Mizantropi

Mizantropi, insanlardan nefret etme, insanları sevmeme durumudur ve bu kişilere mizantropist denir. Bireyde psikolojik rahatsızlıklar var ise buna yönelik tedavi gerekebilir.

Mizantropi Nedir?  

Mizantropi insanlardan nefret etme, insanları sevmeme durumudur. İnsanlardan nefret etme, insanlara güvenmeme görüşüne sahip bu kişilere de mizantropist denir. 

Mizantropistlerin görüşleri hümanistlerin görüşlerinin aksi yönündedir. Mizantroplara göre insan kötüdür ve kötülük yapar ya da yapılan kötülüğe sesini çıkarmaz. İnsan kendini korumak, korktuğu şeylerden kaçınmak için kötülükte bulunur. Bunu istemli veya istemsiz olarak yapar. 

İnsanların bencilce davranışlarına, yaptıkları kötülüklere, savaşlara tanıklık eden bir kişi insanların kötü olduğuna, isteyerek ve ya istemsizce kötülük yaptığına karar verip mizantropist olmayı tercih edebilir. Mizantropist bir kişi insanların kötü olduğuna karar vermiştir, insanlardan nefret edebilir ve insanlarla iletişimde bulunmak istemez. İnsanlardan uzak durmak ister. 

Mizantropi Belirtileri Nelerdir? 

Mizantropistlerde insanları sevmeme, insanlara güven duymama, insanlardan nefret etme gibi duygular görülebilir. Mizantroplar insanlardan uzak durma, kendini soyutlama, yalnız kalma isteği duyarlar. İnsanların kötü olduğunu düşünürler. 

Mizantropi belirtilerinden bazıları şunlardır:

 • İnsanlardan nefret etme
 • İnsanları sevmeme
 • İnsanların kötü olduğuna karar verme
 • İnsanlara güvenmeme
 • İnsanlardan uzak durma, kendini soyutlama, yalnız kalma isteği
 • İnsanlarla iletişimde bulunmak istememe
 • Dünyanın kötü bir yer olduğunu düşünme 

Mizantropi Nedenleri Nelerdir? 

İnsanı yaptığı veya parçası olduğu kötülüklerden sorumlu tutan kimseler mizantropiyi benimseyebilir. Çocuklukta anne babasından, çevresindeki insanlardan yeteri kadar sevgi ve ilgi görememe, değersiz hissettirilme ve bunun yanı sıra insanların kötülüklerine şahit olma bir kişiyi mizantropiye yöneltebilir. 

Mizantropiye zemin hazırlayan durumlardan bazıları şunlardır:

 • Çevredeki insanlardan yeteri kadar sevgi ve ilgi görememe, değerli hissettirilmeme
 • Duygusal ihtiyaçların karşılanmaması
 • Kötü olaylar yaşama
 • İnsanlardan kötülük görme, kötülüklere şahit olma
 • İnsanlarla ilgili beklentilerin boşa çıkması
 • Bazı psikolojik rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları
 • Psikolojik etkilenim 

Mizantropi Teşhisi 

Mizantropi bir hastalık olarak ele alınmaz bu sebeple teşhis kavramını kullanmak da yanlış olur. Mizantropinin insanları sevmeme, insanlara güvenmeme, insanların kötü olduğuna karar vererek insanlardan nefret etme ve onlardan uzak durma gibi belirtileri vardır. Mizantroplar dünyanın kötü bir yer olduğunu düşünür, yalnız kalma isteği duyar. Bu gibi belirtiler ve davranış biçimleri sadece mizantropide görülmeyebilir veya psikolojik rahatsızlığa sahip bir kişide mizantropi de mevcut olabilir. Mizantropi ve bazı kişilik bozuklukları birbiriyle ilişkili olabilir. Kişilik bozukluklarına sahip kişiler mizantropide görülen davranışlardan bazılarını sergileyebilir. Bu sebeple kişilik bozukluklarına görülebilen kendini üstün görme, beğenilme arzusu, her daim övgü bekleme, kıskançlık, kimsenin duygularını umursamama, empatiden yoksun olma gibi belirtileri bulunan kişilerin bir sağlık profesyonelinden yardım alması faydalıdır. Teşhis ve tedavide ise psikiyatristler ve psikologlar görev alır. 

