Kulak Kanseri

Kulak kanseri; iç, orta yada dış kulak bölgesinde gelişen kanser türüdür. Kulak kanseri tedavisinde ise medikal tedavi ve cerrahi girişim uygulanmaktadır.

Kulak Kanseri Nedir?

Kulak kanseri; iç, orta yada dış kulak bölgesinde gelişen kanser türüdür. İç kulak bölgesi; kulağı yatağa bağlayan östaki borusundan kulak kemikçiklerinin olduğu kısma kadar uzanır. Orta kulak bölgesi; kulak kemikçikleri ile kulak zarı arasında kalan bölgedir. Dış kulak bölgesi ise; kulak zarından kulak deliğine kadar uzanan bölgeyi tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Kulağın ; hem burunla hem de yutak ve boğazla bu kadar yakın ilişkide olması ve işitme-dengeden esas sorumlu olan organ olması kulağın çok önemli roller üstlenmesine yol açar.

Kulak içerisinde bulunan kulak zarı ve kulak kemikçikleri sayesinde sinir yolu ile işitmeyi sağlarken; aynı zamanda içerisinde bulundurduğu kulak kristalleri ve denge kemikçikleri ile kişide dengeyi sağlamaya yarayan esas organdır.

Kulağın bu çok fonksiyonel etkisi kulak kanserinde pek çok organı da ilgilendiren semptomlara yol açar. Bu yüzden diğer tüm kanserlerde olduğu gibi kulak kanserinde de erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir.

Kulak Kanseri Tipleri Nelerdir?

Kulak bölgesi toplamda 3 bölgeden oluşur. Bu bölgeler dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak adlandırılır. Bu bölgelerden gelişen kanserlere göre kulak kanseri şöyle tiplere ayrılır.

 • Dış kulak Kanseri: Dış kulak kanseri dış kulak bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişen kanser türüdür.
 • Orta Kulak Kanseri: Orta kulak kanseri orta kulak bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişen kanser türüdür.
 • İç kulak Kanseri: İç kulak kanseri iç kulak bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişen kanser türüdür.

Kulak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kulak kanseri geliştiği bölgedeki etkilediği organlara ve bu organların fonksiyonunu bozmasına göre; ayrıca da kanserin vücutta yarattığı belirtilere göre pek çok semptoma sahiptir. Kulak kanserinde en sık görülen semptomlar şöyle sıralanabilir:

 • Kulak Çınlaması: Kulak çınlaması kulak kanserinde en sık görülen semptomların başında gelir. Özellikle orta kulak bölgesinde gelişen kanserlerde kulak çınlaması semptomuna çok sık rastlanılır.
 • İşitme Kaybı: İç kulak ve orta kulak bölgesinde gelişen kanserlerde bu bölgeden geçen işitme siniri zarar görebilir, bu durumda hastada işitme kaybı oluşabilir. Bazen dış kulak yolunda gelişen bir kanser de dış kulak yolunu tamamen kapatarak işitme kaybına yol açabilir.
 • Burun ve Kulak KanamasıBurun kanaması iç kulak kanserinde sık karşılaşılan bir semptomdur. İç kulak bölgesinde gelişen kanser hücreleri bu bölgedeki damarları tahrip ederek burun ve kulak kanamasına neden olur.
 • Burun Tıkanıklığıİç kulak bölgesinde gelişen kanserler bu bölgede büyüyerek kişide östaki borusu adı verilen yapıyı tıkayıp burun tıkanıklığı semptomunun oluşmasına neden olabilir. Bu duruma kitlenin kendisinin burun kanalını tıkaması neden olabileceği gibi kitlenin yarattığı salgılar da yol açabilir.
 • Kulaklarda Uğultu: Östaki borusu yutak bölgesi ile orta kulak arasında bağlantı sağlayan ve orta kulaktaki salgıların yutağa doğru akmasını sağlayan yapıdır. Yutak bölgesi orta kulağın sonunda bulunan östaki borusu ile yakın ilişki içerisindedir. Bu bölgede gelişen kanserler östaki borusunun fonksiyonunu etkileyerek kulaklarda uğultu oluşmasına neden olabilir.
 • Boyun Bölgesinde Şişlik: Üst kulak, orta kulak yada iç kulak bölgelerinden herhangi birinde gelişen kanser türü eğer bu bölgedeki lenf düğümlerine yayılmışsa bu durumda hastada boyun bölgesinde şişlik semptomuna yol açabilir. Ayrıca kanserin kendisi de bu bölgede şişlik oluşumuna yol açabilir. 
 • Koku Almada Zorluk: İç kulak bölgesinde gelişen kanser türü bu bölgedeki koku sinirine de hasar vererek koku kaybına veya koku almada zorluk gibi semptomlara yol açabilir.
 • Yutma GüçlüğüYutma güçlüğü özellikle iç kulak kanserinde sık görülen bir semptomdur. Bu bölgede gelişen kanser hem kendisinin yarattığı kitle etkisinden dolayı hem de yutmayı sağlayacak sinirlere verdiği hasardan dolayı yutma güçlüğüne yol açabilir.
 • Ses Kısıklığı veya Ses Tonunda Değişim: Kulak ve yutak bölgesi ses tellerini de içerisinde barındıran bir yapıdır. Eğer bu bölgede gelişen kanser ses tellerine ya da ses tellerini uyaran sinirlere hasar verirse bu durumda hastada ses kısıklığı ya da ses tonunda değişim gibi semptomlara yol açabilir.
 • Balgamda Kan Görme: Balgamda kan görme özellikle iç kulak kanseri nde sık rastlanan bir semptomdur. Bu bölgede gelişen kanser tıpkı burun kanamasında olduğu gibi buradaki damar yapılarına zarar vererek kanamaya neden olur. 
 • İştah Kaybı: İştah kaybı pek çok kanser türünde olduğu gibi kulak kanserinde de sık rastlanan bir semptomdur. Kişide hem kitlenin oluşturduğu yutma güçlüğü hem de kanser hücrelerinden salınan bazı hormonlar iştah kaybına yol açabilir.
 • Kilo Kaybı: Kilo kaybı pek çok kanserde olduğu gibi kulak kanserinde de sık rastlanan bir semptomdur. Kişide var olan iştah kaybı ve kanser hücrelerinden salınan hormonlar kilo kaybına yol açabilir.
 • Gece Terlemeleri: Gece terlemeleri pek çok kanser türünde rastlanan bir semptomdur. Kişi de kanser hücrelerinden salınan hormonlar gece terlemelerine yol açar.

