-CV yüksekliği olan kişilere konulan tanıya uygun bir tedavi yapılır. Öncelikle bu değerin neden yüksek olduğu bulunarak tedavi için doğru bir uygulama yapılır. RDW-CV yüksekliğinde ilaç tedavisi uygulanır. Yükseklik çözümlenemez ise kanın temizlenmesi gereklidir.

RDW-CV Yüksekliğine Ne İyi Gelir?

Vücutta bulunan fazla miktarda RDW-CV zehir etkisi yaratabilir. Bu durumda kanın temizlenmesi ve bağırsak sisteminin çalıştırılması sağlanarak kandaki RDW-CV değerinin düşürülmesi kolaylaştırılabilir. Kanı temizleyerek normal kan değerlerine ulaşılmasında etkili olan besinler şunlardır.

 • Limon
 • Kiraz
 • Kara turp
 • Sarımsak
 • Zerdeçal
 • Fesleğen
 • Kekik çayı
 • Ekinezya 

RDW-CV Yüksekliği Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Organlara kanın ulaşarak oksijen almasını ve görevlerini düzenli olarak yerine getirebilmeleri için RDW-CV değerinin normal değerlere getirilmesi önemlidir. RDW-CV yüksekliği tedavi edilmediğinde hastadaki şikayetlerde artış meydana gelerek kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Uzun süre tedavi aksatıldığında hücreler hasar görmeye başlar ve yeni hücre üretimini durdurur. İleri safhalarda hasta akciğer hasarına bağlı nefes darlığı, kalp büyümesi, karaciğer yetmezliği, kanser gibi daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
24
0
Makeleyi Paylaşın