Psikolojik rahatsızlıkların teşhisinde; bir psikiyatriste başvuran kişiden demografik bilgileri öğrenilir.  Altta yatan bir hastalık varsa teşhis edilmesi için hikaye alınır. Kişinin şikayetlerinin neler olduğu ve ne zamandır devam ettiği, nelerin şikayetleri tetiklediği, insanlarla ilişkileri- insanlara ve hayata bakış açısı, uzmana başvurmasındaki sebepler hakkında bilgi edinilir. Bununla beraber kişinin tıbbi özgeçmişi ve yaşadığı çevrenin sosyo- kültürel özellikleri öğrenilir. 

Psikiyatrist psikolojik rahatsızlıkları saptayabilmek için ruhsal durum değerlendirmesi/ psikiyatrik değerlendirmeye başvurur. Kişiyi gözlemler, onunla konuşur, konuşma sırasındaki hal hareketlerine, göz teması kurma durumuna bakar. Kişinin duygulanımı ve duygu durumu hakkında bilgi edinir.  

Mizantropi Tedavisi

Mizantropi hastalık kategorisine girmediği için tedavisinden bahsedilemez. Ancak bazı psikolojik hastalıklar, kişilik bozuklukları mizantropiyle birlikte seyredebilir. Bireyde psikolojik rahatsızlıklar var ise buna yönelik tedavi gerekebilir. 

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisini psikiyatristler ve psikologlar yürütmektedir. Bu kişiler için bir psikiyatr veya psikologla tedavi süreci başlar. Doğru bir teşhis ve tedaviyle kişilerin ruhsal sağlığı ve sosyal işlevleri korunabilmektedir. Psikiyatrist, psikolojik rahatsızlıkları saptayabilmek için kendisine başvuran danışanının ruhsal durum değerlendirmesi/ psikiyatrik değerlendirmesini yapar. Gözleme başvurur. Danışanıyla konuşarak kişilik özellikleri, duygulanımı ve duygu durumu hakkında fikir edinir. Psikiyatrist psikolojik problemleri olan kişiye psikoterapi uygular, gerekli görürse ilaç reçete eder.

Psikoterapi kişinin duygusal problemlerini ve davranış problemlerini düzeltilmesi, doğru düşünce ve davranışların gelişmesi, ruhsal sağlığın korunması için uygulanan tedavi yöntemleridir. 

Mizantropi Tedavi Edilmezse 

Mizantropi bir hastalık sayılmamakla beraber bazı psikolojik rahatsızlıkların emareleri arasında yer alabilir. Bazı psikolojik rahatsızlıklarda mizantropide görülen insanları sevmeme, insanlara karşı güvensizlik duyma, insanlardan uzak durma gibi belirtileri vardır. Psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesiyle bu belirtiler düzelebilmekte ve kişinin ruh sağlığıyla sosyal hayatı iyileşebilmektedir. 

Psikolojik rahatsızlıklar tedavi edilmezse kişi iletişim sorunları yaşayabilir, insanlarla etkileşimde bulunmayıp sosyal ilişkiden kaçınabilir. Günlük yaşantısında, iş hayatında ve sosyal ilişkilerinde problemler açığa çıkabilir. Bunlarla beraber çevresindeki insanların da bu kişilerden uzak durmasına neden olabilir. Bu durumlar sosyal izolasyona neden olur. Kişinin sosyal hayatı ve psikolojisi olumsuz yönde etkilenir.  

Bunun yanı sıra mizantropi ve psikolojik etkilenimler saldırganlığa veya ürkek davranışa yol açabilir. Kişi içe çekilebilir, asosyalliğe neden olabilir ve intihara meyil görülebilir. 

Mizantropiye Ne İyi Gelir? 

Mizantropi insanları sevmeme, insanlardan nefret etme durumudur. Mizantropi görüşüne sahip olan kişiler yalnız kalmayı, insanlarla iletişime geçmemeyi, kendilerini soyutlamayı, tercih eder. Kişilerin görüşü bu yönde olmasına karşın bu durum sosyal hayatı olumsuz etkiler, asosyallikle sonuçlanabilir. 

Bunun yanı sıra mizantropi bazı psikolojik hastalıkların bir emaresi olabilir. Bu sebeple bir uzmana başvurmak faydalıdır. Psikolojik tedavi kişilerin ruhsal sağlığı ve sosyal hayatına iyi gelir. Mizantropi bir görüş olmakla beraber mizantropistler için sosyal çevreye katılmak ve iş hayatı zorlayıcı olabilir. Çocuklukta değer verilen, sevgi ve ilgi gören, duygusal kazanımları sağlıklı olan çocuklar büyüdüklerinde sosyal çevreye daha kolay adapte olur. 

Mizantropiye Ne İyi Gelmez?  

Çocuklukta sevgi eksikliği, aile bireyleriyle etkileşimden uzak olma, değersizleştirilme gibi durumlar mizantropiye zemin hazırlayabilir. Psikolojik etkilenim, travmalar mizantropiye yol açabilir veya mizantropiye yakın bir kişide insanlardan daha da uzaklaşıp kendi içine dönmeye, asosyalliğe neden olabilir.  

Mizantropiye iyi gelmeyen veya zemin hazırlayan durumlardan bazıları şunlardır:

 • Psikolojik etkilenim, travma
 • Çocuklukta değersizleştirilme, küçük düşürülme
 • Çocuklukta duygu kazanımlarının yetersiz olması
 • Olumsuz olaylar, tecrübeler 

Mizantropi İlaçları 

Mizantropi hastalık sayılmamakla birlikte mizantropiye özgü bir ilaç reçetesi yoktur. Psikolojik hastalıkların bazılarında mizantropi belirtileri bulunabilir. Bu yüzden belirtileri gözden kaçırmayıp psikolojik rahatsızlıkların tanısının konması önemlidir. 

Psikolojik rahatsızlıklar için psikoterapinin yanında ilaç tedavisi de uygulanan yöntemlerdendir. Psikolojik rahatsızlıklar için psikiyatrist uygun görürse ilaç reçete edebilir. Antidepresanlar ve antipsikotikler psikolojik rahatsızlıklar için doktor tarafından reçete edilen ilaçlardandır. Psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler kullanılacak ilaçlar için doktorlarının önerilerine uymalıdır. Doktorun reçete ettiği ilaçlar haricinde bilinçsizce ilaç kullanılmamalıdır. 

Psikiyatrik ilaçları doktorun/ eczacının önerdiği sıklıkta ve miktarda kullanmak gerekir. Bunun yanı sıra bu ilaçlar doktor önerisiyle bırakılmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı sağlığınızı bozabilir, size faydadan çok zarar olarak geri dönebilir. 

Mizantropi için Hangi Doktora Gidilir? 

Mizantropi bir hastalık olarak ele alınmaz ve birçok mizantropist kendi halinden şikayetçi olmadığı için doktora başvurmaz. Bununla beraber bazı psikolojik rahatsızlıkların, kişilik bozukluklarının belirtileri mizantropi belirtileriyle benzerdir. Mizantropi belirtilerinin yanı sıra kendini herkesten üstün ve önemli görme, her daim övgü bekleme, başkalarının duygularını umursamama gibi davranışlarda bulunan kişilerde narsistik kişilik bozukluğu olabilir. 

Bu belirtileri bulunan kişilerin bir hastanenin ruh sağlığı ve hastalıkları/ psikiyatri bölümüne başvurarak psikolojik yardım alması faydalıdır. Kişilik bozukluklarının tedavisinde görev alan meslek elemanları psikiyatristler ve psikologlardır

Makaleyi faydalı buldun mu?
27
4
Makeleyi Paylaşın