Pnömokonyoz

Pnömokonyoz, kişinin endüstriyel tozlara uzun süre maruz kalması sonucu kronikleşen hastalık olup, altta yatan hastalığa göre tedavi uygulanır.

Pnömokonyoz Nedir?

Pnömokonyoz, endüstriyel tozun uzun süre solunması sonucu gelişen, akciğerlerde bağ dokusunun gelişmesine neden olan kronik süreçlerin genel adıdır. Pnömokonyoz, meslek hastalıkları kategorisine aittir ve çoğunlukla kömür, cam, asbest, asansör ve atölyelerde çalışanlarda teşhis edilir.

Solunan tozun bileşimine bağlı olarak, çeşitli pnömokonyoz türleri ayırt edilir:

 • Silikozis: Silikon dioksid tozundan
 • Asbestozis: Asbest tozundan
 • Talkoz: Talk tozundan
 • Antrakozis: Kömür tozundan
 • Berilyozis: Berilyuma maruz kalma
 • Bissinozis: Pamuk tozuna maruz kalma

Pnömokonyoz Belirtileri Nelerdir?

Pnömokonyoz, genellikle yavaş yavaş gelişen kronik bir hastalıktır.

Hastalığın seyri, çalışma koşullarına, çalışma odasındaki havanın tozlanma derecesi, toz bileşimi, eşlik eden hastalıklar, özellikle kalp damar sisteminin ve solunum sisteminin hastalıklarına  ve vücudun bireysel hassasiyetine bağlıdır.

Silikozis

Hastalığın başlangıcında, hastalar nefes darlığı, hafif balgam çıkışı, göğüste, sırttaki ağrılara şikayet ederler.

İlk başta, sadece hafif öksürük, ancak hastalık ilerledikçe sürekli öksürükler gelişir. Zamanla, hastalarda artan zayıflık, ateş, terleme yoğunlaşır, vücut ağırlığı azalır, nefes darlığı istirahatte bile görülmeye başlar.

Hastalığın ilerlemesi ile ağız-burun bölgesi mor hale gelir, parmaklar “çomak” şeklini alır ve tırnak plakaları “gözetleme gözlükleri” haline gelir.

Daha sonra solunum yetmezliği semptomları, sonrasında kalp yetmezliği gelişir. Bazen silikozun seyri, tüberküloz enfeksiyonu eklenmesi veya akciğerden kanama eğilimi ile şiddetlenen silico-tüberkülozis gelişimi ile karmaşık olabilir.

Ek olarak, silikoz genellikle akciğer kanseri oluşumu ve akciğer zar hücrelerden bir tümör gelişimi ile komplike hale gelir.

Bu hastalığın üç aşaması ayırt edilir:

 • İlk aşamada, hasta minimal fiziksel eforla küçük nefes darlığından, göğüste hafif ağrıdan ve kuru öksürükten şikayet eder,
 • İkinci aşamada öksürük, balgam ayrılmasına neden olur, bronşit gelişebilir.
 • Silikozun üçüncü aşamasında, tam bir dinlenme durumunda keskin bir nefes darlığı vardır.  Bol miktarda balgam salgılanır, hırıltılar duyulur.  Bu aşamada, sonuç olarak kalp yetmezliğinin gelişmesine neden olan, dolaşım sistemi bozan, akciğer yetmezlik oluşur.

Antrakozis

Klinik tabloya dayanarak, uzmanlar 3 aşamasını ayırt eder:

 • 1.aşamada asemptomatik olabilir veya genel halsizlik, öksürük, ağrı olarak kendini gösterir.
 • 2.aşamada, istirahatte bile nefes darlığı, genel halsizlik yoğunlaşır, hasta sürekli bir öksürük ile işkence görür.
 • 3. aşamada, solunum yetmezliği ortaya çıkar, ilerleyici bir masif formla, hasta siyah balgam öksürür, pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği görülür.

Hastalar tüberküloz gelişme riski altındadır.

Asbestozis

Esas olarak oldukça yavaş bir hızda gelişir. Hastalığın ilk belirtileri, asbest tozuna sürekli maruz kaldıktan sonra sadece 3-5 yıl sonra ortaya çıkar.

Asbest belirtileri; nefes darlığı, sık öksürük, göğüste ağrı, kilo kaybı ve halsizlik.

Asbestozun komplikasyonu olarak, bronşların genişlemesine  yol açabilir, pnömoni gelişebilir. Tedaviye zamanında başlamazsa, sağ kalp yetmezliği ile komplike hale gelir.

Berilyozis

Akut berilyum zehirlenmesi belirtileri şiddetli titreme ve ateş yüksekliği ile başlar. Baş ağrısı, genel halsizlik, uyuşukluk gibi belirgin zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Göğüste ağrı ve  öksürük ortaya çıkıyor. Bu semptomlar akut pnömokok pnömonisinine son derece benzerlik gösterir.

