Özofagus Hastalıkları

Yemek borusu hastalıkları arasında en sık gözlenen hastalık durumu gastroözefageal reflü hastalığıdır. Kemoradyoterapi, cerrahi tedavi yöntemleri, medikal tedavi, botox tedavisi ve balon dilatasyonu tedavisi gibi seçenekler vardır.

Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları Nedir?

Özofagus insanlarda boyun da bulunan farinks (yutak) bölümü ile karın kısmında bulunan mide organını birbirine bağlayan bir organ yapısıdır. Özofagusun boyunun uzunluğu ortalama olarak 25 ila 30 cm arasında değişmektedir. İnsanlar yemek suretiyle aldıkları gıda maddelerini özofagus aracılığı ile mideye aktarır. İnsan anatomik yapısında özofagus omurgaların ön kısmında, kalp ve soluk borusu (trakea) organlarının arka kısmında yer almaktadır.

Özofagusun yani bir başka deyişle halk arasında bilinen ismiyle yemek borusunun bilinen birçok hastalık durumu bulunmaktadır. Yemek borusu hastalıkları arasında en sık gözlenen hastalık durumu gastroözefageal reflü hastalığıdır. Gastroözefageal reflü hastalığı bilinen tüm yemek borusu hastalık hallerinin yaklaşık olarak ¾ ünü meydana getirmektedir.

Özofagus Hastalıkları Tipleri Nelerdir? 

Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları bazı durumlarda semptom vermez iken bazı durumlarda da hastalığı bulunan kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek kişilerin gündelik yaşamdaki aktivite performanslarını düşürmekte ve bu durum kişilerde rahatsızlık durumunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Tüm bu durumlara neden olabilecek Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları çeşitleri bulunmaktadır;

