Pili Asimetrisi

Pili asimetrisi; bebeklerde ve çocuklarda görülen, her iki uyluk bölgesindeki deri katlantılarının birbirinden farklı olması durumudur. Tedavi hastalığın şiddetine ve semptomlara yönelik olarak uygulanır.

Pili Asimetrisi Nedir?

Pili asimetrisi; bebeklerde ve çocuklarda görülen, her iki uyluk bölgesindeki deri katlantılarının birbirinden farklı olması durumudur.

Kalça bölgesi; femur adı verilen uyluk kemiği ile koksa adı verilen leğen kemiğinin bir bölümünün belli başlı bazı bağ dokuları ve kaslarla birleşmesi sonucu oluşur. Kalça ekleminin sağlamlığı; kişinin hareketlerini gerçekleştirmesinde oldukça etkilidir.

Bebeklerde kalça bölgesi eklemi anne karnında oluştuktan sonra ve doğumdan sonra gelişimine devam eder. Bu gelişim sırasında herhangi bir problem bebekte gelişimsel kalça displazisine neden olur. Bebekte kalça ekleminin bozuk olması bebeğin bacak hareketlerine ve bacak derisine yansır. Bu durumdaki bebeklerde pili asimetrisi rastlanabilir. 

Pili asimetrisinin oluşma nedeni; bebekte var olan kalça problemine kalçada ve uyluk üzerinde bulunan derinin katlantısının bozulmasıdır.

Bebeklerde gelişimsel kalça displazisi ve buna bağlı oluşan semptomlar; kalça kemiğindeki gelişim bozukluğuna göre farklılık gösterir. 

Pili Asimetrisinde Sınıflandırma

Pili asimetrisinde sınıflandırma; hastada var olan kalça çıkığının düzeyine göre yapılır. Buna göre pili asimetrisine yol açan kalça çıkığı üçe ayrılır:

 • Displazik Kalça Çıkığı: Displazik kalça çıkığında bebeğin uyluk kemiğinin başında leğen kemiğine tutunma problemi vardır.
 • Sublukse Kalça Çıkığı: Sublukse kalça çıkığında bebeğin uyluk kemiği kalça ekleminde oturduğu bölgeden bir miktar kaymıştır.
 • Disloke Kalça Çıkığı: Disloke kalça çıkığında ise; bebeğin uyluk kemiği kalça ekleminde oturduğu bölgeden tümüyle ayrılmıştır.

Hastalarda displazik kalça çıkığından disloke kalça çıkığına gidildikçe var olan semptomlar artış gösterir.

Pili Asimetrisine Eşlik Eden Belirtiler Nelerdir?

Pili asimetrisi; bebeklerde doğumsal kalça çıkığına bağlı oluşan, bebeğin uyluk bölgesindeki deri katlantılarının her iki uyluk bölgesinde eşit olmaması durumudur. Bu durumda hastada doğumsal kalça çıkığına bağlı semptomlar bulunur. Bu semptomlar şöyle sıralanabilir:

 • Bacakları Açmada Zorluk: Pili asimetrisine sahip bebeklerde; kalça ekleminde var olan bozukluk sonucu kalça hareketleri bozuktur. Bu hastalarda bacakların yanlara açılmasında problem vardır. Bu durum özellikle bebeğin altının bezleneceği vakit belirgindir. Ebeveynler bebeğin altını bezlerken bacakların açılmadığından şikayet ederler.
 • Bebeğin Bir Bacağının Diğerinden Uzun Olması: Gelişimsel kalça displazisi; bir kalçada veya her iki kalçada gelişebilir. Bu durum tek taraflı ise; hastada kalça çıkığının bulunduğu bacak biraz daha aşağıda sonlanır. Bu durumda hastanın bu bacağı diğerinden uzun gözlemlenebilir.
 • Bebeğin Bacağı Hareket Ettirildiğinde Ses Gelmesi: Gelişimsel kalça displazisinde var olan kalça çıkığı; ileri düzeyde değilse yetine oturtulabilir. Bu durumda çocuğun bacakları her hareket ettirildiğinde; çıkık olan kalça yerine oturur ve sonradan tekrar çıkar. Bu durum kalçadan ses gelmesine yol açar.
 • Yürüme Bozuklukları: Gelişimsel kalça displazisi; normalde bebeklik yaşta tanı alan ve bu yaşlarda tedavi uygulanan bir hastalıktır. Bebeklik yaşta tanı almayan kişilerde ileri yaşlarda yürüme bozukluğuna bağlı semptomlar gözlemlenebilir. Bu yürüme bozukluklarından en sık topallayarak yürüme adlı yürüyüş bozukluğuna rastlanılır. Doğumsal kalça çıkığı olan hastalarda tedavi uygulanmadığında kalça çıkığı olan taraftaki bacak kısa kalacağı için; hastalar topallayarak yürüme semptomu gösterir.