Kulak Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Kulak bölgesi pek çok organla bağlantılı olduğu için bu bölgede gelişen konserlerde pek çok nedene bağlı olabilir. Kulak kanserine yol açabilecek en sık görülen etkenler şöyle sıralanabilir:

 • Sigara: Sigara pek çok kanser türünde olduğu gibi kulak kanserinde de önemli bir risk faktörüdür. Kulak kanserine sahip kişilerin çoğu sigarayı Hala tüketmekte ya da ömrünün belli bir döneminde tüketmiş olmaktadır. Sigara hem kulak hem de yutak bölgesindeki hücrelerin genetiğini değiştirerek bu hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına neden olup kanser gelişmesine yol açar.
 • Alkol: Aşırı alkol tüketimi bu bölgedeki hücrelerin genetik yapısını bozarak kulak kanseri gelişimine yol açabilir.
 • Tütsülenmiş Gıda: Tütsülenmiş gıda özellikle sindirim sistemi kanserleri nde sık rastlanan bir risk faktörüdür. Tütsülenmiş gıdalar bu bölgedeki hücrelerin genetik yapısını bozar ve kulak kanseri gelişimine neden olur.
 • Boyun Bölgesine Radyasyon Öyküsü: Geçmişte boyun bölgesine yüksek doz radyasyon alan kişilerde kulak kanseri gelişimi için risk bulunmaktadır. Bu kişilerde radyasyon DNA hasarına yol açıp kulak kanseri gelişimine neden olur.
 • Genetik: ailesinde kulak kanseri bulunan kişiler bulunmayan kişilere göre kulak kanseri gelişimi açısından daha risk altındadır. 
 • Kokain Kullanımı: Kokain de tıpkı sigara ve alkol gibi özellikle orta ve iç kulak bölgesindeki hücrelerin genetiğini bozup kontrolsüz çoğalmasına neden olarak kulak kanseri gelişimine yol açabilir.

Kulak Kanseri Teşhisi

Kulak kanseri hastada pek çok semptoma yol açabilen bir kanser türüdür. Bu yüzden hastanın hikayesinin detaylıca dinlenmesi en başta yapılacak tanı yönteminden biridir. Kulak kanserinin teşhisinde kullanılan teşhis yöntemleri şöyle sıralanabilir:

