Lobektomi Nedir?

Lobektomi, tiroid bezi, akciğer ve karaciğer gibi organlardan cerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda loplardan bir tanesinin tamamının çıkarılmasına denir

Lobektomi; tiroid bezi, akciğer ve karaciğer gibi organlardan cerrahi yöntemler kullanılarak ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda loplardan bir tanesinin tamamının çıkarılmasını niteleyen bir tıp terimidir.

Uygulandığı organa göre özel isimler almaktadır. Örneğin akciğere yapılan cerrahi müdahale ile bir lobun çıkarılmasına pnömonektomi ismi verilirken, beyne yapılan cerrahi bir müdahale ile bir lobun çıkarılmasına anterior temporal lobektomi ismi verilmektedir. Yine aynı zamanda bir lobun tamamı ile çıkarılmasının yanı sıra, sadece bir parçasının çıkarılması veyahut lop içerisinde bulunan nodülün olduğu yerden çıkarılması durumu söz konusu olduğunda ise parsiyel lobektomi (kısmi lobektomi) ismini almaktadır.

Lobektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Lobektomi operasyonu torakotomi adı ile bilinmekte olan yöntem ile yapılabileceği gibi, aynı zamanda da teknolojinin getirdiği yöntemlerden bir tanesi olan VATS (video yardımlı toraks cerrahisi) ve robotik cerrahi yöntemi (minimal düzeyde kesi ile uygulanan cerrahi yöntemi) ile de yapılabilmektedir.

Lobektomi için uygulanan torakotomi yönteminde;

 • Göğüs kafesinin cerrahi girişimler yardımı ile farklı kesi teknikleri kullanılarak açılması sağlanmaktadır.
 • Daha detaylı bir şekilde; toraks adı verilen göğüs kafesi boşluğuna, kaburgaların arasının açılması ile girilerek gerçekleştirilen bir tür cerrahi yöntemdir.
 • Ortalama olarak yirmi beş santimetre uzunluğunda bir kesi vasıtası ile, göğüs kafesi üzerindeki kasların kesilmesi ve kaburgaların arasına retraktör adı verilen metal bir vidalı sistemin yerleştirilmesi ile girilerek gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi sağlanır. Retraktör hemen hemen her akciğer lobektomisi işleminde kullanılan bir tıbbi materyaldir.  
 • Açılacak olan kesi hastanın meme altında yani ön tarafında, hastanın yan tarafında ya da hastanın kürek kemiğinin arkasında olabilmektedir. Bu kesinin nereden ve ne şekilde açılacağına, uygunluk durumuna göre operasyonu gerçekleştirecek olan cerrah karar vermektedir. 
 • Torakotomi yöntemi ile operasyon gerçekleştirildikten sonra, hastanın geçirmiş olduğu operasyon sebebi ile özellikle kesinin açıldığı bölgelerde ağrı hissetmesi ve bu durumdan şikayetinin olması genellikle karşılaşılabilen nitelikte bir durumdur.
 • Akciğeri, yemek borusunu, soluk borusunu ve mediasten adı verilen bölgeyi ilgilendiren operasyonlar bu yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Mediasten bölgesi; göğüs boşluğu içerisinde ön tarafta göğüs kemiği, arka kısımda omurgalar, yan taraflarda akciğerler ile sınırlandırılmış, içerisinde kalp, lenf nodları ve büyük damarlar ile birlikte sinir yapılarının bulunduğu bölgeye tıp literatüründe verilen isimdir. Bu bölgede çok farklı dokular bulunmaktadır. Bu sebeple de oldukça farklı tiplerde tümörler ile karşılaşılması muhtemel bir bölge olarak nitelendirilir.
 • Lobektomi operasyonu tamamlandıktan sonra; hastanın yaklaşık olarak bir hafta süre ile hastanede müşahede altında kalması, kontrol altında tutulması ve dren adı verilen parmak kalınlığındaki özel tıbbi hortumların göğüs boşluğuna daha sonra çıkarılmak üzere yerleştirilmesi gereklidir. Bazı istisnai durumlarda; kesinin açıldığı bölge, genişliği ve derinliği göz önünde bulundurularak dren kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Tümörün bulunduğu bölgeye göre ya da aynı anda akciğerlerin ikisine birden ulaşabilmek amacı ile sternotomi adı verilen yöntem de uygulanabilir. Sternotomi yöntemi; genellikle alt görülen lobektomilerde kullanılmayan ve sık bir şekilde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Oldukça yaygın bir şekilde ise robotik cerrahi yöntemi ile lobektomi uygulaması yapılmaktadır. Robotik cerrahi ile yapılan lobektomilerde;