 • Gastroözefageal Reflü Hastalığı: Gastroözefageal reflü hastalığı midede bulunan asit salgısı içeriği sürekli olarak yemek borusuna kaçarak burada değişimler meydana getirmesi sonucu oluşmaktadır. Bu mide içeriğindeki kaçmaya gastroözefageal reflü hastalığı denirken kaçan asitli içeriğin yemek borusunu tahriş etmektedir.
 • Özefajit: Özefajit hastalığı yemek borusunda meydana gelen iltihabi reaksiyonlar sonucunda oluşan bir inflamasyon durumudur. Gastroözefageal reflü hastalığındaki geri kaçan asit salgısı bu durumu meydana getirebileceği gibi alerjenlere bağlı, ilaca bağlı ya da bakteri, virüs, mantar gibi patojen organizmalara bağlı olarak da gözlenebilmektedir.
 • Barret Özofagus: Mide içeriğinde bulunan aside sürekli bir şekilde maruz kalan yemek borusunda yer alan katmanlar (mukoza) zaman ilerledikçe ince bağırsak katman yapılarına (mukozasına) dönüşüm göstermesi durumuna barret özofagus adı verilmektedir. Bu dönüşüm olayına ise tıp literatüründe intestinal metaplazi olarak adlandırılmaktadır. Barret özefagus gelişimine neden olan ana nokta gastroözefageal reflü hastalığı bulunan hastaların tedavi olmaması sonucu bu hastalığın gelişimine neden olmasıdır.
 • Özofagus Ülseri: Asit etkisi sonucunda meydana gelen ülser tipine peptik ülser adı verilmektedir. Peptik ülserin tiplerinden biri olan özefagus ülserleri yemek borusunun sürekli asite maruz kalması sonucunda meydana gelen bir başka özefagus hastalığıdır. Ağrılı bir hastalık olan özefagus ülserinde meydana gelen durum reflüsü olan hastalarda asitle yemek borusunun tahriş olmasına ek olarak burada çoğalan helikobakter pylori adlı patojen bakterinin infeksiyonu da gözlenmektedir. Özofagus ülserinde nadir de olsa mantar ya da viral enfeksiyon durumları da gözlenebilmektedir.
 • Özofagus Darlığı (Özofagus Striktürleri): Özofagus darlığı hastalarda meydana gelen inflamasyona, kansere, yemek borusuna bası yapan durumlara ve yemek borusundaki kas yapısının bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan ; hastalarda alınan gıdaların yutulmasında problemler ortaya çıkaran bir hastalık türüdür.
 • Akalazya: Akalazya hastalığında yemek borusunun dış kısmında bulunan ve kas tabakaları arasında yer alan sinir dokudaki hücrelerin işlevlerinin bozulması sonucunda gelişen bir patolojik hastalık halidir. Akalazya hastalığında hastaların yemek borusu ile mide arasında tüketilen gıda maddelerinin mideye geçişi esnasında açılan normal zamanda mide içeriğinin özofagusa geçişini engelleyen alt özefagus sfinkteri yapısında gevşeyememe problemi oluşmaktadır. Ayrıca bu hastalarda tüketilen gıda maddelerini mideye yönlendiren özofagus motilitesi de bozulmuştur.  Bunun sonucunda hastaların tükettikleri gıda maddeleri tükürük ile sindirilmemiş biçimde ağızdan gelebilmektedir.
 • Özofagus Kanseri: Yemek borusunda meydana gelen patolojik durumlar sonucundaki kontrolsüz hücre çoğalmalarına özofagus kanseri adı verilmektedir. Hastalarda karşılaşılan özofagus kanseri sıklıkla mide ile yemek borusu birleşimindeki (özofagogastrik bileşke) bölgede meydana gelmektedir.
 • Mallory – Weiss Sendromu (özofagus Yırtılması): Mallory – weiss sendromunda hastalarda gözlenen çok şiddetli kusmalara bağlı olarak yemek borusunda yırtılmalar meydana gelmektedir. mallory – weiss sendromunda özofagusta gözlenen yırtık sıklıkla özofagusun en alt kısmı, midenin üst kısmındaki başlangıç yerinde ortaya çıkmaktadır.
 • Özofagus VarisleriTıp literatüründe kullanılan varis kelime anlamı olarak sıklıkla ven olarak isimlendirilen toplar damarlarda gözlenen genişleme, uzamalar sonucunda damarların incelmesidir. Özofagusta meydana gelen varis durumu sıklıkla karaciğer sirozunda meydana gelen komplikasyonlar sonucunda meydana gelmektedir.
 • Özofageal Web ( Özefageal Perde): Yemek borusu içerisindeki duvar yapısında buluna ve boru yapısını tıkama suretiyle kapatan şekli yüzüğe benzeyen zar benzeri yapılara özefageal web denmektedir. Özefageal web görülen hastalar sıklıkla bu durumun farkına varmamakta çünkü bu hastalık genellikle semptom vermemektedir. Semptomu olan hastalarda yutma güçlüğü gibi semptomlar gözlenmektedir.
 • Özofageal Ring (Schatzki Halkası): Özofagus lümeninde bulunan ve özofagusu çepeçevre sarıp daraltan halka yapısına özofageal ring adı verilmektedir. Yemek borusunda görülen bu schatzki halkası durumu nadiren kas kökenli olarak hekimlerin karşısına çıkarken hastaların büyük çoğunluğunda mukoza kaynaklı gelişmektedir.
 • Özofagus DivertikülleriDivetikül sindirim sistemi organ yapılarında meydana gelen kas zayıflıklarına bağlı olarak organ yapısının dışarı doğru kesecik oluşturmasıdır. Özefagusta meydana gelen diveritküllerde kas yapılarında meydana gelen zayıflamalara bağlı olarak özofagus diverikülleri meydana gelmektedir. özofagus divertikülleri özefagus tabakalarının tamamını içeriyorsa gerçek divertikül olarak adlandırılırken eğer tamamını içermiyorsa yalancı divertikül olarak adlandırılmaktadır.

Özofagus Hastalıklarına Eşlik Eden Belirtiler (Semptomlar) Nelerdir?