 • Anamnez: Anamnez; hastanın hastalığı hakkında var olan şikayetlerini dile getirmesi durumudur. Kulak kanserine sahip hastalar sıklıkla kulaklarda çınlama, kulak Deliğinden kan gelmesi, işitmenin azalması veya duyamama, burun kanaması, koku alma problemi, balgamda kan, ses kısıklığı, yutma güçlüğü gibi şikayetlerden yakınır. Hekim hastanın bu şikayetlerini dinler, şikayetlerin ne zamandır var olduğunu, arttırıp azaltan etkenleri sorgular. Ardından fizik muayeneye geçer.
 • Fizik Muayene: Fizik muayenede hekim hastanın kulak ve boyun bölgesini eliyle muayene ederek ele gelen kitle varlığı hakkında fikir sahibi olur.
 • Otoskopik Muayene: Otoskopik muayene ucunda kamera bulunan bir boru yardımıyla dış ve orta kulağın incelenmesini sağlayan muayene türüdür.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme: Manyetik rezonans görüntüleme manyetik alan kullanarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle hastanın kulak ve boyun bölgesi incelenerek kitle durumu, kitlenin yarattığı doku hasarı ve kitlenin yayılımı hakkında fikir edinilir.
 • Endoskopik İnceleme ve Biyopsi: Endoskopik inceleme ucunda kamera bulunan bir boru yardımıyla yapılan incelemeyi tanımlar. Endoskopik incelemede kişide var olan kitle yapısı net olarak gözlemlenebilir ve biyopsi adı verilen işlemle kitleden parça alınarak kanser tanısı konulabilir.

Kulak Kanseri Tedavisi

Kulak kanserinin tedavisi; kanserin yayılımına, biyopsi sonucu belirlenen kanser türüne, kanserin bulunduğu lokalizasyona ve hastanın sağlık durumuna göre farklılık gösterir. Buna göre kulak kanserinde Medikal Tedavi ve Cerrahi Girişim uygulamaları yapılabilir. Medikal tedavide hastanın var olan kitlesini küçültmeye yönelik kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu tedaviler hastanın kitlesinin lokalizasyonuna, hastanın yaşına ve genel durumuna bağlı olarak ilk tedavi seçeneği olabilirken cerrahi girişim sonrası uygulanacak ikinci tedavi seçeneği de olabilir. Cerrahi girişimde ise hastada var olan kitle yayılım gösterdiği dokularla birlikte çıkarılır. Bazen hastalarda ilk tedavi yönteminde verilen kemoterapi veya radyoterapi sonrası tümör küçülünce ikinci tedavi seçeneği olarak da cerrahi girişim düşünülebilir.

Kulak Kanserinde Kullanılan İlaçlar

Kulak kanserinde hastada tedavi seçeceği olarak kemoterapi seçilmişse bu durumda hastaya bazı ilaçlar verilir. Kemoterapi ilaçları hastada var olan kanserli hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasını engeller ve var olan hücrelerin de ölmesini sağlar. Ancak bunları yaparken hastadan sağlıklı hücreleri de belli bir miktarda harabiyete uğratabilir. Buna bağlı olarak da pek çok yan etkiye yol açabilir. Kulak kanserinde kullanılan ilaçlar şöyle sıralanabilir:

 • Kemoterapi İlaçları: Bu ilaçlar hastada var olan kanser hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına engel olur, var olan kanser hücrelerinin de ölümüne neden olur. İçerik olarak 5 floro urasil, metotreksat, paklitaksel, topotekan gibi maddeler barındıran bu ilaçlar yan etki olarak saç dökülmesi, ağızda yara oluşumu, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi pek çok semptoma yol açabilir.

Kulak Kanseri Ameliyatı

Kulak kanserinde ameliyat; kanserin bulunduğu lokalizasyona göre ilk tedavi seçeneği olabilir. Özellikle ağız boşluğu (orofarinks) ve alt yutak kısmı (hipofarinks) ile kitleye ulaşılabilen iç kulak kanserlerinde hastada ilk tedavi seçeneği olarak cerrahi girişim düşünülür. Cerrahi girişimde hastada var olan kitle yapısı; yayılım gösterdiği diğer dokular ve lenf bezleri ile birlikte çıkarılır. Hekim kulak kanseri ameliyatında yüze, kulağa, buruna, göze giden pek çok sinirle dikkat edilmeli ve bunları harabiyete uğratmamalıdır. Hastada kitle çıkarıldıktan sonra kemoterapi, radyoterapi veya bunun her ikisinin kombinasyonu şeklinde bir tedavi de uygulanabilir.

Kulak Kanserinde Hangi Doktora Gidilir?

Kulak kanseri ile esas olarak ilgilenen hastalığa tanı koyan ve gerekli tedaviyi uygulayan bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş boyun Cerrahisi bölümüdür. Hasta var olan şikayetleri ile hekime başvurur, hekim hastayı muayene eder ve gerekli gördüğü tetkikleri yaptırarak hastalığa tanı koyar.

Hastalar kulaklarda çınlama, işitme kaybı yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, ses tonunda değişim, balgamda kan görme, kulaklarda uğultu, kulak kanaması, burun kanaması, burun tıkanıklığı gibi semptomlardan yakındığında vakit kaybetmeden hekime başvurmalı ve tedavi altına alınmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın