Sınav kaygısı bir öğrencinin girdiği herhangi bir sınav sırasında başarı oranını negatif yönde etkileyen psikolojik bir sorundur. Öncelikle rehberlik hizmeti almakla başlana süreç terapi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir.

Unutkanlık, genç yaşlarda da görülse de genel olarak yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkmaktadır. Altta yatan sebebe bağlı olarak, kemoterapi, ameliyat ve cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir.

Dunning Kruger sendromu algılamada yanlılıkla seyreden bir psikolojik sendromdur. Tedavisi kısıtlı olmakla birlikte uzman bir psikiyatrist tarafından yapılmaktadır

Yükseklik korkusu kişinin yüksek bir yerde bulunmasında, yüksekliği düşünmesinde ya da herhangi bir dağ vs. gibi yüksek boyutlu nesneleri gördüğünde meydana gelen bir korku türüdür. Medikal tedavi ve terapi yöntemleriyle tedavi edilmektedir.

Dizartri, konuşma kaslarında ve sinirlerinde meydana gelen deformasyonlar onucu kişinin sesletiminde bozulmalar meydana gelmesidir.