Özofagus yani halk arasında bilinen tabiriyle yemek borusu insanların tükettiği gıda maddelerinin boğazdan seyir edip mideye aktarılmasını sağlayan bir sindirim sistemi organıdır. Özofagusta meydana gelen patolojik durumlara bağlı olarak özofagus (yemek borusu) hastalıkları meydana gelmektedir. Özefagusta meydana gelen hastalıkların büyük bir çoğunluğu mide asitine bağlı oluşabileceği gibi doğumsal olarak da gelişebilmekte ve bu gelişen hastalıklar sonucunda kişilerde bazı semptomlar ortaya çıkmaktadır. Özofagus Hastalıklarında ortaya çıkan ya da özofagus hastalıklarına eşlik eden semptomalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Yutma güçlüğü,
 • Kilo kaybı,
 • Göğüs bölgesi ön duvarında ortaya çıkan yanma,
 •  Göğüs bölgesi ön duvarında ortaya çıkan ağrı,
 • Kusma, Tüketilen gıdaların ağızdan geri çıkması,
 • Boyunda şişlik gözlenmesi,
 • İştahsızlık,
 • Seste meydana gelen kısılma,
 •  Kanama,
 • Öksürük krizleri,
 • Boğulma hissiyatı,
 • Boğaz ağrısı,
 • Akciğer enfeksiyonu (pnömoni) meydana gelmesi,
 • Göğüste rahatsızlık hissi,
 • Yemek sonrası meydana gelen rahatsızlıklar,
 • Öğürme,
 • Geğirme,
 • Divetiküllerin gıda ile dolması sonucunda koku meydana gelmesi

Özofagus Hastalıkları Nedenleri (Risk Faktörleri) Nelerdir?

Özofagusta meydana gelen patolojik durumlara bağlı olarak özofagus (yemek borusu) hastalıkları meydana gelmektedir. Özofagusta meydana gelen hastalıkların büyük bir çoğunluğu mide asitine bağlı oluşabileceği gibi doğumsal olarak da gelişebilmektedir. Tüm bunlarla birlikte özofagus hastalıklarına neden olabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir ;

 • Mide asidi maruziyeti: Mide de bulunan asit salgısı içeriği sürekli olarak yemek borusuna kaçarak burada değişimler meydana getirmesi sonucu özofagus hastalıkları oluşabilmektedir.
 • İltihabi durumlar gelişmesi: Yemek borusunda meydana gelen bakteriyel, viral ya da mantara bağlı iltihabi reaksiyonlar sonucunda oluşan bir inflamasyon sonucunda özofagus hastalıkları ortaya çıkabilmektedir.
 • Kas yapısında bozulma: Hastalarda meydana gelen inflamasyona, kansere, yemek borusuna bası yapan durumlara bağlı olarak yemek borusundaki kas yapısının bozulması sonucunda özofagus hastalıkları meydana gelebilmektedir.
 • Alt özofagus sfinkterinin gevşeyememesi: Yemek borusu ile mide arasında tüketilen gıda maddelerinin mideye geçişi esnasında açılan normal zamanda mide içeriğinin özofagusa geçişini engelleyen alt özofagus sfinkteri yapısında gevşeyememe problemi sonucunda özofagus hastalıkları oluşabilmektedir.
 • Zararlı Alışkanlıklar: Sigara kullanımı, alkol kullanımı ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar birçok hastalıkta olduğu gibi özofagus hastalıklarının gelişmesinde de risk faktörleri arasında yer almaktadır.
 • Beslenme ile ilgili faktörler: Sindirim sistemi organlarından özellikle özofagus ve mide gibi organlarda gelişen hastalıklarda beslenme tipi oldukça önemlidir. Tütsülenmiş besinle beslenen bazı toplumlarda özofagus hastalıklarının oldukça fazla gözlenmesinin temelinde beslenme ile ilgili faktörlerin yeri büyüktür.
 • Genetik Faktörler: Yapılan çalışmalar neticesinde bazı yemek borusu hastalıklarının oluşumunda genetik yatkınlığın bulunduğu ve bu genetik yatkınlığın genetik yemek borusu hastalıklarının gelişimine neden olduğu belirlenmiştir.
 • Obezite ve Aşırı Kilolu Olma: Aşırı kilolu olma ya da obezite hali insan vücudunun sistemik yapısını etkileyerek özofagus hastalıklarının gelişmesine yol açabilmektedir.
 • Çok sıcak ya da çok soğuk gıda tüketimi: Özofagus hastalıklarının oluşmasında önemli nedenlerden biri de çok sıcak ya da çok soğuk gıda tüketimidir. Çok sıcak ya da çok soğuk gıda tüketimi yemek borusunun hasarlanmasına neden olarak özofagus hastalıklarının oluşumuna yol açmaktadır.
 • Kemoterapi ve Radyoterapi Tedavisi: Birçok hastalık durumlarında hastalara uygulanabilen tedavi yöntemlerinden olan kemoterapi ve radyoterapi hastalarda özofagus hastalıklarının gelişimine neden olabilmektedir.
 • Şiddetli Kusmalar: Çok şiddetli kusmalara bağlı olarak yemek borusunda yırtılmalar meydana gelmektedir. Bazı özofagus hastalıklarının oluşmasına şiddetli kusmalar da neden olabilmektedir.

