evim.com

Qeeg Nedir?

Elektrotlar ile beyinden kaydedilen EEG dalgalarını bilgisayar ortamına aktarıp burada yapılan spektral analiz sayesinde dalgaların normal ve anormal durumu incelenerek değerlendirilmesine Qeeg denir.

Belli elektrotlar ile beyinden kaydedilen EEG dalgalarını bilgisayar ortamına aktararak burada yapılan spektral analiz sayesinde dalgaların normal ve anormal durumu incelenerek değerlendirilmesine Qeeg denir.

Diğer bir adı “Beyin Haritalaması” olan Qeeg'nin kullanım amacı tanı koydurmak değildir. Tanıya yardımcı olan bir yöntemdir. Tanıda, tedavide ve tedavinin sürdürülmesinde yardımcı rol oynar.

Bipolar bozukluk, panik atak, şizofreni gibi psikolojik rahatsızları olan kişilerde deneysel muayenelerin dışına çıkarak beyin dalgalarının incelenmesi ve buna göre bir tedavi planı oluşturmaya yardımcı olur.

Beyin diğer birçok organ gibi açık şekilde incelenememekte ve bir parçası alınıp değerlendirilememektedir. Bu sebeple beyinden alınan dalgaların elektronik ortama aktarılarak incelenmesi sayesinde yorumlanabilmektedir.

Psikiyatrik hastalıklarda klasik görüşe göre bu rahatsızlıkların hücresel nöroloji ile alakası yoktu fakat son yıllarda uzmanların kabul ettiği yeni görüşe göre bu rahatsızlıkların beyinsel incelemeler ile tedavi bulacağı yönündedir.

Qeeg Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Qeeg genel olarak psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ve bu hastalıkların tanısında ve tedavisinde yardımcı rol oynayan bir yöntemdir. Birçok beyinsel hastalığın incelenmesinde yaygın olarak kullanılan bu yöntemin en çok tercih edildiği hastalıklar şöyledir;

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Dikkat eksiklikleri
 • Unutkanlıklar
 • Alzheimer
 • Bunama
 • Bipolar bozukluk
 • Panik atak
 • Şizofreni
 • Demans (bunama)
 • Anevrizmalar
 • İnmeler

Bu hastalıklarda öncelikle öykü alma ve muayene ilk başta gelmektedir. Qeeg öykü alma ve muayenenin yerini tutamaz ancak tedavi ve tanı sürecine yardımcı olarak hastalığın daha profesyonel olarak tetkik edilmesi ve tedavi edilmesine yardımcı olur.

Qeeg, kişinin çeşitli nedenler ile başına darbe alması ve beyninde hafif travmatik hasarının söz konusu olduğu durumlarda da oldukça etkilidir. Qeeg’nin diğer tekniklere göre görsel başarısı beyin işlev bozukluklarının saptanması üzerine oldukça yüksektir.

Beyin görüntüleme yöntemleri, tedavi başarısı sayesinde eski yıllara nazaran giderek önemini arttırmakta ve daha yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile çocuklar üzerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Gençlerde yapılan ruh hali bozukluğu problemlerine karşın çocuklarda genel olarak hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği, otizm ve gelişimde geri kalma gibi sorunlar Qeeg testi ile incelenmektedir.

Qeeg Testi

Qeeg Testi (Kantitatif EEG) dijital ortamda izlenen bir testtir. Bilgisayar yardımı ile 19 kanallı EEG kaydını modern EEG dalgalarını işleyen yazılımlar sayesinde görüntülenebilmesi sayesinde ekrana aktarmaktadır. Ekranda EEG dalgalarının grafiksel görüntüleri yer almakta ve kaydedilmektedir. Bu sayede hem ilk testte hem tedavi sürecinde izlenerek hastanın tedavi öncesi ve tedavi durumundaki beyin değişimi izlenebilmekte ve yorumlanabilmektedir.

Qeeg testi için ilk olarak beyin elektriksel aktivitelerini bilgisayara aktarmak için üzerinde elektrotlar bulunan bir başlık hastanın başına yerleştirilir. Hastanın saçlarının tıraş edilmesine gerek yoktur direkt saçlı derinin üzerine geçirilir.

