Ranson Kriterleri Nedir?

Toplam 11 parametreden oluşan ranson kriterleri, akut pankreatit hastalığının ağrılığını ve prognozunu hesaplamak için kullanılan parametrelerdir.

Ranson kriterleri, akut pankreatit hastalığının ağırlığını ve prognozunu hesaplamak için kullanılan parametrelerdir. Ranson kriterleri toplam 11 parametreden oluşmaktadır. Kişi hastaneye yatırıldığı anda ilk 5 kriterin sonuçları alınır. Yatıştan 48 saat sonra ise diğer 6 kriter uygulanır. Her kriter 1 puan olarak değerlendirilir. Tüm parametrelerin değerlendirilmesinin ardından ortaya çıkan puana göre pankreatitin ağırlığı ve prognozu hakkında bilgilere ulaşılır.

Ranson Kriterleri Nasıl Değerlendirilir? 

Ranson kriterleri, akut pankreatit rahatsızlığı ile hastaneye başvuran kişilere uygulanan 11 parametreli bir değerlendirme yöntemidir. Hastanın yatışı gerçekleştiğinde ilk 5 parametre değerlendirilir. Hastanın yatışından 48 saat sonra ise diğer 6 parametrenin değerlendirmesi yapılır.

Hastanın gelişi ile uygulanan 5 parametre:

Parametreler

Bilier Pankreatit

Nonbilier (Alkolik) Pankreatit

Yaş

>70

>55

SGOT IÜ/dL

>250

>250

LDH IÜ/L

>400

>350

Glukoz mg/dl

>220

>200

Beyaz Küre /mm3

>18000

>16000

 

Hastanın yatışından 48 saat sonra uygulanan 6 parametre:

Parametreler

Bilier Pankreatit

Nonbilier (Alkolik) Pankreatit

Sıvı Sekestrasyonu L

4000

6000

Baz Açığı mEq/L

>5

>5

PaO2 mmHg

<60

<60

Serum Kalsiyumu mg/dl

<8

<8

BUN Artışı mg/dl

>2

>5

Hematokrit Düşmesi

>%10

>%10

 

Ranson kriterlerindeki her parametrenin değeri 1’dir. Tüm parametrelerin sonuçlanmasının ardından pankreasın yaklaşık ağırlığı ve mortalitesi belirlenmektedir. Mortalite, ölüm riski olarak adlandırılır.

Parametrelerden elde edilen puanlara göre pankreatitin ağırlığı:

 • Toplam puan 0 – 3 arası ise hastada hafif akut pankreatit,
 • Toplam puan 4 – 11 arası ise hastada ağır akut pankreaititin bulunduğu kabul edilir.

Parametrelerden elde edilen puanlara göre yaklaşık mortalite:

 • Toplam puan 0 – 2 arası ise %1 – 2 mortalite
 • Toplam puan 3 – 4 arası ise %15 mortalite           
 • Toplam puan 5 – 6 arası ise %40 mortalite
 • Toplam puan 7 – 11 arası ise %100 mortalite olduğu kabul edilir.

Akut Pankreatit Nedir?

Akut pankreatit, pankreasta oluşan ani iltihaplanmadır. İltihaplanma sonucunda pankreas hücrelerinde hasar görülebilir ve bu durum organın işlevinde bozukluklar yaşanmasına neden olabilir. Akut pankreatit kontrol altına alınmaz ise hastanın hayatını tehlikeye atabilecek seviyelere ulaşır. Akut pankreatit aşağıdaki şekilde ikiye ayrılmaktadır:

Akut Ödematöz Pankreatit: Akut ödematöz pankreatit, iltihaplanmanın hafif şekilde gerçekleştiğini ifade eder. İltihaplanmanın hafif şekilde gerçekleştiği durumlarda pankreas geçici bir hasar alır ve diğer organlar bu durumdan etkilenmezler. Tedavi sonrasında pankreastaki iltihaplanma tamamen yok edilir. Tedavi sonrasında kalıcı bir hasar görülmez.