Özofagus Hastalıkları Teşhisi

Genel cerrahi ve Dahiliyenin gastroenteroloji bölümleri kişilerde ortaya çıkan Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Hekim teşhis amacıyla şu yöntemlere başvuruda bulunabilmektedir ;

 • Anamnez: Anamnez hastanın şikayetlerini dile getirmesi durumudur. Hasta hekime başvuruda bulunduğunda hekim hastanın yutma güçlüğü meydana gelmesi, son zamanlarda aşırı kilo kaybı olması , göğüs bölgesi ön duvarında ortaya çıkan yanma, göğüs bölgesi ön duvarında ortaya çıkan ağrı, aşırı bulantı ve kusma gözlenmesi, tüketilen gıdaların ağızdan geri çıkması, boyunda şişlik gözlenmesi, iştahsızlık, seste meydana gelen kısılma, tükürükte kanama gözlenmesi, hastanın öksürük krizleri geçirmesi, boğulma hissiyatı, boğaz ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, yemek sonrası meydana gelen rahatsızlık ve hazımsızlıklar, öğürme, geğirme ve ağızdan koku gelmesi gibi semptomları olup olmadığını dinleyip not ederek teşhis yöntemlerin ilk basamağını gerçekleştirmektedir. Ayrıca hekim hastanın aile öyküsünü, akraba evliliği mevcudiyetini ve ailede devamlı hastalık olup olamadığı gibi durumları da anamneze eklenir. Ardından hekim fizik muayeneye geçer.
 • Fizik Muayene: Fizik muayenede hastanın ateşi, solunum sayısı, nabzı, tansiyonu, kanındaki oksijen saturasyonu (doygunluğu) değerleri not edilir. Ardından hekim hastanın boyu ve kilosu da ölçülerek not edilir. Bunun dışında hekim hastanın ;
 • Genel duruma bakar ve ekstremite (el – ayak) muayenesi ile şişlik ve hassasiyet durumunu inceler,
 • Herhangi bir cilt döküntüsü ya da başka cilt bulgusu olup olmadığını, ödemini
 • Detaylı baş – boyun muayenesini yapar,
 • Batın (karın) muayenesi ile karaciğer ve dalakta büyüme var mı bakar, 
 • Lenf düğümlerinde herhangi bir büyüme olup olmadığını inceler,
 • Akciğer seslerini ve solunumu dinler,
 • Kalp seslerini dinledikten sonra laboratuvar tetkiklerine geçer.
 • Laboratuvar Tetkikleri: Laboratuvar tetkiklerinde ise hastadan kan, idrar, kemik iliği kültürleri alınır ve beyin – omurilik sıvısı incelemesi yapılır. Laboratuvarda hastanın kan hücresi değerleri, protein ve kan şekeri seviyesinin yanı sıra, böbrek fonksiyon göstergeleri, mineral düzeyleri, enfeksiyon varlığına dair antikor mevcudiyeti ya da yokluğu değerlendirilir. Yapılan diğer kültür testleri ile hastalık sebebi belirlenmeye çabalanır.
 • Radyolojik Görüntüleme: Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hekimler hastalarda gözlenen hastalık durumunun tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları, ya da manyetik alan kullan çeşitli görüntüleme aletlerini kullanarak hastalığı tespit etmeye çalışmaktadır. Hekim radyolojik görüntülemede ;
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Bu yöntem, manyetik alan kullanarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Fizik muayene ve Laboratuvar sonuçlarıyla tam anlaşılamayan durumlarda veya ek bir hastalık varlığını mevcudiyetini saptamak ve ayırıcı tanı yapmak için kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemiyle akciğer ve diğer dokulardaki herhangi bir apse oluşumunun teşhisi konulabilir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Özofagus hastalıklarının teşhisinde torakoabdominal bilgisayarlı tomografi kullanılmaktadır. Özefagus hastalıklarının teşhisinde kullanılan torakoabdominal bilgisayarlı tomografinin hastalıkların teşhisinden en önemli katkısı özellikle kanser durumlarında yapılacak olan evrelemenin yapılabilmesini sağlamaktır. torakoabdominal bilgisayarlı tomografi sayesinde kanserlerin metastaza uğrayıp uğramadığı, lenf nodlarını tutup tutmadığı ve özofagusun nerelerini etkilediği gözlemlenebilmektedir. Ayrıca torakoabdominal bilgisayarlı tomografi özofagus varisi, akalazya, barret özofagusu ve özofagus perforasyonları gibi özefagus hastalıklarının teşhisinde de yardımcı tanı yöntemi olarak kullanılabilmektedir.
 • Pozitron Emisyon Taraması (PET): Özofagus hastalıklarında kullanılan pozitron emisyon taraması sayesinde birçok özofagus hastalığı tespit edilebilmektedir.  Pozitron emisyon taramasında hastaların kanına radyoaktif özllikleri bulunan bir şeker verilmektedir. Kana verilen bu şeker hücreler tarafından kullanılır. Eğer bir hücre grubunda aşırı büyüme durumu mevcutsa o hücre grubu diğerlerine oranla daha fazla radyoaktif şeker tüketimi gerçekleştirmektedir. bu hücre grubunda oluşan radyoaktivite alanları pozitron emisyon taramasına özgü kamera çeşitleri ile tespit edilerek görüntülenebilmekte ve hastalığın hangi bölgede olduğu bulunabilmektedir.
 • Endoskopi  Endoskopi hekimin gerekli gördüğü durumlarda kullandığı ve yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı ve de kalın bağırsağı incelediği tetkik yöntemlerinin genel adıdır. Bu yöntemle hekim hastanın yemek borusu herhangi bir fıtıklaşma var mı yok mu görebilir. 
 • BiyopsiYapılan diğer tanı tetkikleri sonucunda özofagus hastalığına sebep olan asıl sebep teşhis edilemediyse hekimler şüpheye düşüp buralardan biyopsi isteyebilirler. Biyopsi aracılığı ile alınan küçük doku örnekleri değerlendirilerek nodülün ya da özofagus dokusunun kötü ya da iyi huylu olup olmadığı araştırılır.   Bu yüzden biyopsi özofagus hastalıklarında sık kullanılan tanı yöntemlerinden biridir.
 • Özofageal Manometri: Özofageal manometri yöntemi hastalara ayaktayken yapılan bir yöntemdir. Hastaların özofagus kaslarının çalışması ile ilgili ve özofagustaki basınç düzeylerinin değişimini göstermektedir. 
 • 24 Saatlik Ph Monitörazasyonu: 24 saatlik ph monitörizasyonu yöntemi ile özofagusa ne sıklıkla ve özofagusun ne kadar şiddetle asit temasının gerçekleştiği tespit edilebilmektedir. 