Pili Asimetrisi Nedenleri Nelerdir? 

Bebeklerde pili asimetrisi; doğumsal kalça çıkığı (gelişimsel kalça displazisi) adı verilen hastalığa bağlı gelişir. Gelişimsel kalça displazisi; bebekte kalça eklemini oluşturan femur (uyluk kemiği) başı ve asetabulum adlı yapıların gelişiminin bozulduğu bir hastalıktır. Bu hastalıkta kalça eklemi yapılarının gelişiminin bozulması hem bebeklik döneminde hem de bebeklik sonrası dönemde sorun oluşturan ve komplikasyonlara yol açabilen, bu yüzden de erken tanı ve tedavi gereken bir hastalıktır.

Pili Asimetrisi Teşhisi

Pili asimetrisine yol açan doğumsal kalça çıkığı; bebeklerde çok sık görüldüğü ve tedavi edilmediğinde çok ciddi komplikasyonlara yol açtığı için doğumsal kalça çıkığı muayenesi sağlık bakanlığı tarafından yeni doğan muayenesi kapsamına alınmıştır.

Pili asimetrisine yol açan gelişimsel kalça displazisinin teşhisinde kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:

 • Anamnez: Anamnez; hastanın hastalığı hakkında var olan şikayetlerini dile getirmesi durumudur. Çocuklarda şikayetler genel olarak aile tarafından dile getirilir. Bu şikayetler arasında en sık; bebeğin altını açmada zorluk, bebeğin bir bacağının diğerinden uzun olması, bebeğin bacaklarındaki çizgilenmelerin farklı olması ve eğer bebek büyükse bebeğin yürümesinde problem olması gibi semptomlardır. Hekim bu semptomlara göre hastayı değerlendirir.
 • Fizik Muayene: Fizik muayenede hekim hastayı sedyeye uzatır. Hastanın bacaklarını uzatarak boy farkını gözlemler. Ardından bebeğin bacaklarını açmaya çalışır ve bu şekilde bebekte var olan kalça çıkığının şiddetini gözlemler.
 • Kalça Ultrasonografisi (Kalça USG): Kalça Ultrasonografisi bebeklerde semptom bulunmasa bile gelişimsel kalça displazisinin erken teşhis edilmesinde oldukça kullanışlı bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem ses dalgalarının dokuya çarpması ve geri dönmesi sonucu görüntü oluşmasını sağlar. Bebeklerde hiçbir semptom bulunmasa bile doğum sonrası birinci haftada mutlaka uygulanması gereken bir görüntüleme yöntemidir. Ayrıca hekim muayene sırasında herhangi bir problemle karşılaştığında da yine kalça ultrasonografisi isteyebilir. 
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Bilgisayarlı tomografi; X ışınlarının dokuya çarpıp geri dönmesi sonucu görüntünün oluşmasına yol açan bir görüntüleme yöntemidir. Eğer bebekte muayene sırasında bir problemle karşılaşıldıysa ve çekilen kalça ultrasonografisinde herhangi bir probleme rastlanıldıysa bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemine başvurulur.

Pili Asimetrisi Tedavisi

Pili asimetrisinin tedavisi bu probleme yol açan gelişimsel kalça displazisi hastalığının tedavi edilmesi ile olur. Gelişimsel kalça displazisinin tedavisi hastada var olan hastalığın şiddetine ve semptomlara yönelik olarak uygulanır.

Eğer bebekte düşük düzey pili asimetrisi ve buna bağlı düşük düzey doğumsal kalça çıkığı varsa; bu durumda hastaya İzlem Tedavisi uygulanır. Bu hastalar 3-6 ay arayla ultrasonografi ile takip edilir.

Eğer hastada çok şiddetli pili asimetrisi ve buna bağlı doğumsal kalça çıkığı varsa Bu durumda hastanın yaşına göre uygun tedavi planı oluşturulur. Yenidoğan döneminden altı aylık bebeklik dönemine kadar var olan kalça çıkığının tedavisinde Pelvipedal Alçı adı verilen tedavi yöntemi uygulanır. Bu yöntemde hastanın kalça bölgesinden ayak ucuna kadar alçı uygulaması yapılır. Pelvipedal alçıda hastanın idrarının ve dışkısının çıkmasını sağlayan açıklık dışında bürün ayak ve bacak bölgesi alçılanır. Bu yöntemle kişinin kalçasının yerine oturması sağlanır. Bu alçı bebekte var olan doğumsal kalça çıkığının şiddetine göre 6 ay kadar vücutta kalmalıdır. 

Eğer bebek altı aydan büyükse bu durumda tedavi için Cerrahi Girişime başvurulur. Ayrıca pelvipedal alçı uygulanan ancak yeterince tedavi yanıtı alınamayan hastalarda da yine cerrahi girişime başvurulur. Cerrahi girişimde uygulanan tedavi hastanın yaşına ve hastalığın şiddetine göre planlanır.