Akut Nekroz Edici Pankreatit: Akut nekroz edici pankreatit, pankreas iltihabı ile karşılaşan hastaların %15’lik bir diliminde görülmektedir. Bu durumda, pankreasta hızlı bir iltihaplanma yaşanarak dokunun hasar görmesine neden olur. Diğer organlar da bu zarardan etkilenerek hayati tehlikeye yol açabilecek reaksiyonlar verebilmektedir. Pankreas iltihaplanmasından dolayı en sık karşılaşılan durum kan zehirlenmesidir.

Akut nekroz edici pankreatit yaşayan kişiler yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bu süreç hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Hasta, tedaviye olumlu yanıt verse dahi pankreasta kalıcı işlev bozukluğu yaşanabilir.

Akut Pankreas İltihabının Sonuçları

Pankreas iltihaplanmasının sonucunda organ işlevlerinin bozukluk yaşadığı görülebilir. Bu durum, sindirim bozukluklarına, şeker hastalığına, pankreas apselerine ve psödokist oluşumuna neden olabilir.

Pankreas Apsesi

Pankreas çevresinde iltihap birikintisi yaşanıyor ise bu durum apse olarak adlandırılır. Pankreas apsesi, hastada tekrarlayan ateş ataklarının yaşanmasına neden olabilir. Pankreas apsesine müdahale etmek için BT veya ultrason ile konum belirlenir ve kateter adı verilen küçük hortum ile iltihap dışarı alınır. Pankreas apsesi bu yöntem ile dışarı alınamıyor ise ameliyat yapılması gereklidir.

Pankreas çevresindeki iltihabı yok etmek amacıyla bir süre boyunca antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisinin etki göstermemesi durumunda ameliyata başvurulur.

Psödokist Oluşumu

İltihaplanmanın sonucunda pankreas sisteminde yırtıklar görülebilir. Bu durum, pankreas içerisindeki sıvının yırtıklardan dışarı çıkarak çevreye yayılmasına yol açar. Pankreas suyunun dışarı çıkarak birikinti oluşturmasına psödokist denir.

Psödokistler genellikle hiçbir müdahaleye gerek kalmadan vücudun iyileştirme mekanizması sayesinde yok olurlar. Ancak vücudun kontrol altına alamadığı durumlarda psödokistlerin büyüdüğü ve vücut reaksiyonlarına yol açtığı görülür. Bu reaksiyonlar kilo kaybı, ağrı, kusma ve mide bulantısı olarak sıralanır.

Kontrol altına alınamayan psödokistler için endoskopik veya ameliyat yöntemleri kullanılır. Pankreastan dışarı çıkan sıvı, bağırsağa aktarılarak vücuttan atılması sağlanır.

Akut Pankreatit Neden Oluşur?

Pankreatite neden olan faktörler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 • Aşırı alkol tüketimi
 • Yağlı ve ağır yemek tüketimi
 • Penisilin ya da kodein gibi ilaçlara karşı oluşan alerji
 • Hiperlipidemi olarak adlandırılan kan dolaşımında yüksek oranda yağın varlığı
 • Hiperkalsemi olarak adlandırılan kan dolaşımında yüksek kalsiyumun varlığı
 • Diğer cerrahi müdahaleler sonucunda pankreasın hasar görmesi
 • Kortizon ve benzerlerinin yan etkileri
 • Tiazid diüretik benzeri ilaçların yan etkileri
 • Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar
 • Organlarda görülen mukus
 • Safra kesesindeki taşlar
 • Karın bölgesine sert darbe alma ya da yaralanma
 • Pankreasa uygulanan tıbbi müdahaleler sonucunda oluşan komplikasyonlar akut pankreatite neden olabilmektedir.

Akut Pankreatit Belirtileri 

Akut pankreatit vücudu ani bir başlangıç ile etkisi altına alır. Aşağıdaki akut pankreatit belirtileri görülüyor ise zaman kaybetmeden hastaneye gidilmelidir.