Özofagus Hastalıkları Tedavisi

Yemek borusu hastalıklarının tedavisi için öncelikle hastaların ilgili bölümlerdeki uzman hekimlere başvuruda bulunması gerekmektedir. Uzman hekimler hastalara detaylı tanı yöntemlerini uyguladıktan sonra hastalığın oluşum nedenine göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Yemek borusu hastalıklarının tedavisinde kemoradyoterapi, cerrahi tedavi yöntemleri, medikal tedavi, botox tedavisi ve balon dilatasyonu tedavisi gibi çeşitli tedavi yöntemlerini tek tek ya da kombinleyerek kullanabilmektedir. Özefagus hastalıkları ve hemşire bakımı hastaların tedavi sürecinde önemli bir yere sahiptir. 

Özofagus Hastalıkları Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

İnsanlarda ortaya çıkabilen birçok yemek borusu hastalığı tipi bulunmaktadır. Bu yemek borusu hastalıkları belirtilerine neden olabilen birçok faktör tespit edilmiştir. Eğer yemek borusu hastalıklarında gerekli uygun görülen tedavi yapılmaz ise hastalar için mortal (ölümcül) olabilecek komplikasyonların ortaya çıkması işten bile değildir. Ayrıca hastalarda aşırı kilo kaybı, kusma, göğüs bölgesi ön duvarında ortaya çıkan yanma ve ağrı gibi semptomların şiddetlenerek artması sonucunda hastaların hayat kalitelerinin oldukça düşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Özofagus Hastalıkları Ameliyatı 

Yemek borusu hastalıklarında eğer hastalık ilaç ya da diğer tedavi yöntemleri ile düzelmeyecek durumda ise genel cerrahi bölümü tarafından çeşitli ameliyatlar uygulanabilmektedir. Eğer hastalarda yemek borusu kanseri mevcut ise uzman hekim kanseri ortadan kaldırabilmek amacıyla kanserli dokuyu kesip çıkarabilmektedir. Eğer kanserin özofagusa yayılımı mevcutsa ve hekim küçük bir çıkarma yöntemi ile bu kanseri temizleyemeyecekse özofagusun bir kısmını ya da kanser yayılımı ve ciddiyetine bağlı olarak özofagusun bir kısmı ile midenin üst kısmını çıkarma yoluna gidebilmektedir.