Genellikle, böyle bir klinik tablodan birkaç saat sonra, her şey kaybolur. Ertesi gün hastanın sıcaklığı normale döner, zehirlenme belirtileri kaybolur.

Bu dönemi 2 gün ila 3 hafta arasında sürer ve daha sonra solunum sisteminde ciddi hasarlar gelişir. Bu süre ne kadar kısa olursa, hastalığın ikinci aşamasının seyri o kadar zor olacaktır.

Hastanın sıcaklığı tekrar 40° ve üstüne yükselir, keskin bir nefes darlığı, cilt, burun ve kulak uçları ve parmak uçları maviye döner.

Bu fenomene diffüz siyanoz denir ve kan oksijen doygunluğunda keskin bir azalma ile ilişkilidir. Kan basıncında bir düşüş mümkündür, hastalarda karaciğerin büyümesi görülebilir.

Hastalığın bu aşaması, bir ay kadar sürer, ciddi zehirlenmeye sıklıkla toksik pnömoni eşlik eder. Pnömoninin varlığı prognozu önemli ölçüde kötüleştirir ve akut zehirlenmenin seyrini ağırlaştırır.

Berilyum, akciğer berylliyozisine ek olarak, cilt berylliyozise de neden olabilir. Sonuç olarak, açık alanlara zarar veren alerjik dermatit gelişir.

Çoğu zaman boyun ve yüz derisindedir. Karakteristik olarak sürekli ve ağrılı kaşıntı, göz kapaklarının şişmesi, ciddi cilt lezyonları ve olu dokular ile bir ülser oluşur.

Genellikle şiddetli kronik berilyum zehirlenmesi üç ardışık aşama şeklinde ortaya çıkar ve ilk aşama akut semptomları çok benzer:

İlk aşamada, hasta genellikle vücut ağırlığını önemli ölçüde kaybeder, sürekli olarak genel zayıflıktan endişe duyar, göğüs ağrıları, şiddetli olanlar bile vardır ve balgamla öksürük ortaya çıkar.

Kronik zehirlenmenin ikinci aşamasında, nefes darlığı ortaya çıkar. Egzersiz ile yoğunlaşır, belirgin eklem ve kas ağrısı gibi berylliosis belirtileri ortaya çıkar. Hasta mosmor görünür, lenf düğümleri büyür, istirahatte bile solunum hızı bir dakikada 20 üzerine çıkar.

Kronik şiddetli zehirlenmenin üçüncü aşaması ilerleyici bir solunum yetmezliği olarak ilerler.

Hasta istirahatte bile çok şiddetli nefes darlığı ile rahatsız olur, dudaklar keskin mor rengindedir.

Parmakların konfigürasyonu ciddi kronik solunum yetmezliğinin klasik bir işareti olan “çomak” tipine değişir.

Solunum sistemin aktivitesi tamamen bozulur. Çeşitli nemli akciğer sesleri duyulur, karaciğer fonksiyonunun kaybı meydana gelir.

Bissinozis

İşin başlangıcından 4-10 yıl sonra kendini hissettirir. Nefes darlığı atakları, göğüste sıkışma hissi, işe başladıktan 1-2 saat sonra ortaya çıkar.

Bu özelliğe “Pazartesi Sendromu” denir. Hastalar boğaz ağrısı, nefes alıp verme zorluğu, göğüste ağırlık ve basınçtan şikâyet ederler.

Bissinozis yavaş yavaş ilerler. İlk olarak, boğulma saldırıları birkaç gün sürer, daha sonra tam zamanlı bir hafta sürer. Az miktarda ayrılması zor hafif balgamı ve öksürük gelişir.

Sonrasında balgam daha büyük miktarlarda üretilir, bir enfeksiyon eklendiğinde sarı veya yeşil bir renk alır. Nefes darlığı ilk önce fiziksel efor sırasında ortaya çıkar, daha sonra istirahat de dahil olmak üzere sürekli hale gelir.

Talkoz

Hastalığın ilk aşamasında, herhangi bir  semptom vermeyebilir.

Sonrasından nefes darlığı, göğüste ağrı, kuru öksürük, göğüste ağrı, göğüste daralma hissi, kilo kaybı  gelişir.

Pnömokonyoz Nedenleri Nelerdir?

Bu  durumun gelişmesine yol açan ana faktör, uzun süreli organik ve mineral kökenli endüstriyel tozun solunmasıdır.

Tozun bileşimine bağlı olarak, pnömokonyoz çeşitleri vardır:

Silikozis, en sık görülen hastalıktır. Silikon dioksit tozunun solunmasından kaynaklanan akciğer dokusunun, bağ dokusu ile değişmesidir. Tünellerin ve madenlerin inşasında, taş ocaklarında, çelik ve porselen endüstrilerinde çalışan insanlarda görülür.