 • Yüksek kalp atış hızı
 • Göz kararması
 • Soğuk terleme
 • Kan basıncı düşüklüğü
 • Yüksek ateş
 • Dışkı renginde koyulaşma
 • Gözün beyaz kısımlarında sararma
 • Kusma
 • Tuvalet ihtiyacını giderirken zorlanma
 • Mide bulantısı
 • İştah kaybı gibi durumlar akut pankreatit belirtileridir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Ranson Kriterleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Akut pankreatit ameliyatla mı tedavi edilir?

Ağır akut pankreatit rahatsızlığı bulunan her dört kişiden biri ameliyat ile tedavi edilmektedir. Rahatsızlığın hafif seyrettiği durumlarda antibiyotik tedavisi ve sonrasında iltihabı vücuttan dışarı çıkarma yöntemleri kullanılır. Sonuç alınmaz ise ameliyata başvurulur.

Dr. Hande Erölmez

Alkol ve sigara akut pankreatite yol açar mı?

Avrupa’da akut pankreatit şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerde aşırı alkol tüketimine rastlanmıştır. Aşırı alkol tüketimi akut pankreatite yol açan faktörlerden biridir. Alkole ek olarak sigaranın da pankreatit oluşumunu etkilediği bilinmektedir. Hastaların alkol ve sigara tüketimini tamamen bırakmaları veya azaltmaları tavsiye edilmektedir.

Dr. Hande Erölmez

Akut pankreatit şeker hastalığına yol açar mı?

İltihaplanma pankreasın işlevlerini olumsuz etkileyebilir. Pankreasta hasar oluşur ise insülin üretiminde ciddi azalma görülür. Bu durum, akut pankreatit hastalarında şeker hastalığının oluşmasına sebebiyet verir.

Dr. Hande Erölmez

Akut pankreatit diyeti nedir?

Akut pankreatit, ağır, yağlı ve sağlıksız beslenme sonucunda da oluşabilmektedir. Akut pankreatit diyeti, tedavi sonrasında hastanın düzenli şekilde uyması gereken yemek programıdır. Pankreas zarar görmüş ise sindirim sistemi işlevlerini tamamlamakta zorluk yaşayacaktır. Diyet programı, bu gibi durumların sonucunda hazırlanmaktadır.

Akut pankreatit diyetinin hedefi, hastanın ihtiyaç duyduğu besinleri yeterli miktarda tüketmesini sağlamaktır. Zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve tedavi sonrasındaki komplikasyon riskini azaltmak da hedefler arasındadır.

Dr. Hande Erölmez

Akut pankreatit teşhisi nasıl yapılır?

Belirtileri gösteren hastaların hastaneye başvurmalarının ardından uzman hekim tarafından muayene yapılır ve çeşitli testler istenir. Kan testlerinde sırasında akut pankreatitin varlığı görülür. Akut pankreatit tanısı koyulduktan sonra Ranson kriterleri değerlendirilir.

Dr. Hande Erölmez

Ranson kriterleri puan toplamı yükseldikçe ne olur?

Ranson kriterlerinin her bir parametresi 1 puan olarak değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda puan toplamı sıfıra yakın ise hastanın hayati tehlikesi bulunmuyor demektir. Puan toplamı 11’e yaklaşıyor ise hayati tehlike oranının artığı yorumlanır.

Dr. Hande Erölmez

Ranson kriterleri tek başına yeterli midir?

Ranson kriterleri, hastaya ilk müdahalenin yapılması için yeterlidir. Uzman doktor tarafından yapılacak fiziksel muayenenin ardından test ve tahlillerin sonuçları alınarak değerlendirmeler yapılır. Ranson kriterlerinin yanı sıra tedaviyi belirlemek için apache 2, tomografi şiddet indeksi ve glasgow kullanılır.

Dr. Hande Erölmez