Kanser dışında gözlenen yemek borusu hastalıklarının bazılarında ise hekimin gerekli görmesi durumunda özefageal stent gibi çeşitli yöntemler hastalara hayat kalitelerini yükseltmek adına uygulanabilecek cerrahi yöntemlerdir.

Özofagus Hastalıkları İlaç Tedavisi

Özofagus hastalıklarında bazı durumlarda ilaç tedavisinden yararlanabilmektedir. Hafif bulgular veren ve henüz hastalık halinin erken evrelerinde olan hasta gruplarında kalsiyum kanal blokötü grubu ilaçlar, nitratlar ve proton pompa inhibitörleri gibi çeşitli ilaç tedavisi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Gebelerde Özofagus Hastalıkları

Hamilelik sürecinde özellikle gastroözefageal reflü hastaalığı olmak üzere özofagus hastalıkları gözlemlenebilmektedir. Gebe kadınlarda reflü sıklığının arttığı yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Özellikle gebelik sürecinde değişen hormon seviyeleri alt özefagus sfinkter basınçlarında azalmaya neden olarak ve bebeğin karın içerinde büyümesi sonucu karın içi basıncı artarak mideden özofagusa asit kaçışına sıklıkla neden olabilmektedir. Diğer yetişkinlerde kullanılan ph monitörizasyonu gibi tanı yöntemleri gebelerde kullanılarak güvenli şekilde bu hastalığın tespiti yapılabilmektedir. Yapılacak tedavi yöntemleri de diğer yetişkinlerde olduğu gibidir ancak hastaların gebelik ayına, anne adayının verdiği anamneze ve doktorun uygun gördüğü biçimde hastalara uygulanabilmektedir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Özofagus Hastalıkları

Özefagusun genetik olarak ya da mutasyonlara bağlı doğumsal gelişim anormallikleri bebek ve çocuklarda özofagus hastalıklarının oluşmasına yol açabilmektedir. Bu hastalıklara trakeaözefageal fistül, kısa özefagus, konjenital özefagus kistleri ve vasküler basılar gibi çeşitli özefagus hastalıkları örnek verilebilir. Bu anormal durumlara sahip bebeklerde kusma, emilen sütün akciğerlere kaçması sonucu pnömoni, aşırı ve köpüklü salya akması, mukus çıkartma gibi semptomlar gözlenebilmekte ve bu tip hastalıklar ölümcül olabileceğinden dikkatli olunmasında fayda vardır.

Tedavi yöntemi olarak hekimler bu hastalıklarda hastalığa uygunluğuna göre endoskpik dilatasyon yöntemleri ya da cerrahi tedavi uygulayabilmektedir.

Özofagus Hastalıklarında Hangi Doktora Gidilir?

Özofagus hastalıkları ile asıl olarak ilgilenen hastalıkların tanı ve teşhisini yapıp tedavi eden ve hastaların takiplerini sağlayan Genel Cerrahi bölümü ve Dahiliye bölümünün Gastroenteroloji dalı olmak üzere iki bölüm ilgilenmektedir.

Hastalarda yutma güçlüğü, kilo kaybı, göğüs bölgesi ön duvarında ortaya çıkan yanma ve ağrı, kusma, tüketilen gıdaların ağızdan geri çıkması, boyunda şişlik gözlenmesi, iştahsızlık, seste meydana gelen kısılma, kanama, öksürük krizleri, boğulma hissiyatı, boğaz ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, yemek sonrası meydana gelen rahatsızlıklar, öğürme, geğirme ve ağızdan koku gelmesi durumlarında hastaların mutlaka Genel Cerrahi uzmanı hekime ya da   Dahiliye bölümünün Gastroenteroloji uzmanı hekime görünmesinde fayda vardır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın