evim.com

Paris Sendromu

Paris sendromu Paris’e ilk kez gelen bazı turistlerde olan, turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu oluşan rahatsızlıktır. Birçok kişi için tedavi gerektirmez ve ülkesine dönmesinin ardından düzelme gösterir.

Paris Sendromu Nedir?  

Paris sendromu Paris’e ilk kez gelen bazı turistlerde karşımıza çıkan, turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu oluşan rahatsızlıktır. Paris sendromu genellikle Paris’le ilgili belli düşünceleri, hayalleri olan ve umduklarını bulamayan insanlarda görülür. Gerçeklerin hayal edilen ortamdan farklı olması kişide düş kırıklığına sebep olur. 

Farklı bir kültüre, ortama girmenin kişide oluşturduğu olumsuz duygu ve tecrübeler de Paris sendromuna zemin hazırlar. Kültürleri Fransızlardan oldukça farklı olan Japonlar Paris sendromuna daha sık karşılaşan bir millettir. Bunun yanı sıra kişilerin sahip olduğu psikolojik rahatsızlıklar da Paris sendromuna yakalanma ihtimallerini arttırabilir. 

Paris sendromu yaşayan kişiler şehirde geçirdikleri sürede endişe duyabilir, kaygı bozukluğu yaşayabilir ve hatta gerçeklik algıları bozulabilir. Bunun yanı sıra baş dönmesi, kalp hızında artış, terleme, mide bulantısı gibi bulgular görülebilir. Kişi psikoz belirtileri gösterebilir. 

Paris sendromu yaşayan kişi ülkesine döndüğünde genellikle sendromun etkileri düzelir. Bunun yanı sıra bazı kişilerin psikolojik yardım almaları gerekebilir. 

Paris Sendromu Belirtileri Nelerdir? 

Paris sendromu yaşayan kişiler şehre vardıklarında düş kırıklığı yaşar. Endişe ve korku hissedebilir, gerçeklik algıları bozulabilir. Bunun yanı sıra baş dönmesi, kalp hızında artış, terleme, mide bulantısı görülebilir. 

Paris sendromu belirtilerinden bazıları şunlardır:

 • Hayal kırıklığı
 • Baş dönmesi
 • Halisünasyon görmek
 • Kalp hızında artış
 • Mide bulantısı
 • Terleme
 • Gerçeklik algısının bozulması
 • Psikoz
 • Anksiyete
 • Endişe duyma
 • Depresyon bulguları

Paris Sendromu Nedenleri Nelerdir? 

Paris sendromu Paris’le ilgili hayalleri fazla olan ve umduklarını bulamayan insanlarda görülür. Gerçeklerin hayal edilen ortamdan farklı olması kişide düş kırıklığına sebep olur. Ayrıca farklı bir kültüre, ortama girmek de Paris sendromuna zemin hazırlar. Bu sebepten kültürleri Fransızlardan farklı olan Japonlar Paris sendromuna daha sık yakalanır. 

Paris sendromuna zemin hazırlayan durumlardan bazıları şunlardır:

 • Farklı bir ortama girmek
 • Gerçeğin hayal edilen ortamdan farklı olması
 • Farklı bir kültürle, yaşayışla karşılaşmak
 • Fazla beklentiye girmek, beklentilerin karşılanmaması
 • Dil farkı
 • Gidilecek yerlerle ilgili bilgi edinmemek
 • Jet lag

Paris Sendromu Teşhisi 

Paris sendromunun en yaygın belirtisi kişinin yaşadığı şaşkınlık/ hayal kırıklığıdır. Sendromun etkileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle kalp hızında artış, terleme, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtilerle psikolojik etkilenimlere yol açabilir. Bu belirtilerle uzmana başvuran turistin öncelikle demografik bilgileri öğrenilir. Paris sendromunun teşhis edilmesi için hikaye alınır. Turist hangi şikayetleri olduğunu, şikayetlerinin ne zamandır devam ettiğini, şikayetlerini nelerin arttırdığını anlatmalıdır. Bunlarla birlikte turistin şehirde karşılaştığı zorluklar, insanlarla ilişkileri, sağlık kuruluşuna başvurmasına sebep olan durumlar öğrenilir. Bunun yanı sıra hastanın tıbbi özgeçmişi ve yaşadığı kültür, sosyo- kültürel özellikleri hakkında bilgi edinilir. 