Antrakoz, kömür tozu solunmasıyla provoke edilen ve akciğer dokusunda bağ dokusu gelişmesiyle ortaya çıkan bir akciğer hastalığıdır.

Hastalığın gelişimi için ana provoke edici faktörler:

 • Havadaki kömür tozu miktarı;
 • 15 yıldan fazla süredir olumsuz koşullarda iş deneyimi;
 • Predispozan faktörler, sigara, bronş ve akciğerlerin kronik hastalıkları

Hastalık antrasit üreten madencileri, kömür veya kahverengi kömür üreten madenlerde çalışanları etkiler. Çoğu durumda, silikozis bu hastalığa ilave olur ve antrako-silikozis yapabilir.

Asbestos, tekstil, fren-balata, gemi yapımı, ısı yalıtımı alanında çalışan işçilerde asbestos teşhisi konur. Çünkü termal iletkenliği azaltan malzemeler asbest içerir. Madenciler, inşaatçılar, tekstil işçileri ve bu mesleklerde çalışmayan, ancak madenlerin ve büyük sanayi işletmelerinin yakınında yaşayan insanlar da bu hastalık için yüksek risk altındadır.

Berilyozis, berilyuma maruz kalma, berilyum madenciliği, alaşım üretimi, metal alaşımı işleme, elektronik, telekomünikasyon, nükleer silahlar, koruyucu ekipman, uçak, otomotiv, uzay ve elektronik ve bilgisayar işleme de dahil olmak üzere birçok endüstride yaygın ancak tanınmayan bir nedendir.

Berilyum küçük miktarlarda bile toksik olduğundan ve bakır, alüminyum, nikel ve magnezyum alaşımlarına eklendiğinden, işçiler genellikle berilyuma maruz kaldıklarını bilemezler.

Byssinosis, neredeyse sadece çiğ pamukla temas eden kişilerde gelişir, ayrıca jüt ve kenevir ile çalışanlarda gelişebilir. Ham pamuklu kapları açan veya pamuk işlemenin erken aşamalarında çalışan işçiler özellikle hastalanır. Açıkçası, ham pamuğun bazı bileşenleri duyarlı insanlarda hava yolu daralmasına neden olur.

Talkoz, bu hastalık, talkın toz parçacıklarının düzenli solunması ile meydana gelir. Hastalık, kauçuk tıbbi eldivenlerden talk pudrası ile  ameliyattan sonra da ortaya çıkabilir.

Pnömokonyoz Teşhisi

Bir muayene yapılmalı ve hastanın öyküsü detaylı incelenmelidir. Hastanın nerede ve ne kadar süre çalıştığına odaklanılmalı ve ek teşhis yöntemleri uygulanmalıdır.

Ek Teşhis Yöntemleri

 • Göğüs röntgeniÇapı 5 mm den başlayan lezyonlar, akciğer damar kökleri genişleme belirtileri, akciğer zarlarının kalınlaşması ve kalp yetmezliği belirtileri gözlenir.
 • Bilgisayarlı tomografiKalsifikasyon olmadan, solunum sistemi lenf nodlarında büyük iki taraflı bir büyüme, yumurta kabuğu gibi lenf düğümlerinin kalsifikasyonu gözlenebilir.
 • Spirometri: Solunumun işlevini, bronkospazmı değerlendirmemizi sağlar. Hastalığın başlangıcında, spirogramda herhangi bir değişiklik yoktur. İkinci aşamada, göstergeler azalır. İleri vakalarda, solunum yetmezliği belirtileri vardır.
 • Kanın gaz bileşiminin incelenmesi: Arter kanının oksijen ve karbondioksit ile doygunluk derecesini belirlemeye yardımcı olur. Pnömokonyozların çoğunda arter oksijeni düşük bulunur.
 • Bronkoskopi: Solunum yollarına bir tüp ile girerek, solunum yollarının genişlemesi ve duvar değişiklikleri tespit edebilir.
 • Transbronşiyal biyopsi: Bronkoskopi tüpü ile girerek doku parçaları alınır. Alınan dokuda biriken madde ayırt edilir.

Pnömokonyoz Tedavisi

Her durumda, hastalık ve bu faktörler arasında bir bağlantı tespit edilirse, yaşam ve çalışma koşullarında bir değişiklik önerilir.

Sigara bağımlılığı ile birleştirilen asbest küçük hücreli akciğer kanseri geliştirme riski yüksek olduğundan, sigarayı bırakmak da şiddetle tavsiye edilir.

Pnömokonyozların tedavi etmenin etkili bir yolu yoktur. Kanser gelişimini dışlamak için düzenli olarak bir inceleme yapmak gerekir.

Ana tedavi yöntemleri, akciğerlerde toz birikmesini azaltmayı ve onu çıkarmayı, toza karşı alerjik doku reaksiyonlarını durdurmak, vücudun bağışıklığını arttırmayı, akciğer ventilasyonunu, kan dolaşımını ve metabolik süreçleri iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Solunum jimnastiği yapılmalı. Solunum jimnastiği solunum yollarının hastalığa direncini arttırır. Bronkospazmı hafifleten ilaçlar, bronkodilatatörler, salbutamol, formoterol, ipratropium bromide kullanılır.

Enfeksiyonlar ilave olduğu zaman antibakteriyel ilaçlar, ampisilin, seftazidim, amikasin, eritromisin gibi ilaçlar kullanılır. Vitamin destek tedavisi yapılmalıdır. Vitaminler vücudun genel direncin arttırır.

Bazı durumlarda kortikosteroid hormonları, prednizolon, deksametazon, beklometazon uygulanır. Ciddi vakalarda, akciğer ve kalp yetmezliği durumlarda oksijen tedavisi yapılır.

Silikotüberküloz durumunda tüberküloz tedavisi yapılır ve  rifampisin, izoniazid, etambutol, streptomisin gibi ilaçlar eklenir.

Pnömokonyoz Tedavi Edilmezse

Zararlı ajanın etkilerinin zamanında dışlanmasıyla, alevlenmeler durur, komplikasyonlar nadiren gelişir.

Eğer tedavi edilmezse akciğer ve kalp yetmezliğine yol açar.

Akciğer ve kalp dolaşımdaki durgunluk nedeniyle diğer organlar da zarar görür. En ağır komplikasyonu olarak kanser gelişir.

Pnömokonyoza Ne İyi Gelir?

Endüstriyel işletmelerde çalışma koşullarını iyileştirmeyi, toz ile çalışırken gerekli tüm kişisel güvenlik kurallarına uymayı amaçlayan bir önleme dayanır. Kişisel koruyucu ekipman sağlayan maden ve odalardaki toz konsantrasyonunu azaltan mühendislik ve teknik önlemleri hedeflemelidir.

Çalışanlar yılda en az iki kez bir doktoru ziyaret etmeleri gerekir. Göğüs röntgeni yılda en az bir kez, düzenli nefes egzersizleri, vitaminli gıdalar ile beslenmeleri gerekiyor.

Pnömokonyoza Ne İyi Gelmez?

Sigaradan tamamen uzak durulmalıdır. Çünkü sigara dumanı solunum sistemine negatif etki verir ve vücut direncini azaltır.

Dolayısıyla üzerine yeni hastalık eklenmesine zemin hazırlar ve durumu daha da kötüleştirebilir.

Pnömokonyoz İlaçları

Tedavi semptomatiktir. Şu anda bağ dokusunun çoğalmasını durduracak ve böylece hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak etkili bir ilaç yoktur.

Pnömokonyoz tedavisinde kullanılan ana ilaçlar:

 • Bronkodilatörler: Bronşların kaslarını gevşeterek hava yollarını genişletmek için genellikle aerosoller şeklinde kullanılan ilaçlardır. Pnömokonyoz tedavisinde kullanılan ilaçlar:
  • Salbutamol
  • Ipratropium bromide
  • Formoterol
  • Teofil
 • Kortikosteroidler: Sadece hastalığın hızlı ilerlemesinde kullanılan ilaçlar. Kortikosteroidler akciğerde bağ dokusu oluşumunun ilerlemesin engelleyebilir. Kortikosteroid ilaçları:
  • Prednisolon
  • Deksametazon
  • Beclometasone
 • Enfeksiyon eklendiği zaman antibiyotik ilaçlar kullanılması lazım. Antibiyotik eklenen bakteri tipine bağlı olarak seçilir. Genellikle kullanılan antibakteriyel ilaçlar:
  • Ampisilin
  • Seftazidim
  • Eritromisin
  • Klaritromisin
 • Eğer pnömokonyoz hastasında, tüberküloz tespit edilirse, aşağıdaki ilaçlar eklenir:
  • İzoniazid
  • Rifampisin
  • Etambutol
  • Streptomisin

 Bu tedavileri sadece doktor, nedene ve duruma göre önerebilir.

Pnömokonyoz için Hangi Doktora Gidilir?

Pnömokonyoz hastalıkları için Dahiliye bölümünden randevu almalısınız.

Eğer bir endüstriyel alanda çalışan insanın kilo kaybı, öksürük, göğüs ağrıları varsa hemen detaylı inceleme için doktora başvurmalı.

Endüstriyel alanda çalışanlar her 6 ay düzenli olarak hastanede muayene edilmelidir. Çünkü pnömokonyoz hastalıklarında profilaksi çok önemli ve hastalığı önlemek gerekmektedir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
6
1
Makeleyi Paylaşın