Beyinden gelen dalgalar bilgisayarda işlenerek ekrana grafiksel olarak analiz edilmesi için bir görüntü sunar. Ayrıca beyin haritalaması yaparak, hızlı dalga frekans bandının tedavi süresine göre değişen dinamiğini inceleme fırsatı verir.

EEG çekimi ile başlayan Qeeg testi Kantitatif programı ile 1-40 Hz beyin dalgaları analiz edilir. Karşılaştırılma yapılabilmesi adına, nöropsikiyatrik sonuçları normal olan bireylerden alınan verilere de bakılarak değerlendirmeler yapılır. Dalga frekans ölçümleri yapıldıktan sonra 3D beyin haritalamaya geçilir.

Bilgisayar ekranında kırmızı, mavi, sarı ve yeşil gibi renklerle renklendirilmiş beyin şekilleri yer alır ve bu renklere göre Anksiyete (kaygı bozukluğu), panik atak, endişe, kaygı ve huzursuzluk gibi nedenler lehine değerlendirilebilir.

Örnek olarak hastanın beyin haritasında delta bandının artmış olması görüntülendiğinde hastaya uyku problemleri sorulabilir ve buradan hastanın uyku apne sendromu olduğu öğrenilebilir. Psikiyatrik hastalıklarda deneme tedavilerinin hastada olumlu sonuç verip vermemesi de bu yöntem sayesinde izlenebilmektedir. Qeeg testi sayesinde tanıya yardımcı olunurken aynı zamanda tedavinin sürdürülebilmesi açısından da faydalı bilgiler elde edilmiş olur.

Qeeg Testinde İlaç Kullanımı Analizleri

Psikotrop ilaçlar bazı hastalık tedavilerinde hasta kişiler tarafından çok uzun yıllar boyunca kullanılmak durumundadır. Bu ilaçlar etkisi büyük ilaçlardır ve insan hayatını birçok yönden etkileyebilmektedir.

Ruh ve sinir hastalıklarına bağlı kullanılan ilaçların kişi üzerinde ki etkisini hastadan alınan öykü ile anlamak mümkündür fakat bilimsel olarak hastanın durumunu ve hastalığın tam anlamıyla ne durumda olduğunu öğrenmek için Qeeg testinin önemli bir rolü vardır.

Hastanın yapılan tetkikler sonucunda karar kılınan tedavisinde, ilaç tedavisi başlamadan önce beyin haritası kaydedilir ve hasta ilaç kullanımına bağlı olan tedavi sürecinde tekrar yapılan Qeeg testleri ile kullanılan ilacın faydası tespit edilebilir.

Renklendirme yönteminde hastanın ilaç kullanmadan önceki beyin dalga durumunun renkleri ile ilaç kullanımından sonraki durumu incelenerek, hem hastanın kullandığı ilaca bağlı olarak hastalığına yararlılığı test edilebilir hem de ilacın biyoyararlılığı değerlendirilebilir.

Bu sayede hastalara verilen ilaçlar yapılan analizler sayesinde zamanla değiştirilebilir ya da kullanımı bıraktırılabilir. İlaç tedavisi sürecinde oldukça faydalı bilgiler veren yöntem ile hastanın ne kadar zaman ilaç kullanımının beyin dalgaları üzerinde ne kadar etkili olduğu öğrenildiği için, ilaç kullanımına daha ne kadar zaman daha devam ettirilmesi gerektiği hakkında da bilgi sahibi olunabilir.

Qeeg Zararları

Qeeg bilinen herhangi bir zararı olmayan, doğru hastalara uygulandığı süreçte oldukça başarılı sonuçlar veren bir test yöntemidir. Her yaştaki hastalara yapılabilir. Radyasyon özelliği olmadığı için beyne herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Qeeg ile beyinden gelen frekanslar kaydedilir beyne herhangi bir elektriksel aktivite gönderilmez.

Qeeg testinin insan beynine ya da vücuduna bir zararı olmamasına rağmen testin yorumlanması ile ilgili istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Beyin dalgaları Gama,beta, alfa, teta ve delta olarak incelenir. Bu dalgaların yorumlanması yanlış şekilde yapılırsa tanı ve tedavi konusunda farklı yöntemler izlenebilir bu da hem zaman kaybına hem de hastalığın yerinde sayması veya ilerlemesi gibi istenmeyen sorunlara yol açabilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın
0