Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı; akademik alanda öğrencinin becerilerini arttırmak için alanında uzmanlaşarak yetkin hale gelen koç ile öğrenci arasında kurulmakta olan bir tür işbirliği olarak nitelendirilebilir.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı; akademik alanda öğrencinin becerilerini arttırmak için alanında uzmanlaşarak yetkin hale gelen koç ile öğrenci arasında kurulmakta olan bir tür işbirliği olarak nitelendirilebilir.

Öğrenci koçluğu aynı zamanda öğrencinin hedefleri doğrultusunda yönlenmesini sağlamak, motivasyonunu oluşturarak arttırmak, yaşadığı zorluklar ile baş etmesi noktasında destek sağlamak olarak da anlatılabilir. Kısacası öğrenci ile koçun yaşama karşı birlikte mücadele etmesidir.

Öğrenci Koçluğu Ne İşe Yarar?

Öğrenci koçu;

 • Öğrencinin kendini tanımasını ve kendi kendini yönetebilme açısından becerisinin geliştirilmesini sağlar. 
 • Öğrencinin hedeflerini kendine uygun bir şekilde belirlemesinde liderlik rolündedir. Doğru bir strateji ve yaklaşım uygulayarak hedeflere ulaşılmasını sağlar. 
 • Öğrencinin ihtiyaçlarını ve isteklerini amaçlarına uygun bir şekilde belirlemesini mümkün hale getirir. 
 • Öğrencinin olumlu düşünceler ile hareket etmesini, olumlu düşünce kalıpları oluşturmasını sağlar.
 • Öğrencinin çalışma zamanını nasıl verimli ve etkin bir şekilde kullanacağını belirlemesinde lider rolündedir. Ders, hobiler, eğlence gibi şeyler arasında zaman paylaşımının ne şekilde yapılacağını belirlemesine yardımcı olur. 
 • Öğrencinin zamanını nasıl kullanabileceğini, en verimli ve en uygun programın oluşturulmasını ve disiplin ile programa uyum sağlanmasını gerçekleştirir.  
 • Öğrencinin farkındalığını arttırır. Sorulması gereken soruları belirlemesini, doğru zamanda sorulmasının sağlanmasını ve güçlü olan yönlerin ortaya çıkarılmasını mümkün hale getirir.
 • Öğrencinin iletişim becerilerini arttırır ve çevresindeki kişiler ile kaliteli bir zaman geçirmesini sağlar.

Öğrenci Koçunun Nitelikleri Nelerdir?

Öğrenci koçu;

 • Derslerin içerikleri ile ilgili değil, hangi dersin hangi taktik ile öğrenileceği hakkında bilgiler verir. Bunun için ise; öğrencinin işitsel, duyusal ve görsel zeka kavramlarından hangisini daha aktif bir şekilde kullandığını tespit etmelidir.
 • Öğrencinin kendisi için en uygun olan hedefi belirlemesini sağlar. Kendi belirlediği hedefler doğrultusunda öğrenciyi yönlendirmez.
 • Yargılamaktan kaçınır ve olaylara karşı tarafsız bir tutum sergiler. 
 • Sistemli bir başarının hedef haline gelmesini sağlar. Başarının tesadüfi olmadığının bilincindedir. Bu sebeple bir plan ve strateji dahilinde hareket eder. Herhangi bir sapmaya ya da devamsızlık durumuna izin vermez, denetleyerek kontrol altında tutar.
 • Öğrencinin motivasyonunu yükseltir. Sürekli olarak öğrenme isteği duymasını sağlar, onu tetikler. 
 • Öğrenciye yol arkadaşlığı eder.
 • Öğrencinin ailesini de danışmanlık yaparak destekler. Geri bildirimler yaparak öğrenci ile ilgili olarak aileyi bilgilendirir. 
 • Öğrencinin yeteneklerinin farkına varmasını sağlar.
 • Öğrencinin kendisine olan güveninin oluşmasını sağlar. Öz disiplinin önemini kavratır.
 • Öğrencinin yaşamsal dengesini oluşturan bir lider niteliğindedir. 
 • Yenilikçidir. İstikrarlı bir şekilde yenilikler yaparak koçluk yaptığı öğrencisinin sistemsel açıdan aktif kalmasını sağlar.
 • Öğrencisinin sorduğu soruların yanıtlarını vermek yerine nasihatler ile pekiştirerek yanıtları kendisinin bulmasını sağlar.

Öğrenci Koçluğu Nasıl Yapılır?

Öğrenci koçluğu; bilinenin aksine birlikte çalışılan öğrenciye neyi nasıl yapacağını söyleyerek yapılmamaktadır. Öğrenci durumunun tespitinin sağlanması, hedeflerinin belirlenmesi, hayattaki amaçlarının belirlenmesi aşamalarında destekçi olmak ile yapılır. Aynı zamanda istekler doğrultusunda nasıl çalışılması ve seçenekler üretilerek hedeflere ulaşılması noktasında yön gösterilmesi rolü ile yapılır. Gerçekçi ve uygun yöntemler belirlenir.

Öğrenci koçluğunda; öğrenci bir bütün halinde değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki aile ilişkileri, sosyal yaşantı ve eğitim ayrılmaz birer parça niteliğindedir. Bu sebep ile sadece akademik başarının önemsenmesi doğru değildir.

Öğrenci Koçunun Sorumlulukları Nelerdir? 

Öğrenci koçu danışanının ilgisini ortaya çıkararak isteklerini ile birleştirip; akademik başarının sağlanması ve akademik başarıya giden yolda ortaya çıkan kaygıların giderilmesi ve zaman kavramının kullanılması noktasında sorumludur. Aynı zamanda danışan niteliğindeki öğrencisinin meslek seçimi yapmasına katkı sağlar ve aynı zamanda da sosyalleşmesini gerçekleştirir. Aile ile öğrenci arasında da bir köprü niteliğindedir.

Öğrenci Koçuna Neden İhtiyaç Duyulur?

Öğrenci koçuna; öğrencinin dershane, okul ve sınavları arasında oldukça yoğun bir dönem geçirirken karşısına çıkan sorunları çözümlemek yerine erteleyerek bir kenara atmasını önlemek; sorunların çözümlerine hangi noktadan başlanılacağına karar vermek, memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırarak motivasyonun artmasını sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulmaktadır. Kısacası öğrenci koçu öğrencisinin doğru hedeflerine doğru ve emin adımlar ile ilerlemesini sağlama noktasında oldukça önemlidir.

Öğrenci Koçu Nerelerde Bulunur?

Öğrenci koçu talebin olduğu her yerde bulunabilir. Özellikle ise;

 • Halk eğitim merkezlerinde,
 • Bireysel danışmanlık merkezlerinde,
 • Özel okullarda,
 • Devlet okullarında,
 • Koçluk ve eğitim merkezlerinde,
 • Bireysel açılan ofislerde bulunur.

Öğrenci Koçluğu Eğitimi 

Öğrenci koçluğu eğitimi; birebir şekilde öğrenci koçluğu yapabilmek, eğitim projelerinde yer alabilmek, bir ofis açarak bireysel bazda danışmanlık hizmeti verebilmek, çocukların gelişimlerine profesyonel bir yaklaşım sergileyerek katkıda bulunabilmek, aileleri bilinçli hale getirerek daha pozitif bir yaklaşım tarzı benimsemelerini sağlamak amacı ile talepte bulunan kişilere verilen bir eğitim türüdür. “Öğrenci koçu olmak için neler yapılmalıdır?” sorusuna bir yanıt niteliğinde olarak; eğitim koçu olmak isteyen kişinin, ülkemizde bu alanda eğitim vermeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitim koçluğu programlarına tabi tutulması, programı başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış olması gerekmektedir. Genellikle 120 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Bu eğitim süreci, günümüz şartları altında online olarak da geçirilebilmektedir.

Öğrenci koçluğu eğitimi içerisinde katılımcılara;

 • Eğitim programının amacı ve belirlenen hedefleri,
 • Koçluk sözcüğünün kelime bazında anlamı,
 • Koç olacak kişinin bireysel özelliklerinin neler olduğu,
 • Koçlukta dikkat edilmesi gereken ahlaki (etik) değerlerin neler olduğu,
 • Koçluk yapılan bireyin nasıl tanınacağı ve gözlemlenebileceği,
 • Etkin öğrenme yöntemlerinin neler olduğu,
 • Kullanılabilecek materyallerin neler olduğu ve nerelerden temin edilebileceği hakkında bilgilendirmeler alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından yapılmaktadır. 

Öğrenci koçluğu eğitimine kişisel gelişimine katkı sağlayıp bu alanda hizmet vermek isteyen her birey katılım sağlayabilmektedir. Ancak ülkemizde genellikle;

 • Ebeveynler,
 • Eğitimciler,
 • Eğitim kurumlarında herhangi bir görevi olan kişiler,
 • Eğitim fakültesinde okumakta olan öğrenciler,
 • Sağlık sektöründe çalışan kişiler,
 • Psikolog statüsüne sahip olan kişiler,
 • Psikolojik danışmanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 
Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Öğrenci Koçluğu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci koçluğu sertifikası nasıl temin edilir?

Öğrenci koçluğu sertifikası; ülkemizde yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitimler tamamlandıktan sonraki süreçte genellikle üniversite onayı alındıktan sonra eğitime tabi tutulan kişilere verilmektedir. Öğrenci koçluğu sertifikasının temin edilebilmesi için kişilerin 120 saatlik eğitim sürecine katılmaları ve aşamaları tamamlamaları gerekmektedir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Öğrenci koçluğu seans fiyatları ne kadardır?

Öğrenci koçluğu seans fiyatları genellikle hizmetin verildiği şehir, ilçe, yer, öğrencinin yaşı, öğrencinin eğitim düzeyi, öğrencinin ailesinin istekleri, öğrencinin hedefleri, eğitimcinin yetkinlik alanları, eğitim sürecinin ne kadar olacağı vesaire gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir niteliktedir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Öğrenci koçluğu dökümanları nereden temin edilir?

Öğrenci koçluğu form ve dökümanları (öğrenci koçluğu yıllık planı) genellikle öğrenci koçluğu eğitimi süresince eğitimi veren kurum tarafından, eğitime tabi tutulan kişilere örnekler halinde oluşturularak temin edilmektedir. Bundan sonraki süreçte ise öğrenci koçunun kendi imkanlarını kullanarak; gerek internet ortamında gerekse kitaplar vasıtası ile hazırlanmalıdır. Günümüz gelişen teknolojisi ile birlikte sanal ortam üzerinde çok fazla sayıda materyal bulunmaktadır.

Stj. Dr. Özlem Filiker