Pili Asimetrisi Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

Ayaklar hem vücudun hareket etmesini hem de vücudun ağırlığının taşınmasında rolü olan çok önemli organlardır. Bu organlarda gelişen herhangi bir bozukluk hastada çok ciddi problemlere yol açabilir.

Pili asimetrisine neden olan gelişimsel kalça displazisi Tedavi edilmezse hastada çok ciddi yürüme problemleri, vücudun ağırlığının kaldırılmasında oluşabilecek problemler ve vücut dengesizliği gözlemlenebilir. Bu yüzden bu hastalık mutlaka erken tanı almalı ve gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Pili Asimetrisine Ne İyi Gelir? Ne İyi Gelmez?

Pili asimetrisine yol açan gelişimsel kalça displazisinin kesin nedeni tıp dünyasında henüz bulunamamıştır. Ancak toplumda yanlış kundaklanma sonucu gelişimsel kalça displazisinin artış gösterdiği yapılan istatistiksel araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.

Kundaklama; bebeğin rahat uyuması ve gaz biriktirmemesi için uygulanan oldukça etkili bir yöntemdir. Ancak bu uygulama yanlış gerçekleştirilirse bebekte gelişimsel kalça displazisi oluşumuna yol açabilir.

Doğru kundaklama; bebeğin kol ve bacak hareketlerini minimum şekilde azaltmalı, bebeği sıkmamalıdır. Yanlış kundaklamada bebeğin kol ve bacakları çok sıkı bağlanır. Bu durum gelişimsel kalça displazisi için büyük risk oluşturur. Bu yüzden bebeklerde yanlış kundaklama uygulaması kesinlikle yapılmamalıdır

Pili Asimetrisinde Ameliyat

Pili asimetrisine yol açan gelişimsel kalça displazisinde; pelvipedal alçı tedavisine gerekli yanıt alınamadığında ve 6 aydan büyük bebeklerde pelvipedal alçı uygulanmadan cerrahi girişime başvurulur. 

Cerrahi girişim için öncelikle hastanın genel muayenesi yapılıp, kan tahlili ve görüntüleme yöntemleri istenir. Bu tetkiklerde herhangi bir problem görülmezse hastanın ameliyatı planlanır.

Ameliyat genel anestezi altında (tüm vücudun uyuşturulduğu anestezi türü) uygulanır. Ameliyat esnasında hastada bulunan hastalığın şiddetine göre ameliyatın türü değişir. Eğer hastada pelvipedal alçıya yanıt alınamamış, bunun sonucunda hastada ameliyat planlandıysa; ameliyat esnasında hastanın uyluk kemiği (femur) başı yerine oturtulur, sonrasında hastanın bacağı alçılanarak ameliyat sonlandırılır. Ameliyat sonrası yaklaşık 6 ay alçılı kalan bacak alçının çıkarılması sonucu iyileşmiş olur.

Eğer hastanın yaşı ilerlemişse ve pelvipedal alçı uygulaması yapılamıyorsa; bu durumda hastaya yine cerrahi girişim uygulanır. Cerrahi girişimde hastanın femur başı tıraşlanır ve kalça eklemi yeniden oluşturulur. Bu ameliyat kemiğe yönelik uygulandığı için; ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyon (akciğere yada beyne pıhtı atması, kemik dokuda bozulma ve doku ölümü gibi komplikasyonlar) görülme ihtimali yüksektir.  Ameliyat sonrası hastalar birkaç gün hastanede yatar. Herhangi bir komplikasyon görülmediği durumda hasta taburcu edilir.

İleri yaşta yapılan ameliyatta komplikasyon görülme olasılığı diğer tedavi yöntemlerine göre daha yüksek olduğu için pili asimetrisine yol açan doğumsal kalça çıkığının erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir.

Pili Asimetrisinde Hangi Doktora Gidilir?

Pili asimetrisi ile esas olarak ilgilenen, hastalığa tanı koyan ve tedavi uygulayan bölümler Çocuk Sağlığı ve Hastalığı (Pediatri) bölümü ve Ortopedi ve Travmatoloji bölümüdür.

Ebeveynler genellikle bebeklerinin altını açarken zorlanmaları, bebeğin bir bacağının diğerinden uzun olduğunu fark etmeleri, büyük yaştaki çocuklarda ise yürüme bozukluğunu fark etmeleri sonucu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvururlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı hastayı muayene eder, gerekli incelemeleri yapar. Hastada pili asimetrisi ve buna bağlı gelişimsel kalça displazisinden şüphelendiğinde hastayı Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne sevk eder. Ortopedi hekimi hastalığın tedavisini yapan esas bölümdür.

 

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
0
Makeleyi Paylaşın