Hastanın genel sağlık durumu, vital bulguları (nabız, solunum sayısı, tansiyon, ateş) ve sahip olduğu belirtiler ile bulguları değerlendirilir.  Kişinin altta yatan psikolojik problemleri, sahip olduğu psikolojik rahatsızlıklar Paris sendromuna yakalanma ihtimalini arttırabilir.  Bunların sonucunda kişide çeşitli psikolojik problemler açığa çıkabilir.

Bu sebeple bir psikiyatra başvurulduğunda psikiyatr, ruhsal durum değerlendirmesi/ psikiyatrik değerlendirme yapar. Teşhis için uzman, kişiyi gözlemler ve onunla konuşur. Hastanın konuşma sırasındaki hal hareketlerine, göz teması kurma durumuna bakar. Çeşitli sorular sorarak ve konuşmaya teşvik ederek hastanın duygulanımı ile duygu durumu hakkında bilgi edinir. Hastalıklarının tanısını koyarak uygun tedavi programını belirler ve hastaya bazı önerilerde bulunur. 

Paris Sendromu Tedavisi

Paris sendromu tedavisi kişinin sahip olduğu belirtilere ve tedavi ihtiyacına göre yapılmaktadır. Birçok kişi için Paris sendromu tedavi gerektirmez. Turistin ülkesine dönmesinin ardından sendromun belirtileri düzelme gösterir. 

Bunun yanı sıra kişinin psikolojik etkilenimleri tedavi gerektirebilir ve Paris sendromu yaşayan turist için psikolojik tedavi ihtiyacı doğabilir. Kişilerin yaşadığı psikoz, terapi ve ilaç tedavisi gerekebilir. Bu kişiler için bir psikiyatr veya psikologla tedavi süreci başlar. 

Hastalıkları tedavi etmektense önlemek çoğu zaman daha kolay ve faydalıdır. Paris sendromuna yakalanan kişiler çoğunlukla hayal kırıklığı yaşama ihtimali daha fazla olan, şehirle ilgili fazla beklentiye giren kişilerdir. Şehirle ve şehirde yaşayanlarla ilgili fazlaca hayal kurarlar ancak gerçekler hayallerden oldukça farklıdır. Bu yüzden Paris’e gitmeden önce daha gerçekçi olmak ve şehirle ilgili araştırma yapmak kişilerin seyahati sırasında daha az strese girmesini sağlayabilir. 

Sendroma zemin hazırlayan durumlardan biri de dil farkıdır. Paris’ te farklı bir dille karşılaşacak kişilerin strese girmemeleri için ihtiyaç duyacakları temel kelimeleri öğrenmeleri faydalıdır.  Kültür farkı da sendroma zemin hazırlar. Bu yüzden bu sendromdan muzdarip kişilerin çoğunluğu Japon turistlerdir. Şehrin kültürünü araştırmak ve farklılıkları sakinlikle karşılamak kişilerin stres düzeyini azaltır.  

Paris Sendromu Tedavi Edilmezse 

Paris sendromu yaşayan kişinin ülkesine dönmesi çoğu zaman sendromun belirtilerinin kendiliğinden düzelmesini sağlar. Ancak özellikle bu sendroma ek olarak psikolojik rahatsızlıklara sahip olan bazı kişilerde aynı zamanda psikolojik tedavi gerekebilir. 

Bu hastalıkların teşhisi yapılmadığında ve psikolojik rahatsızlıklar tedavi edilmediğinde hastanın yaşantısını olumsuz şekilde etkilenir. Hastayı psikolojik ve sosyal olarak çok yönlü etkilenebilir. Hastanın günlük yaşantısında, iş hayatında ve sosyal ilişkilerinde problemler açığa çıkabilir. Depresyon gibi psikolojik etkilenimler meydana gelebilir. 

Paris Sendromuna Ne İyi Gelir? 

Paris sendromu Paris için fazlaca hayaller kuran ve aynı şeylerle karşılaşmadığında düş kırıklığına uğrayan, kültür farkından etkilenen kişilerde daha çok görülür. Parise gidildiğinde düş kırıklığı yaşamamak için seyahatten önce şehirle ilgili araştırma yapmak faydalıdır. Parise vardığınızda önceden edindiğiniz bilgiler işinize yaracaktır ve stres düzeyiniz azalacaktır. 

Bunun yanı sıra daha önce gitmediğiniz bir şehri ziyaret ediyorsanız, dil ve kültürleriniz oldukça farklıysa seyahat edilen ülkenin dilindeki temel kelimeleri öğrenmek tatilinizde size kolaylık sağlayacak, stres ve endişenizi azaltacaktır. Bu yaptıklarınıza rağmen yine de Paris sendromuna yakalanabilirsiniz. Paris sendromuna yakalanan turistin yardım alması ve ülkesine geri dönmesi Paris sendromuna iyi gelir. 

Paris’e seyahat edecekler için faydalı olacak bazı tavsiyeler:

 • Seyahat edilen ülkenin dilinde temel kelimeleri öğrenmek
 • Seyahatten önce gezilecek yerlerle ilgili araştırma yapmak
 • Stres yönetimi
 • Şehirle ve kültürüyle ilgili araştırma yapmak
 • Paris sendromuna yakalanan turistin kendi ülkesine geri dönmesi 

Paris Sendromuna Ne İyi Gelmez?  

Seyahatle ilgili fazla beklentiye girmek, hayaller kurmak Paris sendromuna zemin hazırladığı gibi şehirde karşılaşılan, kişinin yabancı olduğu yaşayış biçimi ve olumsuz olaylar durumu daha kötüleştirebilir. Dil ve kültür farkı Paris sendromuna iyi gelmez; bu yüzden çoğu uzman, kişiye ülkesine dönmesini öğütler. 

Paris sendromuna iyi gelmeyen ve zemin hazırlayan durumlardan bazıları şunlardır:

 • Turistin yaşadığı sendroma rağmen ülkesine dönmemesi
 • Psikolojisi çabuk etkilenen, hassas bir birey olmak
 • Kültür farkı 
 • Dil farkı 
 • Şehirle ilgili fazla hayal kurmak
 • Fazla beklentiye girmek
 • Şehrin sosyo- kültürel hayatından bihaber olmak
 • Şehirle ilgili araştırma yapmamak 

Paris Sendromu İlaçları 

Paris sendromuna özgü sabit bir ilaç reçetesi yoktur ve sendroma yakalananların birçoğunda ilaca ihtiyaç duyulmaz. Zira bu sendroma yakalanan turistlerin birçoğu ülkesine döndüğünde Paris sendromundan kaynaklı şikayetler düzelme göstermektedir ve ilaca gerek duyulmamaktadır. Paris sendromu yaşayan turistin günlük yaşantısını etkileyen psikoz gibi şikayetler için ve kişinin sahip olduğu psikolojik rahatsızlıklar için psikiyatrist uygun görürse ilaç reçete edebilir. 

Paris sendromu yaşayan kişiler kullanılacak ilaçlar konusunda dikkatli olmalıdır. Doktorun reçete ettiği ilaçlar haricinde bilinçsizce ilaç kullanılmamalıdır. Reçete edilen ilaçlar doktorun/ eczacının önerdiği sıklık ve miktarda kullanmalıdır ve doktor önerisiyle bırakılmalıdır.

Bilinçsiz ilaç kullanımının faydadan çok zararı dokunabilir. 

Paris Sendromu için Hangi Doktora Gidilir? 

Paris sendromu Paris’e seyahat eden turistlerin yaşayabileceği bir durumdur. Turistler Paris’ e vardıklarında beklentilerinden farklı bir ortamla karşılaşabilir, farklı bir kültürle/ yaşayışla karşılaşmak zorlayıcı olabilir, hayal kırıklığı yaşanabilir. Bunların sonucunda kişide çeşitli psikolojik problemler açığa çıkabilir. Endişe duyma, kaygı bozukluğu, gerçeklik algısında bozulma görülebilir. Kalp hızında artış, terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, anksiyete gibi bulguları olan kişiler bu bulguları takip etmelidir. Bununla beraber depresyon, psikoz gibi bulgular gösteren kişilerin bir uzmana başvurmaları faydalıdır.   

Paris sendromu yaşayan turistler konsolosluklarından da yardım alarak şehirdeki bir hastanenin ruh sağlığı ve hastalıkları/ psikiyatri bölümüne başvurabilir, psikolojik yardım alabilir.  

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın