Ortodonti, alt ve üst çene üzerinde doğru sıralanmayan dişlerin uyum tedavisi ile ilgilenen bölümdür.

Diş taşı yetersiz ağız hijyeniyle birlikte dişler üzerindeki bakteriyel ve gıda artıklarından oluşan plağın çökelip tartar durumunu almasıdır. Kavitron ve küret ve kretuar olarak iki şekilde tedavi yapılır.

Gömülü diş, mandibula ya da maksilla kavsi üzerinde sürmesi gerektiği halde, kavsin içinde kalan ya da yarı gömük olarak bulunan diş veya diş gruplarına denir. Tedavide cerrahi ve ortodontik müdahale ile sağlanır.

Alt çenenin yetersiz büyümesi, alt çenenin normal boyutlarda olup üst çenenin fazla gelişmesi gibi nedenlere bağlı olarak alt çene geriliği ortaya çıkar. Tedavisinde ortodontik ve cerrahi işlemler birlikte uygulanır.

Alt çenenin üst çeneden daha önde olması prognati olarak adlandırılır. Dişler normal teması anlamına gelen oklüzyonu sağlamak, dış görünüşü düzeltmek, çene fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmek tedavinin temel hedeflerindendir.