 • Operasyonu geçiren hastanın konforu maksimum seviyededir.
 • Operasyonu geçiren hastanın hastanede kalış süresi minimum düzeydedir.
 • İşlemi yapmak için cerrah deneyimi gereklidir.
 • İşlem esnasında kullanılmak üzere özel cerrahi ekipmana ve de özel eğitimli ameliyat ekibine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Operasyonun her hasta için uygunluğunun olmadığı unutulmamalıdır. Uygunluk durumuna; işlemi gerçekleştirecek olan uzman hekim yapacağı muayene sonucunda karar verecektir.
 • Operasyon esnasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonlara karşı, hasta aynı zamanda torakotomi işlemine hazır bir şekilde tutulur ve gerekli ekipmanlar da hali hazırda bulundurulmaktadır.

VATS ise “video assisted thoracoscopic surgery” yani video yardımlı toraks cerrahisi olarak açılmaktadır. VATS ile yapılan lobektomi yönteminde;

 • Öncelikle hastanın göğüs bölgesine küçük ölçülü bir kesi açılır.
 • Hastanın göğüs bölgesine açılan küçük ölçülü kesiden içeriye doğru, yani hastanın göğsünden içeriye doğru bir video kamera gönderimi gerçekleştirilir.
 • İnsan dokusu üzerinde çok az miktarda iz söz konusudur. Çünkü açılacak olan kesi minimum düzeyde tutulmaktadır.
 • Operasyon sonrası süreçte hastanın hastanede kalma süresi oldukça azdır ve hastanın kısa bir zaman içerisinde günlük rutin işlerine dönebilme imkanı vardır.
 • Operasyon sonrası süreçte hastada hissedilen ağrı son derece azdır ve hatta neredeyse hiç yoktur denebilir.

Akciğer Lobektomisi Nedir?

Akciğer lobektomisi (pnömonektomi), yani tıp literatüründe bulunan ismi ile pnömonektomi; genellikle akciğer üzerinde bulunan tümörler, apseler, kistler ya da bronşektazi (inflamasyon veya enfeksiyon varlığına bağlı bir şekilde, bronş duvarlarının elastikiyetini - esnekliğini yitirmesi ve kas içeriğinde tahribata neden olması ile birlikte oluşan, genişleme ve hasar ile kendisini belli eden bir tür gibi hastalıkların varlığı halinde ve gereklilik söz konusu ise uygulanmakta olan bir tür cerrahi yöntemdir. Akciğer lobektomisi sonrası yaşam süresi, hastanın mustarip olduğu tümörün durumuna, tümörün bulunduğu bölgeye, diğer kısımlara yayılım gösterip göstermeyeceğine ve yineleme ihtimaline göre değişiklik gösterir niteliktedir. Bu sebeple hastanın yaşam süresinde ya da yaşam kalitesinde meydana gelebilecek olan değişiklikler ile ilgili olarak net bir şey söylenmesi mümkün değildir ve doğru olmayacaktır.

Beyin Lobektomisi Nedir?

Beyin lobektomisi, yani tıp literatüründeki ismi ile anterior temporal lobektomi; genellikle beyin içerisinde oluşum gösteren hipokampal skleroz ve temporal lopta bulunan tümörler için uygulanmakta olan bir tür cerrahi yöntemdir. Bu yöntem ile tümörün bulunduğu bölgede işlem gerçekleştirilir ve eğer çıkarılması mümkün ise alınarak temizlenmesi sağlanır.

 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın